Maciej Kołodziej – EY Academy of Business

Maciej Kołodziej

Specjalista w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji międzynarodowych

Od ponad 20 lat związany z sektorem bankowym.

Specjalizuje się w zagadnieniach obejmujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy i sankcje międzynarodowe. Na co dzień odpowiada za ograniczanie ryzyka AML/CTF, zapobieganie naruszaniu sankcji dotyczących transferów finansowych oraz wdrażanie narzędzi monitorujących i procedur w tym obszarze. Zarządzał wieloma zespołami odpowiedzialnymi za monitoring transakcji i klientów, także realizując projekty dla międzynarodowych instytucji finansowych.