Akademia Prawa Konkurencji – EY Academy of Business

Akademia Prawa Konkurencji

​Zmiany legislacyjne i najnowsza praktyka orzecznicza

Kurs, adresowany do prawników (pracujących zarówno wewnętrznie w przedsiębiorstwach, jak i w kancelariach prawnych) jest kompleksowym przewodnikiem po najnowszych zmianach i praktyce orzeczniczej.

Dwa dni praktycznego szkolenia, opartego na analizie studiów przypadków, pozwoli:

 • szybko zaktualizować wiedzę,
 • przygotować przedsiębiorstwo na zmiany,
 • sprawdzić wewnętrzne procedury w zakresie przestrzegania aktualnego prawa konkurencji.

Dla prawników pracujących zarówno wewnętrznie w przedsiębiorstwach, jak i w kancelariach prawnych.

Uczestnicząc w Akademii Prawa Konkurencji dowiesz się m in.:

 • Jak ograniczyć ryzyko dotkliwych sankcji i przygotować skuteczne procedury wewnątrz organizacji?
 • Jakie nowe uprawnienia i możliwości nałożenia kar uzyska UOKiK po implementacji unijnej dyrektywy ECN+?
 • Jakie obowiązki, w zakresie handlu, nałoży na przedsiębiorców implementacja Dyrektywy Omnibus już w maju 2022 r.?
 • Jakie nowe zagrożenia w zakresie naruszenia przepisów antymonopolowych niesie ze sobą cyfryzacja biznesu? Jak ograniczyć ryzyko ich naruszenia i uchronić przedsiębiorstwo przed dotkliwymi sankcjami?
 • Jakie są kary nakładane na kadrę zarządzającą w świetle ostatnich działań Prezesa UOKiK?
 • Jakie są zasady odpowiedzialności przedsiębiorców oraz reguły prowadzenia postępowań przez Prezesa UOKiK w zakresie zatorów płatniczych?
Ostatnie oraz planowane zmiany legislacyjne w obszarze prawa antymonopolowego i ich wpływ na obowiązki przedsiębiorców, kadry zarządzającej, a także uprawnienia Prezesa UOKiK
 • Plany i priorytety UOKiK na podstawie aktualnych trendów i deklaracji Prezesa UOKiK
 • Dyrektywa ECN+
 • Dyrektywa Omnibus
 • Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi
 • Zatory płatnicze – kierunek zmian
 • Funkcjonowanie sieci franczyzowych – postulowane kierunki zmian
Zakazane porozumienia oraz nadużywanie pozycji dominującej w świetle najnowszej praktyki orzeczniczej Prezesa UOKiK oraz Komisji Europejskiej
 • Formy i rodzaje niedozwolonych praktyk z uwzględnieniem zagadnień wynikających z cyfryzacji biznesu (platformy internetowe, e-commerce, ograniczenia sprzedaży)
 • Prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej w trakcie kontroli oraz przeszukań
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa oraz poufności komunikacji z prawnikiem w trakcie postępowań – w jaki sposób zadbać o ochronę tajemnicy adwokackiej i radcowskiej. Status prawników wewnętrznych w organizacji
 • Kary nakładane na kadrę zarządzającą w świetle ostatnich działań Prezesa UOKiK
 • Jak ograniczyć ryzyko naruszeń przepisów antymonopolowych oraz kar? Zasady tworzenia wewnętrznych programów compliance i procedur wewnętrznych
Pozostałe zagadnienia
 • Kontrola koncentracji. Kiedy inwestycja wymaga zgody Prezesa UOKiK oraz jak uniknąć kar za przedwczesną koncentracją (gun jumping)
 • Zatory płatnicze. Zasady odpowiedzialności przedsiębiorców oraz reguły prowadzenia postępowań zatorowych przez Prezesa UOKiK. Podsumowanie pierwszych doświadczeń oraz wnioski na przyszłość
 • Przewaga kontraktowa. Walka Prezesa UOKiK z nadużyciami na rynku rolnym i spożywczym. Pierwsze doświadczenia z praktyki orzeczniczej Prezesa UOKiK
 • Roszczenia odszkodowawcze z tytułu naruszenia prawa antymonopolowego (private enforcement). Zagadnienia praktyczne oraz podsumowanie ostatnich lat praktyki

Piotr Gogol - EY Polska, Kancelaria EY Law, Counsel, Adwokat. Ekspert w dziedzinie prawa antymonopolowego oraz korporacyjnego. Przewodzi zespołowi prawników wspierających klientów w trakcie postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK.

Akademia Prawa Konkurencji

​Zmiany legislacyjne i najnowsza praktyka orzecznicza

Kurs, adresowany do prawników (pracujących zarówno wewnętrznie w przedsiębiorstwach, jak i w kancelariach prawnych) jest kompleksowym przewodnikiem po najnowszych zmianach i praktyce orzeczniczej.

Dwa dni praktycznego szkolenia, opartego na analizie studiów przypadków, pozwoli:

 • szybko zaktualizować wiedzę,
 • przygotować przedsiębiorstwo na zmiany,
 • sprawdzić wewnętrzne procedury w zakresie przestrzegania aktualnego prawa konkurencji.
Dla kogo?

Dla prawników pracujących zarówno wewnętrznie w przedsiębiorstwach, jak i w kancelariach prawnych.

Cele i korzyści

Uczestnicząc w Akademii Prawa Konkurencji dowiesz się m in.:

 • Jak ograniczyć ryzyko dotkliwych sankcji i przygotować skuteczne procedury wewnątrz organizacji?
 • Jakie nowe uprawnienia i możliwości nałożenia kar uzyska UOKiK po implementacji unijnej dyrektywy ECN+?
 • Jakie obowiązki, w zakresie handlu, nałoży na przedsiębiorców implementacja Dyrektywy Omnibus już w maju 2022 r.?
 • Jakie nowe zagrożenia w zakresie naruszenia przepisów antymonopolowych niesie ze sobą cyfryzacja biznesu? Jak ograniczyć ryzyko ich naruszenia i uchronić przedsiębiorstwo przed dotkliwymi sankcjami?
 • Jakie są kary nakładane na kadrę zarządzającą w świetle ostatnich działań Prezesa UOKiK?
 • Jakie są zasady odpowiedzialności przedsiębiorców oraz reguły prowadzenia postępowań przez Prezesa UOKiK w zakresie zatorów płatniczych?
Program
Ostatnie oraz planowane zmiany legislacyjne w obszarze prawa antymonopolowego i ich wpływ na obowiązki przedsiębiorców, kadry zarządzającej, a także uprawnienia Prezesa UOKiK
 • Plany i priorytety UOKiK na podstawie aktualnych trendów i deklaracji Prezesa UOKiK
 • Dyrektywa ECN+
 • Dyrektywa Omnibus
 • Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi
 • Zatory płatnicze – kierunek zmian
 • Funkcjonowanie sieci franczyzowych – postulowane kierunki zmian
Zakazane porozumienia oraz nadużywanie pozycji dominującej w świetle najnowszej praktyki orzeczniczej Prezesa UOKiK oraz Komisji Europejskiej
 • Formy i rodzaje niedozwolonych praktyk z uwzględnieniem zagadnień wynikających z cyfryzacji biznesu (platformy internetowe, e-commerce, ograniczenia sprzedaży)
 • Prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej w trakcie kontroli oraz przeszukań
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa oraz poufności komunikacji z prawnikiem w trakcie postępowań – w jaki sposób zadbać o ochronę tajemnicy adwokackiej i radcowskiej. Status prawników wewnętrznych w organizacji
 • Kary nakładane na kadrę zarządzającą w świetle ostatnich działań Prezesa UOKiK
 • Jak ograniczyć ryzyko naruszeń przepisów antymonopolowych oraz kar? Zasady tworzenia wewnętrznych programów compliance i procedur wewnętrznych
Pozostałe zagadnienia
 • Kontrola koncentracji. Kiedy inwestycja wymaga zgody Prezesa UOKiK oraz jak uniknąć kar za przedwczesną koncentracją (gun jumping)
 • Zatory płatnicze. Zasady odpowiedzialności przedsiębiorców oraz reguły prowadzenia postępowań zatorowych przez Prezesa UOKiK. Podsumowanie pierwszych doświadczeń oraz wnioski na przyszłość
 • Przewaga kontraktowa. Walka Prezesa UOKiK z nadużyciami na rynku rolnym i spożywczym. Pierwsze doświadczenia z praktyki orzeczniczej Prezesa UOKiK
 • Roszczenia odszkodowawcze z tytułu naruszenia prawa antymonopolowego (private enforcement). Zagadnienia praktyczne oraz podsumowanie ostatnich lat praktyki

Cena

2500 zł netto

Lokalizacja

Online

Warszawa

Termin

13-14 grudnia 2022

Kontakt

Katarzyna Pudelska

Koordynator kursu

 • +48 510 201 305
 • katarzyna.pudelska@pl.ey.com