Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Kompetencje menedżerskie   Efektywne prowadzenie spotkań

Efektywne prowadzenie spotkań

28 lutego 2022 | Online Live

Cena: 1250 zł netto

„Mówca tak powinien skonstruować przemówienie, by wyczerpać temat, ale nie wyczerpać słuchaczy.” – Winston Churchill
   
Umiejętność przeprowadzania zebrań jest podstawową kompetencją w zarządzaniu, która ma  ogromny wpływ efekty pracy całego zespołu. W trakcje naszego szkolenia Uczestnicy dowiedzą się jak m. in. skutecznie poprowadzić zebranie czy jak zapewnić satysfakcję z uczestnictwa pracowników.

Sprawdź też ofertę e-kursów - pigułek wiedzy z tej tematyki w e-learningu. Przy zakupie e-learningu Jak efektywnie prowadzić spotkania online i szkolenia otrzymasz 10% rabatu na szkolenie.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt
 • Pobierz program w PDF

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do:
 • menedżerów wszystkich szczebli 
 • osób pełniących role liderów zespołów 
 • kierowników projektów
 • przedstawicieli władz samorządowych

Cele i korzyści

Cele szkolenia:
Przygotowanie uczestników do efektywnego organizowania i przeprowadzania spotkań wewnętrznych i zewnętrznych

Korzyści z udziału:
Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:
 • tworzenia planu zebrania
 • doboru odpowiednich środków przekazu
 • właściwego korzystania z pomocy audiowizualnych
 • skutecznego zarządzania sesją pytań i odpowiedzi
 • oceny audytorium pod kątem ról pełnionych podczas zebrania
 • formułowania podsumowań
Obejrzyj krótką wypowiedż naszego trenera

Program

Przygotowanie do zebrania
 • spotkania wewnętrzne i zewnętrzne - podobieństwa i różnice w podejściu
 • identyfikacja grupy odbiorców-uczestników zebrania
 • formułowanie celów zebrania
 • tworzenie porządku obrad
 • dobór pomocy audiowizualnych
 • ustawienie sali podczas zebrania
  
Zarządzanie przebiegiem zebrania
 • zasady skutecznego  realizowania poszczególnych punktów porządku obrad - zarządzanie czasem
 • podział ról podczas zebrania
 • podtrzymywanie  zainteresowania odbiorców
 • sesja pytań i odpowiedzi
  
Efektywne komunikowanie  a skuteczność zebrań
 • cechy skutecznej prezentacji
 • tworzenie wizerunku statycznego - wygląd zewnętrzny
 • tworzenie wizerunku dynamicznego - sposób poruszania się, mimika, gestykulacja, mowa ciała, kontakt wzrokowy, panowanie nad przestrzenią
 • emisja głosu, dykcja, walka z tremą
  
Podsumowanie zebrania
 • tworzenie protokołów przebiegu zebrań
 • uwspólnianie
 • wiązanie
 • tworzenie zestawień rezultatów zebrań wraz z listą działań do podjęcia
  
Zebrania w ujęciu psychologicznym
 • typologia uczestników zebrań
 • rola zachowań grupowych
 • zastosowanie elementów wywierania wpływu
 • budowanie efektu pierwszego wrażenia
 • zachęcanie uczestników do aktywności, motywowanie
 • zarządzanie konfliktem
  
Kluczowe zasady prowadzenia zebrań
 • cechy skutecznego zebrania
 • najczęściej popełniane błędy
 • rola zachowania kontroli nad krzywą uwagi uczestników spotkania
 • dlaczego niektóre zebrania się nie udają?
 • świadome budowanie wizerunku podczas zebrań
  
Laboratorium prowadzenia zebrań
 • warsztaty budowania celów zebrań
 • tworzenie porządków dziennych  zebrań
 • prowadzenie zebrań w  konkretnych ujęciach tematycznych (case'y z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk)
 • ocena pracy wykonanej przez uczestników szkolenia
  
Dodatkowo w programie
Trening własnych sytuacji z zakresu prowadzenia zebrań i narad.
Uczestnicy przed szkoleniem otrzymują ankiety, poprzez które  zgłaszają swoje sytuacje problemowe, którymi chcieliby zająć się podczas szkolenia. Na szkoleniu zajmujemy się konkretnymi scenkami uczestników. Wcześniej omawiamy je z uczestnikami, proponujemy różne sposoby zajęcia się poszczególnymi sytuacjami, podsumowujemy je teorią i ćwiczeniami.

Data i miejsce

28 lutego 2022 | Online Live

Cena 1250,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Adrianna Sykucka  
tel. 519 511 447