Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Zarządzanie projektami   Zarządzanie projektem Poziom Executive

Zarządzanie projektem - poziom Executive

Najbliższy termin: 2-3 grudnia 2021 | ONLINE

Korzystasz z home office? Zapraszamy na szkolenie online!
Mała grupa, możliwość rozmowy „na żywo” z trenerem i innymi uczestnikami. Zapraszamy!

Trudno sobie wyobrazić dużą i rozwijającą się firmę, która w XXI wieku nie zarządza profesjonalnie projektami. Projekty, jako skomplikowane, innowacyjne i złożone przedsięwzięcia realizowane w organizacji w określonym czasie i mające dobrze zdefiniowane i ambitne cele, są podstawą rozwoju, gdyż pozwalają firmie wejść „na wyższy poziom”.

Należy w tym miejscu odróżnić zarządzania portfelem projektów od zarządzania pojedynczym projektem. To pierwsze dotyczy realizacji szeregu działań zarządczych takich jak priorytetyzacja, kolejkowanie i monitorowanie wielu projektów realizowanych w firmie wraz z powołaniem odpowiednich ról i odpowiedzialności w procesie zarządzania projektami. To drugie skupia się zaś na zaplanowaniu i skutecznym przeprowadzeniu konkretnego przedsięwzięcia od momentu startu aż do jego zamknięcia. Nie są to więc identyczne działania a różnice pomiędzy nimi są znaczące.

Przygotowane dla Państwa autorskie szkolenie z zarządzania projektami na poziomie zarządczym umożliwi lepsze zrozumienie roli, odpowiedzialności i uprawnień, by właściwie nadzorować realizowane projekty. Autor i trener poprowadzi Państwa, wykorzystując narzędzia i techniki pracy warsztatowej, przez oba opisane powyżej obszary dbając o to, by potrafili Państwo właściwie zdefiniować i wdrożyć proces planowania i nadzorowania wielu, realizowanych równocześnie, projektów w firmie, powierzając odpowiedzialność za ich fizyczne prowadzenie właściwie dobranym i przygotowanym merytorycznie Projekt Managerom.

Szkolenie realizowane jest w formie warsztatów interaktywnych, których głównym wyróżnikiem są przykłady z życia wzięte i wymiana poglądów między uczestnikami a prowadzącym.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt
 • Pobierz program w PDF

Dla kogo?

 • Członkowie Zarządów, Prezesi, Dyrektorzy Operacyjni firm projektowych i firm procesowo-projektowych, Członkowie Komitetu Sterującego Portfela Projektów w firmie
 • PMO
 • Osoby aspirujące do roli członka Komitetu Sterującego Portfela Projektów oraz PMO

Cele szkolenia i oczekiwane korzyści

 • Wyposażenie uczestników w narzędzia i techniki umożliwiające skuteczne zarządzanie portfelem projektów w firmie
 • Przedstawienie rozwiązań zwiększających efektywność realizowanych w firmie projektów
 • Podanie recepty na skuteczną implementację procesu zarządzania projektami w firmie wraz ze skuteczną implementacją roli i odpowiedzialności Sponsora i Komitetu Sterującego Portfela Projektów w Firmie

Harmonogram i tematyka warsztatu

Harmonogramowanie projektu – executive summary
 • Zarządzanie celami w projekcie
 • Zarządzanie zakresem projektu
 • Zarządzanie produktami końcowymi projektu
 • Etapowanie w projekcie. Zarządzanie kamieniami milowymi w projekcie
Nadzorowanie ryzyka w projekcie – rola i odpowiedzialność Komitetu Sterującego
 • Zadania zapobiegawcze w zarządzaniu ryzykiem
 • Zadania minimalizujące w zarządzaniu ryzykiem
 • Zadania wyzwalające zadania minimalizujące w projekcie
 • Zarządzanie celami w projekcie
 • Zarządzanie zakresem projektu
 • Zarządzanie produktami końcowymi projektu
 • Etapowanie w projekcie. Zarządzanie kamieniami milowymi w projekcie
Project Management Office (PMO)
 • Funkcja, miejsce w strukturze i odpowiedzialność Project Management Office (PMO)
Typologia projektów – wymagania i odpowiedzialność PMO i Sponsora w zakresie monitorowania i zarządzania projektem na poziomie strategicznym
 • Projekt typu waterfall – nadzór i eskalacja w zakresie produktów końcowych (deliverables), kamieni milowych (milestones), etapów (phases) i celów (objectives)
 • Projekt typu agile – nadzór i odbiory funkcjonalności, monitorowanie tempa pracy zespołu. Jak to możliwe, że projekt, który nie posada harmonogramu projektu, jest wciąż skutecznie zarządzany? Jakie są powody, dla których projekty typu agile nie powinny mieć stawianych wymogów w zakresie tworzenia harmonogramów? Jeżeli nie harmonogram, to co? Czym różni się rola Product (Project) Owner od Sponsora Projektu?
 • Projekt typu hybrydowego. Co wyróżnia projekt typu hybrydowego i w jaki sposób powinien być zarządzany? Dlaczego nie ma tu „One best way” oraz dlaczego należy zmieniać kontekst zarządczy w projektach hybrydowych?
Nadzorowanie realizacji projektu 
 • Project buffer management –zarządzanie terminowością projektu
 • Kanban – poziom Executive –zarządzanie przepływem pracy
 • Burn-up management – zarządzanie kosztami w projekcie
 • Wymagania dotyczące software do zarządzania projektami. Na co zwracać uwagę, wybierając software do zarządzania projektami? Czym różni się software do zarządzania projektami typu waterfall od agile? Jak połączyć ogień z wodą? – wymagania wobec software do zarządzania projektami hybrydowymi
Zarządzanie portfelowe –nadzorowanie, staggering, resource availability planner

Q&A

Termin i miejsce:

Szkolenie jest organizowane w Warszawie oraz w formie online live, najbliższy termin:

 • 2-3 grudnia 2021 r., ONLINE LIVE

Cena: 2100 + 23% VAT

Cena 2100,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Jeżeli masz pytania, zapraszamy do kontaktu:

Oktawia Kuruś | tel. 517 882 348| oktawia.kurus@pl.ey.com