Wystąpienia publiczne online – EY Academy of Business

Wystąpienia publiczne online

Czym jest szkolenie?

Interaktywną metodą nauczania i doskonalenia umiejętności z zakresu nawiązywania i utrzymywania relacji z odbiorcą, autoprezentacji, zarządzania przebiegiem wystąpienia online i radzenia sobie z trudnym audytorium.

Czym nie jest?

Uniwersalnym algorytmem działań, który stosowany automatycznie i bezrefleksyjnie zawsze przyniesie pożądane rezultaty.

Struktura szkolenia

Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej, warsztatowej z możliwością rozpatrywania przypadków indywidualnych. Warsztaty prowadzone są w grupach 7-12 – osobowych z możliwością podziału na mniejsze.

Tematy poruszane na zajęciach odnoszą się do rzeczywistych sytuacji, z którymi uczestnicy spotykają się w codziennej pracy. Po każdym module tematycznym pojawiają  się podsumowania, których celem jest określenie przez uczestników możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności w ich praktyce zawodowej.

W pakiecie taniej! Wybierz drugie szkolenie z wystąpień publicznych i zapłać aż o 15% mniej! Odbierz kod rabatowy u koordynatora.

Szkolenie kierujemy do:

 • mówców
 • prelegentów
 • prowadzących zajęcia
 • również do pracowników startupów

Cele szkolenia

 • Przygotowanie uczestników do tworzenia właściwej struktury wystąpień publicznych online
 • Wykształcenie podstawowych umiejętności w zakresie świadomego budowania przekazu w środowisku zdalnym
 • Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących roli i znaczenia zachowań w budowaniu profesjonalnego wizerunku mówcy
 • Doskonalenie umiejętności logicznego prowadzenia wywodu

Korzyści ze szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • Właściwej postawy w komunikowaniu z uwzględnieniem przekazu wideo
 • Wykorzystywania efektu pierwszego wrażenia
 • Budowania klarownego, zrozumiałego przekazu
 • Aktywizacji audytorium w warunkach pracy zdalnej

Autoprezentacja

 • Podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Nawiązywanie relacji, efekt pierwszego wrażenia i jego znaczenie dla dalszego przebiegu narracji
 • Bariery komunikacyjne w budowaniu przekazu (środowisko zdalne)
 • Techniki prezentowania stanowiska i argumentowania wraz ze śledzeniem odbioru treści w warunkach online

Ćwiczenia:

Uczestnicy przygotowują próbki wystąpień i prezentują je innym. Wystąpienia będą następnie omawiane przez trenera pod kątem ich efektywności.

Sztuka wystąpień publicznych online

 • Tworzenie scenariusza dobrego wystąpienia (struktura, spójność wypowiedzi, myśl przewodnia, kompozycja ramowa, oryginalność)
 • Budowanie kontaktu z audytorium w przypadku wystąpień na odległość (nawiązywanie dobrego kontaktu z odbiorcami, panowanie nad audytorium, radzenie sobie z trudnymi słuchaczami, technikalia spotkania online)
 • Praktyczne sposoby walki z tremą
 • Elementy fonetyki, dykcja, emisja głosu

Ćwiczenia: 

Zadaniem uczestników jest przeprowadzenie profesjonalnego wystąpienia zawierającego właściwie zastosowane elementy werbalne i niewerbalne. Ćwiczenia są rejestrowane i omawiane przez trenera i uczestników warsztatów.

Budowanie profesjonalnego wizerunku mówcy

 • Kreowanie wizerunku statycznego- wygląd zewnętrzny
 • Profesjonalny ubiór i jego rola w wystąpieniach publicznych online, zasady dress code
 • Kreowanie wizerunku dynamicznego- studium twarzy, zachowania mimiczne, praca z kamerą, gestykulacja, ekspresja wypowiedzi

Zaawansowane aspekty wystąpień publicznych

 • Budowanie i utrzymywanie uwagi odbiorców
 • Formy aktywizacji audytorium podczas wystąpień publicznych online
 • Zarządzanie sesją pytań i odpowiedzi
 • Przemawianie a vista (bez przygotowania)
 • Sposoby radzenia sobie z trudnym odbiorcą

Ćwiczenia: 

Zadaniem uczestników jest przeprowadzenie fragmentu interaktywnej prezentacji online. Ćwiczenia są omawiane przez trenera i uczestników warsztatów.

Radosław Jacek Miler - doświadczony doradca biznesowy, coach i trener (ponad 600 dni szkoleniowych i doradczych). W pracy szkoleniowej i doradczej stawia na wymiar praktyczny i bezpośredni kontakt z uczestnikami, często wykorzystując jako narzędzia kamerę i mikrofon.

Wystąpienia publiczne online

Czym jest szkolenie?

Interaktywną metodą nauczania i doskonalenia umiejętności z zakresu nawiązywania i utrzymywania relacji z odbiorcą, autoprezentacji, zarządzania przebiegiem wystąpienia online i radzenia sobie z trudnym audytorium.

Czym nie jest?

Uniwersalnym algorytmem działań, który stosowany automatycznie i bezrefleksyjnie zawsze przyniesie pożądane rezultaty.

Struktura szkolenia

Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej, warsztatowej z możliwością rozpatrywania przypadków indywidualnych. Warsztaty prowadzone są w grupach 7-12 – osobowych z możliwością podziału na mniejsze.

Tematy poruszane na zajęciach odnoszą się do rzeczywistych sytuacji, z którymi uczestnicy spotykają się w codziennej pracy. Po każdym module tematycznym pojawiają  się podsumowania, których celem jest określenie przez uczestników możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności w ich praktyce zawodowej.

W pakiecie taniej! Wybierz drugie szkolenie z wystąpień publicznych i zapłać aż o 15% mniej! Odbierz kod rabatowy u koordynatora.

Dla kogo

Szkolenie kierujemy do:

 • mówców
 • prelegentów
 • prowadzących zajęcia
 • również do pracowników startupów
Cele i korzyści

Cele szkolenia

 • Przygotowanie uczestników do tworzenia właściwej struktury wystąpień publicznych online
 • Wykształcenie podstawowych umiejętności w zakresie świadomego budowania przekazu w środowisku zdalnym
 • Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących roli i znaczenia zachowań w budowaniu profesjonalnego wizerunku mówcy
 • Doskonalenie umiejętności logicznego prowadzenia wywodu

Korzyści ze szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • Właściwej postawy w komunikowaniu z uwzględnieniem przekazu wideo
 • Wykorzystywania efektu pierwszego wrażenia
 • Budowania klarownego, zrozumiałego przekazu
 • Aktywizacji audytorium w warunkach pracy zdalnej
Program

Autoprezentacja

 • Podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Nawiązywanie relacji, efekt pierwszego wrażenia i jego znaczenie dla dalszego przebiegu narracji
 • Bariery komunikacyjne w budowaniu przekazu (środowisko zdalne)
 • Techniki prezentowania stanowiska i argumentowania wraz ze śledzeniem odbioru treści w warunkach online

Ćwiczenia:

Uczestnicy przygotowują próbki wystąpień i prezentują je innym. Wystąpienia będą następnie omawiane przez trenera pod kątem ich efektywności.

Sztuka wystąpień publicznych online

 • Tworzenie scenariusza dobrego wystąpienia (struktura, spójność wypowiedzi, myśl przewodnia, kompozycja ramowa, oryginalność)
 • Budowanie kontaktu z audytorium w przypadku wystąpień na odległość (nawiązywanie dobrego kontaktu z odbiorcami, panowanie nad audytorium, radzenie sobie z trudnymi słuchaczami, technikalia spotkania online)
 • Praktyczne sposoby walki z tremą
 • Elementy fonetyki, dykcja, emisja głosu

Ćwiczenia: 

Zadaniem uczestników jest przeprowadzenie profesjonalnego wystąpienia zawierającego właściwie zastosowane elementy werbalne i niewerbalne. Ćwiczenia są rejestrowane i omawiane przez trenera i uczestników warsztatów.

Budowanie profesjonalnego wizerunku mówcy

 • Kreowanie wizerunku statycznego- wygląd zewnętrzny
 • Profesjonalny ubiór i jego rola w wystąpieniach publicznych online, zasady dress code
 • Kreowanie wizerunku dynamicznego- studium twarzy, zachowania mimiczne, praca z kamerą, gestykulacja, ekspresja wypowiedzi

Zaawansowane aspekty wystąpień publicznych

 • Budowanie i utrzymywanie uwagi odbiorców
 • Formy aktywizacji audytorium podczas wystąpień publicznych online
 • Zarządzanie sesją pytań i odpowiedzi
 • Przemawianie a vista (bez przygotowania)
 • Sposoby radzenia sobie z trudnym odbiorcą

Ćwiczenia: 

Zadaniem uczestników jest przeprowadzenie fragmentu interaktywnej prezentacji online. Ćwiczenia są omawiane przez trenera i uczestników warsztatów.

Szczegóły programu modułowego

Lokalizacja

Ustalana indywidualnie

Termin

Szkolenie organizujemy wyłącznie na zamówienie w formie zamkniętej

 

Podany zakres możemy dostosować do potrzeb grupy

 

Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia

Kontakt

Sonia Kaniewska

Koordynator kursu

 • +48 573 809 469
 • sonia.kaniewska@pl.ey.com