Opinie w sprawozdaniach z audytu wewnętrznego – EY Academy of Business

Opinie w sprawozdaniach z audytu wewnętrznego

Szkolenie prowadzone online w formie warsztatowej, czyli umożliwiające interakcję uczestników z trenerem i między sobą. Każdy będzie mógł zabrać głos, zadać pytania i podzielić się swoim doświadczeniem.

Do udziału w warsztatach zapraszamy każdego, kto w ramach wykonywanych obowiązków jest odpowiedzialny za prace audytu wewnętrznego, a w szczególności:

 • audytorów wewnętrznych,
 • pracowników działu audytu wewnętrznego, którzy chcieliby poznać zasady formułowania ocen w sprawozdaniach z audytu,
 • wszystkich zainteresowanych audytem wewnętrznym, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić posiadaną wiedzę.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • Wiedzieli, kiedy mogą, a kiedy nie mogą wystawić opinii w zadaniu
 • Znali różne formy przedstawiania opinii
 • Potrafili przedstawić syntetyczną ocenę zbadanej działalności
 • Wiedzieli, czym jest opinia ogólna i kiedy się ją wydaje
 1. Opinie w zadaniach
  • Wymagania Standardów audytu wewnętrznego IIA i wytycznych ich stosowania
  • Opinia a kryteria z etapu planowania
 2. Czego może dotyczyć opinia?
  • Powiązanie z celami i zakresem zadania
  • Ocena mechanizmów kontrolnych
 3. Formy opinii
  • Przykłady ilustrujące różne możliwości wyrażania opinii
 4. Opinia ogólna
  • Kiedy można ją wydać
  • Czym się różni od opinii w zadaniach

Katarzyna Włodarska - od 2002 roku prowadzi najlepszy na rynku program szkoleniowy „Audyt wewnętrzny”, skierowany do osób rozpoczynających pracę w audycie. Wychowały się na nim setki audytorów wewnętrznych z wielu polskich firm i instytucji publicznych.

Za udział w szkoleniu można otrzymać 4,5 CPE.

Opinie w sprawozdaniach z audytu wewnętrznego

Cena

550 zł netto ( 677 zł brutto )

Opinie w sprawozdaniach z audytu wewnętrznego

Szkolenie prowadzone online w formie warsztatowej, czyli umożliwiające interakcję uczestników z trenerem i między sobą. Każdy będzie mógł zabrać głos, zadać pytania i podzielić się swoim doświadczeniem.

Dla kogo?

Do udziału w warsztatach zapraszamy każdego, kto w ramach wykonywanych obowiązków jest odpowiedzialny za prace audytu wewnętrznego, a w szczególności:

 • audytorów wewnętrznych,
 • pracowników działu audytu wewnętrznego, którzy chcieliby poznać zasady formułowania ocen w sprawozdaniach z audytu,
 • wszystkich zainteresowanych audytem wewnętrznym, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić posiadaną wiedzę.
Cele i korzyści

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • Wiedzieli, kiedy mogą, a kiedy nie mogą wystawić opinii w zadaniu
 • Znali różne formy przedstawiania opinii
 • Potrafili przedstawić syntetyczną ocenę zbadanej działalności
 • Wiedzieli, czym jest opinia ogólna i kiedy się ją wydaje
Program
 1. Opinie w zadaniach
  • Wymagania Standardów audytu wewnętrznego IIA i wytycznych ich stosowania
  • Opinia a kryteria z etapu planowania
 2. Czego może dotyczyć opinia?
  • Powiązanie z celami i zakresem zadania
  • Ocena mechanizmów kontrolnych
 3. Formy opinii
  • Przykłady ilustrujące różne możliwości wyrażania opinii
 4. Opinia ogólna
  • Kiedy można ją wydać
  • Czym się różni od opinii w zadaniach
Punkty edukacyjne

Za udział w szkoleniu można otrzymać 4,5 CPE.

Szczegóły programu modułowego

Cena

550 zł netto ( 677 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Termin

29 października 2024

 

Szkolenie w godzinach 10:00 – 14:00

Kontakt

Bernadeta Danel

Koordynator kursu

 • +48 571 663 637
 • bernadeta.danel@pl.ey.com