Savoir-vivre. Etykieta w komunikacji oficjalnej – EY Academy of Business

Savoir-vivre. Etykieta w komunikacji oficjalnej

Szkolenie dotyczące etykiety w komunikacji oficjalnej skupia się na najważniejszych elementach współczesnej komunikacji biznesowej i oficjalnej. Program uwzględnia również zagadnienia związane z etykietą rozmów wideo i wideokonferencji. Ponadto porusza kwestię poprawnych zachowań w relacjach oficjalnych, autoprezentacji oraz udziału w spotkaniach i naradach.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli firm, którzy reprezentują swoją organizację na zewnątrz, nawiązują relacje oficjalne, mają styczność z ważnymi klientami oraz realizują projekty we współpracy z innymi instytucjami, także zagranicznymi.

Szkolenie ma na celu:

 • Polepszenie umiejętności komunikacyjnych
 • Zwiększenie profesjonalizmu w kontaktach z innymi osobami i instytucjami
 • Budowanie relacji towarzyskich i oficjalnych w zgodzie z zasadamietykiety

Szkolenie odpowie na następujące pytania:

 • Jakie są podstawowe zasady etykiety?
 • Dlaczego komunikacja jest ważna?
 • Jak prawidłowo przywitać się i przedstawić?
 • W jaki sposób wręczać i odbierać wizytówki?
 • Jak prowadzić wideo-rozmowę i brać udział w wideo-konferencji?
 • W jaki sposób kształtować swój wizerunek?
 • Jak stworzyć pozytywne pierwsze wrażenie
 • Jak odczytywać elementy mowy ciała?
 • Jak efektywnie prowadzić rozmowy telefoniczne?
 • Jak poprawnie sporządzać korespondencję elektroniczną?
 • Jak używać nowoczesnych środków komunikacji elektronicznej?
 • Czym jest elevator speech i jak go używać?
 • Czym jest small talk i jak może nam pomóc w budowaniu relacji?

Wstęp

 • Historyczne źródła etykiety i jej ewolucja
 • Najważniejsze zasady etykiety menedżera i urzędnika
 • Zasada dostosowania w relacjach biznesowych i międzynarodowych
 • Wszystko, co robimy jest komunikacją…

Część I – Etykieta w komunikacji

 • Komunikacja werbalna, epistolarna i pozawerbalna
 • Feedback, czyli informacja zwrotna
 • Zasady prowadzenia rozmowy telefonicznej
 • Zasady sporządzania korespondencji służbowej
 • Zasady sporządzania korespondencji elektronicznej
 • Nowoczesne środki komunikacji, etykieta w Internecie
 • Etykieta wideo rozmowy i wideo konferencji
 • Tworzenie pierwszego wrażenia i kreowanie pozytywnego wizerunku
 • Elementy mowy ciała podczas autoprezentacji i udziału w spotkaniach

Sesja pytań i odpowiedzi

Część II – Etykieta w komunikacji

 • Zasada starszeństwa w relacjach oficjalnych i biznesowych
 • Zasada pierwszeństwa prawej ręki w relacjach oficjalnych i biznesowych
 • Powitanie w relacjach towarzyskich i oficjalnych
 • Przedstawianie siebie oraz innych osób w relacjach oficjalnych i biznesowych
 • Właściwy uścisk dłoni oraz inne metody powitania
 • Elevator speech, czyli jak mówić zwięźle i interesująco
 • Zasady udziału w spotkaniach i naradach
 • Wymiana wizytówek, odpowiedni krój i zastosowanie biletów wizytowych
 • Sztuka small talk w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów

Sesja pytań i odpowiedzi

Paweł Grotowski - od wielu lat prowadzi szkolenia z etykiety i protokołu dyplomatycznego. Przeprowadził ponad 100 szkoleń, w których wzięło udział ok. 2000 osób. Wiedzę i doświadczenie zdobywał m.in. pracując w Protokole Dyplomatycznym MSZ.

Savoir-vivre. Etykieta w komunikacji oficjalnej

Szkolenie dotyczące etykiety w komunikacji oficjalnej skupia się na najważniejszych elementach współczesnej komunikacji biznesowej i oficjalnej. Program uwzględnia również zagadnienia związane z etykietą rozmów wideo i wideokonferencji. Ponadto porusza kwestię poprawnych zachowań w relacjach oficjalnych, autoprezentacji oraz udziału w spotkaniach i naradach.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli firm, którzy reprezentują swoją organizację na zewnątrz, nawiązują relacje oficjalne, mają styczność z ważnymi klientami oraz realizują projekty we współpracy z innymi instytucjami, także zagranicznymi.

Cele i korzyści

Szkolenie ma na celu:

 • Polepszenie umiejętności komunikacyjnych
 • Zwiększenie profesjonalizmu w kontaktach z innymi osobami i instytucjami
 • Budowanie relacji towarzyskich i oficjalnych w zgodzie z zasadamietykiety

Szkolenie odpowie na następujące pytania:

 • Jakie są podstawowe zasady etykiety?
 • Dlaczego komunikacja jest ważna?
 • Jak prawidłowo przywitać się i przedstawić?
 • W jaki sposób wręczać i odbierać wizytówki?
 • Jak prowadzić wideo-rozmowę i brać udział w wideo-konferencji?
 • W jaki sposób kształtować swój wizerunek?
 • Jak stworzyć pozytywne pierwsze wrażenie
 • Jak odczytywać elementy mowy ciała?
 • Jak efektywnie prowadzić rozmowy telefoniczne?
 • Jak poprawnie sporządzać korespondencję elektroniczną?
 • Jak używać nowoczesnych środków komunikacji elektronicznej?
 • Czym jest elevator speech i jak go używać?
 • Czym jest small talk i jak może nam pomóc w budowaniu relacji?
Program

Wstęp

 • Historyczne źródła etykiety i jej ewolucja
 • Najważniejsze zasady etykiety menedżera i urzędnika
 • Zasada dostosowania w relacjach biznesowych i międzynarodowych
 • Wszystko, co robimy jest komunikacją…

Część I – Etykieta w komunikacji

 • Komunikacja werbalna, epistolarna i pozawerbalna
 • Feedback, czyli informacja zwrotna
 • Zasady prowadzenia rozmowy telefonicznej
 • Zasady sporządzania korespondencji służbowej
 • Zasady sporządzania korespondencji elektronicznej
 • Nowoczesne środki komunikacji, etykieta w Internecie
 • Etykieta wideo rozmowy i wideo konferencji
 • Tworzenie pierwszego wrażenia i kreowanie pozytywnego wizerunku
 • Elementy mowy ciała podczas autoprezentacji i udziału w spotkaniach

Sesja pytań i odpowiedzi

Część II – Etykieta w komunikacji

 • Zasada starszeństwa w relacjach oficjalnych i biznesowych
 • Zasada pierwszeństwa prawej ręki w relacjach oficjalnych i biznesowych
 • Powitanie w relacjach towarzyskich i oficjalnych
 • Przedstawianie siebie oraz innych osób w relacjach oficjalnych i biznesowych
 • Właściwy uścisk dłoni oraz inne metody powitania
 • Elevator speech, czyli jak mówić zwięźle i interesująco
 • Zasady udziału w spotkaniach i naradach
 • Wymiana wizytówek, odpowiedni krój i zastosowanie biletów wizytowych
 • Sztuka small talk w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów

Sesja pytań i odpowiedzi

Lokalizacja

Ustalana indywidualnie

Termin

Szkolenie organizujemy wyłącznie na zamówienie w formie zamkniętej

 

Podany zakres możemy dostosować do potrzeb grupy

 

Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia

Kontakt

Monika Kacprzykowska

Koordynator kursu

 • +48 789 407 575
 • monika.kacprzykowska@pl.ey.com

Tomasz Jakubiak

Koordynator kursu

 • +48 517 882 361
 • tomasz.jakubiak@pl.ey.com