Akademia Zakupowca - pakiet narzędzi skutecznego kupca – EY Academy of Business

Akademia Zakupowca – pakiet narzędzi skutecznego kupca

Akademia Zakupowca to dedykowany program szkoleniowy stworzony z myślą o profesjonalistach w dziedzinie zakupów. W zrozumiały sposób skupia się na specyfice Działu Zakupu, który stanowi kluczowy element każdej organizacji. W kontekście negocjacji zakupowych, unikalnych w porównaniu do procesów sprzedażowych, szkolenie koncentruje się na dostarczeniu praktycznej wiedzy i narzędzi niezbędnych do efektywnego funkcjonowania w tym obszarze biznesowym. Oferuje praktyczne podejście do wyzwań, z jakimi często spotyka się Dział Zakupu, wspierając uczestników w osiąganiu sukcesów w dynamicznym środowisku zakupowym.

W zakresie badań rynkowych, uczestnicy zdobędą umiejętność skutecznego korzystania z nowoczesnych metod, takich jak analiza danych, sztuczna inteligencja czy automatyzacja procesów zbierania informacji. Szkolenie pozwala zrozumieć, jak te narzędzia wpływają na efektywne podejmowanie decyzji zakupowych.

Zarządzanie relacjami z dostawcami to kolejny kluczowy element programu. Uczestnicy dowiedzą się, jak oceniać i klasyfikować dostawców, monitorować ich wydajność oraz identyfikować potencjalne ryzyka. Ponadto, program skupi się na strategiach negocjacyjnych wspierających budowanie trwałych, długofalowych relacji partnerskich z dostawcami oraz tworzeniem elastycznych sieci dostawców backupowych.

Szkolenie skierowane jest do pracowników Działu Zakupu, szczególnie tych zaangażowanych w procesy zakupowe oraz we współpracę z dostawcami. Dla osób, które w codziennej pracy badają rynki, negocjują warunki zakupowe z dostawcami oraz analizują i dokonują ocen dostawców.

Korzyści z udziału dla uczestników:

 • Zrozumienie roli Działu Zakupu jako łącznika między logistyką, sprzedażą a finansami
 • Zwiększenie umiejętności komunikacji z partnerami biznesowymi wewnętrznymi
 • Poznanie technik negocjacyjnych skierowanych do Działu Zakupu oraz skutecznej komunikacji w kontekście negocjacji, zarządzania relacjami z dostawcami
 • Otrzymanie konkretnych rozwiązań radzenia sobie z manipulacjami
 • Wprowadzenie metod ewaluacji dostaw oraz monitorowania ich wydajności
 • Poznanie nowoczesnych metod badań rynkowych z wykorzystaniem AI
 • Skupienie na tworzeniu elastycznych sieci dostawców backupowych

Dzień 1 – Negocjacje zakupowe, cenowe, komunikacja z partnerem biznesowym wewnętrznym i dostawcami

Moduł 1: Funkcja Działu Zakupu w organizacji

 • Pracownik Działu Zakupu jako łącznik między Logistyką, Sprzedażą i Finansami
 • Jak znaleźć porozumienia z wewnętrznymi partnerami biznesowymi przy zachowaniu własnych celów oraz KPI?
 • Negocjacje z partnerami wewnętrznymi

Moduł 2: Negocjacje zakupowe jako odrębny proces

 • Znaczące różnice między negocjacjami sprzedażowymi a zakupowymi, które wpływają na proces i wynik negocjacji. Jakie techniki negocjacyjne wybiera zakupowiec?
 • Kształtowanie siły i przewagi negocjacyjnej zakupowca
 • Przygotowanie do negocjacji z dostawcami
 • Strategie negocjacyjne wykorzystywane w zakupie podczas negocjacji cen

Moduł 3: Asertywność i komunikacja w negocjacjach zakupowych

 • Asertywność w kontekście negocjacji
 • Skuteczna komunikacja perswazyjna z wykorzystaniem języka perswazji i wpływu
 • Radzenie sobie z manipulacjami

Dzień 2 – Zarządzanie relacjami z dostawcami, klasyfikacja dostawców, nowoczesne badanie rynku

Moduł 1: Ocena dostawców

 • Zidentyfikowanie kryteriów oceny dostawców
 • Wypracowanie systemu punktacji lub oceny, który umożliwi obiektywną analizę różnych aspektów współpracy z dostawcą lokalnym, jak i zagranicznym
 • Omówienie narzędzi i metod stosowanych do oceny dostawców, takich jak audyty, ankiety czy monitorowanie wskaźników kluczowych. Jak oceniać dostawców z rynku Far East?
 • Monitorowanie wydajności dostawców
 • Identyfikacja potencjalnych ryzyk związanych z dostawcami

Moduł 2: Zarządzanie relacjami z dostawcami

 • Omówienie strategii negocjacyjnych, które umożliwią budowanie trwałych relacji partnerskich z dostawcami
 • System tworzenia sieci dostawców backupowych. Komunikacja i współpraca

Moduł 3: Nowoczesny „market research” w zakupach

 • Przegląd nowoczesnych trendów i innowacyjnych podejść w dziedzinie badań rynkowych, takich jak sztuczna inteligencja, analiza big data czy technologie wearable
 • Automatyzacja procesów zbierania danych, takich jak web scraping czy analiza sentymentu online

Emilia Sędziak - od 2008 roku związana z Działami Zakupów. Pełniła kluczową rolę w koordynacji dostaw zagranicznych, procesów zakupowych i budowania relacji z dostawcami. Posiada doświadczenie w zarządzaniu 20-osobowym zespołem administracji zakupów.

Akademia Zakupowca - pakiet narzędzi skutecznego kupca

Cena

2150 zł netto ( 2645 zł brutto )

Akademia Zakupowca – pakiet narzędzi skutecznego kupca

Akademia Zakupowca to dedykowany program szkoleniowy stworzony z myślą o profesjonalistach w dziedzinie zakupów. W zrozumiały sposób skupia się na specyfice Działu Zakupu, który stanowi kluczowy element każdej organizacji. W kontekście negocjacji zakupowych, unikalnych w porównaniu do procesów sprzedażowych, szkolenie koncentruje się na dostarczeniu praktycznej wiedzy i narzędzi niezbędnych do efektywnego funkcjonowania w tym obszarze biznesowym. Oferuje praktyczne podejście do wyzwań, z jakimi często spotyka się Dział Zakupu, wspierając uczestników w osiąganiu sukcesów w dynamicznym środowisku zakupowym.

W zakresie badań rynkowych, uczestnicy zdobędą umiejętność skutecznego korzystania z nowoczesnych metod, takich jak analiza danych, sztuczna inteligencja czy automatyzacja procesów zbierania informacji. Szkolenie pozwala zrozumieć, jak te narzędzia wpływają na efektywne podejmowanie decyzji zakupowych.

Zarządzanie relacjami z dostawcami to kolejny kluczowy element programu. Uczestnicy dowiedzą się, jak oceniać i klasyfikować dostawców, monitorować ich wydajność oraz identyfikować potencjalne ryzyka. Ponadto, program skupi się na strategiach negocjacyjnych wspierających budowanie trwałych, długofalowych relacji partnerskich z dostawcami oraz tworzeniem elastycznych sieci dostawców backupowych.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do pracowników Działu Zakupu, szczególnie tych zaangażowanych w procesy zakupowe oraz we współpracę z dostawcami. Dla osób, które w codziennej pracy badają rynki, negocjują warunki zakupowe z dostawcami oraz analizują i dokonują ocen dostawców.

Cele i korzyści

Korzyści z udziału dla uczestników:

 • Zrozumienie roli Działu Zakupu jako łącznika między logistyką, sprzedażą a finansami
 • Zwiększenie umiejętności komunikacji z partnerami biznesowymi wewnętrznymi
 • Poznanie technik negocjacyjnych skierowanych do Działu Zakupu oraz skutecznej komunikacji w kontekście negocjacji, zarządzania relacjami z dostawcami
 • Otrzymanie konkretnych rozwiązań radzenia sobie z manipulacjami
 • Wprowadzenie metod ewaluacji dostaw oraz monitorowania ich wydajności
 • Poznanie nowoczesnych metod badań rynkowych z wykorzystaniem AI
 • Skupienie na tworzeniu elastycznych sieci dostawców backupowych
Program

Dzień 1 – Negocjacje zakupowe, cenowe, komunikacja z partnerem biznesowym wewnętrznym i dostawcami

Moduł 1: Funkcja Działu Zakupu w organizacji

 • Pracownik Działu Zakupu jako łącznik między Logistyką, Sprzedażą i Finansami
 • Jak znaleźć porozumienia z wewnętrznymi partnerami biznesowymi przy zachowaniu własnych celów oraz KPI?
 • Negocjacje z partnerami wewnętrznymi

Moduł 2: Negocjacje zakupowe jako odrębny proces

 • Znaczące różnice między negocjacjami sprzedażowymi a zakupowymi, które wpływają na proces i wynik negocjacji. Jakie techniki negocjacyjne wybiera zakupowiec?
 • Kształtowanie siły i przewagi negocjacyjnej zakupowca
 • Przygotowanie do negocjacji z dostawcami
 • Strategie negocjacyjne wykorzystywane w zakupie podczas negocjacji cen

Moduł 3: Asertywność i komunikacja w negocjacjach zakupowych

 • Asertywność w kontekście negocjacji
 • Skuteczna komunikacja perswazyjna z wykorzystaniem języka perswazji i wpływu
 • Radzenie sobie z manipulacjami

Dzień 2 – Zarządzanie relacjami z dostawcami, klasyfikacja dostawców, nowoczesne badanie rynku

Moduł 1: Ocena dostawców

 • Zidentyfikowanie kryteriów oceny dostawców
 • Wypracowanie systemu punktacji lub oceny, który umożliwi obiektywną analizę różnych aspektów współpracy z dostawcą lokalnym, jak i zagranicznym
 • Omówienie narzędzi i metod stosowanych do oceny dostawców, takich jak audyty, ankiety czy monitorowanie wskaźników kluczowych. Jak oceniać dostawców z rynku Far East?
 • Monitorowanie wydajności dostawców
 • Identyfikacja potencjalnych ryzyk związanych z dostawcami

Moduł 2: Zarządzanie relacjami z dostawcami

 • Omówienie strategii negocjacyjnych, które umożliwią budowanie trwałych relacji partnerskich z dostawcami
 • System tworzenia sieci dostawców backupowych. Komunikacja i współpraca

Moduł 3: Nowoczesny „market research” w zakupach

 • Przegląd nowoczesnych trendów i innowacyjnych podejść w dziedzinie badań rynkowych, takich jak sztuczna inteligencja, analiza big data czy technologie wearable
 • Automatyzacja procesów zbierania danych, takich jak web scraping czy analiza sentymentu online

Cena

2150 zł netto ( 2645 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

27-28 sierpnia 2024

8-9 października 2024

Kontakt

Zuzanna Stępień

Koordynator kursu

 • +48 510 201 314
 • Zuzanna.Stepien@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się

 • +48 22 260 80 00
 • academyofbusiness@pl.ey.com