Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy – EY Academy of Business

Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy

Zdobądź wiedzę o podłożach mobbingu, jego identyfikacji i prawnych metodach przeciwdziałania występowania mobbingu. Poznaj odpowiednie i dopuszczalne sposoby reakcji na mobbing.

Adresatami szkolenia są pracownicy działów kadr oraz działów HR, w tym członkowie komisji etyki czy też komisji przeciwdziałania nadużyciom. Nadto szkolenie jest kierowane do prawników in – house zajmujących się obszarem prawa pracy w organizacji, a także menedżerów, którzy na co dzień zajmują się kierowaniem ludźmi.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy o podłożach mobbingu, jego identyfikacji i prawnych metodach przeciwdziałania występowania mobbingu. Ponadto uczestnicy szkolenia poznają odpowiednie i dopuszczalne sposoby reakcji na mobbing.

Korzyści ze szkolenia:

Niebywałą korzyścią szkolenia jest to, że zostanie dokonana analiza obsługi odpowiednich kanałów zgłoszeń i rozpoznawania nieprawidłowości. Wszystko to pozwoli na stworzenie bezpiecznego miejsca pracy, w którym nie będzie miejsca na konsekwencje wynikające z niewłaściwych zachowań.

 • Zachowania niepożądane identyfikowane wśród pracowników
 • Prawna i organizacyjna prewencja przed mobbingiem
 • Mobbing i jego rodzaje
 • Mobbing a konflikt – aspekty faktyczne
 • Dyskryminacja a mobbing
 • Okoliczności sprzyjające mobbingowi
 • Podatności funkcji kierowniczych a przeciwdziałanie mobbingowi
 • Kontrola pracownika przez przełożonego a skłonności mobbingowe
 • Profile osoby mobbowanej
 • Potencjalni sprawcy mobbingu
 • Fazy mobbingu
 • Obrona przed mobbingiem
 • Skutki mobbingu
 • Mobbing a powstała szkoda. Odpowiedzialność pracodawcy
 • Sposoby przeciwdziałaniami mobbingowi
 • Procedura antymobbingowa
 • Postępowanie antymobbingowe
 • Sygnalista a mobbing – zasady zgłaszania naruszeń i wymogi prawne
 • Niedyskryminacja w zatrudnieniu
 • Skutki prawne dyskryminacji w zatrudnieniu z perspektywy pracownika i pracodawcy
 • Wdrożenie „dyrektywy równościowej” w obszarze zatrudnienia – planowane zmiany w prawie i perspektywy dostosowawcze
 • Rola pracowników HR w przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu

Kamil Miśtal - dyrektor ds. ochrony danych osobowych, Inspektor Ochrony Danych (IOD), prawnik, wykładowca. Specjalista prawa ochrony danych osobowych, postępowania administracyjnego, sądowego i administracyjnego postępowania egzekucyjnego oraz prawa socjalnego.

Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy

Cena

1250 zł netto ( 1538 zł brutto )

Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy

Zdobądź wiedzę o podłożach mobbingu, jego identyfikacji i prawnych metodach przeciwdziałania występowania mobbingu. Poznaj odpowiednie i dopuszczalne sposoby reakcji na mobbing.

Dla kogo?

Adresatami szkolenia są pracownicy działów kadr oraz działów HR, w tym członkowie komisji etyki czy też komisji przeciwdziałania nadużyciom. Nadto szkolenie jest kierowane do prawników in – house zajmujących się obszarem prawa pracy w organizacji, a także menedżerów, którzy na co dzień zajmują się kierowaniem ludźmi.

Cele i korzyści

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy o podłożach mobbingu, jego identyfikacji i prawnych metodach przeciwdziałania występowania mobbingu. Ponadto uczestnicy szkolenia poznają odpowiednie i dopuszczalne sposoby reakcji na mobbing.

Korzyści ze szkolenia:

Niebywałą korzyścią szkolenia jest to, że zostanie dokonana analiza obsługi odpowiednich kanałów zgłoszeń i rozpoznawania nieprawidłowości. Wszystko to pozwoli na stworzenie bezpiecznego miejsca pracy, w którym nie będzie miejsca na konsekwencje wynikające z niewłaściwych zachowań.

Program
 • Zachowania niepożądane identyfikowane wśród pracowników
 • Prawna i organizacyjna prewencja przed mobbingiem
 • Mobbing i jego rodzaje
 • Mobbing a konflikt – aspekty faktyczne
 • Dyskryminacja a mobbing
 • Okoliczności sprzyjające mobbingowi
 • Podatności funkcji kierowniczych a przeciwdziałanie mobbingowi
 • Kontrola pracownika przez przełożonego a skłonności mobbingowe
 • Profile osoby mobbowanej
 • Potencjalni sprawcy mobbingu
 • Fazy mobbingu
 • Obrona przed mobbingiem
 • Skutki mobbingu
 • Mobbing a powstała szkoda. Odpowiedzialność pracodawcy
 • Sposoby przeciwdziałaniami mobbingowi
 • Procedura antymobbingowa
 • Postępowanie antymobbingowe
 • Sygnalista a mobbing – zasady zgłaszania naruszeń i wymogi prawne
 • Niedyskryminacja w zatrudnieniu
 • Skutki prawne dyskryminacji w zatrudnieniu z perspektywy pracownika i pracodawcy
 • Wdrożenie „dyrektywy równościowej” w obszarze zatrudnienia – planowane zmiany w prawie i perspektywy dostosowawcze
 • Rola pracowników HR w przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu

Cena

1250 zł netto ( 1538 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Termin

Nowy termin zostanie podany wkrótce

 

Szkolenie może być zorganizowane również w formie zamkniętej

Kontakt

Anna Sobora

Koordynator kursu

 • +48 572 002 646
 • anna.sobora@pl.ey.com