Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego – EY Academy of Business

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Szkolenie adresowane jest do biegłych rewidentów, którzy chcą odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe i zaktualizować swoją wiedzę z zakresu utraty wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego.

Weź udział w tym szkoleniu na żywo lub zrealizuj je w formie e-learningu. Cena e-kursu: 990 zł netto. Rejestracja >>tutaj<<

Zobacz, jak uczymy w e-learningu:

Szkolenie adresowane jest do:

 • biegłych rewidentów, którzy chcą odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe
 • osób zainteresowanych tematyką z zakresu utraty wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Podstawowe cele i korzyści szkolenia to:

 • omówienie przepisów krajowych i międzynarodowych regulujących kwestie utraty wartości aktywów trwałych i obrotowych
 • zdobycie umiejętności w zakresie przeprowadzania testów na utratę wartości na praktycznych przykładach liczbowych
 • budowa kompleksowego modelu utraty wartości z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel

Krajowe i międzynarodowe przepisy regulujące kwestie utraty wartości aktywów

 • Ustawa o rachunkowości
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 4
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 2
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 36

Warunki stosowania i etapy procedury aktualizacji wyceny aktywów

 • Ocena potrzeby przeprowadzania procedury aktualizacji wyceny określonych aktywów wobec utraty przez nie wartości
 • Zidentyfikowanie aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo i ustalenie obiektów oceny utraty wartości
 • Ocena, czy nastąpiła utrata wartości i ustalenie w miarę potrzeby odpisu aktualizującego wartość aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo
 • Zidentyfikowanie aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo i ustalenie obiektów oceny utraty wartości
 • Ocena, czy nastąpiła utrata wartości i ustalenie w miarę potrzeby odpisu aktualizującego wartość aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo

Ustalenie odpisu aktualizującego wartość aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo

 • Aktywa wyceniane w wartości rynkowej, godziwej lub metodą praw własności
 • Aktywa wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty i w skorygowanej cenie nabycia
 • Aktywa wyceniane w cenie nabycia (zakupu), w koszcie wytworzenia lub w wartości przeszacowanej

Zidentyfikowanie aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo i ustalenie obiektów oceny utraty wartości

 • Ośrodek wypracowujący korzyści ekonomiczne (środki pieniężne)
 • Aktywa wspólne
 • Wartość firmy i ujemna wartość firmy
 • Grupowe obiekty oceny utraty wartości

Ustalenie odpisu aktualizującego wartość aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo

 • Ustalanie wartości handlowej / wartości godziwej minus koszty sprzedaży
 • Ustalanie wartości użytkowej
 • Ustalenie i rozliczenie odpisu aktualizującego wycenę

 Pozostałe kwestie

 • Odwracanie odpisu aktualizującego w kolejnych okresach sprawozdawczych
 • Szacowanie przepływów pieniężnych netto, jeżeli przewidywana jest restrukturyzacja lub nakłady na ulepszenie
 • Utrata wartości firmy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
 • Ujawnienia
 • Projekcja przepływów pieniężnych w oparciu o prognozowane wyniki za okres 5 lat
 • Projekcja danych dotyczących okresu rezydualnego
 • Wykorzystanie danych rynkowych do określenia stopy dyskontowej: współczynnik beta, koszt kapitału własnego oraz długu, struktura finansowania branży, premie i dyskonta
 • Obliczenie wartości użytkowej
 • Analiza wrażliwości

Michał Błeszyński - absolwent Politechniki Wrocławskiej, w 2003 roku rozpoczął współpracę w EY w dziale audytu, gdzie badał sprawozdania finansowe zarówno małych firm, jak i grup kapitałowych. Specjalizuje się w szkoleniach finansowych, głównie z zakresu MSSF.

dr Marek Panfil - doświadczony biegły w zakresie wyceny przedsiębiorstwa oraz aktywów niematerialnych, doradca strategiczny w zakresie kreowania wartości spółki dla akcjonariuszy.

16 godzin (blok rachunkowość)

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Cena

1590 zł netto ( 1956 zł brutto )

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego + dostęp do nagrania

Cena

1790 zł netto ( 2202 zł brutto )

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Szkolenie adresowane jest do biegłych rewidentów, którzy chcą odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe i zaktualizować swoją wiedzę z zakresu utraty wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego.

Weź udział w tym szkoleniu na żywo lub zrealizuj je w formie e-learningu. Cena e-kursu: 990 zł netto. Rejestracja >>tutaj<<

Zobacz, jak uczymy w e-learningu:

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do:

 • biegłych rewidentów, którzy chcą odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe
 • osób zainteresowanych tematyką z zakresu utraty wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego
Cele i korzyści

Podstawowe cele i korzyści szkolenia to:

 • omówienie przepisów krajowych i międzynarodowych regulujących kwestie utraty wartości aktywów trwałych i obrotowych
 • zdobycie umiejętności w zakresie przeprowadzania testów na utratę wartości na praktycznych przykładach liczbowych
 • budowa kompleksowego modelu utraty wartości z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel
Program

Krajowe i międzynarodowe przepisy regulujące kwestie utraty wartości aktywów

 • Ustawa o rachunkowości
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 4
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 2
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 36

Warunki stosowania i etapy procedury aktualizacji wyceny aktywów

 • Ocena potrzeby przeprowadzania procedury aktualizacji wyceny określonych aktywów wobec utraty przez nie wartości
 • Zidentyfikowanie aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo i ustalenie obiektów oceny utraty wartości
 • Ocena, czy nastąpiła utrata wartości i ustalenie w miarę potrzeby odpisu aktualizującego wartość aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo
 • Zidentyfikowanie aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo i ustalenie obiektów oceny utraty wartości
 • Ocena, czy nastąpiła utrata wartości i ustalenie w miarę potrzeby odpisu aktualizującego wartość aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo

Ustalenie odpisu aktualizującego wartość aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo

 • Aktywa wyceniane w wartości rynkowej, godziwej lub metodą praw własności
 • Aktywa wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty i w skorygowanej cenie nabycia
 • Aktywa wyceniane w cenie nabycia (zakupu), w koszcie wytworzenia lub w wartości przeszacowanej

Zidentyfikowanie aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo i ustalenie obiektów oceny utraty wartości

 • Ośrodek wypracowujący korzyści ekonomiczne (środki pieniężne)
 • Aktywa wspólne
 • Wartość firmy i ujemna wartość firmy
 • Grupowe obiekty oceny utraty wartości

Ustalenie odpisu aktualizującego wartość aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo

 • Ustalanie wartości handlowej / wartości godziwej minus koszty sprzedaży
 • Ustalanie wartości użytkowej
 • Ustalenie i rozliczenie odpisu aktualizującego wycenę

 Pozostałe kwestie

 • Odwracanie odpisu aktualizującego w kolejnych okresach sprawozdawczych
 • Szacowanie przepływów pieniężnych netto, jeżeli przewidywana jest restrukturyzacja lub nakłady na ulepszenie
 • Utrata wartości firmy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
 • Ujawnienia
 • Projekcja przepływów pieniężnych w oparciu o prognozowane wyniki za okres 5 lat
 • Projekcja danych dotyczących okresu rezydualnego
 • Wykorzystanie danych rynkowych do określenia stopy dyskontowej: współczynnik beta, koszt kapitału własnego oraz długu, struktura finansowania branży, premie i dyskonta
 • Obliczenie wartości użytkowej
 • Analiza wrażliwości
Punkty edukacyjne

16 godzin (blok rachunkowość)

Cena

1590 zł netto ( 2202 zł brutto ) Cena regularna

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

Nowy termin zostanie podany wkrótce

Kontakt

Justyna Dawidziuk

Koordynator kursu

 • +48 572 002 694
 • justyna.dawidziuk@pl.ey.com