Komunikacja nastawiona na współpracę indywidualną i zespołową – EY Academy of Business

Komunikacja nastawiona na współpracę indywidualną i zespołową

Szkolenie służy rozwijaniu świadomości skutecznych strategii porozumiewania się w relacjach indywidualnych i zespołowych. Osiągamy to poprzez praktykowanie udzielania informacji zwrotnych do koordynowania współpracy oraz stosowanie metod pozytywnej perswazji.

Ćwiczymy także rozpoznawanie i dopasowanie komunikacji do preferowanych ról społecznych. Budujemy zrozumienie dla zasad współpracy w zespole, a to służy podniesieniu efektywności zespołu poprzez skuteczną komunikację menedżera i zespołu.

Wszystko to praktykujemy na realnych przykładach, studiach przypadku i symulacjach sytuacji z pracy zespołowej.

Dla pracowników, menedżerów, którzy pragną wykształcić, polepszyć swe umiejętności komunikowania się z innymi. Szkolenia z komunikacji interpersonalnej kierujemy również do tych osób, które chcą wykorzystać w sposób świadomy umiejętności komunikacyjne do budowania współpracy z innymi, indywidulanie i w pracy zespołu. Szkolenie polecane również dla pracowników startupów.

Cele:

 • Rozwijanie świadomości strategicznych metod porozumiewania się
 • Praktyczne wykorzystanie informacji zwrotnej do koordynowania współpracy
 • Rozpoznawanie i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w porozumiewaniu się
 • Świadome wykorzystanie różnych form perswazji w komunikacji indywidualnej i zespołowej
 • Świadomość preferowanych ról społecznych i dopasowanie komunikacji i współpracy zgodnie z rolami społecznymi
 • Zrozumienie zasad komunikacji i współpracy w zespole
 • Budowanie efektywności zespołu poprzez efektywną komunikację menedżera i zespołu

Korzyści:

Uczestnicy po szkoleniu będą:

 • Wiedzieli, na jakie elementy zwrócić uwagę podczas komunikacji z innymi
 • Umieli stosować najważniejsze techniki komunikacyjne
 • Wiedzieli, na czym polega współpraca w zespole
 • Umieli stosować rozwiązania trudnych sytuacji w oparciu o współpracę
 • Potrafili dopasować styl komunikacji do ról i preferencji w zespole

1. Efektywne porozumiewanie się nastawione na współpracę: warunki i zasady

 • Warunki efektywnego porozumiewania się, usprawnianie formy i treści komunikatu
 • Elementy wiedzy o komunikacji językowej: cel, struktura, środki, adresat
 • Metoda ramowania komunikatów zgodnie z ich celem perswazyjnym
 • Określenie pozytywnych wzorców porozumiewania się w grupie

2. Udzielanie informacji zwrotnej i koordynowanie współpracy

 • Cztery główne formy przekazywania informacji zwrotnych
 • Metoda SPINKA: przekazywanie niewygodnych/trudnych informacji zwrotnych
 • Narzędzia udzielania informacji zwrotnych: informacja, opinia, ocena
 • Kształcenie umiejętności oddzielania informacji od oceny
 • Koordynowanie współpracy poprzez efektywne przekazywanie informacji zwrotnych

3. Rozwiązywanie trudnych/konfliktowych sytuacji we współpracy w grupie

 • Inteligencja emocjonalna w rozwiązywaniu problemów w porozumiewaniu się: 7 wzorców trudnego zachowania i sposoby radzenia sobie z nimi
 • Identyfikacja typu konfliktu (Koło Konfliktu) a sposoby rozwiązywania go
 • Metody rozwiązywania trudnych/konfliktowych sytuacji: negocjacje, perswazja, zjednywanie

4. Zasady kształtowania strategii porozumiewania się z różnymi podmiotami

 • Zasady świadomego wpływania na przebieg procesu porozumiewania się
 • Różnicowanie stylu i rejestru językowego w komunikacji z różnymi podmiotami
 • Reguły perswazji a dobór strategii i form komunikacji werbalnej
 • Strategia kształtowania trafnego komunikatu: kto, co, kiedy, jak, dlaczego, gdzie?

5. Skuteczne porozumiewanie się a podział ról w zespole

 • Role w zespole wg M. Belbina: kwestionariusz preferowanych ról zespołowych
 • Kierowanie zespołem zgodnie z preferowanymi rolami; budowanie efektywności zespołu na podstawie preferencji w zakresie adekwatnych działań i funkcji
 • Ćwiczenie: symulacja współpracy w zespole na bazie ról zespołowych

6. Efektywna komunikacja w organizacji pracy zespołu

 • Wprowadzanie zasad organizacyjnych w zespole
 • Zespół jako katalizator a ograniczenia myślenia grupowego
 • Monitorowanie procesu działań zespołowych: systematyzacja cyklu uczenia się i poszukiwania nowych rozwiązań w pracy zespołu
 • Praktyka kierowania procesem grupowym: ćwiczenia symulacyjne

7. Budowanie długofalowej efektywności zespołu

 • Zaangażowanie pracownika w proces definiowania i dopasowania celów operacyjnych
 • Role menedżera wobec podwładnych: lider / nadzorca / coach
 • Wzorce porozumiewania się lidera i zespołu podnoszące efektywność współpracy
 • Menedżer jako coach: rozwijanie indywidualnych umiejętności komunikacyjnych pracowników poprzez modelowanie zachowań menedżera

dr hab. Adam Skibiński - konsultant i trener EY Academy of Business. Psycholog i stypendysta Fulbrighta. Posiada praktyczną wiedzę psychologiczną i bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla biznesu w dziedzinie efektywnej komunikacji, psychologii negocjacji i sprzedaży.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Dostęp do artykułów i know-how jest bezpłatny. Poznaj naszą metodologię pracy — przekazywania wiedzy na przykładach z życia:

Komunikacja nastawiona na współpracę indywidualną i zespołową

Cena

2090 zł netto ( 2571 zł brutto )

Komunikacja nastawiona na współpracę indywidualną i zespołową

Szkolenie służy rozwijaniu świadomości skutecznych strategii porozumiewania się w relacjach indywidualnych i zespołowych. Osiągamy to poprzez praktykowanie udzielania informacji zwrotnych do koordynowania współpracy oraz stosowanie metod pozytywnej perswazji.

Ćwiczymy także rozpoznawanie i dopasowanie komunikacji do preferowanych ról społecznych. Budujemy zrozumienie dla zasad współpracy w zespole, a to służy podniesieniu efektywności zespołu poprzez skuteczną komunikację menedżera i zespołu.

Wszystko to praktykujemy na realnych przykładach, studiach przypadku i symulacjach sytuacji z pracy zespołowej.

Dla kogo?

Dla pracowników, menedżerów, którzy pragną wykształcić, polepszyć swe umiejętności komunikowania się z innymi. Szkolenia z komunikacji interpersonalnej kierujemy również do tych osób, które chcą wykorzystać w sposób świadomy umiejętności komunikacyjne do budowania współpracy z innymi, indywidulanie i w pracy zespołu. Szkolenie polecane również dla pracowników startupów.

Cele i korzyści

Cele:

 • Rozwijanie świadomości strategicznych metod porozumiewania się
 • Praktyczne wykorzystanie informacji zwrotnej do koordynowania współpracy
 • Rozpoznawanie i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w porozumiewaniu się
 • Świadome wykorzystanie różnych form perswazji w komunikacji indywidualnej i zespołowej
 • Świadomość preferowanych ról społecznych i dopasowanie komunikacji i współpracy zgodnie z rolami społecznymi
 • Zrozumienie zasad komunikacji i współpracy w zespole
 • Budowanie efektywności zespołu poprzez efektywną komunikację menedżera i zespołu

Korzyści:

Uczestnicy po szkoleniu będą:

 • Wiedzieli, na jakie elementy zwrócić uwagę podczas komunikacji z innymi
 • Umieli stosować najważniejsze techniki komunikacyjne
 • Wiedzieli, na czym polega współpraca w zespole
 • Umieli stosować rozwiązania trudnych sytuacji w oparciu o współpracę
 • Potrafili dopasować styl komunikacji do ról i preferencji w zespole
Program

1. Efektywne porozumiewanie się nastawione na współpracę: warunki i zasady

 • Warunki efektywnego porozumiewania się, usprawnianie formy i treści komunikatu
 • Elementy wiedzy o komunikacji językowej: cel, struktura, środki, adresat
 • Metoda ramowania komunikatów zgodnie z ich celem perswazyjnym
 • Określenie pozytywnych wzorców porozumiewania się w grupie

2. Udzielanie informacji zwrotnej i koordynowanie współpracy

 • Cztery główne formy przekazywania informacji zwrotnych
 • Metoda SPINKA: przekazywanie niewygodnych/trudnych informacji zwrotnych
 • Narzędzia udzielania informacji zwrotnych: informacja, opinia, ocena
 • Kształcenie umiejętności oddzielania informacji od oceny
 • Koordynowanie współpracy poprzez efektywne przekazywanie informacji zwrotnych

3. Rozwiązywanie trudnych/konfliktowych sytuacji we współpracy w grupie

 • Inteligencja emocjonalna w rozwiązywaniu problemów w porozumiewaniu się: 7 wzorców trudnego zachowania i sposoby radzenia sobie z nimi
 • Identyfikacja typu konfliktu (Koło Konfliktu) a sposoby rozwiązywania go
 • Metody rozwiązywania trudnych/konfliktowych sytuacji: negocjacje, perswazja, zjednywanie

4. Zasady kształtowania strategii porozumiewania się z różnymi podmiotami

 • Zasady świadomego wpływania na przebieg procesu porozumiewania się
 • Różnicowanie stylu i rejestru językowego w komunikacji z różnymi podmiotami
 • Reguły perswazji a dobór strategii i form komunikacji werbalnej
 • Strategia kształtowania trafnego komunikatu: kto, co, kiedy, jak, dlaczego, gdzie?

5. Skuteczne porozumiewanie się a podział ról w zespole

 • Role w zespole wg M. Belbina: kwestionariusz preferowanych ról zespołowych
 • Kierowanie zespołem zgodnie z preferowanymi rolami; budowanie efektywności zespołu na podstawie preferencji w zakresie adekwatnych działań i funkcji
 • Ćwiczenie: symulacja współpracy w zespole na bazie ról zespołowych

6. Efektywna komunikacja w organizacji pracy zespołu

 • Wprowadzanie zasad organizacyjnych w zespole
 • Zespół jako katalizator a ograniczenia myślenia grupowego
 • Monitorowanie procesu działań zespołowych: systematyzacja cyklu uczenia się i poszukiwania nowych rozwiązań w pracy zespołu
 • Praktyka kierowania procesem grupowym: ćwiczenia symulacyjne

7. Budowanie długofalowej efektywności zespołu

 • Zaangażowanie pracownika w proces definiowania i dopasowania celów operacyjnych
 • Role menedżera wobec podwładnych: lider / nadzorca / coach
 • Wzorce porozumiewania się lidera i zespołu podnoszące efektywność współpracy
 • Menedżer jako coach: rozwijanie indywidualnych umiejętności komunikacyjnych pracowników poprzez modelowanie zachowań menedżera
Szczegóły programu modułowego

Cena

2090 zł netto ( 2571 zł brutto )

Lokalizacja

Warszawa

Termin

19-20 czerwca 2024

Kontakt

Marcelina Stempak

Koordynator kursu

 • +48 573 809 630
 • marcelina.stempak@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się

 • +48 22 260 80 00
 • academyofbusiness@pl.ey.com