Sankcje ekonomiczne w praktyce – EY Academy of Business

Sankcje ekonomiczne w praktyce

Czy Twoja firma ma w pełni pod kontrolą ryzyka sankcyjne?

W naszej ofercie znajdziesz dwa szkolenia z zakresu sankcji ekonomicznych. Wybierz program najlepszy dla siebie.

Sankcje ekonomiczne to niezwykle skuteczne narzędzie kontroli i ograniczania wymiany handlowej z wybranymi podmiotami i krajami. Restrykcje dotyczą zarówno fizycznego przekazywania towarów, środków pieniężnych, jak i samego faktu umożliwienia przeprowadzenia sankcjonowanych transakcji.

Często zmieniające się regulacje sankcyjne, coraz bardziej zaawansowane sposoby omijania sankcji oraz konieczność ciągłego monitorowania klientów i transakcji sprawiają, że kompleksowe zarządzanie ryzykiem sankcyjnym jest dużym wyzwaniem. Z drugiej strony, kary dla podmiotów nieprzestrzegających sankcji mogą być niezwykle dotkliwe – wielomilionowe kary pieniężne, utrata reputacji, odcięcie od amerykańskiego systemu finansowego czy nawet objęcie sankcjami. Zapewnienie zgodności z regulacjami sankcyjnymi jest więc priorytetem zarówno dla instytucji finansowych, jak i przedsiębiorstw prowadzących działalność eksportową.

Szkolenie kierujemy do:

 • Analityków i specjalistów z działów AML/CTF (przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) oraz przeciwdziałania nadużyciom w bankach oraz instytucjach finansowych
 • Analityków i specjalistów ds. monitoringu transakcji i onboardingu (zatwierdzania) klientów w bankach oraz instytucjach finansowych
 • Specjalistów działów compliance w bankach i instytucjach finansowych oraz firmach handlowych
 • Pracowników obszarów, pośrednio lub bezpośrednio powiązanych z ryzykiem sankcyjnym, takich jak finansowanie handlu, IT czy działy prawne

Oferowane przez nas szkolenie pozwala na zapoznanie się z aspektami prawnymi regulującymi obszar sankcji, najpowszechniejszymi wyzwaniami oraz praktycznymi zagadnieniami zarządzania ryzykiem sankcyjnym w instytucji finansowej.

Jednocześnie szkolenie daje unikatową możliwość sprawdzenia zdobytej wiedzy na praktycznych przykładach podczas ćwiczeń.

Dzień 1

Wprowadzenie
 • Czym są sankcje ekonomiczne?
 • Cel stosowania sankcji
 • Sankcje ekonomiczne a przeciwdziałanie praniu pieniędzy
 • Ryzyka związane z nieprzestrzeganiem sankcji
Rodzaje sankcji ekonomicznych
 • Sankcje ogólnokrajowe vs. sankcje podmiotowe
 • Sankcje finansowe, handlowe, sektorowe
 • Sankcje pierwszego i drugiego stopnia
Reżimy sankcyjne na świecie i regulacje prawne
 • Jak powstają programy sankcyjne?
 • Regulacje amerykańskie i ich wpływ na podmioty gospodarcze na świecie
 • Regulacje Unii Europejskiej i ich konsekwencje dla polskich podmiotów gospodarczych
Przegląd najważniejszych programów sankcyjnych 
 • Iran
 • Syria
 • Korea Północna
 • Kuba
 • Rosja/Krym
 • Przykłady innych jurysdykcji objętych sankcjami/embargiem
Ryzyka naruszenia poszczególnych programów sankcyjnych – case study
 • Wspólna analiza przypadków związanych z nawiązaniem nowych relacji, zaangażowaniem  w transakcje, które mogą naruszać przepisy sankcyjne
Zapewnienie zgodności z wymogami regulacyjnymi
 • Obowiązki instytucji finansowych oraz innych podmiotów gospodarczych i oczekiwane standardy w zakresie przestrzegania sankcji wg OFAC (Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych)
 • Licencje OFAC – przegląd najważniejszych typów i przykłady ich stosowania
Śledztwa związane z naruszeniem sankcji – case study
 • Omówienie najgłośniejszych śledztw sankcyjnych z ostatnich lat: przyczyny rozpoczęcia śledztwa przez regulatora i jego przebieg
 • Główne spostrzeżenia i wnioski w oparciu o praktyczne studium przypadku

Dzień 2

Zarządzanie ryzykiem sankcyjnym w instytucji finansowej/podmiocie gospodarczym
 • Jak zbudować odpowiedni program zarządzania ryzykiem sankcyjnym oraz zapewnić nad nim odpowiedni nadzór?
 • Przegląd sankcyjny klientów/kontrahentów i płatności – kluczowe elementy
 • Przegląd sankcyjny produktów finansowania handlu – największe wyzwania
Rozwiązania technologiczne w obszarze sankcji
 • Zarządzanie danymi i ich jakością
 • Zarządzanie listami sankcyjnymi
 • Narzędzia screenujące (wdrożenie, tuning, kalibracja)
Screening sankcyjny: wyzwania i najlepsze praktyki 
 • Screening klientów/kontrahentów
 • Screening płatności
 • Screening produktów finansowania handlu
 • Analiza alertów
Alerty sankcyjne – case study
 • Praktyczne wskazówki odnośnie analizowania alertów – wspólna analiza przypadków: na co zwracać uwagę i jak wykorzystywać w analizie wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji
Podsumowanie

Maciej Kołodziej - związany z bankowością od ponad 20 lat. Specjalista w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji międzynarodowych. Odpowiada za ograniczanie ryzyka AML/CTF oraz zapobieganie naruszaniu sankcji dotyczących transferów finansowych.

CPD (Continuing Professional Development) – nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

Sankcje ekonomiczne w praktyce

Czy Twoja firma ma w pełni pod kontrolą ryzyka sankcyjne?

W naszej ofercie znajdziesz dwa szkolenia z zakresu sankcji ekonomicznych. Wybierz program najlepszy dla siebie.

Sankcje ekonomiczne to niezwykle skuteczne narzędzie kontroli i ograniczania wymiany handlowej z wybranymi podmiotami i krajami. Restrykcje dotyczą zarówno fizycznego przekazywania towarów, środków pieniężnych, jak i samego faktu umożliwienia przeprowadzenia sankcjonowanych transakcji.

Często zmieniające się regulacje sankcyjne, coraz bardziej zaawansowane sposoby omijania sankcji oraz konieczność ciągłego monitorowania klientów i transakcji sprawiają, że kompleksowe zarządzanie ryzykiem sankcyjnym jest dużym wyzwaniem. Z drugiej strony, kary dla podmiotów nieprzestrzegających sankcji mogą być niezwykle dotkliwe – wielomilionowe kary pieniężne, utrata reputacji, odcięcie od amerykańskiego systemu finansowego czy nawet objęcie sankcjami. Zapewnienie zgodności z regulacjami sankcyjnymi jest więc priorytetem zarówno dla instytucji finansowych, jak i przedsiębiorstw prowadzących działalność eksportową.

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do:

 • Analityków i specjalistów z działów AML/CTF (przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) oraz przeciwdziałania nadużyciom w bankach oraz instytucjach finansowych
 • Analityków i specjalistów ds. monitoringu transakcji i onboardingu (zatwierdzania) klientów w bankach oraz instytucjach finansowych
 • Specjalistów działów compliance w bankach i instytucjach finansowych oraz firmach handlowych
 • Pracowników obszarów, pośrednio lub bezpośrednio powiązanych z ryzykiem sankcyjnym, takich jak finansowanie handlu, IT czy działy prawne
Cele i korzyści

Oferowane przez nas szkolenie pozwala na zapoznanie się z aspektami prawnymi regulującymi obszar sankcji, najpowszechniejszymi wyzwaniami oraz praktycznymi zagadnieniami zarządzania ryzykiem sankcyjnym w instytucji finansowej.

Jednocześnie szkolenie daje unikatową możliwość sprawdzenia zdobytej wiedzy na praktycznych przykładach podczas ćwiczeń.

Program

Dzień 1

Wprowadzenie
 • Czym są sankcje ekonomiczne?
 • Cel stosowania sankcji
 • Sankcje ekonomiczne a przeciwdziałanie praniu pieniędzy
 • Ryzyka związane z nieprzestrzeganiem sankcji
Rodzaje sankcji ekonomicznych
 • Sankcje ogólnokrajowe vs. sankcje podmiotowe
 • Sankcje finansowe, handlowe, sektorowe
 • Sankcje pierwszego i drugiego stopnia
Reżimy sankcyjne na świecie i regulacje prawne
 • Jak powstają programy sankcyjne?
 • Regulacje amerykańskie i ich wpływ na podmioty gospodarcze na świecie
 • Regulacje Unii Europejskiej i ich konsekwencje dla polskich podmiotów gospodarczych
Przegląd najważniejszych programów sankcyjnych 
 • Iran
 • Syria
 • Korea Północna
 • Kuba
 • Rosja/Krym
 • Przykłady innych jurysdykcji objętych sankcjami/embargiem
Ryzyka naruszenia poszczególnych programów sankcyjnych – case study
 • Wspólna analiza przypadków związanych z nawiązaniem nowych relacji, zaangażowaniem  w transakcje, które mogą naruszać przepisy sankcyjne
Zapewnienie zgodności z wymogami regulacyjnymi
 • Obowiązki instytucji finansowych oraz innych podmiotów gospodarczych i oczekiwane standardy w zakresie przestrzegania sankcji wg OFAC (Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych)
 • Licencje OFAC – przegląd najważniejszych typów i przykłady ich stosowania
Śledztwa związane z naruszeniem sankcji – case study
 • Omówienie najgłośniejszych śledztw sankcyjnych z ostatnich lat: przyczyny rozpoczęcia śledztwa przez regulatora i jego przebieg
 • Główne spostrzeżenia i wnioski w oparciu o praktyczne studium przypadku

Dzień 2

Zarządzanie ryzykiem sankcyjnym w instytucji finansowej/podmiocie gospodarczym
 • Jak zbudować odpowiedni program zarządzania ryzykiem sankcyjnym oraz zapewnić nad nim odpowiedni nadzór?
 • Przegląd sankcyjny klientów/kontrahentów i płatności – kluczowe elementy
 • Przegląd sankcyjny produktów finansowania handlu – największe wyzwania
Rozwiązania technologiczne w obszarze sankcji
 • Zarządzanie danymi i ich jakością
 • Zarządzanie listami sankcyjnymi
 • Narzędzia screenujące (wdrożenie, tuning, kalibracja)
Screening sankcyjny: wyzwania i najlepsze praktyki 
 • Screening klientów/kontrahentów
 • Screening płatności
 • Screening produktów finansowania handlu
 • Analiza alertów
Alerty sankcyjne – case study
 • Praktyczne wskazówki odnośnie analizowania alertów – wspólna analiza przypadków: na co zwracać uwagę i jak wykorzystywać w analizie wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji
Podsumowanie
Punkty edukacyjne

CPD (Continuing Professional Development) – nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

Szczegóły programu modułowego

Cena

2500 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Termin

Nowy termin zostanie podany

Kontakt

Katarzyna Pudelska

Koordynator kursu

 • +48 510 201 305
 • katarzyna.pudelska@pl.ey.com