Diversity and Inclusion - Zarządzanie różnorodnością w organizacji międzypokoleniowej – EY Academy of Business

Diversity and Inclusion – Zarządzanie różnorodnością w organizacji międzypokoleniowej

Codzienność, z którą mierzy się obecny biznes, wymusza ciągłe dostosowywanie się do realiów zmieniającego się dynamicznie świata określanego akronimem VUCA: V = zmienność (ang. volatility); U = niepewność (ang. uncertainty); C = złożoność (ang. complexity); A = niejednoznaczność (ang. ambiguity).

Podążając za współczesnymi trendami w zakresie zarządzania, którego częścią jest zarządzanie zasobami ludzkimi, nie sposób pominąć tak istotnej kwestii, jaką jest zarządzanie różnorodnością.

Podejście organizacji do takich aspektów zarządzania jak m.in. wiek, płeć, orientacja seksualna – są nie tylko wskaźnikami budującymi pozytywną markę zwinnie i nowocześnie zarządzanej firmy, ale także istotnym czynnikiem decydującym o wyborze pracodawcy na rynku pracownika, który obecnie w 50% reprezentowany jest przez przedstawicieli pokolenia Y. Do 2025 roku będzie zdominowany przez tę generację w 75%, jak również coraz bardziej aktywne zawodowo pokolenie Z. Wymaga to umiejętności inkluzywnego podejścia do międzypokoleniowego zarządzania organizacją, które również zostało zaadresowane w programie szkolenia.

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich osób, którym, niezależnie od pełnionej roli, nie jest obojętne kształtowanie środowiska pracy opartego na szacunku przy jednoczesnym niewykluczaniu nikogo ze względu na odmienność.

 

Niewiedza na temat tego, co nieznane i różne od nas, jest głównym czynnikiem blokującym budowanie efektywnie zarządzanych organizacji. Wykorzystywanie różnorodności do budowania mostów zamiast murów, dzięki lepszemu zrozumieniu tego, jaką wartość dla organizacji stanowi włączanie i wzajemne uzupełnianie się, pozwala działać zgodnie ze światowymi standardami.

 • Zrozumienie tego, czym jest, a czym nie jest zarządzanie różnorodnością w praktyce
 • Poznanie dobrych praktyk pozwalających na opracowanie skutecznej strategii zarządzania różnorodnością w organizacji zróżnicowanej pod kątem m.in: wieku, płci, orientacji seksualnej
 • Nabycie wiedzy w zakresie motywowania, rozwijania, komunikowania, czyli zarządzania międzypokoleniowością w miejscu pracy poprzez zrozumienie motywów działania poszczególnych pokoleń oraz atutów, jakie wnosi do organizacji każda z generacji

1. Znaczenie różnorodności w organizacji

 • Poczucie przynależności oraz zróżnicowanie w miejscu pracy — znaczenie i wpływ na pracownika oraz na wskaźniki biznesowe
 • Największe korzyści dla biznesu oraz dla pracownika wynikające z zarządzania różnorodnością w organizacji — jak przekonać innych do inwestycji w D&I
 • Budowanie kultury różnorodności w organizacji

2. Wdrażanie kultury różnorodności

 • Sprawdzone narzędzia i metody m.in w obszarze wieku, płci czy orientacji seksualnej
 • Zarządzanie międzypokoleniowością jako element różnorodności

3. Zarządzanie międzypokoleniowością jako element różnorodności

 • Budowanie inkluzywności pokoleniowej poprzez zrozumienie motywów działania w miejscu pracy poszczególnych pokoleń — charakterystyka generacji BB; X; Y; Z: ramy czasowe, czynniki kształtujące każde z pokoleń oraz ich charakterystyka
 • Zarządzanie wiekiem — w jaki sposób być uważnym na potrzeby pokoleń BB, X, Y, Z w miejscu pracy — dobre praktyki w zakresie m.in. realizacji ścieżki kariery, budowania autorytetu menedżera, motywowania, komunikowania międzypokoleniowego

Anna Selwakowska-Domańska - praktyk biznesu z ponad 19-letnim doświadczeniem w międzynarodowych organizacjach. Certyfikowany trener biznesu i zarządzania, coach, mentor, certyfikowany trener – facylitator Management 3.0: zwinne zarządzanie na bazie metodyk Agile.

Małgorzata Kledzik - praktyk biznesu z 14-letnim doświadczeniem w zakresie learning and development, Diversity & Inclusion, project management. Jako menedżer w BNY Mellon wprowadzała strategię Diversity & Inclusion w codzienne działania organizacji.

Diversity and Inclusion - Zarządzanie różnorodnością w organizacji międzypokoleniowej

Cena

1100 zł netto ( 1353 zł brutto )

Diversity and Inclusion – Zarządzanie różnorodnością w organizacji międzypokoleniowej

Codzienność, z którą mierzy się obecny biznes, wymusza ciągłe dostosowywanie się do realiów zmieniającego się dynamicznie świata określanego akronimem VUCA: V = zmienność (ang. volatility); U = niepewność (ang. uncertainty); C = złożoność (ang. complexity); A = niejednoznaczność (ang. ambiguity).

Podążając za współczesnymi trendami w zakresie zarządzania, którego częścią jest zarządzanie zasobami ludzkimi, nie sposób pominąć tak istotnej kwestii, jaką jest zarządzanie różnorodnością.

Podejście organizacji do takich aspektów zarządzania jak m.in. wiek, płeć, orientacja seksualna – są nie tylko wskaźnikami budującymi pozytywną markę zwinnie i nowocześnie zarządzanej firmy, ale także istotnym czynnikiem decydującym o wyborze pracodawcy na rynku pracownika, który obecnie w 50% reprezentowany jest przez przedstawicieli pokolenia Y. Do 2025 roku będzie zdominowany przez tę generację w 75%, jak również coraz bardziej aktywne zawodowo pokolenie Z. Wymaga to umiejętności inkluzywnego podejścia do międzypokoleniowego zarządzania organizacją, które również zostało zaadresowane w programie szkolenia.

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich osób, którym, niezależnie od pełnionej roli, nie jest obojętne kształtowanie środowiska pracy opartego na szacunku przy jednoczesnym niewykluczaniu nikogo ze względu na odmienność.

 

Niewiedza na temat tego, co nieznane i różne od nas, jest głównym czynnikiem blokującym budowanie efektywnie zarządzanych organizacji. Wykorzystywanie różnorodności do budowania mostów zamiast murów, dzięki lepszemu zrozumieniu tego, jaką wartość dla organizacji stanowi włączanie i wzajemne uzupełnianie się, pozwala działać zgodnie ze światowymi standardami.

Cele i korzyści

 • Zrozumienie tego, czym jest, a czym nie jest zarządzanie różnorodnością w praktyce
 • Poznanie dobrych praktyk pozwalających na opracowanie skutecznej strategii zarządzania różnorodnością w organizacji zróżnicowanej pod kątem m.in: wieku, płci, orientacji seksualnej
 • Nabycie wiedzy w zakresie motywowania, rozwijania, komunikowania, czyli zarządzania międzypokoleniowością w miejscu pracy poprzez zrozumienie motywów działania poszczególnych pokoleń oraz atutów, jakie wnosi do organizacji każda z generacji
Program

1. Znaczenie różnorodności w organizacji

 • Poczucie przynależności oraz zróżnicowanie w miejscu pracy — znaczenie i wpływ na pracownika oraz na wskaźniki biznesowe
 • Największe korzyści dla biznesu oraz dla pracownika wynikające z zarządzania różnorodnością w organizacji — jak przekonać innych do inwestycji w D&I
 • Budowanie kultury różnorodności w organizacji

2. Wdrażanie kultury różnorodności

 • Sprawdzone narzędzia i metody m.in w obszarze wieku, płci czy orientacji seksualnej
 • Zarządzanie międzypokoleniowością jako element różnorodności

3. Zarządzanie międzypokoleniowością jako element różnorodności

 • Budowanie inkluzywności pokoleniowej poprzez zrozumienie motywów działania w miejscu pracy poszczególnych pokoleń — charakterystyka generacji BB; X; Y; Z: ramy czasowe, czynniki kształtujące każde z pokoleń oraz ich charakterystyka
 • Zarządzanie wiekiem — w jaki sposób być uważnym na potrzeby pokoleń BB, X, Y, Z w miejscu pracy — dobre praktyki w zakresie m.in. realizacji ścieżki kariery, budowania autorytetu menedżera, motywowania, komunikowania międzypokoleniowego

Cena

1100 zł netto ( 1353 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Termin

3 września 2024

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 15:30

Kontakt

Viktoriya Karpenko

Koordynator kursu

 • +48 572 002 607
 • Viktoriya.Karpenko@pl.ey.com