Trening asertywności – EY Academy of Business

Trening asertywności

Trening asertywności uczy nas stawiania i respektowania granic. Słowo „Nie” służy obronie siebie i swoich praw – określeniu, na co się decydujemy, a na jakie ustępstwa się nie zgadzamy.

Dzięki temu możemy budować partnerskie, symetryczne relacje z ludźmi, robić coś dla innych z własnej woli, a nie pod przymusem. Asertywność oznacza autonomię i osobistą wolność.

Szkolenie dedykowane jest wszystkim, którzy chcą doskonalić swoje relacje z innymi w różnych rolach – zawodowych i pozazawodowych. Polecamy je również pracownikom startupów.

 • Rozwijanie umiejętności asertywnej komunikacji, zachowania, działania
 • Wzmocnienie poczucia pewności i spokoju w trudnych sytuacjach interpersonalnych.Podniesienie umiejętności panowania nad emocjami
 • Eksploracja obszarów funkcjonowania społecznego, w których asertywność znajduje największe zastosowanie, przekazanie umiejętności praktycznego stosowania asertywnej komunikacji w różnych sytuacjach zawodowych
 • Rozwijanie Inteligencji emocjonalnej w zakresie samoświadomości, kontroli emocji oraz wywierania wpływu na zachowania innych
 1. Wprowadzenie w teorię asertywności – znaczenie pojęcia, asertywność a zachowania alternatywne – wzory zachowań, style komunikacyjne, postawy życiowe charakteryzujące zachowania asertywne, agresywne i bierne
 2. Określenie poziomu osobistych umiejętności zachowania asertywnego jako ważnego aspektu inteligencji emocjonalnej
 3. Pojęcie granic osobistych
  • Znaczenie umiejętności asertywnego zaznaczania własnych granic
  • Rozpoznawanie i respektowanie granic drugiej strony
  • Poznanie i akceptacja praw asertywnych
  • Nonviolent communication (NVC)
 4. Zwiększenie poczucia własnej wartości i pewności siebie w relacjach z ludźmi w różnych rolach zawodowych i pozazawodowych
 5. Ćwiczenie umiejętności asertywnych i NVC w pracy
  • Wyrażanie różnych form emocjonalnej ekspresji (zaprzeczanie, wyrażanie gniewu, złości itp.)
  • Radzenie sobie z zachowaniami inwazyjnymi
  • Wyrażanie własnego zdania i opinii
  • Udzielanie i przyjmowanie krytyki
  • Komunikacja w zespole
  • Rozwiązywanie problemów

Metodyka
Warsztaty i ćwiczenia wzbogacane o: burze mózgów, analizy przypadków, symulacje, dyskusje, interpretacje fragmentów filmów i nagrań z  wygenerowanych przez trenera sytuacji trudnych wymagających asertywnej interwencji, analiza zachowań werbalnych i niewerbalnych.

Wisława Grabarczyk-Kostka - prowadzi szkolenia, wykłady i treningi z całego obszaru psychologii biznesu i rozwoju osobistego, jak również działania integracyjne dla zespołów będących w budowie lub w konflikcie.

Trening asertywności

Cena

1200 zł netto ( 1476 zł brutto )

Trening asertywności

Trening asertywności uczy nas stawiania i respektowania granic. Słowo „Nie” służy obronie siebie i swoich praw – określeniu, na co się decydujemy, a na jakie ustępstwa się nie zgadzamy.

Dzięki temu możemy budować partnerskie, symetryczne relacje z ludźmi, robić coś dla innych z własnej woli, a nie pod przymusem. Asertywność oznacza autonomię i osobistą wolność.

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest wszystkim, którzy chcą doskonalić swoje relacje z innymi w różnych rolach – zawodowych i pozazawodowych. Polecamy je również pracownikom startupów.

Cele i korzyści

 • Rozwijanie umiejętności asertywnej komunikacji, zachowania, działania
 • Wzmocnienie poczucia pewności i spokoju w trudnych sytuacjach interpersonalnych.Podniesienie umiejętności panowania nad emocjami
 • Eksploracja obszarów funkcjonowania społecznego, w których asertywność znajduje największe zastosowanie, przekazanie umiejętności praktycznego stosowania asertywnej komunikacji w różnych sytuacjach zawodowych
 • Rozwijanie Inteligencji emocjonalnej w zakresie samoświadomości, kontroli emocji oraz wywierania wpływu na zachowania innych
Program
 1. Wprowadzenie w teorię asertywności – znaczenie pojęcia, asertywność a zachowania alternatywne – wzory zachowań, style komunikacyjne, postawy życiowe charakteryzujące zachowania asertywne, agresywne i bierne
 2. Określenie poziomu osobistych umiejętności zachowania asertywnego jako ważnego aspektu inteligencji emocjonalnej
 3. Pojęcie granic osobistych
  • Znaczenie umiejętności asertywnego zaznaczania własnych granic
  • Rozpoznawanie i respektowanie granic drugiej strony
  • Poznanie i akceptacja praw asertywnych
  • Nonviolent communication (NVC)
 4. Zwiększenie poczucia własnej wartości i pewności siebie w relacjach z ludźmi w różnych rolach zawodowych i pozazawodowych
 5. Ćwiczenie umiejętności asertywnych i NVC w pracy
  • Wyrażanie różnych form emocjonalnej ekspresji (zaprzeczanie, wyrażanie gniewu, złości itp.)
  • Radzenie sobie z zachowaniami inwazyjnymi
  • Wyrażanie własnego zdania i opinii
  • Udzielanie i przyjmowanie krytyki
  • Komunikacja w zespole
  • Rozwiązywanie problemów

Metodyka
Warsztaty i ćwiczenia wzbogacane o: burze mózgów, analizy przypadków, symulacje, dyskusje, interpretacje fragmentów filmów i nagrań z  wygenerowanych przez trenera sytuacji trudnych wymagających asertywnej interwencji, analiza zachowań werbalnych i niewerbalnych.

Szczegóły programu modułowego

Cena

1200 zł netto ( 1476 zł brutto ) Cena regularna

Lokalizacja

Online Live

Termin

21 czerwca 2024

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 15:30

Kontakt

Marcelina Stempak

Koordynator kursu

 • +48 573 809 630
 • marcelina.stempak@pl.ey.com