Budowanie strategii biznesowej – EY Academy of Business

Budowanie strategii biznesowej

„Strategia bez taktyki jest najwolniejszą drogą do zwycięstwa. Taktyka pozbawiona strategii jest zgiełkiem poprzedzającym klęskę” – Sun Tzu.

Trzydniowe szkolenie z budowania strategii adresujemy do właścicieli firm, członków zarządu oraz kadry kierowniczej wysokiego szczebla. Podstawowym celem jest przygotowanie uczestników do stworzenia spójnej strategii biznesowej organizacji.

Szkolenie jest częścią pakietu: „Strategia i kaskadowanie celów” oraz „Zarządzanie strategiczne”.

Na szkolenie zapraszamy członków zarządu i menedżerów wyższych szczebli zajmujących się kształtowaniem rzeczywistości organizacyjnej swoich firm.

Korzyści

 • Opanowanie narzędzi analizy strategicznej firmy i jej otoczenia
 • Zrozumienie istoty elementów strategii i jej wielopoziomowej struktury
 • Poznanie głównych sposobów uzyskiwania przewagi strategicznej
 • Opanowanie metody wyznaczania zrównoważonych celów strategicznych
 • Poznanie zasady oceny strategii oraz jej wdrażania i monitorowania

Dla firm

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego na Państwa indywidualne zamówienie.

Poziomy zarządzania przedsiębiorstwem

 • Zarządzanie strategiczne a operacyjne
 • Składowe elementy strategii i proces budowy strategii
 • Cykl zarządzania strategicznego

Portfel biznesu

 • Wyodrębnienie strategicznych jednostek biznesu
 • Wyodrębnienie grup strategicznych
 • Ocena portfela biznesu
 • Rola centrali firmy w zarządzaniu biznesem

Analiza otoczenia biznesowego

 • Analiza otoczenia dalszego – kluczowe czynniki zmian (PESTLE)
 • Analiza otoczenia konkurencyjnego – 5 sił
 • Częste błędy w analizach otoczenia

Analiza wnętrza organizacji

 • Diagnozowanie kluczowych zasobów
 • Diagnozowanie kluczowych kompetencji
 • Identyfikowanie słabości i ograniczeń
 • Częste błędy w analizach wnętrza

Kanwa strategii

 • Analiza SWOT
 • Określenie kierunków działania
 • Profil konkurencyjny i krytyczne czynniki sukcesu
 • Typy skutecznych strategii i wybór sposobu konkurowania

Wyznaczanie celów strategicznych

 • Misja i wizja firmy
 • Zasady celów strategicznych
 • Zrównoważona karta wyników
 • Strategie funkcjonalne

Plan wdrożenia strategii

 • Strategiczne wytyczne dla portfela projektów
 • Inicjatywy i projekty strategiczne
 • Trójstronna ocena strategii
 • Komunikowanie i monitorowanie strategii

Sławomir Jerzy Chmiel - zarządzaniem zajmował się przez dwadzieścia lat jako menedżer kontraktowy. Od 2002 roku jest doradcą i trenerem w obszarze zarządzania. Posiada rozległą wiedzę i doświadczenie w tworzeniu strategii oraz projektowaniu systemów zarządzania procesami.

Budowanie strategii biznesowej

„Strategia bez taktyki jest najwolniejszą drogą do zwycięstwa. Taktyka pozbawiona strategii jest zgiełkiem poprzedzającym klęskę” – Sun Tzu.

Trzydniowe szkolenie z budowania strategii adresujemy do właścicieli firm, członków zarządu oraz kadry kierowniczej wysokiego szczebla. Podstawowym celem jest przygotowanie uczestników do stworzenia spójnej strategii biznesowej organizacji.

Szkolenie jest częścią pakietu: „Strategia i kaskadowanie celów” oraz „Zarządzanie strategiczne”.

Dla kogo?

Na szkolenie zapraszamy członków zarządu i menedżerów wyższych szczebli zajmujących się kształtowaniem rzeczywistości organizacyjnej swoich firm.

Cele i korzyści

Korzyści

 • Opanowanie narzędzi analizy strategicznej firmy i jej otoczenia
 • Zrozumienie istoty elementów strategii i jej wielopoziomowej struktury
 • Poznanie głównych sposobów uzyskiwania przewagi strategicznej
 • Opanowanie metody wyznaczania zrównoważonych celów strategicznych
 • Poznanie zasady oceny strategii oraz jej wdrażania i monitorowania

Dla firm

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego na Państwa indywidualne zamówienie.

Program

Poziomy zarządzania przedsiębiorstwem

 • Zarządzanie strategiczne a operacyjne
 • Składowe elementy strategii i proces budowy strategii
 • Cykl zarządzania strategicznego

Portfel biznesu

 • Wyodrębnienie strategicznych jednostek biznesu
 • Wyodrębnienie grup strategicznych
 • Ocena portfela biznesu
 • Rola centrali firmy w zarządzaniu biznesem

Analiza otoczenia biznesowego

 • Analiza otoczenia dalszego – kluczowe czynniki zmian (PESTLE)
 • Analiza otoczenia konkurencyjnego – 5 sił
 • Częste błędy w analizach otoczenia

Analiza wnętrza organizacji

 • Diagnozowanie kluczowych zasobów
 • Diagnozowanie kluczowych kompetencji
 • Identyfikowanie słabości i ograniczeń
 • Częste błędy w analizach wnętrza

Kanwa strategii

 • Analiza SWOT
 • Określenie kierunków działania
 • Profil konkurencyjny i krytyczne czynniki sukcesu
 • Typy skutecznych strategii i wybór sposobu konkurowania

Wyznaczanie celów strategicznych

 • Misja i wizja firmy
 • Zasady celów strategicznych
 • Zrównoważona karta wyników
 • Strategie funkcjonalne

Plan wdrożenia strategii

 • Strategiczne wytyczne dla portfela projektów
 • Inicjatywy i projekty strategiczne
 • Trójstronna ocena strategii
 • Komunikowanie i monitorowanie strategii

Cena

2900 zł netto

Lokalizacja

Warszawa

Termin

30 sierpnia – 1 września 2023

Kontakt

Sonia Kaniewska

Koordynator kursu

 • +48 573 809 469
 • Sonia.Bartnik@pl.ey.com