Skuteczny feedback – praktyczne techniki stawiania pytań i prowadzenia rozmów – EY Academy of Business

Skuteczny feedback – praktyczne techniki stawiania pytań i prowadzenia rozmów

Wiele firm we współczesnym świecie biznesu dąży do optymalizacji. Dotyczy to uzyskania efektywnych rozwiązań we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy.

U podstaw pracy z ludźmi leży komunikacja, której celem jest zbudowanie takiej płaszczyzny kontaktu, która stworzy warunki do głębszej, bardziej precyzyjnej rozmowy, której ważną częścią jest informacja zwrotna. Pracownik , aby podnosić swoją skuteczność, musi wiedzieć, co robi bardzo dobrze, a gdzie popełnia błędy lub działa w sposób nieoptymalny – kiedy wykorzystuje swoje zasoby w pełni, a kiedy powinien je odkrywać, uruchamiać, poszukiwać alternatywnych sposobów realizacji zadań.

Warsztat, który proponujemy będzie elementem wdrażania kultury feedbacku w organizacji jako elementu codziennej komunikacji, motywacji i rozwoju.

Do menedżerów, którzy pragną usystematyzować i poszerzyć wiedzę na temat motywowania i dyscyplinowania pracownika. Do tych, którzy chcieliby poznać narzędzia i zasady motywacyjne, a także metody identyfikacji potrzeb swoich pracowników.

 

Do tych, którzy są przekonani, że kształtowanie zdrowej relacji szef – pracownik jest jednym z podstawowych narzędzi w motywowaniu i dyscyplinowaniu pracowników.

 

Szkolenie polecane jest również dla pracowników startupów.

 • Zapoznanie z wiedzą dotyczącą różnic w stylach poznawczych, motywacyjnych, postaw życiowych, co jest podstawą do nawiązania pełnego kontaktu z pracownikiem i współpracownikiem oraz zbudowania płaszczyzny dialogu.
 • Nauczenie skutecznych technik  prowadzenia rozmowy za pomocą informacji zwrotnych i stawiania pytań problemowych.
 • Uwrażliwienie na specyficzny charakter pracy oraz jej styl, co przekłada się na indywidualne zachowania, wymagające wzmocnienia lub wygaszenia poprzez otwartą informację zwrotną i rozmowę.

Rozpoznanie własnego stylu komunikowania się oraz czynników motywujących jako punkt wyjścia do kontaktu feedbackowego

 • Style poznawcze i ich wpływ na zbieranie, przetwarzanie informacji oraz funkcjonowanie w zespole
 • Świadomość różnic percepcyjnych – filtrów i przekonań
 • Rozpoznanie i kształtowanie postaw życiowych oraz komunikaty z różnych stanów Ja (Rodzic, Dorosły, Dziecko) i ich konsekwencje
 • Poznanie koncepcji typów motywacyjnych – Motywacyjnego DNA jako siły napędzających nas do działania, angażowania się i źródeł czerpania sukcesu z pracy

Badanie własnych kompetencji w roli osoby udzielającej feedbacku:

 • Kompetencje społeczne (empatia i umiejętność wzbudzania u innych pożądanych reakcji)
 • Kompetencje osobiste (samoświadomość, asertywność, motywacja, nawiązywanie kontaktu i budowanie partnerskich relacji)
 • Wartość kultury permanentnego feedbacku w organizacji

Koncepcja okna Johari, czyli rozszerezenie wiedzy o sobie – tego, co ja wiem i co widzą inni

 • Informacja zwrotna – jej sens i cel
 • Czym jest feedback i dlaczego warto go stosować?
 • Zapotrzebowanie na feedback a pokolenie millenialsów
 • Idea „Instant feedback-u”

Kiedy udzielać informacji zwrotnej? – kiedy przynosi efekt, a kiedy jest nieskuteczna?

Jak skutecznie przekazywać informację zwrotną? – warsztat praktyczny (opcjonalnie z użyciem kamery)

 • Techniki udzielania informacji zwrotnej
  • SPINKA – Sprecyzuj Pozytywy i Negatywy, Konsekwencje, Alternatywy;
  • BEER — Behavior, Effect, Expectation, Results
  • BET — Behavior, Effect, Thanks (feedback pozytywny)
  • STAR  – Situation – Task – Action – Result
 • Aktywne słuchanie
  • Werbalne i niewerbalne oznaki aktywnego słuchania
  • Dostrajanie się
  • Zadawanie pytań
  • Podsumowanie
  • Parafraza
  • Klaryfikacja
 • Angażowanie odbiorcy feedbacku poprzez pytania i zadania

Jak radzić sobie z problemami podczas przekazywania informacji zwrotnej?

 • Praca z oporem, konfrontacją, reakcjami emocjonalnymi
 • Praca z osobą pasywną, wchodząca w rolę ofiary
 • Radzenie sobie z manipulacją

Weź coś dla siebie, czyli zasady przyjmowania informacji zwrotnej od pracownika, współpracownika, kolegi

 • Przygotowanie, otwartość, przedstawienie swojego punku widzenia, refleksja
 • Jak wykorzystać informację zwrotną dla własnego rozwoju?

Najczęstsze błędy popełniane przez osobę udzielająca feedbacku  – omówienie doświadczeń i ćwiczenie rozwiązań alternatywnych

Metodyka: zadania zespołowe, kwestionariusze do diagnozy własnych predyspozycji i stylów, symulacje realnych sytuacji, dyskusja, burza mózgów, mini-wykłady, videotrening, ćwiczenia interpersonalne bazujące m.in. na koncepcji Inteligencji Emocjonalnej (IE), Points of you.

Przewidywane efekty szkolenia:

 • Większa świadomość korzyści płynących z komunikacji opartej na udzielaniu informacji zwrotnych
 • Poznanie i swobodne posługiwanie się narzędziami feedbacku
 • Wzrost kompetencji motywowania pracowników

Wisława Grabarczyk-Kostka - prowadzi szkolenia, wykłady i treningi z całego obszaru psychologii biznesu i rozwoju osobistego, jak również działania integracyjne dla zespołów będących w budowie lub w konflikcie.

Skuteczny feedback – praktyczne techniki stawiania pytań i prowadzenia rozmów

Wiele firm we współczesnym świecie biznesu dąży do optymalizacji. Dotyczy to uzyskania efektywnych rozwiązań we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy.

U podstaw pracy z ludźmi leży komunikacja, której celem jest zbudowanie takiej płaszczyzny kontaktu, która stworzy warunki do głębszej, bardziej precyzyjnej rozmowy, której ważną częścią jest informacja zwrotna. Pracownik , aby podnosić swoją skuteczność, musi wiedzieć, co robi bardzo dobrze, a gdzie popełnia błędy lub działa w sposób nieoptymalny – kiedy wykorzystuje swoje zasoby w pełni, a kiedy powinien je odkrywać, uruchamiać, poszukiwać alternatywnych sposobów realizacji zadań.

Warsztat, który proponujemy będzie elementem wdrażania kultury feedbacku w organizacji jako elementu codziennej komunikacji, motywacji i rozwoju.

Dla kogo?

Do menedżerów, którzy pragną usystematyzować i poszerzyć wiedzę na temat motywowania i dyscyplinowania pracownika. Do tych, którzy chcieliby poznać narzędzia i zasady motywacyjne, a także metody identyfikacji potrzeb swoich pracowników.

 

Do tych, którzy są przekonani, że kształtowanie zdrowej relacji szef – pracownik jest jednym z podstawowych narzędzi w motywowaniu i dyscyplinowaniu pracowników.

 

Szkolenie polecane jest również dla pracowników startupów.

Cele i korzyści

 • Zapoznanie z wiedzą dotyczącą różnic w stylach poznawczych, motywacyjnych, postaw życiowych, co jest podstawą do nawiązania pełnego kontaktu z pracownikiem i współpracownikiem oraz zbudowania płaszczyzny dialogu.
 • Nauczenie skutecznych technik  prowadzenia rozmowy za pomocą informacji zwrotnych i stawiania pytań problemowych.
 • Uwrażliwienie na specyficzny charakter pracy oraz jej styl, co przekłada się na indywidualne zachowania, wymagające wzmocnienia lub wygaszenia poprzez otwartą informację zwrotną i rozmowę.
Program

Rozpoznanie własnego stylu komunikowania się oraz czynników motywujących jako punkt wyjścia do kontaktu feedbackowego

 • Style poznawcze i ich wpływ na zbieranie, przetwarzanie informacji oraz funkcjonowanie w zespole
 • Świadomość różnic percepcyjnych – filtrów i przekonań
 • Rozpoznanie i kształtowanie postaw życiowych oraz komunikaty z różnych stanów Ja (Rodzic, Dorosły, Dziecko) i ich konsekwencje
 • Poznanie koncepcji typów motywacyjnych – Motywacyjnego DNA jako siły napędzających nas do działania, angażowania się i źródeł czerpania sukcesu z pracy

Badanie własnych kompetencji w roli osoby udzielającej feedbacku:

 • Kompetencje społeczne (empatia i umiejętność wzbudzania u innych pożądanych reakcji)
 • Kompetencje osobiste (samoświadomość, asertywność, motywacja, nawiązywanie kontaktu i budowanie partnerskich relacji)
 • Wartość kultury permanentnego feedbacku w organizacji

Koncepcja okna Johari, czyli rozszerezenie wiedzy o sobie – tego, co ja wiem i co widzą inni

 • Informacja zwrotna – jej sens i cel
 • Czym jest feedback i dlaczego warto go stosować?
 • Zapotrzebowanie na feedback a pokolenie millenialsów
 • Idea „Instant feedback-u”

Kiedy udzielać informacji zwrotnej? – kiedy przynosi efekt, a kiedy jest nieskuteczna?

Jak skutecznie przekazywać informację zwrotną? – warsztat praktyczny (opcjonalnie z użyciem kamery)

 • Techniki udzielania informacji zwrotnej
  • SPINKA – Sprecyzuj Pozytywy i Negatywy, Konsekwencje, Alternatywy;
  • BEER — Behavior, Effect, Expectation, Results
  • BET — Behavior, Effect, Thanks (feedback pozytywny)
  • STAR  – Situation – Task – Action – Result
 • Aktywne słuchanie
  • Werbalne i niewerbalne oznaki aktywnego słuchania
  • Dostrajanie się
  • Zadawanie pytań
  • Podsumowanie
  • Parafraza
  • Klaryfikacja
 • Angażowanie odbiorcy feedbacku poprzez pytania i zadania

Jak radzić sobie z problemami podczas przekazywania informacji zwrotnej?

 • Praca z oporem, konfrontacją, reakcjami emocjonalnymi
 • Praca z osobą pasywną, wchodząca w rolę ofiary
 • Radzenie sobie z manipulacją

Weź coś dla siebie, czyli zasady przyjmowania informacji zwrotnej od pracownika, współpracownika, kolegi

 • Przygotowanie, otwartość, przedstawienie swojego punku widzenia, refleksja
 • Jak wykorzystać informację zwrotną dla własnego rozwoju?

Najczęstsze błędy popełniane przez osobę udzielająca feedbacku  – omówienie doświadczeń i ćwiczenie rozwiązań alternatywnych

Metodyka: zadania zespołowe, kwestionariusze do diagnozy własnych predyspozycji i stylów, symulacje realnych sytuacji, dyskusja, burza mózgów, mini-wykłady, videotrening, ćwiczenia interpersonalne bazujące m.in. na koncepcji Inteligencji Emocjonalnej (IE), Points of you.

Przewidywane efekty szkolenia:

 • Większa świadomość korzyści płynących z komunikacji opartej na udzielaniu informacji zwrotnych
 • Poznanie i swobodne posługiwanie się narzędziami feedbacku
 • Wzrost kompetencji motywowania pracowników
Szczegóły programu modułowego

Lokalizacja

Ustalana indywidualnie

Termin

Szkolenie organizujemy wyłącznie na zamówienie w formie zamkniętej

 

Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia

Kontakt

Renata Michalak

Koordynator kursu

 • +48 508 018 460
 • renata.michalak@pl.ey.com