Zarządzanie zespołem analityków biznesowych w projekcie i organizacji – EY Academy of Business

Zarządzanie zespołem analityków biznesowych w projekcie i organizacji

Zarządzanie zespołem analityków biznesowych to dziedzina zdecydowanie wykraczająca poza zbiór umiejętności niezbędnych do pracy jako specjalista w zespole IT. Wymaga zdolności interpersonalnych w zakresie rozwiązywania konfliktów, organizowania i monitorowania pracy zespołu, motywowania oraz komunikowania, jak również znajomości procesów i struktury danej organizacji.

Często rola Lead BA traktowana jest jako naturalna ścieżka rozwoju dla doświadczonych analityków i nie jest to założenie błędne. Natomiast bariera wejścia nie jest tak niska, jakby mogłoby się wydawać. Dobry analityk czy specjalista IT bez właściwego przygotowania nie zostanie od razu świetnym leaderem.

Program jest dedykowany dla menedżerów i specjalistów, którzy chcieliby:

 • Poznać tajniki zarządzania zespołem analityków biznesowych
 • Poszerzyć swoje kompetencje w zakresie skutecznego komunikowania wewnątrz i na zewnątrz zespołu, rekrutacji oraz kompleksowego budowania zespołów analitycznych
 • Dowiedzieć się, jak zespoły analityczne funkcjonują w zróżnicowanych organizacjach i strukturach
 • Być wsparciem i opoką dla swoich zespołów, jednocześnie osiągając zamierzone cele

Korzyść biznesowa

Niniejszy kurs przygotuje uczestników do samodzielnego prowadzenia zespołów analizy biznesowo-systemowej IT w zróżnicowanych środowiskach i organizacjach. Dzięki serii ćwiczeń i praktycznych porad opartych na własnym doświadczeniu prowadzący wskaże możliwe ścieżki budowania zespołów, opowie o wartości zaufania i szczerej komunikacji w codziennej współpracy oraz określi miary sukcesu leadera zespołu.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Świadomie korzystać z narzędzi i dobrych praktyk w zarządzaniu zespołem
 • Skutecznie komunikować wymagania i obowiązki członkom zespołów
 • Rekrutować i budować skuteczne oraz zgrane zespoły
 • Dostosować styl przywództwa oraz strukturę i sposób pracy zespołu do wymagań organizacji lub/i projektu
 • Ustanawiać cele i mierzyć skuteczność swojej pracy

Wprowadzenie do zarządzania

 • Czym jest zarządzanie?
 • Najważniejsze aspekty zarządzania
 • Style zarządzania
 • Dlaczego właściwie zespół analityczny wymaga zarządzania?
 • Różnice w zarządzaniu różnymi typami zespołów (kolokacja, rozproszenie, operacje, projekt, centrum kompetencji — różnice)

Wprowadzenie do przywództwa

 • Czym jest przywództwo?
 • Najważniejsze aspekty przywództwa
 • Przywództwo służebne czy „dziel i rządź”
 • Jak spowodować, że analitycy pójdą za Twoim przywództwem?

Rola BA Leada w projekcie i w operacjach

 • Jak różnią się obowiązki i codzienność leadera?
 • Dlaczego te zespoły buduje się inaczej?
 • Jak poradzić sobie, zarządzając zespołem, który jest podzielony między zadania operacyjne a projektowe?

Kompetencje leadera analityków

 • Czy trzeba umieć to samo co zespół, a może więcej?
 • Jak sobie radzić z zespołem „mądrzejszym” od siebie?
 • Kiedy słuchać, a kiedy mówić
 • Najważniejsze kompetencje skutecznego leadera zespołu analizy

Rekrutacja członków zespołu, team building

 • Jak budować skuteczne zespoły?
 • Jakich kompetencji szukać?
 • Jak te kompetencje weryfikować?
 • Wskazówki, jak przeprowadzić dobrą rozmowę rekrutacyjną do zespołu
 • Wartości i exposé w służbie budowy zespołu
 • Atmosfera i wzajemne zaufanie kluczem do sukcesu

Cele i ocena pracy leadera zespołu

 • W jaki sposób doprowadzić do bycia ocenianym wg obiektywnych i mierzalnych kryteriów?
 • Przykładowe cele leadera zespołu analizy

Monitorowanie pracy zespołu

 • Jak monitorować pracę zespołu, nie wtrącając się we wszystko, co analitycy robią
 • Jak upewnić się, że nasze polecenia są wykonywane?
 • Jak sprawdzać, czy zespół czuje się komfortowo ze swoimi obowiązkami i leaderem
 • Ocena pracy zespołu i wprowadzanie usprawnień

Reagowanie na sytuacje kryzysowe

 • Przykłady problemów w pracy analityków i w zgrywaniu się zespołu
 • Rola leadera w rozwiązywaniu konfliktów i w reagowaniu na eskalacje

Podsumowanie i Q&A

Paweł Sidorowicz - analityk biznesowy z dziesięcioletnim doświadczeniem w projektach farmaceutycznych, bankowych, car audio i life science. Posiada certyfikaty CBAP, SPOC i CPOA. Szkolenie i mentoring postrzega jak misję, którą powinien realizować każdy specjalista IT.

Zarządzanie zespołem analityków biznesowych w projekcie i organizacji

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Zarządzanie zespołem analityków biznesowych w projekcie i organizacji

Zarządzanie zespołem analityków biznesowych to dziedzina zdecydowanie wykraczająca poza zbiór umiejętności niezbędnych do pracy jako specjalista w zespole IT. Wymaga zdolności interpersonalnych w zakresie rozwiązywania konfliktów, organizowania i monitorowania pracy zespołu, motywowania oraz komunikowania, jak również znajomości procesów i struktury danej organizacji.

Często rola Lead BA traktowana jest jako naturalna ścieżka rozwoju dla doświadczonych analityków i nie jest to założenie błędne. Natomiast bariera wejścia nie jest tak niska, jakby mogłoby się wydawać. Dobry analityk czy specjalista IT bez właściwego przygotowania nie zostanie od razu świetnym leaderem.

Dla kogo?

Program jest dedykowany dla menedżerów i specjalistów, którzy chcieliby:

 • Poznać tajniki zarządzania zespołem analityków biznesowych
 • Poszerzyć swoje kompetencje w zakresie skutecznego komunikowania wewnątrz i na zewnątrz zespołu, rekrutacji oraz kompleksowego budowania zespołów analitycznych
 • Dowiedzieć się, jak zespoły analityczne funkcjonują w zróżnicowanych organizacjach i strukturach
 • Być wsparciem i opoką dla swoich zespołów, jednocześnie osiągając zamierzone cele
Cele i korzyści

Korzyść biznesowa

Niniejszy kurs przygotuje uczestników do samodzielnego prowadzenia zespołów analizy biznesowo-systemowej IT w zróżnicowanych środowiskach i organizacjach. Dzięki serii ćwiczeń i praktycznych porad opartych na własnym doświadczeniu prowadzący wskaże możliwe ścieżki budowania zespołów, opowie o wartości zaufania i szczerej komunikacji w codziennej współpracy oraz określi miary sukcesu leadera zespołu.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Świadomie korzystać z narzędzi i dobrych praktyk w zarządzaniu zespołem
 • Skutecznie komunikować wymagania i obowiązki członkom zespołów
 • Rekrutować i budować skuteczne oraz zgrane zespoły
 • Dostosować styl przywództwa oraz strukturę i sposób pracy zespołu do wymagań organizacji lub/i projektu
 • Ustanawiać cele i mierzyć skuteczność swojej pracy
Program

Wprowadzenie do zarządzania

 • Czym jest zarządzanie?
 • Najważniejsze aspekty zarządzania
 • Style zarządzania
 • Dlaczego właściwie zespół analityczny wymaga zarządzania?
 • Różnice w zarządzaniu różnymi typami zespołów (kolokacja, rozproszenie, operacje, projekt, centrum kompetencji — różnice)

Wprowadzenie do przywództwa

 • Czym jest przywództwo?
 • Najważniejsze aspekty przywództwa
 • Przywództwo służebne czy „dziel i rządź”
 • Jak spowodować, że analitycy pójdą za Twoim przywództwem?

Rola BA Leada w projekcie i w operacjach

 • Jak różnią się obowiązki i codzienność leadera?
 • Dlaczego te zespoły buduje się inaczej?
 • Jak poradzić sobie, zarządzając zespołem, który jest podzielony między zadania operacyjne a projektowe?

Kompetencje leadera analityków

 • Czy trzeba umieć to samo co zespół, a może więcej?
 • Jak sobie radzić z zespołem „mądrzejszym” od siebie?
 • Kiedy słuchać, a kiedy mówić
 • Najważniejsze kompetencje skutecznego leadera zespołu analizy

Rekrutacja członków zespołu, team building

 • Jak budować skuteczne zespoły?
 • Jakich kompetencji szukać?
 • Jak te kompetencje weryfikować?
 • Wskazówki, jak przeprowadzić dobrą rozmowę rekrutacyjną do zespołu
 • Wartości i exposé w służbie budowy zespołu
 • Atmosfera i wzajemne zaufanie kluczem do sukcesu

Cele i ocena pracy leadera zespołu

 • W jaki sposób doprowadzić do bycia ocenianym wg obiektywnych i mierzalnych kryteriów?
 • Przykładowe cele leadera zespołu analizy

Monitorowanie pracy zespołu

 • Jak monitorować pracę zespołu, nie wtrącając się we wszystko, co analitycy robią
 • Jak upewnić się, że nasze polecenia są wykonywane?
 • Jak sprawdzać, czy zespół czuje się komfortowo ze swoimi obowiązkami i leaderem
 • Ocena pracy zespołu i wprowadzanie usprawnień

Reagowanie na sytuacje kryzysowe

 • Przykłady problemów w pracy analityków i w zgrywaniu się zespołu
 • Rola leadera w rozwiązywaniu konfliktów i w reagowaniu na eskalacje

Podsumowanie i Q&A

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Lokalizacja

Warszawa

Termin

Nowy termin zostanie podany wkrótce

Kontakt

Mateusz Banasiak

Koordynator kursu

 • +48 453 712 759
 • Mateusz.Banasiak@pl.ey.com,Sabina.Sikorska-Suwala@pl.ey.com