Generowanie zrównoważonych rozwiązań – EY Academy of Business

Generowanie zrównoważonych rozwiązań

W obliczu rosnącej świadomości ekologicznej i coraz bardziej restrykcyjnych wymagań legislacyjnych w Europie (raportowanie ESG, Europejski Zielony Ład) rośnie zapotrzebowanie na zrównoważone rozwiązania. Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli okazję poznać proces generowania zrównoważonych rozwiązań produktowo-usługowych opartych o metodykę Design Thinking i zasady ekonomii cyrkularnej.

Warsztat dostarczy wiedzy i narzędzi do poszukiwania rozwiązań, które pozwolą na osiągnięcie równowagi między wzrostem innowacyjności a rosnącymi wymaganiami gospodarczymi.

 • Liderzy organizacji, przedsiębiorcy i menedżerowie, którzy chcą poznać sposoby projektowania zrównoważonych produktów i usług, aby sprostać wymaganiom rynku i przepisów prawa
 • Specjaliści ds. zrównoważonego rozwoju, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie generowania innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań (produktowo-usługowych)
 • Osoby pracujące w sektorze publicznym lub organizacjach pozarządowych, które chcą wdrożyć zrównoważone rozwiązania w swojej pracy
 • Osoby zainteresowane zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska, które chcą poznać sposoby projektowania zrównoważonych produktów i usług

 • Dowiesz się, jak cele zrównoważonego rozwoju i założenia wynikające z ESG przekładają się na zrównoważone produkty i usługi
 • Ustrukturyzujesz wiedzę o sposobach identyfikowania szans biznesowych oraz tworzenia opartego na nich portfela zrównoważonych innowacji
 • Odkryjesz proces generowania zrównoważonych rozwiązań opartych o metodologię Design Thinking i zasady ekonomii cyrkularnej
 • Przetestujesz proces i poznasz jego możliwości, by móc wdrażać zrównoważone rozwiązania we własnej organizacji

I: Odkrywanie

 1. Przegląd inicjatyw wpisujących się w założenia zrównoważonego rozwoju. Wpływ polityk ESG na projekty podejmowane w zgodzie z zasadami ekonomii cyrkularnej
 2. Obszary negatywnego wpływu – definiowanie na podstawie wybranego wyzwania projektowego (produktowo-usługowego)
 3. Zmiany legislacyjne i trendy – identyfikowanie szans i wyzwań
 4. Mapa zrównoważonych rozwiązań – generowanie hipotez na kierunki rozwoju

II: Definiowanie

 1. Oznaczenie priorytetów – wybór i doprecyzowanie kierunków z największym potencjałem
 2. Zrównoważone modele biznesowe i strategie projektowe – selekcja rozwiązań najbardziej adekwatnych do wybranych kierunków
 3. Zasady 6R – selekcja zasad zrównoważonego projektowania najbardziej adekwatnych do zidentyfikowanych wyzwań

III: Rozwijanie

 1. Perspektywa użytkownika – identyfikowanie kluczowych problemów i potrzeb użytkowników, uwzględnienie ich perspektywy dla wybranych rozwiązań
 2. Mapa Circular Loop – mapowanie innowacji w całym cyklu życia produktu lub systemu rozwiązań

IV: Dostarczanie

 1. Plan rozwoju – opracowanie roboczego planu stopniowanego wdrażania wypracowanego rozwiązania

Krzysztof Bogomaz - Chief Innovation Officer (CInO) w Ergodesign, w którym cyrkularne strategie i myślenie o możliwych „przyszłościach” stanowią źródło innowacji i rozwoju organizacji, z którymi współpracuje firma. Moderator i facylitator warsztatów.

Paulina Morawa - Senior Experience Designer Mentor w Ergodesign. Specjalizuje się w tworzeniu systemowych (usługowo-produktowych) rozwiązań z naciskiem na wdrażanie zasad ekonomii cyrkularnej oraz generowanie pozytywnych doświadczeń dla użytkowników.

Generowanie zrównoważonych rozwiązań

Cena

1500 zł netto ( 1845 zł brutto )

Generowanie zrównoważonych rozwiązań

W obliczu rosnącej świadomości ekologicznej i coraz bardziej restrykcyjnych wymagań legislacyjnych w Europie (raportowanie ESG, Europejski Zielony Ład) rośnie zapotrzebowanie na zrównoważone rozwiązania. Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli okazję poznać proces generowania zrównoważonych rozwiązań produktowo-usługowych opartych o metodykę Design Thinking i zasady ekonomii cyrkularnej.

Warsztat dostarczy wiedzy i narzędzi do poszukiwania rozwiązań, które pozwolą na osiągnięcie równowagi między wzrostem innowacyjności a rosnącymi wymaganiami gospodarczymi.

Dla kogo?

 • Liderzy organizacji, przedsiębiorcy i menedżerowie, którzy chcą poznać sposoby projektowania zrównoważonych produktów i usług, aby sprostać wymaganiom rynku i przepisów prawa
 • Specjaliści ds. zrównoważonego rozwoju, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie generowania innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań (produktowo-usługowych)
 • Osoby pracujące w sektorze publicznym lub organizacjach pozarządowych, które chcą wdrożyć zrównoważone rozwiązania w swojej pracy
 • Osoby zainteresowane zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska, które chcą poznać sposoby projektowania zrównoważonych produktów i usług
Cele i korzyści

 • Dowiesz się, jak cele zrównoważonego rozwoju i założenia wynikające z ESG przekładają się na zrównoważone produkty i usługi
 • Ustrukturyzujesz wiedzę o sposobach identyfikowania szans biznesowych oraz tworzenia opartego na nich portfela zrównoważonych innowacji
 • Odkryjesz proces generowania zrównoważonych rozwiązań opartych o metodologię Design Thinking i zasady ekonomii cyrkularnej
 • Przetestujesz proces i poznasz jego możliwości, by móc wdrażać zrównoważone rozwiązania we własnej organizacji
Program

I: Odkrywanie

 1. Przegląd inicjatyw wpisujących się w założenia zrównoważonego rozwoju. Wpływ polityk ESG na projekty podejmowane w zgodzie z zasadami ekonomii cyrkularnej
 2. Obszary negatywnego wpływu – definiowanie na podstawie wybranego wyzwania projektowego (produktowo-usługowego)
 3. Zmiany legislacyjne i trendy – identyfikowanie szans i wyzwań
 4. Mapa zrównoważonych rozwiązań – generowanie hipotez na kierunki rozwoju

II: Definiowanie

 1. Oznaczenie priorytetów – wybór i doprecyzowanie kierunków z największym potencjałem
 2. Zrównoważone modele biznesowe i strategie projektowe – selekcja rozwiązań najbardziej adekwatnych do wybranych kierunków
 3. Zasady 6R – selekcja zasad zrównoważonego projektowania najbardziej adekwatnych do zidentyfikowanych wyzwań

III: Rozwijanie

 1. Perspektywa użytkownika – identyfikowanie kluczowych problemów i potrzeb użytkowników, uwzględnienie ich perspektywy dla wybranych rozwiązań
 2. Mapa Circular Loop – mapowanie innowacji w całym cyklu życia produktu lub systemu rozwiązań

IV: Dostarczanie

 1. Plan rozwoju – opracowanie roboczego planu stopniowanego wdrażania wypracowanego rozwiązania

Cena

1500 zł netto ( 1845 zł brutto )

Lokalizacja

Warszawa

Termin

Nowy termin zostanie podany wkrótce

Kontakt

Karina Kumanikina

Koordynator kursu

 • +48 572 002 706
 • karina.kumanikina@pl.ey.com