Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

Wystąpienia publiczne online

Termin: 26 października 2021 | Online
Cena: 1250 zł netto
Czym jest szkolenie?
Interaktywną metodą nauczania i doskonalenia umiejętności z zakresu nawiązywania i utrzymywania relacji z odbiorcą, autoprezentacji, zarządzania przebiegiem wystąpienia online i radzenia sobie z trudnym audytorium.
Czym nie jest?
Uniwersalnym algorytmem działań, który stosowany automatycznie i bezrefleksyjnie zawsze przyniesie pożądane rezultaty.
Struktura szkolenia
Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej, warsztatowej z możliwością rozpatrywania przypadków indywidualnych. Warsztaty prowadzone są w grupach 7-12 - osobowych z możliwością podziału na mniejsze. 
Tematy poruszane na zajęciach odnoszą się do rzeczywistych sytuacji, z którymi uczestnicy spotykają się w codziennej pracy. Po każdym module tematycznym pojawiają  się podsumowania, których celem jest określenie przez uczestników możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności w ich praktyce zawodowej. 

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do:
 • mówców
 • prelegentów
 • prowadzących zajęcia 

Cele i korzyści

Cele szkolenia
 • Przygotowanie uczestników do tworzenia właściwej struktury wystąpień publicznych online
 • Wykształcenie podstawowych umiejętności w zakresie świadomego budowania przekazu w środowisku zdalnym
 • Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących roli i znaczenia zachowań w budowaniu profesjonalnego wizerunku mówcy
 • Doskonalenie umiejętności logicznego prowadzenia wywodu
Korzyści ze szkolenia
Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:
 • właściwej postawy w komunikowaniu z uwzględnieniem przekazu wideo
 • wykorzystywania efektu pierwszego wrażenia
 • budowania klarownego, zrozumiałego przekazu
 • aktywizacji audytorium w warunkach pracy zdalnej

Program


Autoprezentacja
 • Podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Nawiązywanie relacji, efekt pierwszego wrażenia i jego znaczenie dla dalszego przebiegu narracji
 • Bariery komunikacyjne w budowaniu przekazu (środowisko zdalne)
 • Techniki prezentowania stanowiska i argumentowania wraz ze śledzeniem odbioru treści w warunkach online
Ćwiczenia:
Uczestnicy przygotowują próbki wystąpień i prezentują je innym. Wystąpienia będą następnie omawiane przez trenera pod kątem ich efektywności.

Sztuka wystąpień publicznych online

 • Tworzenie scenariusza dobrego wystąpienia (struktura, spójność wypowiedzi, myśl przewodnia, kompozycja ramowa, oryginalność)
 • Budowanie kontaktu z audytorium w przypadku wystąpień na odległość (nawiązywanie dobrego kontaktu z odbiorcami, panowanie nad audytorium, radzenie sobie z trudnymi słuchaczami, technikalia spotkania online)
 • Praktyczne sposoby walki z tremą
 • Elementy fonetyki, dykcja, emisja głosu
Ćwiczenia: 
Zadaniem uczestników jest przeprowadzenie profesjonalnego wystąpienia zawierającego właściwie zastosowane elementy werbalne i niewerbalne. Ćwiczenia są rejestrowane i omawiane przez trenera i uczestników warsztatów.

Budowanie profesjonalnego wizerunku mówcy
 • Kreowanie wizerunku statycznego- wygląd zewnętrzny
 • Profesjonalny ubiór i jego rola w wystąpieniach publicznych online, zasady dress code
 • Kreowanie wizerunku dynamicznego- studium twarzy, zachowania mimiczne, praca z kamerą, gestykulacja, ekspresja wypowiedzi
Zaawansowane aspekty wystąpień publicznych
 • Budowanie i utrzymywanie uwagi odbiorców
 • Formy aktywizacji audytorium podczas wystąpień publicznych online
 • Zarządzanie sesją pytań i odpowiedzi
 • Przemawianie a vista (bez przygotowania)
 • Sposoby radzenia sobie z trudnym odbiorcą
Ćwiczenia: 
Zadaniem uczestników jest przeprowadzenie fragmentu interaktywnej prezentacji online. Ćwiczenia są omawiane przez trenera i uczestników warsztatów. 

Termin i miejsce

 • 26 października 2021 | Online
Cena 1250,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Zuzanna Stępień | tel. +48 510 201 314  | Zuzanna.Stepien@pl.ey.com