Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym – EY Academy of Business

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Szkolenie adresowane jest do biegłych rewidentów, którzy chcą odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe i odświeżyć swoją wiedzę na temat rachunku przepływów pieniężnych.

Nie zdążyłeś wziąć udziału w tym szkoleniu na żywo? Zrealizuj je w formie e-learningu.

>>Rejestracja tutaj<<

Cena e-kursu: 480 zł netto

Szkolenie adresowane jest do:

 • biegłych rewidentów, którzy chcą odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe i zdobyć praktyczną wiedzę o rachunku przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym
 • osób zainteresowanych tematyką rachunku przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Podstawowe cele i korzyści szkolenia to:

 • omówienie przepisów krajowych i międzynarodowych regulujących przygotowanie rachunku przepływów pieniężnych
 • zapoznanie z techniką przygotowywania rachunku przepływów pieniężnych dla celów sprawozdania finansowego
 • omówienie na praktycznych przykładach elementów RPP w szczególności ze zwróceniem uwagi na korekty wyniku finansowego w metodzie pośredniej
 • Przepisy regulujące sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych
 • Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych
 • Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
 • Rachunek przepływów pieniężnych narzędziem zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa

Michał Błeszyński - absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta oraz międzynarodowe ACCA, CFA oraz CIA. Zatrudniony w grupie EY od 1996 roku.

8 godzin (blok rachunkowość)

Dostępne opcje

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Cena

711 zł netto

Pakiet 3 dni

Cena

2099 zł netto

Pakiet 3 dni + 2 dni e-learning (samokształcenie)

Cena

2799 zł netto

Pakiet 3 dni e-learning + 2 dni e-learning (samokształcenie)

Cena

1999 zł netto

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Szkolenie adresowane jest do biegłych rewidentów, którzy chcą odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe i odświeżyć swoją wiedzę na temat rachunku przepływów pieniężnych.

Nie zdążyłeś wziąć udziału w tym szkoleniu na żywo? Zrealizuj je w formie e-learningu.

>>Rejestracja tutaj<<

Cena e-kursu: 480 zł netto

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do:

 • biegłych rewidentów, którzy chcą odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe i zdobyć praktyczną wiedzę o rachunku przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym
 • osób zainteresowanych tematyką rachunku przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym
Cele i korzyści

Podstawowe cele i korzyści szkolenia to:

 • omówienie przepisów krajowych i międzynarodowych regulujących przygotowanie rachunku przepływów pieniężnych
 • zapoznanie z techniką przygotowywania rachunku przepływów pieniężnych dla celów sprawozdania finansowego
 • omówienie na praktycznych przykładach elementów RPP w szczególności ze zwróceniem uwagi na korekty wyniku finansowego w metodzie pośredniej
Program
 • Przepisy regulujące sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych
 • Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych
 • Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
 • Rachunek przepływów pieniężnych narzędziem zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa
Punkty edukacyjne

8 godzin (blok rachunkowość)

Szczegóły programu modułowego

Cena

711 zł netto - wczesny zapis

Lokalizacja

Online

Warszawa

Termin

10 listopada 2022

7 grudnia 2022

Kontakt

Klaudia Pliszka

Koordynator kursu

 • +48 510 201 302
 • klaudia.pliszka@pl.ey.com