Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Wystąpienia publiczne | Kontakty z mediami   Autoprezentacja i prowadzenie spotkań

Autoprezentacja i prowadzenie spotkań

Termin szkolenia: 4-5 marca 2019 r.

„Mówca tak powinien skonstruować przemówienie, by wyczerpać temat, ale nie wyczerpać słuchaczy.”  – Winston Churchill

Umiejętność przeprowadzania  zebrań jest podstawową  kompetencją w zarządzaniu, która ma ogromny wpływ na efekty pracy całego zespołu. W trakcje naszego szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie poprowadzić zebranie? Jak  zapewnić satysfakcję z uczestnictwa pracowników?

Cele

Przygotowanie uczestników do efektywnego organizowania i przeprowadzania spotkań wewnętrznych i zewnętrznych.

Obejrzyj krótką wypowiedż naszego trenera.


Korzyści

Uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • tworzenia planu zebrania
 • doboru odpowiednich środków przekazu
 • właściwego korzystania z pomocy audiowizualnych
 • skutecznego zarządzania sesją pytań i odpowiedzi
 • oceny audytorium pod kątem ról pełnionych podczas zebrania
 • formułowania podsumowań


Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do:
 • menedżerów wszystkich szczebli 
 • osób pełniących role liderów zespołów 
 • kierowników projektów
 • przedstawicieli władz samorządowych


Program 

1. Przygotowanie do zebrania 
 • spotkania wewnętrzne i zewnętrzne- podobieństwa i różnice w podejściu
 • identyfikacja grupy odbiorców - uczestników zebrania
 • formułowanie celów zebrania
 • tworzenie porządku obrad
 • dobór pomocy audiowizualnych
 • ustawienie sali podczas zebrania
2. Zarządzanie przebiegiem zebrania 
 • zasady skutecznego realizowania poszczególnych punktów porządku obrad- zarządzanie czasem
 • podział ról podczas zebrania
 • podtrzymywanie zainteresowania odbiorców
 • sesja pytań i odpowiedzi
3. Efektywne komunikowanie a skuteczność zebrań 
 • cechy skutecznej prezentacji
 • tworzenie wizerunku statycznego - wygląd zewnętrzny
 • tworzenie wizerunku dynamicznego- sposób poruszania się, mimika, gestykulacja, mowa ciała, kontakt wzrokowy, panowanie nad przestrzenią
 • emisja głosu, dykcja, walka z tremą
4. Podsumowanie zebrania 
 • tworzenie protokołów przebiegu zebrań
 • uwspólnianie
 • wiązanie
 • tworzenie zestawień rezultatów zebrań wraz z listą działań do podjęcia
5. Zebrania w ujęciu psychologicznym
 • typologia uczestników zebrań
 • rola zachowań grupowych
 • zastosowanie elementów wywierania wpływu
 • budowanie efektu pierwszego wrażenia
 • zachęcanie uczestników do aktywności, motywowanie
 • zarządzanie konfliktem
6. Kluczowe zasady prowadzenia zebrań
 • cechy skutecznego zebrania
 • najczęściej popełniane błędy
 • rola zachowania kontroli nad krzywą uwagi uczestników spotkania
 • dlaczego niektóre zebrania się nie udają?
 • świadome budowanie wizerunku podczas zebrań
7. Laboratorium prowadzenia zebrań
 • warsztaty budowania celów zebrań
 • tworzenie porządków dziennych zebrań
 • prowadzenie zebrań w konkretnych ujęciach tematycznych (case'y z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk)
 • ocena pracy wykonanej przez uczestników szkolenia


Dodatkowo w programie

Trening własnych sytuacji z zakresu prowadzenia zebrań i narad.
Uczestnicy przed szkoleniem otrzymują ankiety, poprzez które zgłaszają swoje sytuacje problemowe, którymi chcieliby zająć się podczas szkolenia. W drugim dniu szkolenia zajmujemy się konkretnymi scenkami uczestników. Wcześniej omawiamy je z uczestnikami, proponujemy różne sposoby zajęcia się poszczególnymi sytuacjami, podsumowujemy je teorią i ćwiczeniami.


Czym jest szkolenie?

Interaktywną metodą nauczania i doskonalenia umiejętności z zakresu prowadzenia zebrań i narad. Możliwością poznania tajników publicznych wypowiedzi i skonfrontowania ich w oku kamery. Refleksją nad psychologicznymi aspektami relacji z audytorium.


Czym nie jest?

Uniwersalnym algorytmem działań, który stosowany automatycznie i bezrefleksyjnie zawsze przyniesie pożądane rezultaty.


Struktura

Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej, warsztatowej z możliwością rozpatrywania przypadków indywidualnych. Warsztaty prowadzone są w grupach maksymalnie 12-14 osobowych. Dla uzyskania jak największej efektywności warsztatów, są one prowadzone z wykorzystaniem urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku. Wszelkie zapisy audiowizualne są wykorzystywane jedynie dla potrzeb dydaktycznych.
Tematy poruszane na zajęciach odnoszą się do rzeczywistych sytuacji, z którymi menedżerowie spotykają się w codziennej pracy. Po każdym module tematycznym są podsumowania, których celem jest określenie przez uczestników możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności w ich praktyce zawodowej. Przed szkoleniem uczestnicy wypełniają ankietę diagnozującą indywidualne potrzeby szkoleniowe.
Cena 1850,00 PLN (+ 23% VAT)

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.