Sankcje ekonomiczne w praktyce – EY Academy of Business

Sankcje ekonomiczne w praktyce

Czy Twoja firma ma w pełni pod kontrolą ryzyka sankcyjne?

W naszej ofercie znajdziesz dwa szkolenia z zakresu sankcji ekonomicznych. Wybierz program najlepszy dla siebie.

Sankcje ekonomiczne to niezwykle skuteczne narzędzie kontroli i ograniczania wymiany handlowej z wybranymi podmiotami i krajami. Restrykcje dotyczą zarówno fizycznego przekazywania towarów, środków pieniężnych, jak i samego faktu umożliwienia przeprowadzenia sankcjonowanych transakcji.

Często zmieniające się regulacje sankcyjne, coraz bardziej zaawansowane sposoby omijania sankcji oraz konieczność ciągłego monitorowania klientów i transakcji sprawiają, że kompleksowe zarządzanie ryzykiem sankcyjnym jest dużym wyzwaniem. Z drugiej strony, kary dla podmiotów nieprzestrzegających sankcji mogą być niezwykle dotkliwe – wielomilionowe kary pieniężne, utrata reputacji, odcięcie od amerykańskiego systemu finansowego czy nawet objęcie sankcjami. Zapewnienie zgodności z regulacjami sankcyjnymi jest więc priorytetem zarówno dla instytucji finansowych, jak i przedsiębiorstw prowadzących działalność eksportową.

Szkolenie kierujemy do:

 • Analityków i specjalistów z działów AML/CTF (przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) oraz przeciwdziałania nadużyciom w bankach oraz instytucjach finansowych
 • Analityków i specjalistów ds. monitoringu transakcji i onboardingu (zatwierdzania) klientów w bankach oraz instytucjach finansowych
 • Specjalistów działów compliance w bankach i instytucjach finansowych oraz firmach handlowych
 • Pracowników obszarów, pośrednio lub bezpośrednio powiązanych z ryzykiem sankcyjnym, takich jak finansowanie handlu, IT czy działy prawne

Oferowane przez nas szkolenie pozwala na zapoznanie się z aspektami prawnymi regulującymi obszar sankcji, najpowszechniejszymi wyzwaniami oraz praktycznymi zagadnieniami zarządzania ryzykiem sankcyjnym w instytucji finansowej.

Jednocześnie szkolenie daje unikatową możliwość sprawdzenia zdobytej wiedzy na praktycznych przykładach podczas ćwiczeń.

Dzień 1

Wprowadzenie
 • Czym są sankcje ekonomiczne?
 • Cel stosowania sankcji
 • Sankcje ekonomiczne a przeciwdziałanie praniu pieniędzy
 • Ryzyka związane z nieprzestrzeganiem sankcji
Rodzaje sankcji ekonomicznych
 • Sankcje ogólnokrajowe vs. sankcje podmiotowe
 • Sankcje finansowe, handlowe, sektorowe
 • Sankcje pierwszego i drugiego stopnia
Reżimy sankcyjne na świecie i regulacje prawne
 • Jak powstają programy sankcyjne?
 • Regulacje amerykańskie i ich wpływ na podmioty gospodarcze na świecie
 • Regulacje Unii Europejskiej i ich konsekwencje dla polskich podmiotów gospodarczych
Przegląd najważniejszych programów sankcyjnych 
 • Iran
 • Syria
 • Korea Północna
 • Kuba
 • Rosja/Krym
 • Przykłady innych jurysdykcji objętych sankcjami/embargiem
Ryzyka naruszenia poszczególnych programów sankcyjnych – case study
 • Wspólna analiza przypadków związanych z nawiązaniem nowych relacji, zaangażowaniem  w transakcje, które mogą naruszać przepisy sankcyjne
Zapewnienie zgodności z wymogami regulacyjnymi
 • Obowiązki instytucji finansowych oraz innych podmiotów gospodarczych i oczekiwane standardy w zakresie przestrzegania sankcji wg OFAC (Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych)
 • Licencje OFAC – przegląd najważniejszych typów i przykłady ich stosowania
Śledztwa związane z naruszeniem sankcji – case study
 • Omówienie najgłośniejszych śledztw sankcyjnych z ostatnich lat: przyczyny rozpoczęcia śledztwa przez regulatora i jego przebieg
 • Główne spostrzeżenia i wnioski w oparciu o praktyczne studium przypadku

Dzień 2

Zarządzanie ryzykiem sankcyjnym w instytucji finansowej/podmiocie gospodarczym
 • Jak zbudować odpowiedni program zarządzania ryzykiem sankcyjnym oraz zapewnić nad nim odpowiedni nadzór?
 • Przegląd sankcyjny klientów/kontrahentów i płatności – kluczowe elementy
 • Przegląd sankcyjny produktów finansowania handlu – największe wyzwania
Rozwiązania technologiczne w obszarze sankcji
 • Zarządzanie danymi i ich jakością
 • Zarządzanie listami sankcyjnymi
 • Narzędzia screenujące (wdrożenie, tuning, kalibracja)
Screening sankcyjny: wyzwania i najlepsze praktyki 
 • Screening klientów/kontrahentów
 • Screening płatności
 • Screening produktów finansowania handlu
 • Analiza alertów
Alerty sankcyjne – case study
 • Praktyczne wskazówki odnośnie analizowania alertów – wspólna analiza przypadków: na co zwracać uwagę i jak wykorzystywać w analizie wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji
Podsumowanie

Maciej Kołodziej - związany z bankowością od ponad 20 lat. Specjalista w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji międzynarodowych. Odpowiada za ograniczanie ryzyka AML/CTF oraz zapobieganie naruszaniu sankcji dotyczących transferów finansowych.

CPD (Continuing Professional Development) – nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

Sankcje ekonomiczne w praktyce

Cena

2500 zł netto

Sankcje ekonomiczne w praktyce

Czy Twoja firma ma w pełni pod kontrolą ryzyka sankcyjne?

W naszej ofercie znajdziesz dwa szkolenia z zakresu sankcji ekonomicznych. Wybierz program najlepszy dla siebie.

Sankcje ekonomiczne to niezwykle skuteczne narzędzie kontroli i ograniczania wymiany handlowej z wybranymi podmiotami i krajami. Restrykcje dotyczą zarówno fizycznego przekazywania towarów, środków pieniężnych, jak i samego faktu umożliwienia przeprowadzenia sankcjonowanych transakcji.

Często zmieniające się regulacje sankcyjne, coraz bardziej zaawansowane sposoby omijania sankcji oraz konieczność ciągłego monitorowania klientów i transakcji sprawiają, że kompleksowe zarządzanie ryzykiem sankcyjnym jest dużym wyzwaniem. Z drugiej strony, kary dla podmiotów nieprzestrzegających sankcji mogą być niezwykle dotkliwe – wielomilionowe kary pieniężne, utrata reputacji, odcięcie od amerykańskiego systemu finansowego czy nawet objęcie sankcjami. Zapewnienie zgodności z regulacjami sankcyjnymi jest więc priorytetem zarówno dla instytucji finansowych, jak i przedsiębiorstw prowadzących działalność eksportową.

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do:

 • Analityków i specjalistów z działów AML/CTF (przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) oraz przeciwdziałania nadużyciom w bankach oraz instytucjach finansowych
 • Analityków i specjalistów ds. monitoringu transakcji i onboardingu (zatwierdzania) klientów w bankach oraz instytucjach finansowych
 • Specjalistów działów compliance w bankach i instytucjach finansowych oraz firmach handlowych
 • Pracowników obszarów, pośrednio lub bezpośrednio powiązanych z ryzykiem sankcyjnym, takich jak finansowanie handlu, IT czy działy prawne
Cele i korzyści

Oferowane przez nas szkolenie pozwala na zapoznanie się z aspektami prawnymi regulującymi obszar sankcji, najpowszechniejszymi wyzwaniami oraz praktycznymi zagadnieniami zarządzania ryzykiem sankcyjnym w instytucji finansowej.

Jednocześnie szkolenie daje unikatową możliwość sprawdzenia zdobytej wiedzy na praktycznych przykładach podczas ćwiczeń.

Program

Dzień 1

Wprowadzenie
 • Czym są sankcje ekonomiczne?
 • Cel stosowania sankcji
 • Sankcje ekonomiczne a przeciwdziałanie praniu pieniędzy
 • Ryzyka związane z nieprzestrzeganiem sankcji
Rodzaje sankcji ekonomicznych
 • Sankcje ogólnokrajowe vs. sankcje podmiotowe
 • Sankcje finansowe, handlowe, sektorowe
 • Sankcje pierwszego i drugiego stopnia
Reżimy sankcyjne na świecie i regulacje prawne
 • Jak powstają programy sankcyjne?
 • Regulacje amerykańskie i ich wpływ na podmioty gospodarcze na świecie
 • Regulacje Unii Europejskiej i ich konsekwencje dla polskich podmiotów gospodarczych
Przegląd najważniejszych programów sankcyjnych 
 • Iran
 • Syria
 • Korea Północna
 • Kuba
 • Rosja/Krym
 • Przykłady innych jurysdykcji objętych sankcjami/embargiem
Ryzyka naruszenia poszczególnych programów sankcyjnych – case study
 • Wspólna analiza przypadków związanych z nawiązaniem nowych relacji, zaangażowaniem  w transakcje, które mogą naruszać przepisy sankcyjne
Zapewnienie zgodności z wymogami regulacyjnymi
 • Obowiązki instytucji finansowych oraz innych podmiotów gospodarczych i oczekiwane standardy w zakresie przestrzegania sankcji wg OFAC (Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych)
 • Licencje OFAC – przegląd najważniejszych typów i przykłady ich stosowania
Śledztwa związane z naruszeniem sankcji – case study
 • Omówienie najgłośniejszych śledztw sankcyjnych z ostatnich lat: przyczyny rozpoczęcia śledztwa przez regulatora i jego przebieg
 • Główne spostrzeżenia i wnioski w oparciu o praktyczne studium przypadku

Dzień 2

Zarządzanie ryzykiem sankcyjnym w instytucji finansowej/podmiocie gospodarczym
 • Jak zbudować odpowiedni program zarządzania ryzykiem sankcyjnym oraz zapewnić nad nim odpowiedni nadzór?
 • Przegląd sankcyjny klientów/kontrahentów i płatności – kluczowe elementy
 • Przegląd sankcyjny produktów finansowania handlu – największe wyzwania
Rozwiązania technologiczne w obszarze sankcji
 • Zarządzanie danymi i ich jakością
 • Zarządzanie listami sankcyjnymi
 • Narzędzia screenujące (wdrożenie, tuning, kalibracja)
Screening sankcyjny: wyzwania i najlepsze praktyki 
 • Screening klientów/kontrahentów
 • Screening płatności
 • Screening produktów finansowania handlu
 • Analiza alertów
Alerty sankcyjne – case study
 • Praktyczne wskazówki odnośnie analizowania alertów – wspólna analiza przypadków: na co zwracać uwagę i jak wykorzystywać w analizie wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji
Podsumowanie
Punkty edukacyjne

CPD (Continuing Professional Development) – nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

Szczegóły programu modułowego

Cena

2500 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Termin

8-9 października 2024

Kontakt

Anna Sobora

Koordynator kursu

 • +48 572 002 646
 • anna.sobora@pl.ey.com