Sprawne zarządzanie sytuacją kryzysową – EY Academy of Business

Sprawne zarządzanie sytuacją kryzysową

Szkolenie odbędzie się w formie treningów medialnych z udziałem kamery i poprowadzone będzie przez dwóch trenerów: eksperta, specjalistę ds. komunikacji z mediami i dziennikarza radiowo-telewizyjnego.

Trening skierowany jest do:

 • do osób publicznych, menedżerów, rzeczników prasowych, urzędników państwowych, których praca wiąże się z reprezentowaniem organizacji w mediach;
 • menedżerów, osób „narażonych” na kontakt z mediami w sytuacjach kryzysowych  oraz osób potencjalnie wchodzących w skład sztabu kryzysowego;
 • wszystkich, którzy w dobie konwergencji mediów oraz przenikania tych ostatnich do coraz szerszych obszarów życia, chcieliby się nauczyć jak skutecznie działać w nowej rzeczywistości medialnej.

 • Nowa, warsztatowa metoda oswajania się ze światem współczesnych mediów oraz praktyczne przygotowanie do skutecznego przekazywania swojego komunikatu i budowania zawodowego wizerunku w mediach.
 • Uczestnicy uczą się spojrzenia na elementy swojego wizerunku, komunikacji niewerbalnej i przesłania z perspektywy widza, słuchacza, odbiorcy mediów elektronicznych. Dzięki temu mogą świadomie dopasowywać używane środki wyrazu do konkretnego zadania i tym samym zwiększać skuteczność perswazyjną przekazu.
 • Uczestnicy ćwiczą używanie krótkiej formy wypowiedzi wypowiedzi eksperckiej – „setki TV”, która jest podstawą skutecznej wypowiedzi medialnej. Sprawność w używaniu tej formy przekazu przekłada się na podniesienie skuteczności we wszystkich formach wystąpień publicznych.
 • Uczestnicy uczą się rozpoznawać manipulacje i bronić się przed nimi. Nabywają umiejętność rozmowy z mediami w sytuacjach kryzysowych oraz dobrego odpowiadania (lub nie) na trudne pytania.
 • Umiejętności zdobyte podczas szkolenia mogą być NATYCHMIAST wykorzystane w codziennej praktyce zawodowej.
 • Studium przypadku oparte na rozwijającym się w czasie kryzysie.
 • Gra sytuacyjna podczas której uczestnicy przyjmują role członków komórki kryzysowej i podejmują działania wobec rozwijającego się w czasie kryzysu.
 • Co robić, kiedy kryzys przedostaje się do mediów i staje się faktem medialnym? Ich działania są rejestrowane a następnie odtwarzane i omawiane przez prowadzących.

Uczestnicy nabywają:

 • Wiedzę o podstawach komunikacji kryzysowej.
 • Umiejętność organizowania się w sztabie kryzysowym i znajomość ról poszczególnych członków takiego sztabu.
 • Znajomość reguł komunikacji do wewnątrz i na zewnątrz firmy oraz wiedza na temat tworzenia stosownych komunikatów (do załogi, zewnętrznych interesariuszy firmy oraz mediów) w sytuacji kryzysowej.
 • Umiejętność rozmowy z mediami w sytuacji kryzysu, odpowiadania (lub nie) na trudne pytania, techniki retoryczne pozwalające na dobre odpowiedzi na trudne i zaskakujące pytania, zgodnie z ustaleniami sztabu kryzysowego.

Bogdan Szczesiak - Bogdan jest ekspertem w obszarze marketingu medialnego i public relations. Specjalizuje się w komunikacji kryzysowej. Pracuje z małymi grupami oraz indywidualnie na zamkniętych warsztatach z użyciem kamery. Ma za sobą tysiące godzin szkoleniowych.

Jacek Czarnecki - dziennikarz radiowo-telewizyjny, reporter sejmowy, korespondent wojenny, komentator mediów. Od ponad 20 lat prowadzi warsztaty z zakresu komunikacji medialnej i kryzysowej. Od 30 lat pracuje jako dziennikarz radiowy i TV.

Sprawne zarządzanie sytuacją kryzysową

Szkolenie odbędzie się w formie treningów medialnych z udziałem kamery i poprowadzone będzie przez dwóch trenerów: eksperta, specjalistę ds. komunikacji z mediami i dziennikarza radiowo-telewizyjnego.

Dla kogo

Trening skierowany jest do:

 • do osób publicznych, menedżerów, rzeczników prasowych, urzędników państwowych, których praca wiąże się z reprezentowaniem organizacji w mediach;
 • menedżerów, osób „narażonych” na kontakt z mediami w sytuacjach kryzysowych  oraz osób potencjalnie wchodzących w skład sztabu kryzysowego;
 • wszystkich, którzy w dobie konwergencji mediów oraz przenikania tych ostatnich do coraz szerszych obszarów życia, chcieliby się nauczyć jak skutecznie działać w nowej rzeczywistości medialnej.
Cele i korzyści

 • Nowa, warsztatowa metoda oswajania się ze światem współczesnych mediów oraz praktyczne przygotowanie do skutecznego przekazywania swojego komunikatu i budowania zawodowego wizerunku w mediach.
 • Uczestnicy uczą się spojrzenia na elementy swojego wizerunku, komunikacji niewerbalnej i przesłania z perspektywy widza, słuchacza, odbiorcy mediów elektronicznych. Dzięki temu mogą świadomie dopasowywać używane środki wyrazu do konkretnego zadania i tym samym zwiększać skuteczność perswazyjną przekazu.
 • Uczestnicy ćwiczą używanie krótkiej formy wypowiedzi wypowiedzi eksperckiej – „setki TV”, która jest podstawą skutecznej wypowiedzi medialnej. Sprawność w używaniu tej formy przekazu przekłada się na podniesienie skuteczności we wszystkich formach wystąpień publicznych.
 • Uczestnicy uczą się rozpoznawać manipulacje i bronić się przed nimi. Nabywają umiejętność rozmowy z mediami w sytuacjach kryzysowych oraz dobrego odpowiadania (lub nie) na trudne pytania.
 • Umiejętności zdobyte podczas szkolenia mogą być NATYCHMIAST wykorzystane w codziennej praktyce zawodowej.
Program
 • Studium przypadku oparte na rozwijającym się w czasie kryzysie.
 • Gra sytuacyjna podczas której uczestnicy przyjmują role członków komórki kryzysowej i podejmują działania wobec rozwijającego się w czasie kryzysu.
 • Co robić, kiedy kryzys przedostaje się do mediów i staje się faktem medialnym? Ich działania są rejestrowane a następnie odtwarzane i omawiane przez prowadzących.

Uczestnicy nabywają:

 • Wiedzę o podstawach komunikacji kryzysowej.
 • Umiejętność organizowania się w sztabie kryzysowym i znajomość ról poszczególnych członków takiego sztabu.
 • Znajomość reguł komunikacji do wewnątrz i na zewnątrz firmy oraz wiedza na temat tworzenia stosownych komunikatów (do załogi, zewnętrznych interesariuszy firmy oraz mediów) w sytuacji kryzysowej.
 • Umiejętność rozmowy z mediami w sytuacji kryzysu, odpowiadania (lub nie) na trudne pytania, techniki retoryczne pozwalające na dobre odpowiedzi na trudne i zaskakujące pytania, zgodnie z ustaleniami sztabu kryzysowego.
Szczegóły programu modułowego

Lokalizacja

Ustalana indywidualnie

Termin

Szkolenie organizujemy wyłącznie na zamówienie w formie zamkniętej

 

Podany zakres możemy dostosować do potrzeb grupy

 

Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia

Kontakt

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się:

Sonia Kaniewska

 • +48 573 809 469
 • sonia.kaniewska@pl.ey.com