Akademia GPW Growth – EY Academy of Business

Akademia GPW Growth

  • 0 min. czytania

Czym jest Akademia GPW Growth?

Akademia to unikalny program szkoleniowy, który jest skoncentrowany na doskonaleniu umiejętności menedżerskich oraz dostarczeniu uczestnikom kompleksowej wiedzy z zakresu odpowiedzialnego zarządzania firmą. Motywem przewodnim Akademii jest wartość, która płynie nie tylko z kapitału, ale również z osobistego potencjału lidera, kapitału ludzkiego, innowacji, zarządzania zmianą oraz dobrze zbudowanych relacji biznesowych i interpersonalnych.

Od wielu lat GPW pomaga rozwijać się przedsiębiorstwom poprzez pozyskiwanie kapitału na rozwój. GPW to także miejsce budowania kompetencji liderów, którzy chcą przenieść swoją firmę na wyższy poziom. Zapraszamy do udziału w unikalnym programie rozwojowym adresowanym do właścicieli oraz prezesów małych i średnich przedsiębiorstw.

Jakie korzyści wynikają z udziału w Akademii?

  • Wzrost – uruchomienie nowej energii w podejściu do biznesu i inspiracje do rozwoju.
  • Przywództwo – wzmacnianie kompetencji menadżerskich. Wymiana dobrych praktyk w zarządzaniu.
  • Kapitał – zrozumienie czynników/zasobów tworzących wartość firmy (finansowych, ludzkich i organizacyjnych).
  • Relacje – networking z najważniejszymi osobami ze świata polskiego biznesu, promocja własnej firmy w prestiżowym środowisku.

Szczegółowy program Akademii dostępny jest na stronie GPW.

Zapisz się tutaj: Akademia GPW Growth – EY Academy of Business

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

Sylwia Kacprzak | Menedżer | sylwia.kacprzak@pl.ey.com | +48 508 018 327

Tomasz Jakubiak | Koordynator kursu | tomasz.jakubiak@pl.ey.com | +48 517 882 361


Akademia GPW Growth