Diversity and Inclusion - Zarządzanie różnorodnością w organizacji międzypokoleniowej – EY Academy of Business

Diversity and Inclusion – Zarządzanie różnorodnością w organizacji międzypokoleniowej

Codzienność z którą mierzy się obecny biznes, wymusza ciągłe dostosowywanie się do realiów zmieniającego się dynamicznie świata określanego akronimem VUCA: V = zmienność (ang. volatility); U = niepewność (ang. uncertainty); C = złożoność (ang. complexity); A = niejednoznaczność (ang. ambiguity).

Podążając za współczesnymi trendami w zakresie zarządzania, którego częścią jest zarzadzanie zasobami ludzkimi, nie sposób pominąć tak istotnej kwestii, jaką jest zarzadzanie różnorodnością.

Podejście organizacji to takich aspektów zarzadzania jak: wiek, płeć, narodowość, wyznanie, orientacja seksualna, czy też stan zdrowia – są nie tylko wskaźnikami budującymi pozytywną markę zwinie i nowocześnie zarządzanej firmy, ale także istotnym czynnikiem decydującym o wyborze pracodawcy na rynku pracownika.

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich osób, którym, niezależnie od pełnionej roli nie jest obojętne kształtowanie środowiska pracy opartego na szacunku przy jednoczesnym niewykluczaniu nikogo ze względu na odmienność.

Niewiedza na temat tego co nieznane i różne od nas jest głównym czynnikiem blokującym budowanie efektywnie zarządzanych organizacji. Wykorzystywanie różnorodności do budowania mostów zamiast murów, dzięki lepszemu zrozumieniu tego jaką wartość dla organizacji stanowi włączanie i wzajemne uzupełnianie się, pozwala działać zgodnie ze światowymi standardami.

 • Zrozumienie tego czym jest, a czym nie jest zarzadzanie różnorodnością w praktyce.
 • Pozyskanie wiedzy pozwalającej na opracowanie skutecznej strategii zarządzania różnorodnością w organizacji zróżnicowanej pod kątem: wieku, płci, narodowości, wyznania, orientacji seksualnej, czy też stanu zdrowia.
 • Poszerzenie świadomości w zakresie zarządzania międzypokoleniowego, jako kluczowego wymiaru zarządzania różnorodnością.
1. Wprowadzenie do zagadnienia różnorodności. 
 • Poczucie przynależności w miejscu pracy, jego znaczenie i wpływ na pracownika i wskaźniki biznesowe.
 • Zróżnicowanie jako czynnik budujący poczucie przynależności.
 • Elementy składające się na pojęcie zróżnicowania.
2. Znaczenie różnorodności w organizacji.
 • Największe korzyści dla biznesu wynikające z zarządzania różnorodnością w organizacji.
 • Największe korzyści dla pracownika wynikające z zarządzania różnorodnością w organizacji.
3. Budowanie kultury różnorodności w organizacji.
 • Wdrażanie kultury różnorodności – sprawdzone narzędzia i metody.
 • Sposoby pomiaru stopnia wdrożenia różnorodności w organizacji.
4. Zarządzanie międzypokoleniowe jako element różnorodności.
 • Zarządzanie wiekiem – multipokoleniowość w organizacji.
 • Generacje BB; X; Y; Z – czynniki kształtujące każde z pokoleń oraz ich charakterystyka.
5. Różne wymiary zarzadzania międzypokoleniowego.
 • Etapy rozwoju pracowniczego uzależnione od wieku.
 • Czynniki motywujące każdą z generacji.
 • Kariera przez pryzmat poszczególnych pokoleń.
 • Efektywna komunikacja międzypokoleniowa.

Anna Selwakowska-Domańska - praktyk biznesu z ponad 19-letnim doświadczeniem w międzynarodowych organizacjach. Certyfikowany trener biznesu i zarządzania, coach, mentor, certyfikowany trener – facylitator Management 3.0: zwinne zarządzanie na bazie metodyk Agile.

Diversity and Inclusion – Zarządzanie różnorodnością w organizacji międzypokoleniowej

Codzienność z którą mierzy się obecny biznes, wymusza ciągłe dostosowywanie się do realiów zmieniającego się dynamicznie świata określanego akronimem VUCA: V = zmienność (ang. volatility); U = niepewność (ang. uncertainty); C = złożoność (ang. complexity); A = niejednoznaczność (ang. ambiguity).

Podążając za współczesnymi trendami w zakresie zarządzania, którego częścią jest zarzadzanie zasobami ludzkimi, nie sposób pominąć tak istotnej kwestii, jaką jest zarzadzanie różnorodnością.

Podejście organizacji to takich aspektów zarzadzania jak: wiek, płeć, narodowość, wyznanie, orientacja seksualna, czy też stan zdrowia – są nie tylko wskaźnikami budującymi pozytywną markę zwinie i nowocześnie zarządzanej firmy, ale także istotnym czynnikiem decydującym o wyborze pracodawcy na rynku pracownika.

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich osób, którym, niezależnie od pełnionej roli nie jest obojętne kształtowanie środowiska pracy opartego na szacunku przy jednoczesnym niewykluczaniu nikogo ze względu na odmienność.

Niewiedza na temat tego co nieznane i różne od nas jest głównym czynnikiem blokującym budowanie efektywnie zarządzanych organizacji. Wykorzystywanie różnorodności do budowania mostów zamiast murów, dzięki lepszemu zrozumieniu tego jaką wartość dla organizacji stanowi włączanie i wzajemne uzupełnianie się, pozwala działać zgodnie ze światowymi standardami.

Cele i korzyści

 • Zrozumienie tego czym jest, a czym nie jest zarzadzanie różnorodnością w praktyce.
 • Pozyskanie wiedzy pozwalającej na opracowanie skutecznej strategii zarządzania różnorodnością w organizacji zróżnicowanej pod kątem: wieku, płci, narodowości, wyznania, orientacji seksualnej, czy też stanu zdrowia.
 • Poszerzenie świadomości w zakresie zarządzania międzypokoleniowego, jako kluczowego wymiaru zarządzania różnorodnością.
Program
1. Wprowadzenie do zagadnienia różnorodności. 
 • Poczucie przynależności w miejscu pracy, jego znaczenie i wpływ na pracownika i wskaźniki biznesowe.
 • Zróżnicowanie jako czynnik budujący poczucie przynależności.
 • Elementy składające się na pojęcie zróżnicowania.
2. Znaczenie różnorodności w organizacji.
 • Największe korzyści dla biznesu wynikające z zarządzania różnorodnością w organizacji.
 • Największe korzyści dla pracownika wynikające z zarządzania różnorodnością w organizacji.
3. Budowanie kultury różnorodności w organizacji.
 • Wdrażanie kultury różnorodności – sprawdzone narzędzia i metody.
 • Sposoby pomiaru stopnia wdrożenia różnorodności w organizacji.
4. Zarządzanie międzypokoleniowe jako element różnorodności.
 • Zarządzanie wiekiem – multipokoleniowość w organizacji.
 • Generacje BB; X; Y; Z – czynniki kształtujące każde z pokoleń oraz ich charakterystyka.
5. Różne wymiary zarzadzania międzypokoleniowego.
 • Etapy rozwoju pracowniczego uzależnione od wieku.
 • Czynniki motywujące każdą z generacji.
 • Kariera przez pryzmat poszczególnych pokoleń.
 • Efektywna komunikacja międzypokoleniowa.

Cena

1750 zł netto

Lokalizacja

Online

Termin

Nowy termin zostanie podany

Kontakt

Renata Michalak

Koordynator kursu

 • +48 508 018 460
 • renata.michalak@pl.ey.com