Zarządzanie ryzykiem – EY Academy of Business

Zarządzanie ryzykiem

„Nic, co warte posiadania, nie da się zdobyć bez ryzyka” – George Bernard Shaw.

Zarządzanie ryzykiem to proces pomagający organizacji zrozumieć i ocenić, co może jej przeszkodzić (lub pomóc) w osiągnięciu celów. Skuteczne zarządzanie pozwala na podjęcie odpowiednich działań zwiększających prawdopodobieństwo sukcesu i zmniejszających możliwość porażki.
Zarządzanie ryzykiem dotyczy wszystkich organizacji: dużych i małych, prywatnych i państwowych.

Szkolenie jest częścią pakietu: „Zarządzanie strategiczne” oraz „Ryzyko”.

Dwudniowe szkolenie z zarządzania ryzykiem adresujemy do właścicieli firm, członków zarządu, kadry kierowniczej, pracowników działów ryzyka, audytorów wewnętrznych oraz wszystkich zainteresowanych analizą ryzyka w organizacji. Szkolenie polecamy również pracownikom startupów.

Korzyści

 • Zrozumienie istoty zarządzania ryzykiem
 • Poznanie czynników, które decydują o sukcesie w zarządzaniu ryzykiem
 • Zdobycie umiejętności identyfikacji i analizy ryzyka
 • Poznanie praktycznych metod oceny ryzyka i sposobów zarządzania nim
 • Zrozumienie relacji między kulturą organizacji a skutecznym zarządzaniem

Dla firm

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego na Państwa indywidualne zamówienie.

Wprowadzenie

 • Ryzyko – szanse i zagrożenia
 • Czynniki ryzyka
 • Czy warto zarządzać ryzykiem? Korzyści i ograniczenia
 • Podstawowe zasady skutecznego zarządzania ryzykiem

Rodzaje ryzyka i modele zarządzania ryzykiem

 • Ryzyko strategiczne a ryzyko operacyjne
 • Różne klasyfikacje ryzyka
 • Wybrane modele zarządzania ryzykiem, w tym COSO-ERM i ISO 31000 – zwrócenie uwagi na najważniejsze elementy, bez których nie da się dobrze zarządzać ryzykiem

Identyfikacja ryzyka

 • Cele organizacji
 • Identyfikacja zdarzeń
 • Wybrane techniki pomocne przy identyfikacji ryzyka, w tym mapa procesu i analiza PESTLE
 • Rejestr ryzyka

Analiza i ocena ryzyka

 • Analiza ryzyka przy pomocy dwóch parametrów: wpływu i prawdopodobieństwa
 • Zasady tworzenia skali ocen
 • Wykorzystanie informacji zarządczych do oceny ryzyka
 • Interpretacja wyników

Postępowanie z ryzykiem

 • Ustalenie apetytu na ryzyko
 • Możliwe sposoby postępowania z ryzykiem: akceptacja, unikanie, dzielenie się, ograniczenie
 • Dobór reakcji odpowiedniej do danego ryzyka
 • Konsekwencje złego zarządzania ryzykiem

Rozwiązania organizacyjne

 • Komunikacja wewnętrzna
 • Kultura organizacji
 • Podział ról w procesie zarządzania ryzykiem

 

Cykl szkoleń z zarządzania strategicznego obejmuje trzy tematy:

Katarzyna Włodarska - od 1996 r. pracuje w grupie EY, od 1999 r. jako trener biznesu. Posiada kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) i CIA (Certified Internal Auditor). Jest specjalistką w zakresie audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie ryzykiem

Cena

2800 zł netto ( 3444 zł brutto )

 • Oszczędzasz 1380 zł

Pakiet szkoleń "Zarządzanie strategiczne"

Cena

7820 zł netto ( 9619 zł brutto )

Zarządzanie ryzykiem

„Nic, co warte posiadania, nie da się zdobyć bez ryzyka” – George Bernard Shaw.

Zarządzanie ryzykiem to proces pomagający organizacji zrozumieć i ocenić, co może jej przeszkodzić (lub pomóc) w osiągnięciu celów. Skuteczne zarządzanie pozwala na podjęcie odpowiednich działań zwiększających prawdopodobieństwo sukcesu i zmniejszających możliwość porażki.
Zarządzanie ryzykiem dotyczy wszystkich organizacji: dużych i małych, prywatnych i państwowych.

Szkolenie jest częścią pakietu: „Zarządzanie strategiczne” oraz „Ryzyko”.

Dla kogo?

Dwudniowe szkolenie z zarządzania ryzykiem adresujemy do właścicieli firm, członków zarządu, kadry kierowniczej, pracowników działów ryzyka, audytorów wewnętrznych oraz wszystkich zainteresowanych analizą ryzyka w organizacji. Szkolenie polecamy również pracownikom startupów.

Cele i korzyści

Korzyści

 • Zrozumienie istoty zarządzania ryzykiem
 • Poznanie czynników, które decydują o sukcesie w zarządzaniu ryzykiem
 • Zdobycie umiejętności identyfikacji i analizy ryzyka
 • Poznanie praktycznych metod oceny ryzyka i sposobów zarządzania nim
 • Zrozumienie relacji między kulturą organizacji a skutecznym zarządzaniem

Dla firm

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego na Państwa indywidualne zamówienie.

Program

Wprowadzenie

 • Ryzyko – szanse i zagrożenia
 • Czynniki ryzyka
 • Czy warto zarządzać ryzykiem? Korzyści i ograniczenia
 • Podstawowe zasady skutecznego zarządzania ryzykiem

Rodzaje ryzyka i modele zarządzania ryzykiem

 • Ryzyko strategiczne a ryzyko operacyjne
 • Różne klasyfikacje ryzyka
 • Wybrane modele zarządzania ryzykiem, w tym COSO-ERM i ISO 31000 – zwrócenie uwagi na najważniejsze elementy, bez których nie da się dobrze zarządzać ryzykiem

Identyfikacja ryzyka

 • Cele organizacji
 • Identyfikacja zdarzeń
 • Wybrane techniki pomocne przy identyfikacji ryzyka, w tym mapa procesu i analiza PESTLE
 • Rejestr ryzyka

Analiza i ocena ryzyka

 • Analiza ryzyka przy pomocy dwóch parametrów: wpływu i prawdopodobieństwa
 • Zasady tworzenia skali ocen
 • Wykorzystanie informacji zarządczych do oceny ryzyka
 • Interpretacja wyników

Postępowanie z ryzykiem

 • Ustalenie apetytu na ryzyko
 • Możliwe sposoby postępowania z ryzykiem: akceptacja, unikanie, dzielenie się, ograniczenie
 • Dobór reakcji odpowiedniej do danego ryzyka
 • Konsekwencje złego zarządzania ryzykiem

Rozwiązania organizacyjne

 • Komunikacja wewnętrzna
 • Kultura organizacji
 • Podział ról w procesie zarządzania ryzykiem

 

Cykl szkoleń z zarządzania strategicznego obejmuje trzy tematy:

Cena

2800 zł netto ( 9619 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

12-13 września 2024

Kontakt

Sonia Kaniewska

Koordynator kursu

 • +48 573 809 469
 • sonia.kaniewska@pl.ey.com