Świadomy menedżer – EY Academy of Business

Świadomy menedżer

Warsztat „Świadomy menadżer” to naturalne uzupełnienie programu Dyplomowany Menedżer Biznesu. Trzydniowy warsztat dostarcza praktycznej wiedzy z zakresu narzędzi psychometrycznych pozwalających na efektywne zarządzanie zespołami, projektami i firmą oraz zwiększenie autoświadomości menedżera.

Szkolenie oparte jest na dwóch uznanych metodologiach: stylów DISC® oraz RMP® – Reiss Motivation Profile. W ciągu 3 dni uczestnicy poznają swój styl DISC oraz wynikający z niego naturalny styl przywództwa. Przyglądając się z bliska osiemnastu własnym postawom przedstawionym na dwuosiowej skali, doświadczają, w jaki sposób ich zachowania podczas wykonywania najważniejszych czynności liderskich wpływają na skuteczność w danej sytuacji przywódczej. Owe zachowania i postawy pogrupowane są w 3 kategorie: tworzenie wizji, budowanie sojuszy dla wizji oraz skuteczna realizacja wizji.

Dzięki udziałowi w warsztacie uczestnicy zyskują możliwość rozważenia argumentów za i przeciw określoną postawą, sprawdzenia ich skuteczności wobec przedstawicieli określonych stylów DISC oraz, co najważniejsze, wypracowania własnego unikalnego stylu, dopasowanego do realiów branży oraz składu zespołu, którym zarządzają.

Moduł dotyczący konfliktów pozwala dogłębnie zrozumieć ich genezę oraz poznać sposób na efektywne zarządzanie konfliktami oraz przekształcenie ich w pozytywne doświadczenie. Uczestnicy szkolenia biorą również udział w grze negocjacyjnej, która dostarcza wiedzy z zakresu budowania strategii oraz pozwala na sprawdzenie ich w praktyce.

Trzeci dzień poświęcony jest motywacji oraz zarządzaniu przez indywidualizację. Uczestnicy poznają 16 motywatorów wyodrębnionych przez prof. Stevena Reissa, odkrywają swoją kompozycję motywatorów oraz doświadczają, w jaki sposób wykorzystać tę wiedzę w kierunku autorozwoju, a także podniesienia efektywności zespołów. Zarządzanie przez indywidualizację to nowy trend w zarządzaniu pozwalający na długoterminowe utrzymanie wysokiego poziomu motywacji dzięki elastycznemu, indywidualnemu sposobowi podejścia do każdego z pracowników. Dzięki narzędziu RMP, które rozkłada na czynniki pierwsze DNA ludzkich potrzeb i motywacji, menedżerki i menedżerowie zyskują wiedzę pozwalającą na dostosowanie i precyzyjne zaplanowanie swych działań tak, by zmaksymalizować ich efekt.

Twój rozwój w roli menedżera: Wybierz ścieżkę rozwoju i zdobądź dyplom menedżera biznesu z potwierdzeniem od EY nabytych przez Ciebie kompetencji menedżerskich – wszystkie kompetencje wypisujemy na dyplomie – sprawdź.

Szkolenie adresowane jest do:

 • Absolwentów Akademii Menedżera
 • Menedżerów, którzy chcą wzbogacić swój warsztat o sprawdzoną metodologię pozwalającą zindywidualizować styl zarządzania i dopasować go do potrzeb swoich pracowników
 • Kierowników skonfliktowanych zespołów lub menedżerów unikających konfliktów za wszelką cenę
 • Wszystkich chcących poszerzyć praktyczną wiedzę z zakresu motywowania oraz negocjacji

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Poszerzenie autoświadomości lidera dzięki udziałowi w badaniach DISC Work of Leaders oraz Profil Motywacyjny RMP (Reiss Motivation Profile)
 • Nauka formułowania komunikatów dopasowanych do przedstawiciela danego stylu DISC
 • Umiejętność wykonywania podstawowych czynności menedżerskich w sposób podnoszący motywację w zespole
 • Poznanie narzędzia pozwalającego na zwiększenie efektywności zespołu oraz zapewnienie jego członkom rozwoju dopasowanego do ich potrzeb
 • Zrozumienie mechanizmu konfliktu oraz zdobycie wiedzy o tym, jak przekształcić go w coś produktywnego (czerpać z niego korzyści)
 • Zdobycie wiedzy z zakresu budowania strategii negocjacyjnej przed kluczowymi rozmowami z partnerami biznesowymi i pracownikami oraz sprawdzenie jej w praktyce
 • Odkrycie własnego DNA motywacji oraz metody zarządzania dopasowanej do wyzwań trzeciej dekady XXI wieku

Dzień 1

Podstawy DiSC – 4 style postrzegania świata

 • Najważniejsze cechy danego stylu DiSC
 • Informacje płynące z podstawowego raportu DiSC

Efektywna komunikacja z danym stylem DiSC

 • Wzajemne postrzeganie się osób o różnych stylach DISC
 • Na co zwrócić uwagę w komunikacji z osobą o danym stylu DISC

Przed przerwą lunchową uczestnicy poznają swój styl DiSC — otrzymują wynik oraz krótki opis cech charakterystycznych dla swojego stylu (w języku polskim).

Mój wynik badania

 • Najważniejsze wnioski płynące z raportu uczestników
 • Sytuacje, w których najczęściej objawia się styl DiSC – zalety i wady określonych podejść do wykonywanych zadań menedżerskich

Gra szkoleniowa I

 • Gra weryfikująca umiejętność zarządzania zespołem w konkurującym/konkurencyjnym środowisku

Efektywne przywództwo

 • Najważniejsze składowe efektywnego przywództwa
 • Osiemnaście postaw a efektywność lidera
 • Analiza postaw uczestników i ocena ich wpływu na efektywność menedżerską
 • Praca nad zmianą postaw nieadekwatnych do pełnionej roli i środowiska pracy

Na koniec dnia uczestnicy otrzymują raporty z badania DiSC Work of Leaders (raport po angielsku, dodatkowo przetłumaczony na polski – 18 postaw, o których mówiliśmy podczas pierwszego dnia).

Dzień 2

Style DiSC Managera

 • Zarządzanie osobami o danym stylu DiSC
 • Rozwój pracowników o określonym stylu DiSC
 • Kompetencje wnoszone przez przedstawicieli określonego stylu DiSC
 • Case study
 • Diagnoza własnego zespołu

Gra szkoleniowa II

 • Negocjacje i budowanie strategii

Efektywne zarządzanie konfliktem

 • O co naprawdę walczy przedstawiciel danego stylu DiSC w konflikcie
 • Dobre praktyki efektywnego zarządzania konfliktem
 • Przyjaciele destrukcyjnego konfliktu
 • Jak pozytywnie „kłócić się” z przedstawicielami poszczególnych stylów DiSC

Dzień 3

Potrzeby a motywacja – 16 największych ludzkich potrzeb i motywatorów według S. Reissa

 • Najważniejsze cechy 16 motywatorów
 • Wzajemne postrzeganie osób o innym nasileniu danego motywatora
 • Jak wykorzystać wyniki RMP w pracy menedżera/Wskazówki płynące z raportu RMP

Mój wynik badania RMP

 • Automotywacja – katalog moich potrzeb
 • Moje mocne strony menedżera (na podstawie RMP)

Zarządzanie przez indywidualizację

 • Indywidualizacja wyznaczania celów
 • Indywidualizacja udzielania informacji zwrotnej
 • Jak rozpoznać poziom motywatora/potrzeby
 • Indywidualizacja spotkań z pracownikami
 • Wdrażanie zarządzania przez indywidualizację w firmie

Mój niepowtarzalny styl zarządzania

 • Ćwiczenie integrujące zdobytą wiedzę
 • Tworzenie planu wdrożenia nowego indywidualnego stylu zarządzania

Opcje dodatkowe:

 • Praca indywidualna nad własnym stylem menedżerskim (w oparciu o wyniki badań DiSC i/lub Reiss Motivation Profile)
 • Diagnoza zespołu
 • Wdrożenie projektu zarządzania przez indywidualizację w firmie

Kamil Brzózka - certyfikowany Trener FRIS®, Certyfikowany Reiss Profile Master (RMP). Łączy doświadczenie biznesowe z kreatywnymi, oryginalnymi rozwiązaniami z obszaru kompetencji miękkich. Zawsze umieszcza uczestników warsztatów i spotkań w centrum wydarzeń.

Świadomy menedżer

Cena

2900 zł netto ( 3567 zł brutto )

Świadomy menedżer

Warsztat „Świadomy menadżer” to naturalne uzupełnienie programu Dyplomowany Menedżer Biznesu. Trzydniowy warsztat dostarcza praktycznej wiedzy z zakresu narzędzi psychometrycznych pozwalających na efektywne zarządzanie zespołami, projektami i firmą oraz zwiększenie autoświadomości menedżera.

Szkolenie oparte jest na dwóch uznanych metodologiach: stylów DISC® oraz RMP® – Reiss Motivation Profile. W ciągu 3 dni uczestnicy poznają swój styl DISC oraz wynikający z niego naturalny styl przywództwa. Przyglądając się z bliska osiemnastu własnym postawom przedstawionym na dwuosiowej skali, doświadczają, w jaki sposób ich zachowania podczas wykonywania najważniejszych czynności liderskich wpływają na skuteczność w danej sytuacji przywódczej. Owe zachowania i postawy pogrupowane są w 3 kategorie: tworzenie wizji, budowanie sojuszy dla wizji oraz skuteczna realizacja wizji.

Dzięki udziałowi w warsztacie uczestnicy zyskują możliwość rozważenia argumentów za i przeciw określoną postawą, sprawdzenia ich skuteczności wobec przedstawicieli określonych stylów DISC oraz, co najważniejsze, wypracowania własnego unikalnego stylu, dopasowanego do realiów branży oraz składu zespołu, którym zarządzają.

Moduł dotyczący konfliktów pozwala dogłębnie zrozumieć ich genezę oraz poznać sposób na efektywne zarządzanie konfliktami oraz przekształcenie ich w pozytywne doświadczenie. Uczestnicy szkolenia biorą również udział w grze negocjacyjnej, która dostarcza wiedzy z zakresu budowania strategii oraz pozwala na sprawdzenie ich w praktyce.

Trzeci dzień poświęcony jest motywacji oraz zarządzaniu przez indywidualizację. Uczestnicy poznają 16 motywatorów wyodrębnionych przez prof. Stevena Reissa, odkrywają swoją kompozycję motywatorów oraz doświadczają, w jaki sposób wykorzystać tę wiedzę w kierunku autorozwoju, a także podniesienia efektywności zespołów. Zarządzanie przez indywidualizację to nowy trend w zarządzaniu pozwalający na długoterminowe utrzymanie wysokiego poziomu motywacji dzięki elastycznemu, indywidualnemu sposobowi podejścia do każdego z pracowników. Dzięki narzędziu RMP, które rozkłada na czynniki pierwsze DNA ludzkich potrzeb i motywacji, menedżerki i menedżerowie zyskują wiedzę pozwalającą na dostosowanie i precyzyjne zaplanowanie swych działań tak, by zmaksymalizować ich efekt.

Twój rozwój w roli menedżera: Wybierz ścieżkę rozwoju i zdobądź dyplom menedżera biznesu z potwierdzeniem od EY nabytych przez Ciebie kompetencji menedżerskich – wszystkie kompetencje wypisujemy na dyplomie – sprawdź.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do:

 • Absolwentów Akademii Menedżera
 • Menedżerów, którzy chcą wzbogacić swój warsztat o sprawdzoną metodologię pozwalającą zindywidualizować styl zarządzania i dopasować go do potrzeb swoich pracowników
 • Kierowników skonfliktowanych zespołów lub menedżerów unikających konfliktów za wszelką cenę
 • Wszystkich chcących poszerzyć praktyczną wiedzę z zakresu motywowania oraz negocjacji
Cele i korzyści

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Poszerzenie autoświadomości lidera dzięki udziałowi w badaniach DISC Work of Leaders oraz Profil Motywacyjny RMP (Reiss Motivation Profile)
 • Nauka formułowania komunikatów dopasowanych do przedstawiciela danego stylu DISC
 • Umiejętność wykonywania podstawowych czynności menedżerskich w sposób podnoszący motywację w zespole
 • Poznanie narzędzia pozwalającego na zwiększenie efektywności zespołu oraz zapewnienie jego członkom rozwoju dopasowanego do ich potrzeb
 • Zrozumienie mechanizmu konfliktu oraz zdobycie wiedzy o tym, jak przekształcić go w coś produktywnego (czerpać z niego korzyści)
 • Zdobycie wiedzy z zakresu budowania strategii negocjacyjnej przed kluczowymi rozmowami z partnerami biznesowymi i pracownikami oraz sprawdzenie jej w praktyce
 • Odkrycie własnego DNA motywacji oraz metody zarządzania dopasowanej do wyzwań trzeciej dekady XXI wieku
Program

Dzień 1

Podstawy DiSC – 4 style postrzegania świata

 • Najważniejsze cechy danego stylu DiSC
 • Informacje płynące z podstawowego raportu DiSC

Efektywna komunikacja z danym stylem DiSC

 • Wzajemne postrzeganie się osób o różnych stylach DISC
 • Na co zwrócić uwagę w komunikacji z osobą o danym stylu DISC

Przed przerwą lunchową uczestnicy poznają swój styl DiSC — otrzymują wynik oraz krótki opis cech charakterystycznych dla swojego stylu (w języku polskim).

Mój wynik badania

 • Najważniejsze wnioski płynące z raportu uczestników
 • Sytuacje, w których najczęściej objawia się styl DiSC – zalety i wady określonych podejść do wykonywanych zadań menedżerskich

Gra szkoleniowa I

 • Gra weryfikująca umiejętność zarządzania zespołem w konkurującym/konkurencyjnym środowisku

Efektywne przywództwo

 • Najważniejsze składowe efektywnego przywództwa
 • Osiemnaście postaw a efektywność lidera
 • Analiza postaw uczestników i ocena ich wpływu na efektywność menedżerską
 • Praca nad zmianą postaw nieadekwatnych do pełnionej roli i środowiska pracy

Na koniec dnia uczestnicy otrzymują raporty z badania DiSC Work of Leaders (raport po angielsku, dodatkowo przetłumaczony na polski – 18 postaw, o których mówiliśmy podczas pierwszego dnia).

Dzień 2

Style DiSC Managera

 • Zarządzanie osobami o danym stylu DiSC
 • Rozwój pracowników o określonym stylu DiSC
 • Kompetencje wnoszone przez przedstawicieli określonego stylu DiSC
 • Case study
 • Diagnoza własnego zespołu

Gra szkoleniowa II

 • Negocjacje i budowanie strategii

Efektywne zarządzanie konfliktem

 • O co naprawdę walczy przedstawiciel danego stylu DiSC w konflikcie
 • Dobre praktyki efektywnego zarządzania konfliktem
 • Przyjaciele destrukcyjnego konfliktu
 • Jak pozytywnie „kłócić się” z przedstawicielami poszczególnych stylów DiSC

Dzień 3

Potrzeby a motywacja – 16 największych ludzkich potrzeb i motywatorów według S. Reissa

 • Najważniejsze cechy 16 motywatorów
 • Wzajemne postrzeganie osób o innym nasileniu danego motywatora
 • Jak wykorzystać wyniki RMP w pracy menedżera/Wskazówki płynące z raportu RMP

Mój wynik badania RMP

 • Automotywacja – katalog moich potrzeb
 • Moje mocne strony menedżera (na podstawie RMP)

Zarządzanie przez indywidualizację

 • Indywidualizacja wyznaczania celów
 • Indywidualizacja udzielania informacji zwrotnej
 • Jak rozpoznać poziom motywatora/potrzeby
 • Indywidualizacja spotkań z pracownikami
 • Wdrażanie zarządzania przez indywidualizację w firmie

Mój niepowtarzalny styl zarządzania

 • Ćwiczenie integrujące zdobytą wiedzę
 • Tworzenie planu wdrożenia nowego indywidualnego stylu zarządzania

Opcje dodatkowe:

 • Praca indywidualna nad własnym stylem menedżerskim (w oparciu o wyniki badań DiSC i/lub Reiss Motivation Profile)
 • Diagnoza zespołu
 • Wdrożenie projektu zarządzania przez indywidualizację w firmie

Cena

2900 zł netto ( 3567 zł brutto )

Lokalizacja

Warszawa

Termin

Nowy termin zostanie podany wkrótce

Kontakt

Adrianna Sykucka

Koordynator kursu

 • +48 519 511 447
 • adrianna.sykucka@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się

 • +48 22 260 80 00
 • academyofbusiness@pl.ey.com