Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym – EY Academy of Business

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Weź udział w tym szkoleniu na żywo lub zrealizuj je w formie e-learningu. Cena e-kursu: 480 zł netto. >>Rejestracja tutaj<<

Szkolenie adresowane jest do biegłych rewidentów, którzy chcą odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe i odświeżyć swoją wiedzę na temat rachunku przepływów pieniężnych.

Zobacz, jak uczymy w e-learningu:

Szkolenie adresowane jest do:

 • Biegłych rewidentów, którzy chcą odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe i zdobyć praktyczną wiedzę o rachunku przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym
 • Osób zainteresowanych tematyką rachunku przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Podstawowe cele i korzyści szkolenia to:

 • Omówienie przepisów krajowych i międzynarodowych regulujących przygotowanie rachunku przepływów pieniężnych
 • Zapoznanie z techniką przygotowywania rachunku przepływów pieniężnych dla celów sprawozdania finansowego
 • Omówienie na praktycznych przykładach elementów RPP w szczególności ze zwróceniem uwagi na korekty wyniku finansowego w metodzie pośredniej
 • Przepisy regulujące sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych
 • Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych
 • Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
 • Rachunek przepływów pieniężnych narzędziem zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa

Michał Błeszyński - absolwent Politechniki Wrocławskiej, w 2003 roku rozpoczął współpracę w EY w dziale audytu, gdzie badał sprawozdania finansowe zarówno małych firm, jak i grup kapitałowych. Specjalizuje się w szkoleniach finansowych, głównie z zakresu MSSF.

8 godzin (blok rachunkowość)

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Cena

790 zł netto ( 972 zł brutto )

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Weź udział w tym szkoleniu na żywo lub zrealizuj je w formie e-learningu. Cena e-kursu: 480 zł netto. >>Rejestracja tutaj<<

Szkolenie adresowane jest do biegłych rewidentów, którzy chcą odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe i odświeżyć swoją wiedzę na temat rachunku przepływów pieniężnych.

Zobacz, jak uczymy w e-learningu:

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do:

 • Biegłych rewidentów, którzy chcą odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe i zdobyć praktyczną wiedzę o rachunku przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym
 • Osób zainteresowanych tematyką rachunku przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym
Cele i korzyści

Podstawowe cele i korzyści szkolenia to:

 • Omówienie przepisów krajowych i międzynarodowych regulujących przygotowanie rachunku przepływów pieniężnych
 • Zapoznanie z techniką przygotowywania rachunku przepływów pieniężnych dla celów sprawozdania finansowego
 • Omówienie na praktycznych przykładach elementów RPP w szczególności ze zwróceniem uwagi na korekty wyniku finansowego w metodzie pośredniej
Program
 • Przepisy regulujące sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych
 • Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych
 • Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
 • Rachunek przepływów pieniężnych narzędziem zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa
Punkty edukacyjne

8 godzin (blok rachunkowość)

Szczegóły programu modułowego

Cena

790 zł netto ( 972 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

6 listopada 2024

Kontakt

Justyna Dawidziuk

Koordynator kursu

 • +48 572 002 694
 • justyna.dawidziuk@pl.ey.com