Menedżer przyszłości: diagnoza kompetencji, warsztaty samorozwoju – EY Academy of Business

Menedżer przyszłości: diagnoza kompetencji, warsztaty samorozwoju

Development Centre, feedback 360, konsultacje indywidualne

Weź udział i sprawdź posiadane przez siebie kompetencje. Zdobądź certyfikat potwierdzający Twoje kompetencje przyszłości.

Z jakimi wyzwaniami związanymi ze zmianami globalnymi, zmianami rynku oraz zmianą świadomości i oczekiwań pracowników zetknie się menedżer przyszłości? Jakie kompetencje będzie musiał uruchomić, aby zarządzić potencjałem swoim i swoich ludzi, a także biznesowym środowiskiem?

Na te pytania i potrzeby odpowiada ten warsztat. Jest on unikalny na polskim rynku, łącząc myślenie kategoriami kompetencji przyszłości z możliwością sprawdzenia siebie w nowej roli, odpowiadającej przyszłym potrzebom.

Na podstawie koncepcji VUCA i megatrendów Johna Naisbitta prowadzimy sondaż opinii dotyczący kompetencji menedżerów w nowej rzeczywistości. Z dotychczas uzyskanych wypowiedzi zdefiniowaliśmy kilka kluczowych kompetencji, które możesz rozwijać poprzez uczestnictwo w warsztacie.

Warsztat adresujemy do:

 • obecnych i przyszłych menedżerów, którzy chcą sprawdzić swoje kompetencje, nauczyć się nowych trendów i określić swoją ścieżkę rozwojową
 • do menedżerów, którzy chcą sprostać wymaganiom nowej rzeczywistości biznesowej

W trakcie warsztatu:

 • dowiesz się, jakie obecnie kompetencje uruchamiasz i jaki jest twój potencjał kompetencyjny do pełnienia roli menedżerskiej
 • będziesz mógł sprawdzić się w licznych zadaniach razem z grupą innych menedżerów
 • sam ocenisz swój potencjał i obierzesz kierunek dalszego rozwoju zarządczego
 • zdobędziesz wiedzę na temat kompetencji przyszłości i tego, jak je uruchamiać
 • otrzymasz certyfikat, poświadczający twoje przygotowanie do pełnienia funkcji menedżerskiej w rzeczywistości VUCA
 • otrzymasz informacje zwrotne od kręgu osób biorących udział w sesji i od trenerów na temat uruchamianych przez ciebie zachowań i potencjalnych zmian, które możesz wdrożyć
 • w ciągu 2,5 dnia zdobędziesz wiedzę na temat samego siebie, której nie da ci żaden test!

Warsztat łączy w sobie metodologię:

 • development centre
 • feedbacku 360
 • szkolenia
 • coachingu

Poza 6 kompetencjami menedżerskimi przyszłości, o których celowo nie piszemy w programie, będziemy rozwijać w trakcie warsztatu twoje następujące kompetencje:

 • orientacja na zadania i konsekwencja w działaniu
 • samoświadomość i inteligencja emocjonalna
 • odporność na stres, wyzwania i ekspozycję społeczną
 • udzielanie informacji zwrotnej

Zakres warsztatu
Dzień 1

 • Kompetencje menedżerów przyszłości – przygotowanie
 • Integracja zespołu – ćwiczenia grupowe
 • Zadania zespołowe i indywidualne, mające na celu zbadanie 3 kompetencji przyszłości
 • Feedback po każdym z zadań, otrzymany od uczestników i trenerów
 • Samoocena kompetencji i wskazania rozwojowe
 • Sesja pytań coachingowych dla każdego uczestnika
 • Wykład podsumowujący

Dzień 2

 • Ćwiczenia rozgrzewkowe
 • Zadania zespołowe i indywidualne, mające na celu zbadanie 3 kolejnych kompetencji przyszłości
 • Feedback po każdym z zadań, otrzymany od uczestników i trenerów
 • Samoocena kompetencji i wskazania rozwojowe
 • Sesja pytań coachingowych dla każdego uczestnika
 • Wykład podsumowujący
 • Zamknięcie procesu grupowego

Dzień 3

 • Informacja zwrotna podsumowująca od trenera
 • Określenie kierunków dalszego rozwoju w formie coachingowej
 • Podsumowanie talentów
 • Zebranie subiektywnych opinii uczestników dotyczących talentów i wskazówek rozwojowych

Forma prowadzenia zajęć
Szkolenie odbędzie się w formie Devolpment Centre. Uczestnicy będą obserwowani przez dwóch asesorów.

Zajęcia mają bardzo intensywną formę. Poza wstępem dotyczącym kompetencji menedżerskich, badanych w danym dniu, oraz ćwiczeniami integrującymi grupę i podsumowaniem dnia – całość warsztatu jest prowadzona zadaniowo. Każda z osób realizuje szereg ćwiczeń i zadań o charakterze indywidualnym, pisemnym i grupowym, które stanowią bazę do wnioskowania na temat uruchamianych kompetencji. Jest to więc ćwiczenie w polu.

Po każdym z zadań otrzymujesz informacje zwrotną, która pozwoli ci na wprowadzenie zmian w kolejnych zadaniach. Będziesz mógł ćwiczyć zmianę tu i teraz.

Będziesz mógł też udzielić innym osobom informacji zwrotnej, dotyczącej ich zachowań, dzięki czemu uczysz się umiejętności obserwowania i udzielania informacji zwrotnej.

Zaprosimy cię również do refleksji na temat własnych kompetencji, twoich emocji i motywów działania. Postawimy ci pytanie, na które możesz poszukać inspirujących odpowiedzi, zmieniających twój punkt widzenia na podjęte decyzje i działania.

Na koniec otrzymasz całościowe podsumowanie kompetencji, które uruchamiałeś, a w formie pisemnej certyfikat poświadczający twoją gotowość na nową rzeczywistość menedżerską.

Poza 6 kompetencjami menedżerskimi przyszłości, o których celowo nie piszemy w programie, będziemy rozwijać w trakcie warsztatu twoje następujące kompetencje:

 • orientacja na zadania i konsekwencja w działaniu
 • samoświadomość i inteligencja emocjonalna
 • odporność na stres, wyzwania i ekspozycję społeczną
 • udzielanie informacji zwrotnej

Wisława Grabarczyk-Kostka - prowadzi szkolenia, wykłady i treningi z całego obszaru psychologii biznesu i rozwoju osobistego, jak również działania integracyjne dla zespołów będących w budowie lub w konflikcie.

Agnieszka Krukowska - posiada doświadczenie w opracowywaniu metod weryfikacji kompetencji oraz prowadzeniu analiz potencjału w procesach rekrutacji i rozwoju zawodowym. Współprojektowała modele kompetencyjne oraz narzędzia rozwoju kompetencji.

Menedżer przyszłości: diagnoza kompetencji, warsztaty samorozwoju

Cena

3700 zł netto ( 4551 zł brutto )

Menedżer przyszłości: diagnoza kompetencji, warsztaty samorozwoju

Development Centre, feedback 360, konsultacje indywidualne

Weź udział i sprawdź posiadane przez siebie kompetencje. Zdobądź certyfikat potwierdzający Twoje kompetencje przyszłości.

Z jakimi wyzwaniami związanymi ze zmianami globalnymi, zmianami rynku oraz zmianą świadomości i oczekiwań pracowników zetknie się menedżer przyszłości? Jakie kompetencje będzie musiał uruchomić, aby zarządzić potencjałem swoim i swoich ludzi, a także biznesowym środowiskiem?

Na te pytania i potrzeby odpowiada ten warsztat. Jest on unikalny na polskim rynku, łącząc myślenie kategoriami kompetencji przyszłości z możliwością sprawdzenia siebie w nowej roli, odpowiadającej przyszłym potrzebom.

Na podstawie koncepcji VUCA i megatrendów Johna Naisbitta prowadzimy sondaż opinii dotyczący kompetencji menedżerów w nowej rzeczywistości. Z dotychczas uzyskanych wypowiedzi zdefiniowaliśmy kilka kluczowych kompetencji, które możesz rozwijać poprzez uczestnictwo w warsztacie.

Dla kogo?

Warsztat adresujemy do:

 • obecnych i przyszłych menedżerów, którzy chcą sprawdzić swoje kompetencje, nauczyć się nowych trendów i określić swoją ścieżkę rozwojową
 • do menedżerów, którzy chcą sprostać wymaganiom nowej rzeczywistości biznesowej
Cele i korzyści

W trakcie warsztatu:

 • dowiesz się, jakie obecnie kompetencje uruchamiasz i jaki jest twój potencjał kompetencyjny do pełnienia roli menedżerskiej
 • będziesz mógł sprawdzić się w licznych zadaniach razem z grupą innych menedżerów
 • sam ocenisz swój potencjał i obierzesz kierunek dalszego rozwoju zarządczego
 • zdobędziesz wiedzę na temat kompetencji przyszłości i tego, jak je uruchamiać
 • otrzymasz certyfikat, poświadczający twoje przygotowanie do pełnienia funkcji menedżerskiej w rzeczywistości VUCA
 • otrzymasz informacje zwrotne od kręgu osób biorących udział w sesji i od trenerów na temat uruchamianych przez ciebie zachowań i potencjalnych zmian, które możesz wdrożyć
 • w ciągu 2,5 dnia zdobędziesz wiedzę na temat samego siebie, której nie da ci żaden test!

Warsztat łączy w sobie metodologię:

 • development centre
 • feedbacku 360
 • szkolenia
 • coachingu

Poza 6 kompetencjami menedżerskimi przyszłości, o których celowo nie piszemy w programie, będziemy rozwijać w trakcie warsztatu twoje następujące kompetencje:

 • orientacja na zadania i konsekwencja w działaniu
 • samoświadomość i inteligencja emocjonalna
 • odporność na stres, wyzwania i ekspozycję społeczną
 • udzielanie informacji zwrotnej
Program

Zakres warsztatu
Dzień 1

 • Kompetencje menedżerów przyszłości – przygotowanie
 • Integracja zespołu – ćwiczenia grupowe
 • Zadania zespołowe i indywidualne, mające na celu zbadanie 3 kompetencji przyszłości
 • Feedback po każdym z zadań, otrzymany od uczestników i trenerów
 • Samoocena kompetencji i wskazania rozwojowe
 • Sesja pytań coachingowych dla każdego uczestnika
 • Wykład podsumowujący

Dzień 2

 • Ćwiczenia rozgrzewkowe
 • Zadania zespołowe i indywidualne, mające na celu zbadanie 3 kolejnych kompetencji przyszłości
 • Feedback po każdym z zadań, otrzymany od uczestników i trenerów
 • Samoocena kompetencji i wskazania rozwojowe
 • Sesja pytań coachingowych dla każdego uczestnika
 • Wykład podsumowujący
 • Zamknięcie procesu grupowego

Dzień 3

 • Informacja zwrotna podsumowująca od trenera
 • Określenie kierunków dalszego rozwoju w formie coachingowej
 • Podsumowanie talentów
 • Zebranie subiektywnych opinii uczestników dotyczących talentów i wskazówek rozwojowych

Forma prowadzenia zajęć
Szkolenie odbędzie się w formie Devolpment Centre. Uczestnicy będą obserwowani przez dwóch asesorów.

Zajęcia mają bardzo intensywną formę. Poza wstępem dotyczącym kompetencji menedżerskich, badanych w danym dniu, oraz ćwiczeniami integrującymi grupę i podsumowaniem dnia – całość warsztatu jest prowadzona zadaniowo. Każda z osób realizuje szereg ćwiczeń i zadań o charakterze indywidualnym, pisemnym i grupowym, które stanowią bazę do wnioskowania na temat uruchamianych kompetencji. Jest to więc ćwiczenie w polu.

Po każdym z zadań otrzymujesz informacje zwrotną, która pozwoli ci na wprowadzenie zmian w kolejnych zadaniach. Będziesz mógł ćwiczyć zmianę tu i teraz.

Będziesz mógł też udzielić innym osobom informacji zwrotnej, dotyczącej ich zachowań, dzięki czemu uczysz się umiejętności obserwowania i udzielania informacji zwrotnej.

Zaprosimy cię również do refleksji na temat własnych kompetencji, twoich emocji i motywów działania. Postawimy ci pytanie, na które możesz poszukać inspirujących odpowiedzi, zmieniających twój punkt widzenia na podjęte decyzje i działania.

Na koniec otrzymasz całościowe podsumowanie kompetencji, które uruchamiałeś, a w formie pisemnej certyfikat poświadczający twoją gotowość na nową rzeczywistość menedżerską.

Poza 6 kompetencjami menedżerskimi przyszłości, o których celowo nie piszemy w programie, będziemy rozwijać w trakcie warsztatu twoje następujące kompetencje:

 • orientacja na zadania i konsekwencja w działaniu
 • samoświadomość i inteligencja emocjonalna
 • odporność na stres, wyzwania i ekspozycję społeczną
 • udzielanie informacji zwrotnej
Szczegóły programu modułowego

Cena

3700 zł netto ( 4551 zł brutto )

Lokalizacja

Warszawa

Termin

1-3 października 2024

Kontakt

Marcelina Stempak

Koordynator kursu

 • +48 573 809 630
 • marcelina.stempak@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się

 • +48 22 260 80 00
 • academyofbusiness@pl.ey.com