Od wartości do skuteczności - lider w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej – EY Academy of Business

Od wartości do skuteczności – lider w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej

„Istnieją wartości uniwersalne jak np. współdziałanie, włączanie ludzi w procesy decyzyjne, otwartość i uczciwość. Dla mnie zgodność właśnie z tymi wartościami oznacza, że strategia biznesowa jest wspierana przez kulturę organizacyjną. Czyli następuje sprzężenie zwrotne między postawami i zachowaniem oraz osiąganymi przez firmę celami” – Dominika Bettman, Siemens.

Twój rozwój w roli menedżera: Wybierz ścieżkę rozwoju i zdobądź dyplom menedżera biznesu z potwierdzeniem od EY nabytych przez Ciebie kompetencji menedżerskich – wszystkie kompetencje wypisujemy na dyplomie – sprawdź.

Szkolenie adresowane do menedżerów, którzy chcą wzmocnić swój autorytet i udoskonalić kompetencje w zakresie komunikacji, motywowania i inspirowania pracowników oraz pracowników startupów.

Cele szkolenia:

 • Kształtowanie spójności i wiarygodności w roli lidera wartości
 • Doskonalenie kompetencji:
  • Dostrojenia i przyjmowania perspektywy innej osoby
  • Inspirowania innych
  • Przewidywania kierunku zmian i wdrażania idei
 • Poszerzenie świadomości swoich zasobów w motywowaniu i przekonywaniu do celów, idei
 • Rozpoznanie swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju
 • Szukanie własnej drogi do realizacji roli lidera

Korzyści ze szkolenia:

 • Skuteczniejsze wdrażanie własnych pomysłów i idei
 • Podniesienie kompetencji w budowaniu efektywnych relacji zawodowych poprzez motywowanie
 • Wzmocnienie własnego autorytetu wobec innych
 • Znalezienie rozwiązań na podstawie analizy sytuacji zawodowych
 • Wymiana doświadczeń menedżerów podczas szkolenia

Budowanie autorytetu wokół wartości

 • Stworzenie mapy własnych wartości, zasad, przekonań
 • Zwiększenie świadomości swojego funkcjonowania i zasobów w byciu liderem
 • Poznanie swojego potencjału i sposobów na akceptację ograniczeń
 • Wiarygodność i spójność lidera jako skuteczna metoda przekonywania do siebie
 • Proaktywna postawa: świadomy wybór priorytetów i kierunku działania

Ćwiczenia: Uczestnicy dokonują diagnozy tego, jak funkcjonują na zewnątrz i komunikują się z otoczeniem; poprzez informacje zwrotne od innych poszerzają swoją perspektywę

Motywowanie poprzez rozumienie perspektywy innych

 • Różnorodność nastawień i potencjałów ludzi
 • Uruchamianie wewnętrznej motywacji pracownika
 • Cztery rodzaje energii życiowej i jak nimi zarządzać
 • Pełne zaangażowanie i motywacja jako klucz do wydajności
 • Jak porozumiewać się z pracownikami o różnych stylach myślenia
 • Budowanie poczucia bezpieczeństwa jako istotnej potrzeby
 • Znajdowanie płaszczyzny porozumienia z pracownikiem
 • Kreowanie przekonań w kierunku wizji lidera – korzystanie z różnorodności
 • Motywowanie pracowników w procesie zmian

Ćwiczenia: Uczestnicy diagnozują wspólnie problem metodą „Inne Punkty Widzenia”

3. Skuteczność w przywództwie

 • Kierowanie a liderowanie
 • Odwaga w zmianie
 • Kreowanie zmiany
 • Określenie swojego stylu zarządzania zmianą i co z tego wynika; analiza testu
 • Przekonywanie do własnego stanowiska poprzez asertywną komunikację
 • Świadomy wpływ na zachowanie pracownika- radzenie sobie z oporem

Ćwiczenie: Uczestnicy biorą udział w grze kompetencyjnej polegającej na przewidywaniu i poradzeniu sobie ze zmianą oraz zwiększają świadomość swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju

Andrzej Matyka - przede wszystkim praktyk, dopiero później trener i coach. Na szkoleniach preferuje narzędzia praktyczne, przekazywane często w formie zadań i gier szkoleniowych, a także żartów sytuacyjnych.

Dorota Wiśniewska - posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu rozwiązywania konfliktów, komunikacji, treningu asertywności, przywództwa, motywowania i dyscyplinowania pracowników oraz zarządzania zespołem.

Małgorzata Szybińska - pasjonuje ją obserwacja rozwoju uczestników szkoleń poprzez odnajdywanie i wzmacnianie swoich mocnych stron w obszarze przewodzenia ludźmi. Projektowanie szkoleń dla klienta traktuje jak przygotowanie interesującej i odkrywczej podróży.

Od wartości do skuteczności - lider w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Od wartości do skuteczności – lider w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej

„Istnieją wartości uniwersalne jak np. współdziałanie, włączanie ludzi w procesy decyzyjne, otwartość i uczciwość. Dla mnie zgodność właśnie z tymi wartościami oznacza, że strategia biznesowa jest wspierana przez kulturę organizacyjną. Czyli następuje sprzężenie zwrotne między postawami i zachowaniem oraz osiąganymi przez firmę celami” – Dominika Bettman, Siemens.

Twój rozwój w roli menedżera: Wybierz ścieżkę rozwoju i zdobądź dyplom menedżera biznesu z potwierdzeniem od EY nabytych przez Ciebie kompetencji menedżerskich – wszystkie kompetencje wypisujemy na dyplomie – sprawdź.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane do menedżerów, którzy chcą wzmocnić swój autorytet i udoskonalić kompetencje w zakresie komunikacji, motywowania i inspirowania pracowników oraz pracowników startupów.

Cele i korzyści

Cele szkolenia:

 • Kształtowanie spójności i wiarygodności w roli lidera wartości
 • Doskonalenie kompetencji:
  • Dostrojenia i przyjmowania perspektywy innej osoby
  • Inspirowania innych
  • Przewidywania kierunku zmian i wdrażania idei
 • Poszerzenie świadomości swoich zasobów w motywowaniu i przekonywaniu do celów, idei
 • Rozpoznanie swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju
 • Szukanie własnej drogi do realizacji roli lidera

Korzyści ze szkolenia:

 • Skuteczniejsze wdrażanie własnych pomysłów i idei
 • Podniesienie kompetencji w budowaniu efektywnych relacji zawodowych poprzez motywowanie
 • Wzmocnienie własnego autorytetu wobec innych
 • Znalezienie rozwiązań na podstawie analizy sytuacji zawodowych
 • Wymiana doświadczeń menedżerów podczas szkolenia
Program

Budowanie autorytetu wokół wartości

 • Stworzenie mapy własnych wartości, zasad, przekonań
 • Zwiększenie świadomości swojego funkcjonowania i zasobów w byciu liderem
 • Poznanie swojego potencjału i sposobów na akceptację ograniczeń
 • Wiarygodność i spójność lidera jako skuteczna metoda przekonywania do siebie
 • Proaktywna postawa: świadomy wybór priorytetów i kierunku działania

Ćwiczenia: Uczestnicy dokonują diagnozy tego, jak funkcjonują na zewnątrz i komunikują się z otoczeniem; poprzez informacje zwrotne od innych poszerzają swoją perspektywę

Motywowanie poprzez rozumienie perspektywy innych

 • Różnorodność nastawień i potencjałów ludzi
 • Uruchamianie wewnętrznej motywacji pracownika
 • Cztery rodzaje energii życiowej i jak nimi zarządzać
 • Pełne zaangażowanie i motywacja jako klucz do wydajności
 • Jak porozumiewać się z pracownikami o różnych stylach myślenia
 • Budowanie poczucia bezpieczeństwa jako istotnej potrzeby
 • Znajdowanie płaszczyzny porozumienia z pracownikiem
 • Kreowanie przekonań w kierunku wizji lidera – korzystanie z różnorodności
 • Motywowanie pracowników w procesie zmian

Ćwiczenia: Uczestnicy diagnozują wspólnie problem metodą „Inne Punkty Widzenia”

3. Skuteczność w przywództwie

 • Kierowanie a liderowanie
 • Odwaga w zmianie
 • Kreowanie zmiany
 • Określenie swojego stylu zarządzania zmianą i co z tego wynika; analiza testu
 • Przekonywanie do własnego stanowiska poprzez asertywną komunikację
 • Świadomy wpływ na zachowanie pracownika- radzenie sobie z oporem

Ćwiczenie: Uczestnicy biorą udział w grze kompetencyjnej polegającej na przewidywaniu i poradzeniu sobie ze zmianą oraz zwiększają świadomość swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju

Szczegóły programu modułowego

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Lokalizacja

Warszawa

Termin

14-16 października 2024

Kontakt

Marcelina Stempak

Koordynator kursu

 • +48 573 809 630
 • marcelina.stempak@pl.ey.com