Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Zarządzanie   Zarządzanie wiedzą

Zarządzanie wiedzą

Najbliższy termin:

8-9 czerwca 2021, ONLINE
Cena: 2100 zł netto


Wiedza jest kluczowym zasobem przedsiębiorstwa a umiejętność dobrego zarządzania nią decyduje o sukcesie rynkowym. Usystematyzowane zarządzanie wiedzą to system wielu interdyscyplinarnych działań zorientowanych na efektywne wykorzystanie zasobów wiedzy w celu realizacji celów biznesowych.

Szkolenie organizowane jest przez EY – firmę, która od wielu lat zarządza swoją wiedzą i otrzymała szereg wyróżnień w tym zakresie, (Most Admired Knowledge Enterprise - MAKE).

Trener posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu strategii i we wdrażaniu systemów zarządzania operacyjnego, dla których zarządzanie wiedzą stanowi fundament i warunek konieczny.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt
 • Pobierz program w PDF

Komu polecamy?

 • Członkom zarządu – lub osobom odpowiedzialnym za wyniki i długofalowy rozwój organizacji.
 • Menedżerom wiedzy – lub osobom zajmującym się wdrożeniem i utrzymaniem systemu zarządzania wiedzą w firmie.
 • Wybitnym specjalistom i ekspertom – posiadającym unikalną lub krytyczną wiedzę w wybranych (istotnych strategicznie) dziedzinach, którą należy pozyskiwać, rozwijać, transferować i zatrzymywać w organizacji.
 • Kadrze kierowniczej wszystkich szczebli – osobom zajmującym się rozwojem umiejętności podwładnych i zapewnieniem sukcesji na kluczowych stanowiskach.
 • Menedżerom i pracownikom działów HR – osobom zajmującym się sterowaniem i rozwojem systemu zarządzania wiedzą w całej organizacji.

Cele

 • Poznanie bardzo szerokiego spektrum technik zarządzania wiedzą służących wszystkim celom: pozyskiwaniu, lokalizowaniu, tworzeniu, transferowi, wykorzystaniu i retencji wiedzy korporacyjnej
 • Poznanie technik rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem wiedzą dzięki analizie konkretnych sytuacji
 • Nabycie umiejętności oceny stanu zarządzania wiedzą w organizacji, stworzenia strategii, wdrożenia zarządzania wiedzą w organizacji i ciągłego usprawniania

Korzyści

 • Szkolenie jest intensywne, praktyczne i interaktywne - uczestnicy są angażowani w dyskusję oraz rozwiązywanie problemów biznesowych.
 • Uczestnicy są zachęcani do analizy oraz projektowania i wdrażania systemu zarzadzania wiedzą w organizacji.
 • Szkolenie kompleksowo ujmuje problematykę zarządzania wiedzą
 • Trudne zagadnienia są wyjaśniane w przyjazny i zrozumiały dla wszystkich uczestników sposób.
 • Unikatową cechą zajęć jest możliwość dostosowania treści (omawianych i analizowanych przykładów) do potrzeb konkretnej grupy uczestników.
 • Networking pomiędzy uczestnikami dodatkowo wzmacnia proces uczenia się – uczestnicy wymieniają się informacjami o tym, jakie każdy z nich ma doświadczenie w zakresie zarządzania wiedzą oraz jakich informacji na temat zarządzania wiedzą poszukuje.

Dla firm

Oferujemy również realizację szkolenia w formule zamkniętej. Jest to skuteczna metoda wspierająca wdrożenie standardów zarządzania wiedzą we włąsnej organizacji.

Program szkolenia Zarządzanie wiedzą

 • Istota zarządzania wiedzą: podstawowe pojęcia, wiedza cicha i jawna, wiedza i rozumienie, przekazywanie wiedzy i umiejętności, efekt Krugera-Dunninga, potrzeba zarządzania wiedzą, działania względem wiedzy, organizacje oparte na wiedzy, potrzeba zarządzania wiedzą.
 • Przeszkody i bariery: mapy myślowe i filtry percepcyjne, błędy wnioskowania (heurystyka dostępności, reprezentatywności, zakotwiczenia), dynamika systemów organizacyjnych
 • Źródła wiedzy: zewnętrzne kanały dostępu do wiedzy (konferencje, targi, szkolenia, eksperci, konsorcja wiedzy, publikacje), wewnętrzne kanały dostępu do wiedzy (ankiety, badania rynku, rekrutacje, badanie odejść, oceny projektów, reklamacje),
 • Wyzwalacze wiedzy: dział badań i rozwoju, konkursy wewnętrzne, grywalizacja, właściwe wyznaczanie celów, projekty wewnętrzne, symulacje i analizy scenariuszowe
 • Warunki dla innowacyjności: kultura eksperymentatorów, przeciwstawne cele, umiejętne formułowanie problemów, techniki odblokowania umysłu (TRIZ):, myślenie w przestrzeni i w czasie, definiowanie idealnego rozwiązania.
 • Przekazywanie wiedzy: szkolenia wewnętrzne, procedury i instrukcje, mentoring, studia przypadków, relacje uczeń-mistrz, wdrożenie na stanowisko pracy
 • Rodzaje prac w kontekście transferu wiedzy: praca rutynowa, praca techniczna, praca rzemieślnicza, praca nierutynowa, analiza i instruktaż pracy.
 • Techniki retencji wiedzy: archiwum, planowanie sukcesji, zakaz konkurencji, bazy wiedzy, bazy doświadczenia (lessons learned)
 • Wdrażanie zarządzania wiedzą: wiedza krytyczna, identyfikacja źródeł wiedzy (ludzie, zdarzenia, zapisy), warunki wdrożenia transferu wiedzy w organizacji (skłonność, metodyka, narzędzia), uzgodnienie zasad weryfikacji (ocena bieżąca i okresowa, egzaminy i certyfikacje).
 • Parametryzacja wiedzy: poziom certyfikacji, poziom usprawnień, własność intelektualna, poziom umiejętności (kompetencji), standaryzacja i normowanie pracy
 • Wykorzystanie dostępnej wiedzy: inicjacja projektów, oceny (nowelizacja) systemów zarządzania, wewnętrzne zespoły doradców, przygotowanie sukcesji.

Data i miejsce:

18-19 marca 2021, ONLINE

Cena 2100,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Skontaktuj się ze mną.

Oktawia Kuruś | tel. +48 517 882 348