Inkluzywne przywództwo – EY Academy of Business

Inkluzywne przywództwo

To szkolenie oferuje holistyczne podejście do inkluzywności, koncentrując się na kluczowych aspektach, które mogą przyczynić się do tworzenia bardziej otwartego, włączającego i efektywnego miejsca pracy.

 • Przywódcy i menedżerowie na wszystkich poziomach zarządzania, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzywnością
 • Zespoły HR odpowiedzialne za wdrażanie polityk DEI w organizacjach
 • Członkowie zespołów zainteresowani zrozumieniem znaczenia inkluzywności i wpływu, jaki ma ona na efektywność pracy zespołowej
 • Konsultanci DEI i trenerzy szukający aktualizacji wiedzy i narzędzi do stosowania w praktyce konsultingowej

Cele szkolenia:

 1. Zrozumienie i definiowanie inkluzywności w kontekście przywództwa: uczestnicy zdobędą wiedzę na temat znaczenia inkluzywnego przywództwa oraz sposobów jego efektywnego wdrażania
 2. Budowanie kultury inkluzywności w organizacji: poszerzenie wiedzy na temat strategii i metod tworzenia otwartego środowiska, które promuje różnorodność i inkluzywność
 3. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: podniesienie świadomości na temat psychologicznej bezpiecznej przestrzeni w miejscu pracy i rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania
 4. Wdrażanie praktycznych narzędzi przywódczych: zapoznanie z narzędziami i modelami przywódczymi, które wspierają inkluzywne podejście w zarządzaniu zespołem
 5. Analiza osobistych kompetencji w zakresie przywództwa inkluzyjnego: przeprowadzenie osobistej analizy SWOT, aby zidentyfikować mocne strony oraz obszary do rozwoju w kontekście przywództwa inkluzywnego

Korzyści ze szkolenia:

 1. Wzrost efektywności organizacyjnej: lepsze zrozumienie i implementacja inkluzywności może prowadzić do zwiększenia innowacyjności i wydajności
 2. Poprawa jakości komunikacji wewnątrz zespołów: efektywniejsza komunikacja i większe poczucie bezpieczeństwa psychologicznego przyczyniają się do lepszego zaangażowania pracowników
 3. Zwiększenie retencji pracowników: pracownicy, którzy czują się doceniani i włączeni, są bardziej skłonni pozostać w organizacji
 4. Budowanie pozytywnego wizerunku firmy: organizacje znane z dobrych praktyk w zakresie DEI są lepiej postrzegane zarówno przez klientów, jak i potencjalnych pracowników

Sesja Wprowadzająca

 • Powitanie i przedstawienie celów szkolenia
 • Budowanie relacji trenera z uczestnikami, kontrakt
 • Definicja inkluzywności w przywództwie
 • Omówienie znaczenia inkluzywnego przywództwa dla organizacji

Budowanie Kultury Inkluzywności

 • Model inkluzywności wg. Verny Myers: „Diversity is being invited to the party; inclusion is being asked to dance”
 • Badania naukowe na temat korzyści kultury inkluzywności w miejscu pracy
 • Strategie budowania kultury inkluzywności
 • Ćwiczenie praktyczne: opracowywanie planu działania na rzecz inkluzywności

Rola Przywódcy w Promowaniu Inkluzywności

 • Model „Leader-Member Exchange” (LMX) i jego związek z inkluzywnym przywództwem
 • Badania naukowe na temat wpływu przywództwa na kulturę organizacyjną
 • Praktyczne narzędzia dla przywódców w promowaniu inkluzywności

Rozumienie Różnorodności

 • Model „Kulturowej Inteligencji” (CQ) i jego znaczenie dla zarządzania różnorodnością
 • Badania naukowe na temat wpływu różnorodności na innowacje i wydajność organizacji
 • Praktyczne strategie radzenia sobie z wykluczeniem i stereotypami

Inkluzywna Komunikacja

 • Teoria „Psychologicznej Bezpiecznej Przestrzeni” (PSB) i rola komunikacji w jej kreowaniu
 • Badania naukowe na temat skuteczności inkluzywnej komunikacji w zespołach
 • Ćwiczenie praktyczne: Poprawa umiejętności inkluzywnej komunikacji na bazie aktywnego słuchania

Wdrażanie Inkluzywności w Organizacji

 • Model „BIMODAL” dla transformacji organizacyjnej w kierunku inkluzywności
 • Badania naukowe na temat efektywnych praktyk wdrażania zmiany kulturowej
 • Studium przypadku: sukcesy i wyzwania we wdrażaniu inkluzywności

Osobista Analiza SWOT w obszarze Inkluzywnego Przywództwa

Podsumowanie i Zakończenie

 • Powtórzenie głównych punktów szkolenia
 • Podsumowanie kluczowych wniosków
 • Ocena trenera w formie ankiety

Małgorzata Jakubicz - od 2018 roku akredytowany coach ICF PCC i certyfikowana trenerka przywództwa. Liderka z ponad 15-letnim stażem pracy między innymi w firmach MOHAWK, DECORA, IKEA. Ekspertka przywództwa EY, w tym w programie Master Level Leadership.

Inkluzywne przywództwo

Cena

2100 zł netto ( 2583 zł brutto )

Inkluzywne przywództwo

To szkolenie oferuje holistyczne podejście do inkluzywności, koncentrując się na kluczowych aspektach, które mogą przyczynić się do tworzenia bardziej otwartego, włączającego i efektywnego miejsca pracy.

Dla kogo?

 • Przywódcy i menedżerowie na wszystkich poziomach zarządzania, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzywnością
 • Zespoły HR odpowiedzialne za wdrażanie polityk DEI w organizacjach
 • Członkowie zespołów zainteresowani zrozumieniem znaczenia inkluzywności i wpływu, jaki ma ona na efektywność pracy zespołowej
 • Konsultanci DEI i trenerzy szukający aktualizacji wiedzy i narzędzi do stosowania w praktyce konsultingowej
Cele i korzyści

Cele szkolenia:

 1. Zrozumienie i definiowanie inkluzywności w kontekście przywództwa: uczestnicy zdobędą wiedzę na temat znaczenia inkluzywnego przywództwa oraz sposobów jego efektywnego wdrażania
 2. Budowanie kultury inkluzywności w organizacji: poszerzenie wiedzy na temat strategii i metod tworzenia otwartego środowiska, które promuje różnorodność i inkluzywność
 3. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: podniesienie świadomości na temat psychologicznej bezpiecznej przestrzeni w miejscu pracy i rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania
 4. Wdrażanie praktycznych narzędzi przywódczych: zapoznanie z narzędziami i modelami przywódczymi, które wspierają inkluzywne podejście w zarządzaniu zespołem
 5. Analiza osobistych kompetencji w zakresie przywództwa inkluzyjnego: przeprowadzenie osobistej analizy SWOT, aby zidentyfikować mocne strony oraz obszary do rozwoju w kontekście przywództwa inkluzywnego

Korzyści ze szkolenia:

 1. Wzrost efektywności organizacyjnej: lepsze zrozumienie i implementacja inkluzywności może prowadzić do zwiększenia innowacyjności i wydajności
 2. Poprawa jakości komunikacji wewnątrz zespołów: efektywniejsza komunikacja i większe poczucie bezpieczeństwa psychologicznego przyczyniają się do lepszego zaangażowania pracowników
 3. Zwiększenie retencji pracowników: pracownicy, którzy czują się doceniani i włączeni, są bardziej skłonni pozostać w organizacji
 4. Budowanie pozytywnego wizerunku firmy: organizacje znane z dobrych praktyk w zakresie DEI są lepiej postrzegane zarówno przez klientów, jak i potencjalnych pracowników
Program

Sesja Wprowadzająca

 • Powitanie i przedstawienie celów szkolenia
 • Budowanie relacji trenera z uczestnikami, kontrakt
 • Definicja inkluzywności w przywództwie
 • Omówienie znaczenia inkluzywnego przywództwa dla organizacji

Budowanie Kultury Inkluzywności

 • Model inkluzywności wg. Verny Myers: „Diversity is being invited to the party; inclusion is being asked to dance”
 • Badania naukowe na temat korzyści kultury inkluzywności w miejscu pracy
 • Strategie budowania kultury inkluzywności
 • Ćwiczenie praktyczne: opracowywanie planu działania na rzecz inkluzywności

Rola Przywódcy w Promowaniu Inkluzywności

 • Model „Leader-Member Exchange” (LMX) i jego związek z inkluzywnym przywództwem
 • Badania naukowe na temat wpływu przywództwa na kulturę organizacyjną
 • Praktyczne narzędzia dla przywódców w promowaniu inkluzywności

Rozumienie Różnorodności

 • Model „Kulturowej Inteligencji” (CQ) i jego znaczenie dla zarządzania różnorodnością
 • Badania naukowe na temat wpływu różnorodności na innowacje i wydajność organizacji
 • Praktyczne strategie radzenia sobie z wykluczeniem i stereotypami

Inkluzywna Komunikacja

 • Teoria „Psychologicznej Bezpiecznej Przestrzeni” (PSB) i rola komunikacji w jej kreowaniu
 • Badania naukowe na temat skuteczności inkluzywnej komunikacji w zespołach
 • Ćwiczenie praktyczne: Poprawa umiejętności inkluzywnej komunikacji na bazie aktywnego słuchania

Wdrażanie Inkluzywności w Organizacji

 • Model „BIMODAL” dla transformacji organizacyjnej w kierunku inkluzywności
 • Badania naukowe na temat efektywnych praktyk wdrażania zmiany kulturowej
 • Studium przypadku: sukcesy i wyzwania we wdrażaniu inkluzywności

Osobista Analiza SWOT w obszarze Inkluzywnego Przywództwa

Podsumowanie i Zakończenie

 • Powtórzenie głównych punktów szkolenia
 • Podsumowanie kluczowych wniosków
 • Ocena trenera w formie ankiety

Cena

2100 zł netto ( 2583 zł brutto )

Lokalizacja

Warszawa

Termin

29 sierpnia 2024

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 16:30

Kontakt

Sonia Kaniewska

Koordynator kursu

 • +48 573 809 469
 • sonia.kaniewska@pl.ey.com