Trening asertywności – EY Academy of Business

Trening asertywności

Trening asertywności uczy nas stawiania i respektowania granic. Słowo „Nie” służy obronie siebie i swoich praw – określeniu, na co się decydujemy, a na jakie ustępstwa się nie zgadzamy.

Dzięki temu możemy budować partnerskie, symetryczne relacje z ludźmi, robić coś dla innych z własnej woli, a nie pod przymusem. Asertywność oznacza autonomię i osobistą wolność.

Szkolenie dedykowane jest wszystkim, którzy chcą doskonalić swoje relacje z innymi w różnych rolach – zawodowych i pozazawodowych. Polecamy je również pracownikom startupów.

 • Rozwijanie umiejętności asertywnej komunikacji, zachowania, działania
 • Wzmocnienie poczucia pewności i spokoju w trudnych sytuacjach interpersonalnych.Podniesienie umiejętności panowania nad emocjami
 • Eksploracja obszarów funkcjonowania społecznego, w których asertywność znajduje największe zastosowanie, przekazanie umiejętności praktycznego stosowania asertywnej komunikacji w różnych sytuacjach zawodowych
 • Rozwijanie Inteligencji emocjonalnej w zakresie samoświadomości, kontroli emocji oraz wywierania wpływu na zachowania innych
 1. Wprowadzenie w teorię asertywności – znaczenie pojęcia, asertywność a zachowania alternatywne – wzory zachowań, style komunikacyjne, postawy życiowe charakteryzujące zachowania asertywne, agresywne i bierne
 2. Określenie poziomu osobistych umiejętności zachowania asertywnego jako ważnego aspektu inteligencji emocjonalnej
 3. Pojęcie granic osobistych
  • Znaczenie umiejętności asertywnego zaznaczania własnych granic
  • Rozpoznawanie i respektowanie granic drugiej strony
  • Poznanie i akceptacja praw asertywnych
  • Nonviolent communication (NVC)
 4. Zwiększenie poczucia własnej wartości i pewności siebie w relacjach z ludźmi w różnych rolach zawodowych i pozazawodowych
 5. Ćwiczenie umiejętności asertywnych i NVC w pracy
  • Wyrażanie różnych form emocjonalnej ekspresji (zaprzeczanie, wyrażanie gniewu, złości itp.)
  • Radzenie sobie z zachowaniami inwazyjnymi
  • Wyrażanie własnego zdania i opinii
  • Udzielanie i przyjmowanie krytyki
  • Komunikacja w zespole
  • Rozwiązywanie problemów

Metodyka
Warsztaty i ćwiczenia wzbogacane o: burze mózgów, analizy przypadków, symulacje, dyskusje, interpretacje fragmentów filmów i nagrań z  wygenerowanych przez trenera sytuacji trudnych wymagających asertywnej interwencji, analiza zachowań werbalnych i niewerbalnych.

Wisława Grabarczyk-Kostka - prowadzi szkolenia, wykłady i treningi z całego obszaru psychologii biznesu i rozwoju osobistego, jak również działania integracyjne dla zespołów będących w budowie lub w konflikcie.

Trening asertywności

Trening asertywności uczy nas stawiania i respektowania granic. Słowo „Nie” służy obronie siebie i swoich praw – określeniu, na co się decydujemy, a na jakie ustępstwa się nie zgadzamy.

Dzięki temu możemy budować partnerskie, symetryczne relacje z ludźmi, robić coś dla innych z własnej woli, a nie pod przymusem. Asertywność oznacza autonomię i osobistą wolność.

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest wszystkim, którzy chcą doskonalić swoje relacje z innymi w różnych rolach – zawodowych i pozazawodowych. Polecamy je również pracownikom startupów.

Cele i korzyści

 • Rozwijanie umiejętności asertywnej komunikacji, zachowania, działania
 • Wzmocnienie poczucia pewności i spokoju w trudnych sytuacjach interpersonalnych.Podniesienie umiejętności panowania nad emocjami
 • Eksploracja obszarów funkcjonowania społecznego, w których asertywność znajduje największe zastosowanie, przekazanie umiejętności praktycznego stosowania asertywnej komunikacji w różnych sytuacjach zawodowych
 • Rozwijanie Inteligencji emocjonalnej w zakresie samoświadomości, kontroli emocji oraz wywierania wpływu na zachowania innych
Program
 1. Wprowadzenie w teorię asertywności – znaczenie pojęcia, asertywność a zachowania alternatywne – wzory zachowań, style komunikacyjne, postawy życiowe charakteryzujące zachowania asertywne, agresywne i bierne
 2. Określenie poziomu osobistych umiejętności zachowania asertywnego jako ważnego aspektu inteligencji emocjonalnej
 3. Pojęcie granic osobistych
  • Znaczenie umiejętności asertywnego zaznaczania własnych granic
  • Rozpoznawanie i respektowanie granic drugiej strony
  • Poznanie i akceptacja praw asertywnych
  • Nonviolent communication (NVC)
 4. Zwiększenie poczucia własnej wartości i pewności siebie w relacjach z ludźmi w różnych rolach zawodowych i pozazawodowych
 5. Ćwiczenie umiejętności asertywnych i NVC w pracy
  • Wyrażanie różnych form emocjonalnej ekspresji (zaprzeczanie, wyrażanie gniewu, złości itp.)
  • Radzenie sobie z zachowaniami inwazyjnymi
  • Wyrażanie własnego zdania i opinii
  • Udzielanie i przyjmowanie krytyki
  • Komunikacja w zespole
  • Rozwiązywanie problemów

Metodyka
Warsztaty i ćwiczenia wzbogacane o: burze mózgów, analizy przypadków, symulacje, dyskusje, interpretacje fragmentów filmów i nagrań z  wygenerowanych przez trenera sytuacji trudnych wymagających asertywnej interwencji, analiza zachowań werbalnych i niewerbalnych.

Szczegóły programu modułowego

Lokalizacja

Ustalana indywidualnie

Termin

Szkolenie organizujemy wyłącznie na zamówienie w formie zamkniętej

 

Podany zakres możemy dostosować do potrzeb grupy

 

Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia

Kontakt

Renata Michalak

Koordynator kursu

 • +48 508 018 460
 • renata.michalak@pl.ey.com