Napisz to odpowiednim słowem, czyli sprawna komunikacja pisemna – EY Academy of Business

Napisz to odpowiednim słowem, czyli sprawna komunikacja pisemna

Szkolenie prowadzone jest przez językoznawcę, autorkę podręczników i skryptów dotyczących kultury języka i poprawnej polszczyzny oraz wielu analiz warsztatowych.

Do udziału w warsztacie zapraszamy:

 • wszystkich, którzy chcą pisać tak, by inni ich chętnie czytali
 • pracowników działów marketingu
 • handlowców
 • tłumaczy tekstów marketingowych
 • PR-owców odpowiedzialnych za ciekawe informacje prasowe
 • pracowników, którzy tworzą raporty i chcą to robić sprawniej
 • wszystkich, którzy czują blokadę, kiedy siadają nad pustą kartką
 • osoby, które chcą efektywniej i niebanalnie komunikować się z otoczeniem
 • pracowników startupów.

Celem warsztatu jest:

 • podniesienie językowej i komunikacyjnej kompetencji i sprawności uczestników w korespondencji firmowej, pisaniu oficjalnych pism i przegląd firmowych standardów w tej dziedzinie
 • wsparcie komunikacyjne dla pracowników dotyczące usprawnienia językowych procedur w komunikacji elektronicznej i tradycyjnej
 • budowanie empatii i wskazywanie na konieczność rehumanizacji w kontaktach z klientami

Korzyści z warsztatu:

 • wprowadzenie do codziennej praktyki tekstów poprawnych pod względem języka, struktury i kompozycji
 • poprawa komunikatywności i atrakcyjności tekstów oraz ich skuteczności
 • zwiększenie świadomości językowej uczestników warsztatów
 • wypracowanie wysokich standardów pisemnej komunikacji
 • budowanie kultury komunikacyjnej firmy

Dzień 1.

 • Poprawność językowa: między swobodą a znajomością językowych reguł
 • Punkt widzenia nadawcy a potrzeby odbiorcy tekstu
 • Lapidarność jako zaleta tekstu: jak podać informacje zwięźle, a zarazem komunikatywnie
 • Formuły i szablony językowe: użyteczność a komunikatywność
 • Wpływ kompozycji na komunikatywność tekstu
 • Fachowość a komunikatywność: między słownictwem fachowym a oddziaływaniem stylu potocznego
 • Relacje z odbiorcą: problem wyboru form adresatywnych i jego implikacje stylistyczne i pragmatyczne
 • Konsekwencja i harmonia stylistyczna w ramach formuły i gatunku

Dzień 2.
Moduł I Z czego składa się dobrze napisany tekst

 • Dlaczego najważniejsza jest informacja
 • Rola tytułu i pierwszego akapitu
 • Zasady pisania zgodnie z piramidą wartości
 • Kiedy przydaje się konspekt i zasady jego tworzenia

Moduł II Jak pisać językiem korzyści

 • Określenie tematu, celu oraz efektu, który chcemy uzyskać
 • Specyfika tekstu w zależności od przeznaczenia
 • Formatowanie wypowiedzi pod grupy odbiorców
 • Czym jest magia pierwszego zdania
 • Metoda pytań do tekstu

Moduł III Język i styl

 • Kluczowe elementy tekstu a styl
 • Jak uzyskać efekt autentyczności
 • Na czym polega dobre redagowanie
 • Jak unikać banału oraz tłumaczenia nieznane przez nieznane
 • Myśl jak czytelnik, czyli jak pisać jaśniej, krócej i ciekawiej

Katarzyna Buszkowska - przez ponad 20 lat związana z mediami i dziennikarstwem informacyjnym. Była dziennikarką agencyjną, wydawcą w telewizji, zarządzała ponad 200-osobowym zespołem jako redaktor naczelna PAP oraz zespołem Radia Zet jako szefowa Działu Informacji.

Napisz to odpowiednim słowem, czyli sprawna komunikacja pisemna

Szkolenie prowadzone jest przez językoznawcę, autorkę podręczników i skryptów dotyczących kultury języka i poprawnej polszczyzny oraz wielu analiz warsztatowych.

Dla kogo

Do udziału w warsztacie zapraszamy:

 • wszystkich, którzy chcą pisać tak, by inni ich chętnie czytali
 • pracowników działów marketingu
 • handlowców
 • tłumaczy tekstów marketingowych
 • PR-owców odpowiedzialnych za ciekawe informacje prasowe
 • pracowników, którzy tworzą raporty i chcą to robić sprawniej
 • wszystkich, którzy czują blokadę, kiedy siadają nad pustą kartką
 • osoby, które chcą efektywniej i niebanalnie komunikować się z otoczeniem
 • pracowników startupów.
Cele i korzyści

Celem warsztatu jest:

 • podniesienie językowej i komunikacyjnej kompetencji i sprawności uczestników w korespondencji firmowej, pisaniu oficjalnych pism i przegląd firmowych standardów w tej dziedzinie
 • wsparcie komunikacyjne dla pracowników dotyczące usprawnienia językowych procedur w komunikacji elektronicznej i tradycyjnej
 • budowanie empatii i wskazywanie na konieczność rehumanizacji w kontaktach z klientami

Korzyści z warsztatu:

 • wprowadzenie do codziennej praktyki tekstów poprawnych pod względem języka, struktury i kompozycji
 • poprawa komunikatywności i atrakcyjności tekstów oraz ich skuteczności
 • zwiększenie świadomości językowej uczestników warsztatów
 • wypracowanie wysokich standardów pisemnej komunikacji
 • budowanie kultury komunikacyjnej firmy
Program

Dzień 1.

 • Poprawność językowa: między swobodą a znajomością językowych reguł
 • Punkt widzenia nadawcy a potrzeby odbiorcy tekstu
 • Lapidarność jako zaleta tekstu: jak podać informacje zwięźle, a zarazem komunikatywnie
 • Formuły i szablony językowe: użyteczność a komunikatywność
 • Wpływ kompozycji na komunikatywność tekstu
 • Fachowość a komunikatywność: między słownictwem fachowym a oddziaływaniem stylu potocznego
 • Relacje z odbiorcą: problem wyboru form adresatywnych i jego implikacje stylistyczne i pragmatyczne
 • Konsekwencja i harmonia stylistyczna w ramach formuły i gatunku

Dzień 2.
Moduł I Z czego składa się dobrze napisany tekst

 • Dlaczego najważniejsza jest informacja
 • Rola tytułu i pierwszego akapitu
 • Zasady pisania zgodnie z piramidą wartości
 • Kiedy przydaje się konspekt i zasady jego tworzenia

Moduł II Jak pisać językiem korzyści

 • Określenie tematu, celu oraz efektu, który chcemy uzyskać
 • Specyfika tekstu w zależności od przeznaczenia
 • Formatowanie wypowiedzi pod grupy odbiorców
 • Czym jest magia pierwszego zdania
 • Metoda pytań do tekstu

Moduł III Język i styl

 • Kluczowe elementy tekstu a styl
 • Jak uzyskać efekt autentyczności
 • Na czym polega dobre redagowanie
 • Jak unikać banału oraz tłumaczenia nieznane przez nieznane
 • Myśl jak czytelnik, czyli jak pisać jaśniej, krócej i ciekawiej
Szczegóły programu modułowego

Cena

1950 zł netto

Lokalizacja

Online

Warszawa

Termin

21-22 września 2022

Kontakt

Adrianna Sykucka

Koordynator kursu

 • +48 519 511 447
 • adrianna.sykucka@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się:

Tomasz Jakubiak

 • +48 517 882 361
 • tomasz.jakubiak@pl.ey.com