Perswazja w biznesie. Kody wpływu w działaniu. Umiejętność przekonania do własnego zdania – EY Academy of Business

Perswazja w biznesie. Kody wpływu w działaniu. Umiejętność przekonania do własnego zdania

Warsztat, podczas którego uczestnicy nauczą się, jak przekonać do swojego zdania lub spowodować, aby uczestnik interakcji (odbiorca/ odbiorcy) sam doszedł do przyjętych przez nas założeń i podjął działania zgodne z naszymi oczekiwaniami.

 • Rozwinięcie umiejętności budowania efektywnego kontaktu w celu perswazji.
 • Poznanie zasad skutecznego prezentowania siebie w relacjach bezpośredniej.
 • Rozwinięcie umiejętności kształtowanie strategii rozmowy biznesowej.
 • Zapoznanie się z procesem planowania i przygotowania perswazji.
 • Stosowanie technik retorycznych w sterowaniu rozmową w sprzedaży i negocjacjach.
 • Poznanie i przećwiczenie sterowania ramami jako metody efektywnej komunikacji językowej.
 • Praktyczne przyswojenie metody wywierania wpływu w rozmowie biznesowej.
 • Przyswojenie efektywnych modeli perswazji werbalnej i niewerbalnej.
 • Rozwinięcie umiejętności wygrywania sporu i rozstrzygania sytuacji konfliktu.
 • Wypracowanie indywidualnej metody przekładania poznanych metod perswazji na własną praktykę relacji biznesowych.

Dzień 1

Rozwijanie umiejętności budowania kontaktu z innymi w celu perswazji

 • Własne zachowanie jako narzędzie oddziaływania: celowe wykorzystanie mowy ciała; efektywne operowanie głosem. Metody wywierania dobrego wrażenia w pierwszym kontakcie.
 • Elementy języka wpływu: tropy, frazy, ramy, pytania, ukryte komendy.
 • Reguła „dopasowanie/prowadzenie” w tworzeniu sytuacji wpływu społecznego.
 • Analiza własnych preferencji stylu budowania kontaktu z innymi.

Ćwiczenia praktyczneBudowanie pierwszego wrażenia w celu perswazji

Wykorzystanie wiedzy o budowaniu kontaktu w celu perswazji: krótkie wystąpienia na otwarcie kontaktu z grupą – miniprezentacje typu „mowa windowa”.

Planowanie perswazji w relacjach biznesowych

 • Definiowanie celu, kontekstu i odpowiednich do nich metod perswazji.
 • Psychologiczne profilowanie i rozpoznawanie typu rozmówców: sposoby dopasowania metod perswazji do typu rozmówcy.
 • Metoda pre-swazji: budowania kontekstu wpływu i wyprzedzanie sytuacji perswazji.

Strategie rozmowy perswazyjnej 

 • Sterowanie a manipulacja przebiegiem rozmowy: przejmowanie inicjatywy, kontrola nad procesem, szybkie reakcje na próby manipulacji.
 • Intrygi, gry i pułapki psychologiczne w rozmowach biznesowych i negocjacjach.
 • Model sterowania rozmową poprzez zadawanie pytań sterujących.
 • Techniki przejmowania inicjatywy i przedstawiania własnych propozycji.

Ćwiczenie praktyczne Technika kierowania rozmową przez sekwencje pytań kierujących

Elastyczne wykorzystanie umiejętności kierowania rozmową w symulacjach rozmów biznesowych.

Sterowanie ramami interpretacji jako metoda perswazji 

 • Gra ram interpretacji jako narzędzie wpływu: przykłady, wzorce, warunki.
 • Przykłady perswazyjnych gier ram i sposoby ich przełamywania.
 • Rozbijanie manipulacji werbalnych w rozmowie na przykładach.
 • Metody przejmowania kontroli nad rozmową poprzez sterowanie ramami interpretacji.

Ćwiczenie praktyczne Kształtowanie skuteczności w grze ramami 

Rozpoznawanie zakłóceń w komunikacji werbalnej na podstawie wiedzy o meta-modelu komunikacji. Systematyczne opracowanie własnej metody praktycznego korzystania z meta-modelu zgodnie z indywidualnymi preferencjami w porozumiewaniu się.

Dzień 2 

Techniki retoryczne w sterowaniu komunikacją i tworzeniu pozytywnego wizerunku

 • Przedstawienie technik retorycznych w tworzeniu pozytywnego wizerunku.
 • Kierowanie uwagą audytorium: triki skutecznych mówców.
 • Techniki rozwiązywania problemów w bezpośredniej komunikacji.
 • „Zakazane” klucze perswazji (Blair Warren) w tworzeniu swojego pozytywnego wizerunku.

Ćwiczenie praktyczne 

Symulacja sytuacji rozmowy perswazyjnej ze współpracownikami, np. przekonywania do zmian w organizacji pracy, oparta na technice zmiennych scenariuszy. Analiza i porównanie efektów ćwiczenia na forum grupy.

Trening w praktycznych modelach perswazji werbalnej i niewerbalnej 

 • Reguły wywierania wpływu psychologicznego jako ustrukturowane sekwencje działań.
 • Hipnotyczne wzorce językowe i sposoby wykorzystania ich w celu perswazji
 • Planowanie strategii perswazji w kontakcie indywidualnym
 • Sposoby ćwiczenia umiejętności perswazji w codziennych sytuacjach porozumiewania się.

Ćwiczenie praktyczne Kody wpływu w działaniu

Przygotowanie w trójkach scenariuszy sytuacji wpływu, symulacja i analiza w podgrupach.

Kształtowanie umiejętności perswazyjnego rozgrywania sporu i sytuacji konfliktowych 

 • Metody wygrywania sporu: klasyczne wzorce erystyczne i techniki „zakazanej” retoryki.
 • Rodzaje sporów i sytuacyjne techniki przejmowania inicjatywy w interakcji.
 • Sposoby rozgrywania sytuacji konfliktowych na swoją korzyść.
 • Dopasowanie poznanych technik do swoich preferencji w komunikacji z innymi: indywidualne informacje zwrotne dla uczestników o sposobie wykorzystania ćwiczonych umiejętności.

Ćwiczenie praktyczneRozwijanie umiejętności perswazyjnego rozgrywania sporu

Wykorzystanie technik erystycznych do wygrywania sporów z zespołem: symulacje komunikacji z grupą na bazie własnych doświadczeń.

Podsumowanie całości szkolenia 

Przegląd w telegraficznym skrócie zagadnień ćwiczonych w trakcie szkolenia.

dr hab. Adam Skibiński - konsultant i trener EY Academy of Business. Psycholog i stypendysta Fulbrighta. Posiada praktyczną wiedzę psychologiczną i bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla biznesu w dziedzinie efektywnej komunikacji, psychologii negocjacji i sprzedaży.

Perswazja w biznesie. Kody wpływu w działaniu. Umiejętność przekonania do własnego zdania

Cena

2300 zł netto ( 2829 zł brutto )

Perswazja w biznesie. Kody wpływu w działaniu. Umiejętność przekonania do własnego zdania

Warsztat, podczas którego uczestnicy nauczą się, jak przekonać do swojego zdania lub spowodować, aby uczestnik interakcji (odbiorca/ odbiorcy) sam doszedł do przyjętych przez nas założeń i podjął działania zgodne z naszymi oczekiwaniami.

Cele i korzyści

 • Rozwinięcie umiejętności budowania efektywnego kontaktu w celu perswazji.
 • Poznanie zasad skutecznego prezentowania siebie w relacjach bezpośredniej.
 • Rozwinięcie umiejętności kształtowanie strategii rozmowy biznesowej.
 • Zapoznanie się z procesem planowania i przygotowania perswazji.
 • Stosowanie technik retorycznych w sterowaniu rozmową w sprzedaży i negocjacjach.
 • Poznanie i przećwiczenie sterowania ramami jako metody efektywnej komunikacji językowej.
 • Praktyczne przyswojenie metody wywierania wpływu w rozmowie biznesowej.
 • Przyswojenie efektywnych modeli perswazji werbalnej i niewerbalnej.
 • Rozwinięcie umiejętności wygrywania sporu i rozstrzygania sytuacji konfliktu.
 • Wypracowanie indywidualnej metody przekładania poznanych metod perswazji na własną praktykę relacji biznesowych.
Program

Dzień 1

Rozwijanie umiejętności budowania kontaktu z innymi w celu perswazji

 • Własne zachowanie jako narzędzie oddziaływania: celowe wykorzystanie mowy ciała; efektywne operowanie głosem. Metody wywierania dobrego wrażenia w pierwszym kontakcie.
 • Elementy języka wpływu: tropy, frazy, ramy, pytania, ukryte komendy.
 • Reguła „dopasowanie/prowadzenie” w tworzeniu sytuacji wpływu społecznego.
 • Analiza własnych preferencji stylu budowania kontaktu z innymi.

Ćwiczenia praktyczneBudowanie pierwszego wrażenia w celu perswazji

Wykorzystanie wiedzy o budowaniu kontaktu w celu perswazji: krótkie wystąpienia na otwarcie kontaktu z grupą – miniprezentacje typu „mowa windowa”.

Planowanie perswazji w relacjach biznesowych

 • Definiowanie celu, kontekstu i odpowiednich do nich metod perswazji.
 • Psychologiczne profilowanie i rozpoznawanie typu rozmówców: sposoby dopasowania metod perswazji do typu rozmówcy.
 • Metoda pre-swazji: budowania kontekstu wpływu i wyprzedzanie sytuacji perswazji.

Strategie rozmowy perswazyjnej 

 • Sterowanie a manipulacja przebiegiem rozmowy: przejmowanie inicjatywy, kontrola nad procesem, szybkie reakcje na próby manipulacji.
 • Intrygi, gry i pułapki psychologiczne w rozmowach biznesowych i negocjacjach.
 • Model sterowania rozmową poprzez zadawanie pytań sterujących.
 • Techniki przejmowania inicjatywy i przedstawiania własnych propozycji.

Ćwiczenie praktyczne Technika kierowania rozmową przez sekwencje pytań kierujących

Elastyczne wykorzystanie umiejętności kierowania rozmową w symulacjach rozmów biznesowych.

Sterowanie ramami interpretacji jako metoda perswazji 

 • Gra ram interpretacji jako narzędzie wpływu: przykłady, wzorce, warunki.
 • Przykłady perswazyjnych gier ram i sposoby ich przełamywania.
 • Rozbijanie manipulacji werbalnych w rozmowie na przykładach.
 • Metody przejmowania kontroli nad rozmową poprzez sterowanie ramami interpretacji.

Ćwiczenie praktyczne Kształtowanie skuteczności w grze ramami 

Rozpoznawanie zakłóceń w komunikacji werbalnej na podstawie wiedzy o meta-modelu komunikacji. Systematyczne opracowanie własnej metody praktycznego korzystania z meta-modelu zgodnie z indywidualnymi preferencjami w porozumiewaniu się.

Dzień 2 

Techniki retoryczne w sterowaniu komunikacją i tworzeniu pozytywnego wizerunku

 • Przedstawienie technik retorycznych w tworzeniu pozytywnego wizerunku.
 • Kierowanie uwagą audytorium: triki skutecznych mówców.
 • Techniki rozwiązywania problemów w bezpośredniej komunikacji.
 • „Zakazane” klucze perswazji (Blair Warren) w tworzeniu swojego pozytywnego wizerunku.

Ćwiczenie praktyczne 

Symulacja sytuacji rozmowy perswazyjnej ze współpracownikami, np. przekonywania do zmian w organizacji pracy, oparta na technice zmiennych scenariuszy. Analiza i porównanie efektów ćwiczenia na forum grupy.

Trening w praktycznych modelach perswazji werbalnej i niewerbalnej 

 • Reguły wywierania wpływu psychologicznego jako ustrukturowane sekwencje działań.
 • Hipnotyczne wzorce językowe i sposoby wykorzystania ich w celu perswazji
 • Planowanie strategii perswazji w kontakcie indywidualnym
 • Sposoby ćwiczenia umiejętności perswazji w codziennych sytuacjach porozumiewania się.

Ćwiczenie praktyczne Kody wpływu w działaniu

Przygotowanie w trójkach scenariuszy sytuacji wpływu, symulacja i analiza w podgrupach.

Kształtowanie umiejętności perswazyjnego rozgrywania sporu i sytuacji konfliktowych 

 • Metody wygrywania sporu: klasyczne wzorce erystyczne i techniki „zakazanej” retoryki.
 • Rodzaje sporów i sytuacyjne techniki przejmowania inicjatywy w interakcji.
 • Sposoby rozgrywania sytuacji konfliktowych na swoją korzyść.
 • Dopasowanie poznanych technik do swoich preferencji w komunikacji z innymi: indywidualne informacje zwrotne dla uczestników o sposobie wykorzystania ćwiczonych umiejętności.

Ćwiczenie praktyczneRozwijanie umiejętności perswazyjnego rozgrywania sporu

Wykorzystanie technik erystycznych do wygrywania sporów z zespołem: symulacje komunikacji z grupą na bazie własnych doświadczeń.

Podsumowanie całości szkolenia 

Przegląd w telegraficznym skrócie zagadnień ćwiczonych w trakcie szkolenia.

Szczegóły programu modułowego

Cena

2300 zł netto ( 2829 zł brutto )

Lokalizacja

Warszawa

Termin

7-8 listopada 2024

Kontakt

Adrianna Sykucka

Koordynator kursu

 • +48 519 511 447
 • adrianna.sykucka@pl.ey.com