Strategia i kaskadowanie celów – EY Academy of Business

Strategia i kaskadowanie celów

Na czym polega skuteczne zarządzanie? Zdaniem Petera Druckera chodzi o kierowanie wysiłków całej kadry kierowniczej ku wspólnym celom. Tylko najpierw trzeba te cele – dla firmy jako całości – zdefiniować. Potrzebna jest jeszcze strategia, czyli pomysł na to, w jaki sposób cele zostaną zrealizowane. Na koniec trzeba to wszystko przełożyć na poziom operacyjny, na konkretne działania.

W pakiecie „Strategia i kaskadowanie celów” znalazły się wszystkie powyższe zagadnienia. To pozycja obowiązkowa dla członków zarządu i menedżerów wyższego szczebla zajmujących się kształtowaniem rzeczywistości swoich firm.

Pakiet składa się z następujących szkoleń:

Budowanie strategii biznesowej

Kaskadowanie celów strategicznych i zarządzanie przez cele

Strategia i kaskadowanie celów

Na czym polega skuteczne zarządzanie? Zdaniem Petera Druckera chodzi o kierowanie wysiłków całej kadry kierowniczej ku wspólnym celom. Tylko najpierw trzeba te cele – dla firmy jako całości – zdefiniować. Potrzebna jest jeszcze strategia, czyli pomysł na to, w jaki sposób cele zostaną zrealizowane. Na koniec trzeba to wszystko przełożyć na poziom operacyjny, na konkretne działania.

W pakiecie „Strategia i kaskadowanie celów” znalazły się wszystkie powyższe zagadnienia. To pozycja obowiązkowa dla członków zarządu i menedżerów wyższego szczebla zajmujących się kształtowaniem rzeczywistości swoich firm.

Pakiet składa się z następujących szkoleń:

Budowanie strategii biznesowej

Kaskadowanie celów strategicznych i zarządzanie przez cele

Szkolenia w tym pakiecie
Budowanie strategii biznesowej

Cena

  • 16 May 2023
Zarządzanie przez cele

Cena

  • 5 June 2023

Cena

4860 zł netto (+ 23% VAT)