Pracownik i zespół w kryzysie - biznesowe rozmowy z zakresu interwencji kryzysowej – EY Academy of Business

Pracownik i zespół w kryzysie – biznesowe rozmowy z zakresu interwencji kryzysowej

Uwaga kryzys! – zestaw pierwszej pomocy menedżerskiej

Jeśli można przygotować się na kryzys, to ten program jest niezbędnym elementem Biznesowej Apteczki Pierwszej Pomocy. Osobiste kryzysy pracowników związane z ich kondycją psychiczną oraz kryzysy, jakich doświadczają zespoły na skutek nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych lub wewnętrznych (covid, wojna, wypadek śmiertelny w pracy itp.) to sytuacje, które bez adekwatnej reakcji mogą kosztować ludzi i biznes bardzo wiele. Te sytuacje często wymagają też natychmiastowej reakcji, nie dając często czasu na przygotowanie.

Szkolenie „Pracownik i zespół w kryzysie” to obowiązkowy pakiet podstawowej wiedzy na temat reakcji interwencyjnych w kontekście zawodowym, który pomoże zminimalizować ryzyko eskalacji kryzysu i wystąpienia szkodliwych „skutków ubocznych”.

 • Szkolenie adresowane jest do menedżerów i HRBP

 • Zwiększenie umiejętności konstruktywnego reagowania w trakcie rozmów z pracownikami, w których sygnalizowane są osobiste sytuacje kryzysowe (choroby, problemy w relacjach rodzinnych, problemy finansowe itp.)
 • Zwiększenie świadomości roli i zadań menedżera/HRBP w rozmowach z pracownikami dotykających osobistych sytuacji kryzysowych i zwiększenie pewności siebie w podejmowaniu tego typu tematów
 • Zwiększenie umiejętności wsparcia zespołów i pracowników w sytuacji kryzysu zewnętrznego, takiego jak aktualna sytuacja wojenna, przekładającego się na nastroje, atmosferę, emocje w pracy

1. Wsparcie pracowników w kryzysie osobistym

Kryzysy osobiste pracowników a rola menadżera/HRBP:

 • W jakim stopniu kryzysy osobiste pracowników to sprawa firmowa
 • Perspektywa indywidualna, zespołowa i organizacyjna w reagowaniu na kryzysy osobiste
 • Rola i zadania menedżera: mam obowiązek, mogę czy chcę. Zakres odpowiedzialności i możliwości menedżera. Co mogę zrobić ja, a co należy do specjalistów
 • Czy mogę zaszkodzić, reagując? Czy mogę zaszkodzić, nie reagując?

Jak rozmawiać o osobistych sytuacjach kryzysowych w pracy:

 • Kluczowe zasady prowadzenia rozmów o charakterze wsparcia
 • Jak reagować na silne emocje w rozmowie – płacz, krzyk, wycofanie z kontaktu
 • Kiedy, jak i po co rozmawiać z innymi osobami w organizacji – zasady zarządzania komunikacją z otoczeniem

2. Wsparcie zespołów w sytuacji kryzysu zewnętrznego/organizacyjnego

Komunikacja i zarządzanie informacją:

 • Rozmawiać o kryzysie i emocjach czy skupić ludzi na pracy?
 • Kontrakty z zespołami dotyczące higieny informacyjnej
 • Komunikaty profilaktyczne do zespołów – jak łagodzić silne emocje i „normalizować” kryzys
 • Najważniejsze zasady komunikacji w sytuacjach kryzysowych – w rozmowach indywidualnych i zespołowych

„Wentylowanie” emocji:

 • Indywidualne wsparcie dla pracowników – możliwe sposoby działania i dobre praktyki
 • Szanse i zagrożenia zespołowych spotkań dedykowanych „porozmawianiu o emocjach”

Wsparcie społeczne:

 • Czy działania „integracyjne” to dobry pomysł w kontekście emocji kryzysowych?
 • Wspieranie wspólnotowości zespołowej w kryzysie

Dagmara Kanik-Kłoczko - specjalizuje się w projektach rozwoju umiejętności przywódczych, menedżerskich, zarządzania zmianą, zarządzania konfliktem, komunikacji, wykorzystania narzędzi coachingowych w zarządzaniu i procesach rozwoju zespołów metodami team coachingowymi.

Pracownik i zespół w kryzysie - biznesowe rozmowy z zakresu interwencji kryzysowej

Cena

1850 zł netto ( 2276 zł brutto )

Pracownik i zespół w kryzysie – biznesowe rozmowy z zakresu interwencji kryzysowej

Uwaga kryzys! – zestaw pierwszej pomocy menedżerskiej

Jeśli można przygotować się na kryzys, to ten program jest niezbędnym elementem Biznesowej Apteczki Pierwszej Pomocy. Osobiste kryzysy pracowników związane z ich kondycją psychiczną oraz kryzysy, jakich doświadczają zespoły na skutek nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych lub wewnętrznych (covid, wojna, wypadek śmiertelny w pracy itp.) to sytuacje, które bez adekwatnej reakcji mogą kosztować ludzi i biznes bardzo wiele. Te sytuacje często wymagają też natychmiastowej reakcji, nie dając często czasu na przygotowanie.

Szkolenie „Pracownik i zespół w kryzysie” to obowiązkowy pakiet podstawowej wiedzy na temat reakcji interwencyjnych w kontekście zawodowym, który pomoże zminimalizować ryzyko eskalacji kryzysu i wystąpienia szkodliwych „skutków ubocznych”.

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane jest do menedżerów i HRBP
Cele i korzyści

 • Zwiększenie umiejętności konstruktywnego reagowania w trakcie rozmów z pracownikami, w których sygnalizowane są osobiste sytuacje kryzysowe (choroby, problemy w relacjach rodzinnych, problemy finansowe itp.)
 • Zwiększenie świadomości roli i zadań menedżera/HRBP w rozmowach z pracownikami dotykających osobistych sytuacji kryzysowych i zwiększenie pewności siebie w podejmowaniu tego typu tematów
 • Zwiększenie umiejętności wsparcia zespołów i pracowników w sytuacji kryzysu zewnętrznego, takiego jak aktualna sytuacja wojenna, przekładającego się na nastroje, atmosferę, emocje w pracy
Program

1. Wsparcie pracowników w kryzysie osobistym

Kryzysy osobiste pracowników a rola menadżera/HRBP:

 • W jakim stopniu kryzysy osobiste pracowników to sprawa firmowa
 • Perspektywa indywidualna, zespołowa i organizacyjna w reagowaniu na kryzysy osobiste
 • Rola i zadania menedżera: mam obowiązek, mogę czy chcę. Zakres odpowiedzialności i możliwości menedżera. Co mogę zrobić ja, a co należy do specjalistów
 • Czy mogę zaszkodzić, reagując? Czy mogę zaszkodzić, nie reagując?

Jak rozmawiać o osobistych sytuacjach kryzysowych w pracy:

 • Kluczowe zasady prowadzenia rozmów o charakterze wsparcia
 • Jak reagować na silne emocje w rozmowie – płacz, krzyk, wycofanie z kontaktu
 • Kiedy, jak i po co rozmawiać z innymi osobami w organizacji – zasady zarządzania komunikacją z otoczeniem

2. Wsparcie zespołów w sytuacji kryzysu zewnętrznego/organizacyjnego

Komunikacja i zarządzanie informacją:

 • Rozmawiać o kryzysie i emocjach czy skupić ludzi na pracy?
 • Kontrakty z zespołami dotyczące higieny informacyjnej
 • Komunikaty profilaktyczne do zespołów – jak łagodzić silne emocje i „normalizować” kryzys
 • Najważniejsze zasady komunikacji w sytuacjach kryzysowych – w rozmowach indywidualnych i zespołowych

„Wentylowanie” emocji:

 • Indywidualne wsparcie dla pracowników – możliwe sposoby działania i dobre praktyki
 • Szanse i zagrożenia zespołowych spotkań dedykowanych „porozmawianiu o emocjach”

Wsparcie społeczne:

 • Czy działania „integracyjne” to dobry pomysł w kontekście emocji kryzysowych?
 • Wspieranie wspólnotowości zespołowej w kryzysie

Cena

1850 zł netto ( 2276 zł brutto )

Lokalizacja

Warszawa

Termin

16 września 2024

Kontakt

Adrianna Sykucka

Koordynator kursu

 • +48 519 511 447
 • adrianna.sykucka@pl.ey.com