Zarządzanie przez cele – EY Academy of Business

Zarządzanie przez cele

„Strategię należy zaszczepiać w dół organizacji szczebel po szczeblu, ale rzadko tak się dzieje. Zazwyczaj ludzie na dolnych poziomach są zostawieni sami sobie i oczekuje się od nich, że będą potrafili zinterpretować strategię i samodzielnie określić swój wkład w jej realizację. Nic więc dziwnego, że szeregowi pracownicy robią zwykle to, co robili dotychczas, nawet jeśli nie jest to zgodne ze strategią” – Stephen Drotter.

Trzydniowe szkolenie z kaskadowania celów adresujemy do właścicieli firm, członków zarządu oraz kadry kierowniczej wysokiego szczebla. Podstawowym celem jest przygotowanie uczestników do wdrożenia przyjętej strategii biznesowej w życie.

Szkolenie jest częścią pakietu: „Strategia i kaskadowanie celów” oraz „Zarządzanie strategiczne”.

Na szkolenie zapraszamy członków zarządu i menedżerów wyższych szczebli zajmujących się kształtowaniem rzeczywistości organizacyjnej swoich firm.

Korzyści

 • Zrozumienie różnicy między celami a środkami do celów
 • Poznanie zasad wyznaczania celów dla menedżerów projektów i procesów
 • Poznanie reguł rozliczania jednostek organizacyjnych z wyników i sposobów pracy
 • Zrozumienie relacji między zarządzaniem przez cele a innymi systemami zarządzania
 • Poznanie związków między celami strategicznymi a celami jednostek organizacyjnych

Dla firm

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego na Państwa indywidualne zamówienie.

Natura celów

 • Cele a środki do celów
 • Zasada SMART i jej odmiany
 • Zasada równoważenia celów
 • Cele w zarządzaniu procesami
 • Cele w zarządzaniu projektami

Przykłady celów

 • Cele w centrach zysku i kosztów
 • Cele w obszarze sprzedaży
 • Cele w obszarze wytwarzania
 • Cele w obszarze logistyki
 • Cele w obszarze utrzymania
 • Cele w obszarze HR
 • Cele w obszarze finansów
 • Cele w strukturach rozproszonych

Zasady wyznaczania celów i rozliczania wyników

 • Tryb wyznaczania celów
 • Zasady pomiaru i monitorowania wyników
 • Rola kontrolingu w zarządzaniu przez cele
 • Rola audytu w zarządzaniu przez cele
 • Zasady reagowania na odchylenia wyników od celów

Zasady ułatwiające skuteczną realizację strategii

 • Odpowiedzialność za cele strategiczne
 • Dedykowanie zasobów do celów strategicznych
 • Wpływ celów strategicznych na projekty i procesy w organizacji

Przekładanie strategii na działania operacyjne

 • Istota i struktura strategii funkcjonalnych
 • Strategiczne kryteria kwalifikowania projektów do portfela
 • Związki strategii z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych
 • Przekładanie celów strategicznych na cele jednostek organizacyjnych

Wpływ zarządzania przez cele na funkcjonowanie organizacji

 • ZPC a system okresowych ocen pracowników
 • ZPC a system wynagrodzeń zasadniczych
 • ZPC a rozwój innowacyjności
 • ZPC a system motywacji
Zarządzanie przez cele

„Strategię należy zaszczepiać w dół organizacji szczebel po szczeblu, ale rzadko tak się dzieje. Zazwyczaj ludzie na dolnych poziomach są zostawieni sami sobie i oczekuje się od nich, że będą potrafili zinterpretować strategię i samodzielnie określić swój wkład w jej realizację. Nic więc dziwnego, że szeregowi pracownicy robią zwykle to, co robili dotychczas, nawet jeśli nie jest to zgodne ze strategią” – Stephen Drotter.

Trzydniowe szkolenie z kaskadowania celów adresujemy do właścicieli firm, członków zarządu oraz kadry kierowniczej wysokiego szczebla. Podstawowym celem jest przygotowanie uczestników do wdrożenia przyjętej strategii biznesowej w życie.

Szkolenie jest częścią pakietu: „Strategia i kaskadowanie celów” oraz „Zarządzanie strategiczne”.

Dla kogo?

Na szkolenie zapraszamy członków zarządu i menedżerów wyższych szczebli zajmujących się kształtowaniem rzeczywistości organizacyjnej swoich firm.

Cele i korzyści

Korzyści

 • Zrozumienie różnicy między celami a środkami do celów
 • Poznanie zasad wyznaczania celów dla menedżerów projektów i procesów
 • Poznanie reguł rozliczania jednostek organizacyjnych z wyników i sposobów pracy
 • Zrozumienie relacji między zarządzaniem przez cele a innymi systemami zarządzania
 • Poznanie związków między celami strategicznymi a celami jednostek organizacyjnych

Dla firm

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego na Państwa indywidualne zamówienie.

Program

Natura celów

 • Cele a środki do celów
 • Zasada SMART i jej odmiany
 • Zasada równoważenia celów
 • Cele w zarządzaniu procesami
 • Cele w zarządzaniu projektami

Przykłady celów

 • Cele w centrach zysku i kosztów
 • Cele w obszarze sprzedaży
 • Cele w obszarze wytwarzania
 • Cele w obszarze logistyki
 • Cele w obszarze utrzymania
 • Cele w obszarze HR
 • Cele w obszarze finansów
 • Cele w strukturach rozproszonych

Zasady wyznaczania celów i rozliczania wyników

 • Tryb wyznaczania celów
 • Zasady pomiaru i monitorowania wyników
 • Rola kontrolingu w zarządzaniu przez cele
 • Rola audytu w zarządzaniu przez cele
 • Zasady reagowania na odchylenia wyników od celów

Zasady ułatwiające skuteczną realizację strategii

 • Odpowiedzialność za cele strategiczne
 • Dedykowanie zasobów do celów strategicznych
 • Wpływ celów strategicznych na projekty i procesy w organizacji

Przekładanie strategii na działania operacyjne

 • Istota i struktura strategii funkcjonalnych
 • Strategiczne kryteria kwalifikowania projektów do portfela
 • Związki strategii z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych
 • Przekładanie celów strategicznych na cele jednostek organizacyjnych

Wpływ zarządzania przez cele na funkcjonowanie organizacji

 • ZPC a system okresowych ocen pracowników
 • ZPC a system wynagrodzeń zasadniczych
 • ZPC a rozwój innowacyjności
 • ZPC a system motywacji

Cena

2900 zł netto

Lokalizacja

Warszawa

Termin

5-7 czerwca 2023

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 16:30

Kontakt

Sonia Kaniewska

Koordynator kursu

 • +48 573 809 469
 • Sonia.Bartnik@pl.ey.com