Trening umiejętności komunikacyjnych w praktyce biznesowej w oparciu o Porozumienie Bez Przemocy (NVC) – EY Academy of Business

Trening umiejętności komunikacyjnych w praktyce biznesowej w oparciu o Porozumienie Bez Przemocy (NVC)

„Porozumienie Bez Przemocy (NonViolent Communication) wysuwa na pierwszy plan prostotę udanej komunikacji. Bez względu na to, z jakim problemem się borykasz, jego strategie komunikowania się z innymi zapewnią ci zwycięstwo za każdym razem” – Anthony Robbins.

Idea NVC zakłada, że każdy człowiek jest zdolny do empatii i zrozumienia innych i że dzięki temu możemy się komunikować z szacunkiem i braniem innych pod uwagę nawet w sytuacjach trudnych emocjonalnie. Marshall Rosenberg (twórca) oprócz założeń proponuje szereg umiejętności i procesów, których używanie podnosi naszą skuteczność komunikacyjną w każdej sytuacji życiowej (osobistej i zawodowej). Przydadzą się one tam, gdzie ważne jest lepsze wzajemne zrozumienie. Cechą szczególną PBP (NVC) jest jego uniwersalność — jest z powodzeniem rozwijane w ponad 20 językach od ponad 40 lat.

Szkolenie polecamy każdemu, kto jest zainteresowany:

 • Budowaniem lepszego zrozumienia
 • Budowaniem dialogu
 • Wspieraniem procesów decyzyjnych
 • Wspieraniem w trudnych sytuacjach
 • Wspieraniem w sytuacjach konfliktowych

 • Poprawa współpracy w zespole dzięki budowaniu lepszego zrozumienia i dialogu
 • Zmniejszenie ilości konfliktów w zespołach i między działami firmy
 • Lepsza i bardziej terminowa realizacja poleceń, ustaleń, planów
 • Uniknięcie powtarzania tych samych problemów i błędów
 • Podniesienie jakości obsługi klientów
 • Wypracowywanie w firmie bardziej kreatywnych i efektywnych rozwiązań

I dzień

Podstawowe rozróżnienia i pojęcia w obszarze oraz podstawowe umiejętności, takie jak:

 • Pojęcie obserwacji, uczucia, potrzeby, strategii, prośby
 • Rola rozumienia w kontakcie między ludźmi, poziomy słuchania, intelektualna empatia, słuchanie empatyczne

Z bazowych definicji i rozróżnień budujemy większe całości:

 • Empatyczne słuchanie z identyfikacją potrzeb
 • Wyrażanie siebie w sposób łatwy do zrozumienia dla innych i asertywny (4 kroki do kontaktu ze sobą i 4 kroki do wyrażania siebie)

II dzień

Przenoszenie umiejętności NVC do życia — połączenie słuchania i wyrażania siebie w zestaw umiejętności stosowanych w jednej rozmowie

 • Zastosowanie poznanych umiejętności komunikacyjnych w sytuacjach zgłoszonych przez uczestników (przykłady z życia i pracy)
 • Praca z odmową
 • Praktyka wdzięczności
 • Informacja zwrotna w modelu NVC

Nasz program pozwala na poznanie i podstawowy trening umiejętności i procesów Porozumienia Bez Przemocy. Trener, Tomasz Bagiński, uczy się i korzysta z NVC od 2007 r, a jego ogólne doświadczenie biznesowe to ponad 20 lat pracy z ludźmi w roli trenera, konsultanta, mediatora i przedsiębiorcy.

Tomasz Bagiński - jako trener biznesu łączy sprawdzone umiejętności trenerskie, konsultingowe i mediacyjne z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym podczas współpracy z firmami z różnych branż.

„Nie sądziłam, że dwudniowe szkolenie z NVC może tak bardzo wzmocnić mój praktyczny warsztat pracy. Na co dzień prowadzę szkołę i Fundację, umiejętność rozmawiania i słuchania.”

Agnieszka Sawicka, zarząd Fundacji, dyrektor szkoły, Montessori DCEM

Uczestniczka szkolenia

„Szkolenie ma bardzo praktyczny wymiar. Kończę je z ochotą pogłębiania NVC i praktykowania na co dzień. Sposób komunikacji opisany przez M. Rosenberga jest uniwersalny, to nie filozofia. Gdybyśmy nauczyli się takiego sposobu komunikacji ze sobą już w domu, w szkole, świat byłby lepszy, a na pewno spokojniejszy.”

Uczestnik I-edycji szkolenia

„Polecam szkolenie NVC z Tomaszem Bagińskim, merytoryczna, pełna praktyki projekcja.”

Marcin Godlewski

Uczestnik szkolenia

„Trening umiejętności komunikacyjnych chciałabym polecić każdemu kto jest zainteresowany poznaniem NVC z dużym naciskiem na praktykę. Intensywne 2 dni spędzone na treningu komunikacji.”

Anna Mojecka

Uczestniczka szkolenia

Trening umiejętności komunikacyjnych w praktyce biznesowej w oparciu o Porozumienie Bez Przemocy (NVC)

Cena

2100 zł netto ( 2583 zł brutto )

Trening umiejętności komunikacyjnych w praktyce biznesowej w oparciu o Porozumienie Bez Przemocy (NVC)

„Porozumienie Bez Przemocy (NonViolent Communication) wysuwa na pierwszy plan prostotę udanej komunikacji. Bez względu na to, z jakim problemem się borykasz, jego strategie komunikowania się z innymi zapewnią ci zwycięstwo za każdym razem” – Anthony Robbins.

Idea NVC zakłada, że każdy człowiek jest zdolny do empatii i zrozumienia innych i że dzięki temu możemy się komunikować z szacunkiem i braniem innych pod uwagę nawet w sytuacjach trudnych emocjonalnie. Marshall Rosenberg (twórca) oprócz założeń proponuje szereg umiejętności i procesów, których używanie podnosi naszą skuteczność komunikacyjną w każdej sytuacji życiowej (osobistej i zawodowej). Przydadzą się one tam, gdzie ważne jest lepsze wzajemne zrozumienie. Cechą szczególną PBP (NVC) jest jego uniwersalność — jest z powodzeniem rozwijane w ponad 20 językach od ponad 40 lat.

Dla kogo?

Szkolenie polecamy każdemu, kto jest zainteresowany:

 • Budowaniem lepszego zrozumienia
 • Budowaniem dialogu
 • Wspieraniem procesów decyzyjnych
 • Wspieraniem w trudnych sytuacjach
 • Wspieraniem w sytuacjach konfliktowych
Cele i korzyści

 • Poprawa współpracy w zespole dzięki budowaniu lepszego zrozumienia i dialogu
 • Zmniejszenie ilości konfliktów w zespołach i między działami firmy
 • Lepsza i bardziej terminowa realizacja poleceń, ustaleń, planów
 • Uniknięcie powtarzania tych samych problemów i błędów
 • Podniesienie jakości obsługi klientów
 • Wypracowywanie w firmie bardziej kreatywnych i efektywnych rozwiązań
Program

I dzień

Podstawowe rozróżnienia i pojęcia w obszarze oraz podstawowe umiejętności, takie jak:

 • Pojęcie obserwacji, uczucia, potrzeby, strategii, prośby
 • Rola rozumienia w kontakcie między ludźmi, poziomy słuchania, intelektualna empatia, słuchanie empatyczne

Z bazowych definicji i rozróżnień budujemy większe całości:

 • Empatyczne słuchanie z identyfikacją potrzeb
 • Wyrażanie siebie w sposób łatwy do zrozumienia dla innych i asertywny (4 kroki do kontaktu ze sobą i 4 kroki do wyrażania siebie)

II dzień

Przenoszenie umiejętności NVC do życia — połączenie słuchania i wyrażania siebie w zestaw umiejętności stosowanych w jednej rozmowie

 • Zastosowanie poznanych umiejętności komunikacyjnych w sytuacjach zgłoszonych przez uczestników (przykłady z życia i pracy)
 • Praca z odmową
 • Praktyka wdzięczności
 • Informacja zwrotna w modelu NVC

Nasz program pozwala na poznanie i podstawowy trening umiejętności i procesów Porozumienia Bez Przemocy. Trener, Tomasz Bagiński, uczy się i korzysta z NVC od 2007 r, a jego ogólne doświadczenie biznesowe to ponad 20 lat pracy z ludźmi w roli trenera, konsultanta, mediatora i przedsiębiorcy.

Cena

2100 zł netto ( 2583 zł brutto )

Lokalizacja

Warszawa

Termin

7-8 października 2024

Kontakt

Marcelina Stempak

Koordynator kursu

 • +48 573 809 630
 • marcelina.stempak@pl.ey.com