Inkluzywne przywództwo, czyli jak zarządzać różnorodnym zespołem, różnorodnością – EY Academy of Business

Inkluzywne przywództwo, czyli jak zarządzać różnorodnym zespołem, różnorodnością

Inkluzywność to kompetencja przywódcza, która koncentruje się na budowaniu skuteczności zespołu w oparciu o różnorodność. Inkluzywny lider nie tylko nie boi się zarządzać ludźmi, którzy się między sobą różnią, ale potrafi wykorzystywać te różnice do osiągania wyjątkowych wyników.

W pierwszym dniu szkolenia skoncentrujemy się na cechach inkluzywnego lidera. Poznasz strategie otwarcia się na różnorodność, budowania współpracy, eliminacji barier, empatycznego wsparcia oraz asertywnego wywierania wpływu. Poprzez praktyczne ćwiczenia i studia przypadków będziesz mógł/mogła zastosować inkluzywne postawy i zachowania w symulacjach realnych wyzwań menedżerskich.

Drugi dzień programu poświęcimy na wykorzystanie inkluzywności do tworzenia skutecznego zespołu. Zajmiemy się m.in. mikroagresjami w środowisku pracy – problemie, który często jest lekceważony, a ma ogromny wpływ na efektywność ludzi i organizacji. Zbadamy różne przypadki negatywnych zjawisk zachodzących w pracy grupowej, analizując ich wpływ na jednostki i zespoły.

Cele szkolenia:

 • Zrozumienie znaczenia inkluzji w miejscu pracy i jej wpływu na wyniki organizacji
 • Poznanie narzędzi i strategii budowania zespołów opartych na inkluzji
 • Wykształcenie umiejętności inkluzywnego komunikowania się
 • Rozpoznawanie, rozumienie i reagowanie na mikroagresje
 • Wypracowanie praktycznych kroków do kreowania inkluzywnego środowiska pracy

Korzyści:

 • Zwiększenie świadomości na temat inkluzji i jej roli w tworzeniu zdrowego i produktywnego środowiska pracy
 • Wzrost umiejętności budowania i zarządzania zespołami opartymi na inkluzji, co prowadzi do lepszej współpracy i wydajności
 • Poprawa umiejętności komunikacyjnych, co sprzyja tworzeniu atmosfery zaufania i współpracy w miejscu pracy
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i reagowania na mikroagresje, co przyczynia się do stworzenia bezpiecznego i szanującego środowiska dla wszystkich pracowników
 • Wypracowanie konkretnych działań i strategii, które mogą być wdrożone w miejscu pracy w celu promowania inkluzji
 • Poprawa zaangażowania pracowników i redukcja zjawisk takich jak dyskryminacja czy nierówności w miejscu pracy

Dzień 1: Inkluzywny lider

1. Zrozumieć różnorodność

 • Różnorodność w środowisku pracy – aktualne badania, trendy, wyzwania
 • Wyjaśnienie znaczenia inkluzji w miejscu pracy i jej wpływu na wyniki organizacji
 • Definicja inkluzywnego przywództwa: wyjaśnienie terminu, podkreślenie jego znaczenia i wpływu na organizacje
 • Inkluzja jako zjawisko społeczno-kulturowe (na przykładzie modelu Verny Myers)
 • Przykłady organizacji sukcesywnie wprowadzających inkluzywne przywództwo i ich efekty

2. Inkluzywność w działaniu: Refleksja nad własnymi uprzedzeniami i stereotypami ćwiczenie

3. Cechy inkluzywnego lidera – autorefleksja i dobre praktyki

 • Budowanie zaufania i bezpieczeństwa psychologicznego
 • Empatia – troska, uwzględnianie różnych punktów widzenia – model pozycji percepcyjnych, zwinność kulturowa
 • Eliminowanie barier i dyskryminacji – postawa zaangażowania i odwagi, rozpoznawanie ukrytych uprzedzeń
 • Zwinność w uczeniu się (learning agility) – otwartość na zmianę, adaptacyjność, nastawienie na rozwój
 • Wzmacnianie ludzi w rozwoju (empowerment)

4. Inkluzywność w działaniu: Tworzenie strategii inkluzywnego przywództwa – ćwiczenie

Dzień 2: Inkluzywność w pracy zespołowej

1. Mikroagresje w środowisku pracy

 • Definicja mikroagresji i omówienie ich wpływu na jednostki i organizacje (na podstawie Deralda Wanga Sue)
 • Różne rodzaje mikroagresji – przykłady, konsekwencje, reagowanie, przeciwdziałanie

2. Postawy konstruktywne i niekonstruktywne w pracy grupowej

 • Asertywność/agresja/uległość
 • Postawa uczącego się/postawa oceniającego
 • Myślenie grupowe – jak diagnozować, jak zwalczać

3. Inkluzywna komunikacja

 • Omówienie znaczenia efektywnej komunikacji w kontekście inkluzji
 • Przedstawienie technik komunikacyjnych, które promują inkluzywność i wzmacniają zaangażowanie pracowników – elementy porozumienia bez przemocy

Inkluzywne przywództwo, czyli jak zarządzać różnorodnym zespołem, różnorodnością

Cena

3850 zł netto

Inkluzywne przywództwo, czyli jak zarządzać różnorodnym zespołem, różnorodnością

Inkluzywność to kompetencja przywódcza, która koncentruje się na budowaniu skuteczności zespołu w oparciu o różnorodność. Inkluzywny lider nie tylko nie boi się zarządzać ludźmi, którzy się między sobą różnią, ale potrafi wykorzystywać te różnice do osiągania wyjątkowych wyników.

W pierwszym dniu szkolenia skoncentrujemy się na cechach inkluzywnego lidera. Poznasz strategie otwarcia się na różnorodność, budowania współpracy, eliminacji barier, empatycznego wsparcia oraz asertywnego wywierania wpływu. Poprzez praktyczne ćwiczenia i studia przypadków będziesz mógł/mogła zastosować inkluzywne postawy i zachowania w symulacjach realnych wyzwań menedżerskich.

Drugi dzień programu poświęcimy na wykorzystanie inkluzywności do tworzenia skutecznego zespołu. Zajmiemy się m.in. mikroagresjami w środowisku pracy – problemie, który często jest lekceważony, a ma ogromny wpływ na efektywność ludzi i organizacji. Zbadamy różne przypadki negatywnych zjawisk zachodzących w pracy grupowej, analizując ich wpływ na jednostki i zespoły.

Cele i korzyści

Cele szkolenia:

 • Zrozumienie znaczenia inkluzji w miejscu pracy i jej wpływu na wyniki organizacji
 • Poznanie narzędzi i strategii budowania zespołów opartych na inkluzji
 • Wykształcenie umiejętności inkluzywnego komunikowania się
 • Rozpoznawanie, rozumienie i reagowanie na mikroagresje
 • Wypracowanie praktycznych kroków do kreowania inkluzywnego środowiska pracy

Korzyści:

 • Zwiększenie świadomości na temat inkluzji i jej roli w tworzeniu zdrowego i produktywnego środowiska pracy
 • Wzrost umiejętności budowania i zarządzania zespołami opartymi na inkluzji, co prowadzi do lepszej współpracy i wydajności
 • Poprawa umiejętności komunikacyjnych, co sprzyja tworzeniu atmosfery zaufania i współpracy w miejscu pracy
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i reagowania na mikroagresje, co przyczynia się do stworzenia bezpiecznego i szanującego środowiska dla wszystkich pracowników
 • Wypracowanie konkretnych działań i strategii, które mogą być wdrożone w miejscu pracy w celu promowania inkluzji
 • Poprawa zaangażowania pracowników i redukcja zjawisk takich jak dyskryminacja czy nierówności w miejscu pracy
Program

Dzień 1: Inkluzywny lider

1. Zrozumieć różnorodność

 • Różnorodność w środowisku pracy – aktualne badania, trendy, wyzwania
 • Wyjaśnienie znaczenia inkluzji w miejscu pracy i jej wpływu na wyniki organizacji
 • Definicja inkluzywnego przywództwa: wyjaśnienie terminu, podkreślenie jego znaczenia i wpływu na organizacje
 • Inkluzja jako zjawisko społeczno-kulturowe (na przykładzie modelu Verny Myers)
 • Przykłady organizacji sukcesywnie wprowadzających inkluzywne przywództwo i ich efekty

2. Inkluzywność w działaniu: Refleksja nad własnymi uprzedzeniami i stereotypami ćwiczenie

3. Cechy inkluzywnego lidera – autorefleksja i dobre praktyki

 • Budowanie zaufania i bezpieczeństwa psychologicznego
 • Empatia – troska, uwzględnianie różnych punktów widzenia – model pozycji percepcyjnych, zwinność kulturowa
 • Eliminowanie barier i dyskryminacji – postawa zaangażowania i odwagi, rozpoznawanie ukrytych uprzedzeń
 • Zwinność w uczeniu się (learning agility) – otwartość na zmianę, adaptacyjność, nastawienie na rozwój
 • Wzmacnianie ludzi w rozwoju (empowerment)

4. Inkluzywność w działaniu: Tworzenie strategii inkluzywnego przywództwa – ćwiczenie

Dzień 2: Inkluzywność w pracy zespołowej

1. Mikroagresje w środowisku pracy

 • Definicja mikroagresji i omówienie ich wpływu na jednostki i organizacje (na podstawie Deralda Wanga Sue)
 • Różne rodzaje mikroagresji – przykłady, konsekwencje, reagowanie, przeciwdziałanie

2. Postawy konstruktywne i niekonstruktywne w pracy grupowej

 • Asertywność/agresja/uległość
 • Postawa uczącego się/postawa oceniającego
 • Myślenie grupowe – jak diagnozować, jak zwalczać

3. Inkluzywna komunikacja

 • Omówienie znaczenia efektywnej komunikacji w kontekście inkluzji
 • Przedstawienie technik komunikacyjnych, które promują inkluzywność i wzmacniają zaangażowanie pracowników – elementy porozumienia bez przemocy

Cena

3850 zł netto

Lokalizacja

Warszawa

Termin

Nowy termin zostanie podany wkrótce

Kontakt

Sonia Kaniewska

Koordynator kursu

 • +48 573 809 469
 • sonia.kaniewska@pl.ey.com