KAIZEN: ciągłe doskonalenie w firmach produkcyjnych – EY Academy of Business

KAIZEN: ciągłe doskonalenie w firmach produkcyjnych

KAIZEN to filozofia ciągłego usprawniania. Na szkoleniu przedstawiamy cztery sposoby filozofii Kaizen, zasady Gemba Kaizen i Toyoty. Pokazujemy, jak zachęcić pracowników do zgłaszania pomysłów i jakie są bariery we wdrażaniu tego podejścia. Wszystko ilustrujemy praktycznymi przykładami wdrożeń.

Szkolenie jest częścią programu „Lean Six Sigma w procesach operacyjnych”.

Szkolenie dedykowane jest menedżerom i inżynierom, kierownikom procesów oraz liderom chcącym poznać koncepcję ciągłego doskonalenia KAIZEN.

Cele:

 • Przedstawienie uczestnikom koncepcji ciągłego doskonalenia – KAIZEN
 • Zapoznanie uczestników z koncepcją ciągłego usprawniania realizowanych procesów
 • Dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat budowania zaangażowania w proces ciągłej poprawy oparty na pracy zespołowej i zaangażowaniu
 • Dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy z obszaru ciągłej poprawy i doskonalenia
 • Zapoznanie uczestników z różnymi metodami usprawniania procesów
 • Zapoznanie uczestników z filozofią KAZIEN i ciągłym doskonalenie oraz wparciem dla TPM i TQM
 • Przedstawienie uczestnikom metod wdrażania zmian w oparciu o metodę małych kroków
 • Zrozumienie metod zbudowania świadomości do tworzenia kultury organizacji opartej na ciągłym doskonaleniu poprzez ciągłe poprawianie i usprawnianie procesów
 • Zastosowanie przez uczestników w praktyce wybranych narzędzi
 • Przedstawienie uczestnikom najlepszych praktyk związanych z ciągłą poprawą
 • Wprowadzenie do filozofii ciągłego usprawniania KAIZEN. Zasady KAIZEN
 • Rodzaj inicjatyw usprawniających. Wpływ działań usprawniających na funkcjonowanie organizacji. System inicjowania pomysłów pracowniczych
 • Doskonalenie wszelkich aspektów działalności. Skrócenie czasu realizacji procesu oraz poprawy jakości. Dostosowywanie techniczne elementów systemu
 • 4 sposoby filozofii Kaizen. Podejście zespołowe i rola kół jakości lub małych grup. Narzędzia statystyczne do rozwiązywania problemów
 • Kaizen procesu czy Kaizen przepływu. Jedno podejście do zmian w organizacji
 • Gemba Kaizen. Propozycje usprawnień dla każdego poziomu organizacji. Hoshin Kanri jako metoda monitorowania celów
 • 5 zasad Gemba Kaizen. Budowanie zaufania do zmian w organizacji. Delegowanie zadań do wszystkich członków organizacji
 • Koncepcja systemu produkcyjnego Toyoty – TPS i rola Kaizen w ciągłym rozwoju organizacji
 • 14 zasad Toyoty. Ciągły rozwój pracowników. Poszukiwanie małych usprawnień budujących duże wyniki. Patrzenie na długofalowe cele biznesowe
 • Bariery we wdrażaniu Kaizen. Niezrozumienie kultury ciągłego doskonalenia
 • Praktyczne przykłady (instrukcje postępowanie z wnioskami Kaizen, tablice Kaizen, wdrożone wniosków Kaizen
 • Filozofia Kaikaku. Odwrotne podejście do KAIZEN. Różnice w działaniu. Ukierunkowanie na efektywność. Cechy wspólne. Zaangażowanie kierowników w Kaikaku
 • Praktyczne przykłady wdrożeń systemu TPM na bazie najlepszych praktyk biznesowych
 • Gra symulacyjna – fabryka foteli i zastosowanie zdobytej wiedzy

Jarosław Okoń - trener w EY Academy of Business od 2013 roku. Przez wiele lat pracował w firmach produkcyjnych na różnych stanowiskach w obszarze produkcji i działach wspomagających. Był także odpowiedzialny za restrukturyzację firm i projekty typu „green field”.

KAIZEN: ciągłe doskonalenie w firmach produkcyjnych

Cena

1980 zł netto ( 2435 zł brutto )

KAIZEN: ciągłe doskonalenie w firmach produkcyjnych

KAIZEN to filozofia ciągłego usprawniania. Na szkoleniu przedstawiamy cztery sposoby filozofii Kaizen, zasady Gemba Kaizen i Toyoty. Pokazujemy, jak zachęcić pracowników do zgłaszania pomysłów i jakie są bariery we wdrażaniu tego podejścia. Wszystko ilustrujemy praktycznymi przykładami wdrożeń.

Szkolenie jest częścią programu „Lean Six Sigma w procesach operacyjnych”.

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest menedżerom i inżynierom, kierownikom procesów oraz liderom chcącym poznać koncepcję ciągłego doskonalenia KAIZEN.

Cele i korzyści

Cele:

 • Przedstawienie uczestnikom koncepcji ciągłego doskonalenia – KAIZEN
 • Zapoznanie uczestników z koncepcją ciągłego usprawniania realizowanych procesów
 • Dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat budowania zaangażowania w proces ciągłej poprawy oparty na pracy zespołowej i zaangażowaniu
 • Dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy z obszaru ciągłej poprawy i doskonalenia
 • Zapoznanie uczestników z różnymi metodami usprawniania procesów
 • Zapoznanie uczestników z filozofią KAZIEN i ciągłym doskonalenie oraz wparciem dla TPM i TQM
 • Przedstawienie uczestnikom metod wdrażania zmian w oparciu o metodę małych kroków
 • Zrozumienie metod zbudowania świadomości do tworzenia kultury organizacji opartej na ciągłym doskonaleniu poprzez ciągłe poprawianie i usprawnianie procesów
 • Zastosowanie przez uczestników w praktyce wybranych narzędzi
 • Przedstawienie uczestnikom najlepszych praktyk związanych z ciągłą poprawą
Program
 • Wprowadzenie do filozofii ciągłego usprawniania KAIZEN. Zasady KAIZEN
 • Rodzaj inicjatyw usprawniających. Wpływ działań usprawniających na funkcjonowanie organizacji. System inicjowania pomysłów pracowniczych
 • Doskonalenie wszelkich aspektów działalności. Skrócenie czasu realizacji procesu oraz poprawy jakości. Dostosowywanie techniczne elementów systemu
 • 4 sposoby filozofii Kaizen. Podejście zespołowe i rola kół jakości lub małych grup. Narzędzia statystyczne do rozwiązywania problemów
 • Kaizen procesu czy Kaizen przepływu. Jedno podejście do zmian w organizacji
 • Gemba Kaizen. Propozycje usprawnień dla każdego poziomu organizacji. Hoshin Kanri jako metoda monitorowania celów
 • 5 zasad Gemba Kaizen. Budowanie zaufania do zmian w organizacji. Delegowanie zadań do wszystkich członków organizacji
 • Koncepcja systemu produkcyjnego Toyoty – TPS i rola Kaizen w ciągłym rozwoju organizacji
 • 14 zasad Toyoty. Ciągły rozwój pracowników. Poszukiwanie małych usprawnień budujących duże wyniki. Patrzenie na długofalowe cele biznesowe
 • Bariery we wdrażaniu Kaizen. Niezrozumienie kultury ciągłego doskonalenia
 • Praktyczne przykłady (instrukcje postępowanie z wnioskami Kaizen, tablice Kaizen, wdrożone wniosków Kaizen
 • Filozofia Kaikaku. Odwrotne podejście do KAIZEN. Różnice w działaniu. Ukierunkowanie na efektywność. Cechy wspólne. Zaangażowanie kierowników w Kaikaku
 • Praktyczne przykłady wdrożeń systemu TPM na bazie najlepszych praktyk biznesowych
 • Gra symulacyjna – fabryka foteli i zastosowanie zdobytej wiedzy

Cena

1980 zł netto ( 2435 zł brutto )

Lokalizacja

Katowice

Termin

3-4 lutego 2025

Kontakt

Oktawia Wróblewska

Koordynator kursu

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com