Automatyzacja Excela – VBA (Visual Basic for Applications) – EY Academy of Business

Automatyzacja Excela – VBA (Visual Basic for Applications)

VBA pozwala automatyzować monotonne czynności w Excelu i implementować taką logikę, która jest niedostępna dla funkcji Excelowych i Power Query.

Dla każdego, kto opanował już Excela na poziomie zaawansowanym, wie, co może Power Query, nadal odczuwa niedosyt, chciałby więcej i nie boi się programowania.

VBA pozwala automatyzować monotonne czynności w Excelu.

VBA pozwala implementować taką logikę, która jest niedostępna dla funkcji Excelowych i Power Query.

Z VBA możesz:

 • Odczytać i przetwarzać dane z wielu arkuszy
 • Wykonywać złożone kalkulacje
 • Formatować dane
 • Liczyć komórki oznaczone kolorem
 • Tworzyć arkusze, pliki
 • Wysyłać maile
 • Tworzyć dokumenty Word / PDF
 • Odświeżać zapytania PQ
 • Zbudować interfejs w postaci formularzy
 • Zautomatyzować wszystko to, co robisz w Excelu ręcznie
 • Pierwsze kroki z VBA
 • Omówienie możliwości, prezentacja przykładowych rozwiązań
 • Nagrywanie makr – najprostszy sposób na utworzenie kodu VBA
 • Przegląd nagranych makr, zapoznanie ze środowiskiem edytora VBA
 • Podstawowe procedury
 • Pierwsze własne makra
 • Metody komunikacji z użytkownikiem
  • INPUTBOX, MESSAGEBOX
 • Deklaracja zmiennych różnych typów
 • Odwołania do komórek, wpisywanie danych, czytanie danych, formatowanie danych
  • Metody RANGE, CELLS
 • Odwołania do innych arkuszy
 • Pętle do powielania czynności
  • FOR, DO WHILE, FOR EACH
 • Instrukcja warunkowa IF
 • Obsługa błędów
 • Debugowanie
  • URUCHAMIANIE KROKOWE, IMMEDIATE WINDOW
 • Metody pracy z zakresem komórek
  • CURRENT REGION, RESIZE, OFFSET
 • Wykorzystanie czatu GPT to tworzenia i poprawiania kodu

Paweł Górczyński - trener IT EY Academy of Business. Jest absolwentem Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Po ukończeniu studiów przez rok pracował jako programista baz danych Oracle.

Automatyzacja Excela – VBA (Visual Basic for Applications)

Cena

2490 zł netto ( 3063 zł brutto )

Automatyzacja Excela – VBA (Visual Basic for Applications)

VBA pozwala automatyzować monotonne czynności w Excelu i implementować taką logikę, która jest niedostępna dla funkcji Excelowych i Power Query.

Dla kogo?

Dla każdego, kto opanował już Excela na poziomie zaawansowanym, wie, co może Power Query, nadal odczuwa niedosyt, chciałby więcej i nie boi się programowania.

Cele i korzyści

VBA pozwala automatyzować monotonne czynności w Excelu.

VBA pozwala implementować taką logikę, która jest niedostępna dla funkcji Excelowych i Power Query.

Z VBA możesz:

 • Odczytać i przetwarzać dane z wielu arkuszy
 • Wykonywać złożone kalkulacje
 • Formatować dane
 • Liczyć komórki oznaczone kolorem
 • Tworzyć arkusze, pliki
 • Wysyłać maile
 • Tworzyć dokumenty Word / PDF
 • Odświeżać zapytania PQ
 • Zbudować interfejs w postaci formularzy
 • Zautomatyzować wszystko to, co robisz w Excelu ręcznie
Program
 • Pierwsze kroki z VBA
 • Omówienie możliwości, prezentacja przykładowych rozwiązań
 • Nagrywanie makr – najprostszy sposób na utworzenie kodu VBA
 • Przegląd nagranych makr, zapoznanie ze środowiskiem edytora VBA
 • Podstawowe procedury
 • Pierwsze własne makra
 • Metody komunikacji z użytkownikiem
  • INPUTBOX, MESSAGEBOX
 • Deklaracja zmiennych różnych typów
 • Odwołania do komórek, wpisywanie danych, czytanie danych, formatowanie danych
  • Metody RANGE, CELLS
 • Odwołania do innych arkuszy
 • Pętle do powielania czynności
  • FOR, DO WHILE, FOR EACH
 • Instrukcja warunkowa IF
 • Obsługa błędów
 • Debugowanie
  • URUCHAMIANIE KROKOWE, IMMEDIATE WINDOW
 • Metody pracy z zakresem komórek
  • CURRENT REGION, RESIZE, OFFSET
 • Wykorzystanie czatu GPT to tworzenia i poprawiania kodu

Cena

2490 zł netto ( 3063 zł brutto )

249 zł netto ( 3063 zł brutto ) - nagranie szkolenia

Lokalizacja

Online Live

Termin

19-20 września 2024

Kontakt

Katarzyna Wielgat

Koordynator kursu

 • +48 573 005 707
 • katarzyna.wielgat@pl.ey.com