Krytyczne myślenie w praktyce zarządzania – EY Academy of Business

Krytyczne myślenie w praktyce zarządzania

Warsztat twórczego rozwiązywania problemów

„W karierze wiedza jest jak mleko. Ma okres przydatności wydrukowany na kartonie. Okres przydatności tytułu inżyniera wynosi około trzech lat. Jeśli w tym czasie nie zrewidujesz wszystkiego, co wiesz, twoja kariera szybko przepadnie.”

Louis Ross

Metodologia:

Zajęcia będą miały formę warsztatową. Wykład pojawi się jedynie jako wprowadzenie do zadania lub omówienie jego efektów.

Każdy z uczestników zajęć będzie prowadził proces pracy zespołu w celu przeanalizowania i rozwiązania problemu. Zadania będą miały różnorodny charakter i będą nastawione na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań oraz rozwijanie kreatywności uczestników.

Większość ćwiczeń będzie dotyczyła przypadków, zaczerpniętych z praktyki działania uczestników. Inne zainspirują do myślenia przez analogię i do zastosowania w praktyce niestandardowych technik rozwiązywania problemów.

Narzędzia twórczego myślenia i rozwiązywania problemów wykorzystane podczas warsztatów są zaczerpnięte z metodologii design thinking, critical thinking, Toyota Way (TQM) i innych metodyk.

Szkolenie polecamy m.in. pracownikom startupów.

Cel szkolenia

 • Przeciwdziałanie rutynie i bezmyślnemu stosowaniu schematów w codziennym działaniu.
 • Wzmocnienie umiejętności analizy i twórczego poszukiwania usprawnień.
 • Ćwiczenie kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów.
 • Doskonalenie praktycznego zastosowania metod zespołowego poszukiwania nowych rozwiązań.
 • Wzmocnienie indywidualnego potencjału w zakresie twórczego myślenia.
 • Propagowanie wśród uczestników postaw innowacyjnych, „poszukujących zmian”.

Główna korzyść dla uczestników

Poznanie narzędzi analizy i rozwiązywania problemów oraz wzmocnienie automotywacji uczestników do samodoskonalenia i doskonalenia stosowanych rozwiązań w codziennej pracy.

Myślenie

 1. Kiedy chce nam się myśleć?
 2. Znaczenie nastawień i motywacji do zmiany.
 3. Nauka wnikliwości.
 4. Potrzeba autonomii.
 5. Wzmacnianie uważności.
 6. Stawianie hipotez.
 7. Wnioskowanie. Zastosowanie logiki.
 8. Praca z danymi.
 9. Oddzielanie faktów od opinii.
 10. Kontrola emocji i jej znaczenie dla krytycznego myślenia.

Kreatywność

 1. Składniki kreatywności – umiejętności, podejście, działanie.
 2. Indywidualne uwarunkowania kreatywności.
 3. Myślenie lateralne.
 4. Ćwiczenia pamięci.
 5. Spostrzegawczość i umiejętność obserwacji.
 6. Odrzucanie schematów.
 7. Myślenie abstrakcyjne.
 8. Praca z metaforą.

Analiza

 1. Myślenie pytaniami.
 2. Siła „5 Why”.
 3. Genchi gembutsu i inne przydate zasady Toyota Way.
 4. Siła zmiany punktu widzenia.
 5. Odwrócenie problemu.
 6. Synektyka Gordona.
 7. Metoda Kepner-Tregoe.
 8. Benchmarking.
 9. Reengeneering procesów.

Synteza

 1. Łączenie informacji.
 2. Myślenie przez analogię.
 3. Pułapki wnioskowania.
 4. Odroczenie wartościowania.
 5. Burza mózgów i jej odmiany.
 6. Jak uniknąć syndromu grupowego myślenia?
 7. Wypracowanie decyzji.
 8. Argumentowanie.

Ewa Opolska - przeprowadza firmy i ludzi przez zmiany, szkoląc i prowadząc projekty rozwojowe. Jest doświadczonym trenerem w obszarze szkoleń menedżerskich. Realizuje dłuższe cykle (akademie menedżerskie, programy talentowe), wspierające konkretne cele biznesowe.

Krytyczne myślenie w praktyce zarządzania

Warsztat twórczego rozwiązywania problemów

„W karierze wiedza jest jak mleko. Ma okres przydatności wydrukowany na kartonie. Okres przydatności tytułu inżyniera wynosi około trzech lat. Jeśli w tym czasie nie zrewidujesz wszystkiego, co wiesz, twoja kariera szybko przepadnie.”

Louis Ross

Metodologia:

Zajęcia będą miały formę warsztatową. Wykład pojawi się jedynie jako wprowadzenie do zadania lub omówienie jego efektów.

Każdy z uczestników zajęć będzie prowadził proces pracy zespołu w celu przeanalizowania i rozwiązania problemu. Zadania będą miały różnorodny charakter i będą nastawione na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań oraz rozwijanie kreatywności uczestników.

Większość ćwiczeń będzie dotyczyła przypadków, zaczerpniętych z praktyki działania uczestników. Inne zainspirują do myślenia przez analogię i do zastosowania w praktyce niestandardowych technik rozwiązywania problemów.

Narzędzia twórczego myślenia i rozwiązywania problemów wykorzystane podczas warsztatów są zaczerpnięte z metodologii design thinking, critical thinking, Toyota Way (TQM) i innych metodyk.

Szkolenie polecamy m.in. pracownikom startupów.

Cele i korzyści

Cel szkolenia

 • Przeciwdziałanie rutynie i bezmyślnemu stosowaniu schematów w codziennym działaniu.
 • Wzmocnienie umiejętności analizy i twórczego poszukiwania usprawnień.
 • Ćwiczenie kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów.
 • Doskonalenie praktycznego zastosowania metod zespołowego poszukiwania nowych rozwiązań.
 • Wzmocnienie indywidualnego potencjału w zakresie twórczego myślenia.
 • Propagowanie wśród uczestników postaw innowacyjnych, „poszukujących zmian”.

Główna korzyść dla uczestników

Poznanie narzędzi analizy i rozwiązywania problemów oraz wzmocnienie automotywacji uczestników do samodoskonalenia i doskonalenia stosowanych rozwiązań w codziennej pracy.

Program

Myślenie

 1. Kiedy chce nam się myśleć?
 2. Znaczenie nastawień i motywacji do zmiany.
 3. Nauka wnikliwości.
 4. Potrzeba autonomii.
 5. Wzmacnianie uważności.
 6. Stawianie hipotez.
 7. Wnioskowanie. Zastosowanie logiki.
 8. Praca z danymi.
 9. Oddzielanie faktów od opinii.
 10. Kontrola emocji i jej znaczenie dla krytycznego myślenia.

Kreatywność

 1. Składniki kreatywności – umiejętności, podejście, działanie.
 2. Indywidualne uwarunkowania kreatywności.
 3. Myślenie lateralne.
 4. Ćwiczenia pamięci.
 5. Spostrzegawczość i umiejętność obserwacji.
 6. Odrzucanie schematów.
 7. Myślenie abstrakcyjne.
 8. Praca z metaforą.

Analiza

 1. Myślenie pytaniami.
 2. Siła „5 Why”.
 3. Genchi gembutsu i inne przydate zasady Toyota Way.
 4. Siła zmiany punktu widzenia.
 5. Odwrócenie problemu.
 6. Synektyka Gordona.
 7. Metoda Kepner-Tregoe.
 8. Benchmarking.
 9. Reengeneering procesów.

Synteza

 1. Łączenie informacji.
 2. Myślenie przez analogię.
 3. Pułapki wnioskowania.
 4. Odroczenie wartościowania.
 5. Burza mózgów i jej odmiany.
 6. Jak uniknąć syndromu grupowego myślenia?
 7. Wypracowanie decyzji.
 8. Argumentowanie.
Szczegóły programu modułowego

Cena

2100 zł netto

Lokalizacja

Online

Termin

Nowy termin zostanie podany

Kontakt

Zuzanna Stępień

Koordynator kursu

 • +48 510 201 314
 • Zuzanna.Stepien@pl.ey.com