Najnowsze zmiany w prawie konkurencji – perspektywa biznesu. Implementacja dyrektywy ECN+ – EY Academy of Business

Najnowsze zmiany w prawie konkurencji – perspektywa biznesu.
Implementacja dyrektywy ECN+

Nagranie

Najnowsze zmiany w prawie konkurencji – perspektywa biznesu.
Implementacja dyrektywy ECN+

W marcu 2023 roku Sejm przyjął obszerną nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wprowadza ona szereg zmian, w tym zwłaszcza rozszerzające kompetencje Prezesa UOKiK oraz zwiększające zakres współpracy urzędów antymonopolowych państw unijnych.

Wiele z nich będzie miało istotny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce generując nowe ryzyka po stronie przedsiębiorców. Dotyczy to przykładowo wprowadzenia podstaw prawnych do karania spółek-matek przedsiębiorców dopuszczających się antykonkurencyjnych praktyk, czy dość drastyczne podniesienie pułapu kar dla związków (stowarzyszeń, izb) przedsiębiorców.

Bardzo krótki, zaledwie 14-dniowy termin vacatio legis nie ułatwi przygotowania się do nowych wyzwań. Wychodząc zatem naprzeciw potrzebom biznesu zapraszamy na webinarium Najnowsze zmiany w prawie konkurencji – perspektywa biznesu. Implementacja dyrektywy ECN+

Prowadząca:
Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel – Radca prawny, doktor nauk prawnych. Przez szesnaście lat była związana z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w latach 2008-2014 jako Prezes UOKiK. Autorka licznych publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa konkurencji. Wspólnik w kancelarii Hansberry Tomkiel.

Jeżeli temat ochrony konkurencji i konsumentów jest dla Ciebie szczególnie istotny sprawdź dwudniowe szkolenie: Akademia Prawa Konkurencji.

Masz pytania? Skontaktuj się z:
Katarzyna Pudelska | 510 201 305 | katarzyna.pudelska@pl.ey.com

Wszystkie bezpłatne webinary dostępne na tej stronie są częścią kampanii marketingowej prowadzonej przez spółki EY Polska. Udział w webinarze oznacza wyrażenie zgody marketingowej podczas rejestracji na webinar. Dostępne bezpłatne webinary nie powstałyby, gdyby spółki EY Polska nie prowadziły kampanii marketingowej we wskazanej formie.
Powiązane wpisy
Dylematy instytucji obowiązanych, czyli kim właściwie jest klient?

Prawnik w erze technologii: Zabezpieczanie danych i ochrona klientów przed cyberatakami

Szybki rozwój produktów cyfrowych sprawił, że praktycznie każdy produkt czy usługa dąży zwrócenia...