Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Kompetencje menedżerskie   Współpraca w zespole rozproszonym

Współpraca w zespole rozproszonym

26 listopada 2021 | Warszawa lub Online

Cena: 1250 zł plus VAT

Współpraca w sytuacji braku bieżącego, bezpośredniego kontaktu może być wyzwaniem zarówno na poziomie uzyskiwania zakładanych rezultatów, jak i utrzymywania zaufania w zespole. Częściej mogą pojawiać się napięcia i sytuacje konfliktowe, czasem trudno jest także utrzymać koncentrację na wspólnych celach i wynikach. Nad tymi właśnie aspektami skupiamy się podczas szkolenia. Z jednej strony analizujemy i wypracowujemy działania, które mogą zapobiec pojawieniu się tych wyzwań. Z drugiej – zastanawiamy się i trenujemy, jak je rozwiązać, gdy już wystąpiły.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt

Dla kogo

Na szkolenie zapraszamy menedżerów, którzy chcą usprawnić współpracę w zespole rozproszonym, wspierając wzajemne zaufanie oraz koncentrację na wspólnych celach.

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest wskazanie kluczowych obszarów budowania efektywnej współpracy w zespole zdalnym, a także poznanie konkretnych narzędzi, które tą współpracę wspierają.

Korzyści:

 • Poznasz kluczowe aspekty, które wpływają na efektywność współpracy w zespole rozproszonym
 • Poznasz sposoby wzmacniania współpracy, pomimo uwarunkowań płynących ze specyfiki pracy zdalnej i asynchronicznej
 • Nauczysz się rozpoznawać „sygnały zagrożenia” we współpracy w zespole rozproszonym i odpowiednio na nie reagować

Program

 • Co szczególnie odróżnia współpracę w zespole zdalnym od współpracy „tradycyjnej”? Kluczowe zagrożenia dla efektywności i skuteczności działań zespołu.
 • Efektywna i skuteczna współpraca w zespole rozproszonym czyli lepiej zapobiegać niż leczyć.
  • W jaki sposób budować wzajemne zaufanie i promować otwartą komunikację w sytuacji braku stałego kontaktu w firmie?
  • W jaki sposób uporządkować system (współ)pracy by wzmacniać odpowiedzialność i zaangażowanie i nie musieć cały czas nad tym czuwać?
  • Jakie narzędzia wspierają wspólną koncentrację na osiąganiu wyników ilościowych i jakościowych mimo odległości i asynchroniczności działań?
 • Trzy strategie postępowania w sytuacjach trudnych.
  • Komunikacja „jeden na jeden”: w jaki sposób korygować działania pojedynczych pracowników?
  • Rozmowa z zespołem: w jaki sposób robić przegląd jakości współpracy, wypracowywać i wdrażać działania doskonalące?
  • Eskalacja: co zrobić, gdy „nic nie działa”?
  • Piramida kanałów komunikacji: nie zamęczaj spotkaniami, są inne metody.
 • Menedżer wspierający współpracę w zespole rozproszonym: wiedza, umiejętności, postawy.

Data i miejsce

 • 26 listopada 2021 | Warszawa lub Online
Cena 1250,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Adrianna Sykucka  
tel. 519 511 447