Akademia Narzędzi Rozwojowych – EY Academy of Business

Akademia Narzędzi Rozwojowych

Akademia Narzędzi Rozwojowych to intensywny, zaawansowany program narzędziowy dla tych, którzy na co dzień prowadzą rozmowy, które mają wywierać wpływ rozwojowy oraz inspirować do zmiany.

Akademia adresowana jest przede wszystkim do osób, które korzystają już z różnego rodzaju narzędzi i metod rozwojowych (treningu, coachingu, rozmów menedżerskich itp.) i potrzebują wyższej skuteczności i lepszego dopasowania do różnego rodzaju sytuacji i odbiorców.

To unikalny program prezentujący narzędzia pracy bardzo różnych nurtów rozwojowych i możliwości ich wykorzystania w praktyce biznesowej.

Dla wszystkich, których rola związana jest z wywieraniem wpływu rozwojowego. Dla wszystkich, którzy czują, że znane im metody rozwojowe czasem są niewystarczające i chcą poszerzać swoją skrzynkę narzędziową. Szkolenie szczególnie rekomendujemy dla HRBP, liderów wszystkich szczebli, trenerów i coachów.

Zwiększenie skuteczności oddziaływań rozwojowych prowadzonych przez uczestników:

 • Poszerzenie wiedzy i umiejętności stosowania różnych metod i narzędzi indywidualnej pracy rozwojowej i adekwatnego ich doboru w zależności od potrzeb, zasobów i motywacji „klienta”
 • Poznanie warunków skuteczności poszczególnych metod i technik
 • Trening wybranych metod rozwojowych

SESJA 1 (2 dni):

Metody indywidualnej pracy rozwojowej w biznesie:

 • Możliwości i ograniczenia różnych metod rozwojowych. Co obniża skuteczność niektórych form rozwojowych? Dlaczego po szkoleniach ludzie są zadowoleni, ale czasem nie zmieniają niczego w swoich codziennych działaniach? Dlaczego zdarza się, że procesy coachingowe nie pomagają klientowi realizować celów
 • Czynniki decydujące o skuteczności poszczególnych metod pracy rozwojowej – zasady doboru narzędzi do celów, zasobów i motywacji „klienta”
 •  Zmotywowany, „oddelegowany” czy oporujący? Jakie sposoby oddziaływania wybrać?

Przegląd metod rozwojowych cz. 1:

W ramach każdej prezentowanej metodologii:

 • Warunki, w jakich jest skuteczna i czynniki, które są przeciwwskazaniem do jej stosowania
 • Najważniejsze założenia i narzędzia
 • Trening wybranych elementów omawianej metody

Konsultacje i trening indywidualny:

 • Sposoby dostarczania wiedzy i trenowania kompetencji w kontakcie indywidualnym
 • Kiedy trening indywidualny, a kiedy szkolenie grupowe?

Mentoring:

 • Czym różni się mentoring od innych form „uczenia”
 • Mentor, czyli kto?
 • Systemy mentoringowe w organizacjach – kto jeszcze może skorzystać oprócz „uczących się”
 • Mentoring a „organizacje uczące się”

SESJA 2 (2 dni):

Przegląd metod rozwojowych cz. 2:

Coaching:

 • Założenia klasycznej metody coachingowej
 • Różnice między procesem coachingowym a wykorzystywaniem narzędzi coachingowych
 • Struktura pełnej sesji i pytania zmieniające perspektywę

Action Learning:

 • Wykorzystanie założeń coachingowych we wsparciu zespołów i superwizji specjalistów i liderów
 • Wykorzystanie Action Learning we wzmacnianiu coachingowego stylu zarządzania i budowaniu zespołów „uczących się”

SESJA 3 (2 dni):

Przegląd metod rozwojowych cz. 3:

Formy pracy uzupełniające indywidualne procesy rozwojowe lub stanowiące oddzielne narzędzia wpływu w sytuacjach rozwojowych – tworzenie „skrzynki narzędziowej”:

 • Sparing biznesowy
 • Sesje feedforward
 • Metody narracyjne
 • Metody projekcyjne

SESJA 4 (2 dni):

Przegląd metod rozwojowych cz. 4:

 • Praca z „Mapami Biznesowymi”
 • Metody prowokatywne
 • Model „Błyskawicznego wywierania wpływu”

Trening – łączenie i dostosowywanie narzędzi do konkretnych sytuacji rozwojowych

Pomiędzy poszczególnymi sesjami uczestnicy realizują zadania treningowe w parach lub trójkach rozwojowych

Opcjonalnie:

 • Pakiety indywidualnych sesji online – wsparcie we wdrożeniu i treningu
 • Sesje action learning/superwizyjne dla uczestników tego kursu – np. raz na kwartał

Dagmara Kanik-Kłoczko - specjalizuje się w projektach rozwoju umiejętności przywódczych, menedżerskich, zarządzania zmianą, zarządzania konfliktem, komunikacji, wykorzystania narzędzi coachingowych w zarządzaniu i procesach rozwoju zespołów metodami team coachingowymi.

Akademia Narzędzi Rozwojowych

Cena

5850 zł netto ( 7196 zł brutto )

Akademia Narzędzi Rozwojowych

Akademia Narzędzi Rozwojowych to intensywny, zaawansowany program narzędziowy dla tych, którzy na co dzień prowadzą rozmowy, które mają wywierać wpływ rozwojowy oraz inspirować do zmiany.

Akademia adresowana jest przede wszystkim do osób, które korzystają już z różnego rodzaju narzędzi i metod rozwojowych (treningu, coachingu, rozmów menedżerskich itp.) i potrzebują wyższej skuteczności i lepszego dopasowania do różnego rodzaju sytuacji i odbiorców.

To unikalny program prezentujący narzędzia pracy bardzo różnych nurtów rozwojowych i możliwości ich wykorzystania w praktyce biznesowej.

Dla kogo?

Dla wszystkich, których rola związana jest z wywieraniem wpływu rozwojowego. Dla wszystkich, którzy czują, że znane im metody rozwojowe czasem są niewystarczające i chcą poszerzać swoją skrzynkę narzędziową. Szkolenie szczególnie rekomendujemy dla HRBP, liderów wszystkich szczebli, trenerów i coachów.

Cele i korzyści

Zwiększenie skuteczności oddziaływań rozwojowych prowadzonych przez uczestników:

 • Poszerzenie wiedzy i umiejętności stosowania różnych metod i narzędzi indywidualnej pracy rozwojowej i adekwatnego ich doboru w zależności od potrzeb, zasobów i motywacji „klienta”
 • Poznanie warunków skuteczności poszczególnych metod i technik
 • Trening wybranych metod rozwojowych
Program

SESJA 1 (2 dni):

Metody indywidualnej pracy rozwojowej w biznesie:

 • Możliwości i ograniczenia różnych metod rozwojowych. Co obniża skuteczność niektórych form rozwojowych? Dlaczego po szkoleniach ludzie są zadowoleni, ale czasem nie zmieniają niczego w swoich codziennych działaniach? Dlaczego zdarza się, że procesy coachingowe nie pomagają klientowi realizować celów
 • Czynniki decydujące o skuteczności poszczególnych metod pracy rozwojowej – zasady doboru narzędzi do celów, zasobów i motywacji „klienta”
 •  Zmotywowany, „oddelegowany” czy oporujący? Jakie sposoby oddziaływania wybrać?

Przegląd metod rozwojowych cz. 1:

W ramach każdej prezentowanej metodologii:

 • Warunki, w jakich jest skuteczna i czynniki, które są przeciwwskazaniem do jej stosowania
 • Najważniejsze założenia i narzędzia
 • Trening wybranych elementów omawianej metody

Konsultacje i trening indywidualny:

 • Sposoby dostarczania wiedzy i trenowania kompetencji w kontakcie indywidualnym
 • Kiedy trening indywidualny, a kiedy szkolenie grupowe?

Mentoring:

 • Czym różni się mentoring od innych form „uczenia”
 • Mentor, czyli kto?
 • Systemy mentoringowe w organizacjach – kto jeszcze może skorzystać oprócz „uczących się”
 • Mentoring a „organizacje uczące się”

SESJA 2 (2 dni):

Przegląd metod rozwojowych cz. 2:

Coaching:

 • Założenia klasycznej metody coachingowej
 • Różnice między procesem coachingowym a wykorzystywaniem narzędzi coachingowych
 • Struktura pełnej sesji i pytania zmieniające perspektywę

Action Learning:

 • Wykorzystanie założeń coachingowych we wsparciu zespołów i superwizji specjalistów i liderów
 • Wykorzystanie Action Learning we wzmacnianiu coachingowego stylu zarządzania i budowaniu zespołów „uczących się”

SESJA 3 (2 dni):

Przegląd metod rozwojowych cz. 3:

Formy pracy uzupełniające indywidualne procesy rozwojowe lub stanowiące oddzielne narzędzia wpływu w sytuacjach rozwojowych – tworzenie „skrzynki narzędziowej”:

 • Sparing biznesowy
 • Sesje feedforward
 • Metody narracyjne
 • Metody projekcyjne

SESJA 4 (2 dni):

Przegląd metod rozwojowych cz. 4:

 • Praca z „Mapami Biznesowymi”
 • Metody prowokatywne
 • Model „Błyskawicznego wywierania wpływu”

Trening – łączenie i dostosowywanie narzędzi do konkretnych sytuacji rozwojowych

Pomiędzy poszczególnymi sesjami uczestnicy realizują zadania treningowe w parach lub trójkach rozwojowych

Opcjonalnie:

 • Pakiety indywidualnych sesji online – wsparcie we wdrożeniu i treningu
 • Sesje action learning/superwizyjne dla uczestników tego kursu – np. raz na kwartał

Cena

5850 zł netto ( 7196 zł brutto )

Lokalizacja

Warszawa

Termin

Start nowej edycji:

26 września 2024

 

Moduł I: 26-27 września 2024

Moduł II: 28-29 października 2024

Moduł III: 21-22 listopada 2024

Moduł IV: 18-19 grudnia 2024

Kontakt

Adrianna Sykucka

Koordynator kursu

 • +48 519 511 447
 • adrianna.sykucka@pl.ey.com