Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Kompetencje menedżerskie   Rekrutujący menedżer, czyli jak efektywnie zbudować zespół

Rekrutujący menedżer, czyli jak efektywnie zbudować zespół

2-3 czerwca 2022 | Online Live
Cena: 1650 zł netto

  

Zgodnie z teorią zarządzania zespół to grupa osób wykonująca wspólną pracę, której członkowie posiadają wzajemnie uzupełniające się umiejętności pomocne i niezbędne w osiąganiu określonego wcześniej celu, a także motywację do osiągania tych celów. Podstawą sukcesu w trafnej ocenie kandydatów jest rozpoczęcie od dobrze zdefiniowanego celu i jego mierników, czyli w przypadku rekrutacji określenie profilu stanowiska, na które poszukujemy kandydatów, a w rezultacie dobór najlepiej dopasowanego kandydata. Na ówczesnym rynku pracy wyzwaniem stało się nie tylko poprawne zdefiniowanie potrzeb, ale przede wszystkim zbudowanie pragnienia potencjalnych kandydatów do pracy właśnie z naszym zespołem.

Szkolenie stanowi zbiór wiedzy o najważniejszych elementach procesu rekrutacji, których znajomość jest kluczowa w podnoszeniu trafności wyboru kandydatów, najlepiej dopasowanych do naszej organizacji. Prowadzone jest w sposób aktywny z dbałością
o budowę atmosfery współpracy i wymiany doświadczeń. Część teoretyczna szkolenia wzbogacona jest o ćwiczenia praktyczne, testowanie omówionych i zaprojektowanych narzędzi. Dzięki temu Uczestnicy nie tylko otrzymują pakiet wiedzy i przykłady narzędzi, ale także rozwijają swoje umiejętności diagnozy i komunikacji z kandydatami. 

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Cena
 • Kontakt
 • Punkty edukacyjne

Dla kogo

 • Menedżerów, którzy prowadzą rekrutacje i pragną pogłębić wiedzę i umiejętności  efektywnego budowania zespołu, a także planują wykorzystywać różnorodne metody selekcji (wywiad i zadania badawcze).

Cele szkolenia

 • Rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu definiowania realnych potrzeb rekrutacyjnych w naszym zespole
 • Rozwijanie umiejętności diagnozy kompetencji kandydatów do naszych zespołów
 • Rozwijanie umiejętności związanych z obserwacją i prowadzeniem kandydata w trakcie rozmowy
 • Omówienie elementów z zakresu budowania marki własnej menedżera

Korzyści szkolenia:

 • Wzrost trafności decyzji rekrutacyjnych
 • Obniżenie rotacji pracowników
 • Wzrost zaufania w organizacji
 • Wzrost motywacji pracowników
 • Budowanie ducha zespołu

Program

1. Profil stanowiska – czyli jakich kompetencji potrzebuję, aby efektywnie realizować cele w swoim zespole i narzędzia ich pomiaru 
 • Analiza pracy – dlaczego nie zdobędziemy Mount Everest bez zdefiniowania celu wyprawy (definiowanie potrzeb rekrutacyjnych)
 • Czym jest kompetencja i jak ją mierzymy –czyli jak upewnić się, czy kandydat posiada kluczowe kompetencje do realizacji postawionych mu celów
 • Wartości organizacji i kultura organizacyjne w kontekście budowania zespołu – jaki jest archetyp naszej marki?
 • Przegląd narzędzi diagnozy kompetencji – rekrutuj na podstawie dowodów
  • Wywiad ustrukturyzowany
  • Wywiad sytuacyjny a wywiad wzorowany
  • Metodologia STAR
  • Próbki pracy
  • Zatrudnienia próbne 
  • Incydenty krytyczne
  • Assessment Center
2. Techniki komunikacji i relacja w procesie rekrutacyjnym oraz obserwacja w procesie rekrutacji

Proces obserwacji i wnioskowania

 • Rola budowania kontaktu z kandydatem w diagnozowaniu jego rzeczywistych motywów oraz pozyskiwaniu faktycznych danych 
 • Aktywne słuchanie
 • Konfrontowanie
 • Milczenie jako technika perswazji 
 • Słuchanie empatyczne
 • Opór kandydatów i jak sobie z nim poradzić
3. 3. Działania employer brandingowe po stronie przełożonego
 • „Efekt szklanej kuli” czyli kim jesteś drogi szefie?
 • Komunikacja z kandydatem – klucz do budowania motywacji przyszłych pracowników
 • Spójność w budowaniu wizerunku organizacji - dialog z wewnętrzym/zewnętrzym HR 

4. Najczęstsze błędy rekrutacyjne

 • Efekt podobieństwa i jego konsekwencje
 • Zbieranie zbyt małej ilości informacji
 • „Nie dopuszczenie do głosu”
 • „Rozmowa chaotyczna”
 • „Skracanie dystansu lub utrzymywanie zbyt dużego dystansu”
 • Efekt krótkiej pamięci, efekt zawiedzionych oczekiwań, efekt nastroju, błąd projekcji, efekt pierwszego wrażenia, efekt halo, podstawowy błąd atrybucji   

5.On boarding – ostatni etap procesu rekrutacji

 • Kiedy się rozpoczyna proces wdrożenia i jaka jest jego istota
 • Fazy komunikacji w procesie adaptacji
 • Typowe vs nietypowe  rozwiązania na rynku – case studies

6. Podsumowanie warsztatu

Data i miejsce

2-3 czerwca 2022 | Online Live


Cena 1650,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Renata Michalak | tel. 508 018 460 | Renata.Michalak@pl.ey.com