Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Zarządzanie   Zarządzanie wiedzą

Zarządzanie wiedzą

Najbliższy termin: 25-26 listopada 2021 | Online live

40 starannie wyselekcjonowanych case studies dotyczących aspektów procesowych, ludzkich, technologicznych i strategicznych zarządzania wiedzą.

Dzisiaj wiedza jest kluczowym zasobem przedsiębiorstwa, a umiejętność dobrego zarządzania nią decyduje o sukcesie rynkowym. Usystematyzowane zarządzanie wiedzą to interdyscyplinarne działania zorientowane na efektywne wykorzystanie zasobów wiedzy w celu realizacji celów biznesowych.

Szkolenie organizowane jest przez EY (dawniej: Ernst & Young) – firmę, która od wielu lat zarządza swoją wiedzą i otrzymała szereg wyróżnień na tym polu (np. nagrody Most Admired Knowledge Enterprise - MAKE).

Trener posiada 20 lat doświadczenia w zarządzaniu wiedzą korporacyjną oraz strategicznym wywiadzie biznesowym. Prowadzi warsztaty, wykłady i prelekcje w Europie, USA, Zatoce Perskiej.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Cena
 • Kontakt

 Szkolenie szczególnie polecamy:

 • Członkom zarządu – osobom nadzorującym zarządzanie wiedzą lub planującym wdrożenie zarządzania wiedzą
 • Menedżerom wiedzy – osobom odpowiadającym za kompleksowe programy zarządzania wiedząw organizacjach
 • Specjalistom zarządzania wiedzą – osobom odpowiadającym za konkretne działania z zakresu zarządzania wiedzą
 • Kadrze kierowniczej – osobom zajmującym się (poza innymi zadaniami) zarządzaniem wiedzą swojego departamentu, działu, zespołu
 • Menedżerom i pracownikom działów HR, IT, OD, PMO, R&D, strategii – osobom uczestniczącym w projektach zarządzania wiedzą lub przygotowującym się do tego
 • Menedżerom działów sprzedaży i obsługi klienta – osobom odpowiadającym za efektywne wykorzystanie zasobów dzięki m.in. zarządzaniu wiedzą

Cel:

 • Poznanie bardzo szerokiego spektrum technik zarządzania wiedzą służących wszystkim celom: pozyskiwaniu, lokalizowaniu, tworzeniu, transferowi, wykorzystaniu i retencji wiedzy korporacyjnej
 • Poznanie sposobów rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem wiedzą dzięki analizie konkretnych sytuacji 
 • Nabycie umiejętności  oceny stanu zarządzania wiedzą w organizacji,  stworzenia strategii, wdrożenia zarządzania wiedzą w organizacji i ciągłego usprawniania
Korzyści:
 • Szkolenie jest intensywne, praktyczne i interaktywne - pracujemy na konkretnych case studies, uczestnicy są zaangażowani – zespołowo oraz indywidualnie – w rozwiązywanie case’ów
 • Uczestnicy są zachęcani do analizy i usprawniania zarządzania wiedzą w swoich własnych organizacjach
 • Szkolenie kompleksowo ujmuje problematykę zarządzania wiedzą
 • Trudne zagadnienia są wyjaśniane w przyjazny i zrozumiały dla wszystkich uczestników sposób
 • Istotną cechą zajęć jest możliwość dostosowania omawianych case studies do potrzeb i konkretnej grupy uczestników
 • Networking pomiędzy uczestnikami dodatkowo wzmacnia proces uczenia się – na początku zajęć uczestnicy wymieniają się informacjami o tym, jakie każdy z nich ma doświadczenie w zakresie zarządzania wiedzą oraz jakich informacji na temat zarządzania wiedzą poszukują. Dodatkowo trener tworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami.  

Program szkolenia Zarządzanie wiedzą

1. Zarządzanie wiedzą
Podstawowe pojęcia, potrzeba zarządzania wiedzą, organizacje oparte na wiedzy, symptomy braku zarządzania wiedzą, wiedza cicha i jawna, działania względem wiedzy, strategia kodyfikacji i personalizacji, znaczenie wiedzy dla organizacji, wymiary zarządzania wiedzą, rynki wiedzy, mapa technik zarządzania wiedzą, zarządzanie wiedzą a pandemia.

2. Techniki pozyskiwania wiedzy
Bazy wiedzy, konferencje i targi, wiedza doradców, ankiety satysfakcji, konsorcja wiedzy, dni klienta, wiedza o kliencie, badania rynkowe, wywiad biznesowy, reklamacje, stałe monitoringi, itp.

3. Techniki tworzenia wiedzy
Dział badań i rozwoju, czas na innowacje, burze mózgów, zespoły zadaniowe, konkursy na pomysły, symulacje strategiczne, scenariusze przyszłości, itp.

4. Techniki lokalizowania wiedzy
Katalogowanie wiedzy, wyszukiwarka, taksonomia, książka telefoniczna, profile pracowników, rejestry (ofert, projektów certyfikatów, kompetencji), mapa wiedzy, brokerzy wiedzy, nawigowanie po zasobach, itp.

5. Techniki transferu wiedzy
Ogólnofirmowe dni wiedzy, dobre praktyki, społeczności praktyków, asysta ekspercka, mentoring, wprowadzenie do pracy, organizacja miejsca pracy, procedury działania, studia przypadków, wiedza z terenu, nagrody za dzielenie się wiedzą, narzędzia pracy grupowej, itp.

6. Techniki wykorzystania wiedzy
Uczenie się przed działaniem, wpisanie zarządzania wiedzą w cele, zarządzanie talentami, spotkania typu waigaya, systemy eksperckie, e-learning, komponentyzacja, chatboty, integracja danych zewnętrznych, itp.

7. Techniki retencji wiedzy
Analiza po akcji, wyciąganie wniosków, między-pokoleniowy transfer wiedzy, wywiady exit interview, zakaz konkurencji, społeczność byłych pracowników, baza wiedzy, opisy projektów, monitoring poczty, patentowanie, itp.

8. Wdrażanie zarządzania wiedzą
Etapy prac wdrożeniowych, podejście do zarządzania wiedzą, identyfikacja obiektów wiedzy, menedżer i zespół zarządzania wiedzą, skuteczna komunikacja, mierniki zarządzania wiedzą, itp.

Data i miejsce:

25-26 listopada 2021 | Online live

Adam Kowalik - trener  posiadający 20 lat doświadczenia w zarządzaniu wiedzą korporacyjną oraz strategicznym wywiadzie biznesowym. Prowadzi warsztaty, wykłady i prelekcje w Europie, USA, Zatoce Perskiej.

Cena 2100,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Renata Michalak | tel. +48 508 018 460 | renata.michalak@pl.ey.com