Akademia Prawa Konkurencji – EY Academy of Business

Akademia Prawa Konkurencji

​Zmiany legislacyjne i najnowsza praktyka orzecznicza

Kurs, adresowany do prawników (pracujących zarówno wewnętrznie w przedsiębiorstwach, jak i w kancelariach prawnych) jest kompleksowym przewodnikiem po najnowszych zmianach i praktyce orzeczniczej.

Dwa dni praktycznego szkolenia, opartego na analizie studiów przypadków, pozwoli:

 • szybko zaktualizować wiedzę,
 • przygotować przedsiębiorstwo na zmiany,
 • sprawdzić wewnętrzne procedury w zakresie przestrzegania aktualnego prawa konkurencji.

Dla prawników pracujących zarówno wewnętrznie w przedsiębiorstwach, jak i w kancelariach prawnych.

Uczestnicząc w Akademii Prawa Konkurencji, dowiesz się m.in.:

 • Jak ograniczyć ryzyko dotkliwych sankcji i przygotować skuteczne procedury wewnątrz organizacji?
 • Jakie nowe uprawnienia i możliwości nałożenia kar uzyska UOKiK po implementacji unijnej dyrektywy ECN+?
 • Jakie obowiązki w zakresie handlu nakłada na przedsiębiorców implementacja Dyrektywy Omnibus?
 • Jakie nowe zagrożenia w zakresie naruszenia przepisów antymonopolowych niesie ze sobą cyfryzacja biznesu? Jak ograniczyć ryzyko ich naruszenia i uchronić przedsiębiorstwo przed dotkliwymi sankcjami?
 • Jakie są kary nakładane na kadrę zarządzającą w świetle ostatnich działań Prezesa UOKiK?
 • Jakie są zasady odpowiedzialności przedsiębiorców oraz reguły prowadzenia postępowań przez Prezesa UOKiK w zakresie zatorów płatniczych?

Wprowadzenie: Zakres działania Prezesa UOKiK oraz podsumowanie aktualnych trendów orzeczniczych i planowanych zmian legislacyjnych – perspektywa biznesu

 • Rozszerzający się zakres działania Prezesa UOKiK
 • Plany i priorytety UOKiK na nadchodzące miesiące
 • Aktualne trendy orzecznictwa (UOKiK, sądy)
 • Najnowsze i planowane zmiany prawne, w tym: Dyrektywy: Omnibus, Towarowa i Cyfrowa; Dyrektywa ECN+; Digital Markets Act

Ochrona konkurencji: Zakazane porozumienia oraz nadużywanie pozycji dominującej w świetle najnowszej praktyki orzeczniczej Prezesa UOKiK oraz Komisji Europejskiej

 • Rodzaje praktyk ograniczających konkurencję z uwzględnieniem zagadnień wynikających z cyfryzacji biznesu (platformy internetowe, e-commerce, ograniczenia sprzedaży, wymiana informacji)
 • Nowe regulacje dotyczące porozumień wertykalnych (ze szczególnym uwzględnieniem relacji w sieciach dystrybucyjnych)
 • Kary dla przedsiębiorców i menedżerów – najnowsze orzecznictwo
 • Jak ograniczyć ryzyko naruszeń przepisów antymonopolowych oraz kar

Ochrona konkurencji: Kontrola koncentracji przez Prezesa UOKiK

 • Jakie transakcje wymagają zgody Prezesa UOKiK
 • Jak uniknąć kar za przedwczesną koncentrację (gun jumping)
 • Jak sprawnie przebrnąć przez proces uzyskania zgody Prezesa UOKiK w tym zakresie
 • Kontrola inwestycji zagranicznych – aktualne orzecznictwo

Ochrona konsumentów: Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony konsumentów a działania UOKiK

 • Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów i niedozwolone klauzule umowne w świetle aktualnego orzecznictwa ze szczególnym uwzględnieniem regulacji i praktyk dotyczących e-commerce
 • Kary dla przedsiębiorców i menedżerów – najnowsze orzecznictwo
 • Jak zminimalizować ryzyko wszczęcia postępowania przez UOKiK

Postępowania Prezesa UOKiK

 • Rodzaje postępowań i działań podejmowanych przez Prezesa UOKiK
 • Prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej w trakcie postępowań UOKiK, w tym kontroli oraz przeszukań
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa oraz poufności komunikacji z prawnikiem w trakcie postępowań. Status prawników wewnętrznych w organizacji
 • Rodzaje rozstrzygnięć — między negocjacyjnym stosowaniem prawa a sankcjami

Inne

 • Przewaga kontraktowa. Walka Prezesa UOKiK z nadużyciami w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Pierwsze doświadczenia z praktyki orzeczniczej Prezesa UOKiK
 • Roszczenia odszkodowawcze z tytułu naruszenia prawa antymonopolowego (private enforcement). Zagadnienia praktyczne oraz podsumowanie ostatnich lat praktyki
 • Zatory płatnicze. Zasady odpowiedzialności przedsiębiorców oraz reguły prowadzenia postępowań zatorowych przez Prezesa UOKiK. Podsumowanie pierwszych doświadczeń oraz wnioski na przyszłość

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel - radca prawny, doktor nauk prawnych, wspólnik w kancelarii Hansberry Tomkiel. Specjalizuje się w udzielaniu pomocy prawnej z zakresu polskiego i europejskiego prawa konkurencji i konsumenckiego.

Dorota Podsiedzik-Malec - radca prawny w kancelarii Hansberry Tomkiel. Posiada wieloletnie doświadczenie procesowe w reprezentowaniu przed sądami przedsiębiorców z różnych sektorów gospodarki, specjalizuje się w prawie konsumenckim,

Grzegorz Materna - doktor habilitowany nauk prawnych, prof. INP PAN. Radca prawny w kancelarii Hansberry Tomkiel. Reprezentuje przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Kierownik Zakładu Prawa Ko

Akademia Prawa Konkurencji

Cena

2500 zł netto

Akademia Prawa Konkurencji

​Zmiany legislacyjne i najnowsza praktyka orzecznicza

Kurs, adresowany do prawników (pracujących zarówno wewnętrznie w przedsiębiorstwach, jak i w kancelariach prawnych) jest kompleksowym przewodnikiem po najnowszych zmianach i praktyce orzeczniczej.

Dwa dni praktycznego szkolenia, opartego na analizie studiów przypadków, pozwoli:

 • szybko zaktualizować wiedzę,
 • przygotować przedsiębiorstwo na zmiany,
 • sprawdzić wewnętrzne procedury w zakresie przestrzegania aktualnego prawa konkurencji.
Dla kogo?

Dla prawników pracujących zarówno wewnętrznie w przedsiębiorstwach, jak i w kancelariach prawnych.

Cele i korzyści

Uczestnicząc w Akademii Prawa Konkurencji, dowiesz się m.in.:

 • Jak ograniczyć ryzyko dotkliwych sankcji i przygotować skuteczne procedury wewnątrz organizacji?
 • Jakie nowe uprawnienia i możliwości nałożenia kar uzyska UOKiK po implementacji unijnej dyrektywy ECN+?
 • Jakie obowiązki w zakresie handlu nakłada na przedsiębiorców implementacja Dyrektywy Omnibus?
 • Jakie nowe zagrożenia w zakresie naruszenia przepisów antymonopolowych niesie ze sobą cyfryzacja biznesu? Jak ograniczyć ryzyko ich naruszenia i uchronić przedsiębiorstwo przed dotkliwymi sankcjami?
 • Jakie są kary nakładane na kadrę zarządzającą w świetle ostatnich działań Prezesa UOKiK?
 • Jakie są zasady odpowiedzialności przedsiębiorców oraz reguły prowadzenia postępowań przez Prezesa UOKiK w zakresie zatorów płatniczych?
Program

Wprowadzenie: Zakres działania Prezesa UOKiK oraz podsumowanie aktualnych trendów orzeczniczych i planowanych zmian legislacyjnych – perspektywa biznesu

 • Rozszerzający się zakres działania Prezesa UOKiK
 • Plany i priorytety UOKiK na nadchodzące miesiące
 • Aktualne trendy orzecznictwa (UOKiK, sądy)
 • Najnowsze i planowane zmiany prawne, w tym: Dyrektywy: Omnibus, Towarowa i Cyfrowa; Dyrektywa ECN+; Digital Markets Act

Ochrona konkurencji: Zakazane porozumienia oraz nadużywanie pozycji dominującej w świetle najnowszej praktyki orzeczniczej Prezesa UOKiK oraz Komisji Europejskiej

 • Rodzaje praktyk ograniczających konkurencję z uwzględnieniem zagadnień wynikających z cyfryzacji biznesu (platformy internetowe, e-commerce, ograniczenia sprzedaży, wymiana informacji)
 • Nowe regulacje dotyczące porozumień wertykalnych (ze szczególnym uwzględnieniem relacji w sieciach dystrybucyjnych)
 • Kary dla przedsiębiorców i menedżerów – najnowsze orzecznictwo
 • Jak ograniczyć ryzyko naruszeń przepisów antymonopolowych oraz kar

Ochrona konkurencji: Kontrola koncentracji przez Prezesa UOKiK

 • Jakie transakcje wymagają zgody Prezesa UOKiK
 • Jak uniknąć kar za przedwczesną koncentrację (gun jumping)
 • Jak sprawnie przebrnąć przez proces uzyskania zgody Prezesa UOKiK w tym zakresie
 • Kontrola inwestycji zagranicznych – aktualne orzecznictwo

Ochrona konsumentów: Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony konsumentów a działania UOKiK

 • Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów i niedozwolone klauzule umowne w świetle aktualnego orzecznictwa ze szczególnym uwzględnieniem regulacji i praktyk dotyczących e-commerce
 • Kary dla przedsiębiorców i menedżerów – najnowsze orzecznictwo
 • Jak zminimalizować ryzyko wszczęcia postępowania przez UOKiK

Postępowania Prezesa UOKiK

 • Rodzaje postępowań i działań podejmowanych przez Prezesa UOKiK
 • Prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej w trakcie postępowań UOKiK, w tym kontroli oraz przeszukań
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa oraz poufności komunikacji z prawnikiem w trakcie postępowań. Status prawników wewnętrznych w organizacji
 • Rodzaje rozstrzygnięć — między negocjacyjnym stosowaniem prawa a sankcjami

Inne

 • Przewaga kontraktowa. Walka Prezesa UOKiK z nadużyciami w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Pierwsze doświadczenia z praktyki orzeczniczej Prezesa UOKiK
 • Roszczenia odszkodowawcze z tytułu naruszenia prawa antymonopolowego (private enforcement). Zagadnienia praktyczne oraz podsumowanie ostatnich lat praktyki
 • Zatory płatnicze. Zasady odpowiedzialności przedsiębiorców oraz reguły prowadzenia postępowań zatorowych przez Prezesa UOKiK. Podsumowanie pierwszych doświadczeń oraz wnioski na przyszłość

Cena

2500 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

6-7 listopada 2023

Kontakt

Anna Sobora

Koordynator kursu

 • +48 572 002 646
 • anna.sobora@pl.ey.com