Ryzyko – EY Academy of Business

Ryzyko

Ryzyko jest wpisane w podejmowanie działań – każdy menedżer i każda organizacja zarządza ryzykiem, nawet jeśli o tym nie wie. O konieczności świadomego zarządzania ryzykiem przypomina rosnąca liczba kataklizmów (np. pożarów, epidemii), nagła upadłość kluczowego dostawcy lub odbiorcy, utrata reputacji, wejście na rynek wysoce innowacyjnych produktów, czy wprowadzenie nowych regulacji prawnych. Mówi się, że XXI wiek będzie wiekiem ryzyka.
Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na pytania:

 • czym jest ryzyko?
 • jak ważna w zarządzaniu jest świadomość i kultura ryzyka?
 • jak można ocenić ryzyko i jak uniknąć błędów w tej ocenie?
 • jakie są sposoby ograniczenia ryzyka?
 • kto za co odpowiada?

ten pakiet jest dla Ciebie!

Pakiet składa się z następujących szkoleń:

Zarządzanie ryzykiem

Ocena procesu zarządzania ryzykiem

Ryzyko

Ryzyko jest wpisane w podejmowanie działań – każdy menedżer i każda organizacja zarządza ryzykiem, nawet jeśli o tym nie wie. O konieczności świadomego zarządzania ryzykiem przypomina rosnąca liczba kataklizmów (np. pożarów, epidemii), nagła upadłość kluczowego dostawcy lub odbiorcy, utrata reputacji, wejście na rynek wysoce innowacyjnych produktów, czy wprowadzenie nowych regulacji prawnych. Mówi się, że XXI wiek będzie wiekiem ryzyka.
Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na pytania:

 • czym jest ryzyko?
 • jak ważna w zarządzaniu jest świadomość i kultura ryzyka?
 • jak można ocenić ryzyko i jak uniknąć błędów w tej ocenie?
 • jakie są sposoby ograniczenia ryzyka?
 • kto za co odpowiada?

ten pakiet jest dla Ciebie!

Pakiet składa się z następujących szkoleń:

Zarządzanie ryzykiem

Ocena procesu zarządzania ryzykiem

Szkolenia w tym pakiecie
Zarządzanie ryzykiem

Cena

 • 12 - 13 September 2024
Ocena procesu zarządzania ryzykiem

Cena

 • 10 - 11 December 2024

Cena

5040 zł netto