Zarządzanie zespołem produkcyjnym – EY Academy of Business

Zarządzanie zespołem produkcyjnym

Efektywne zarządzanie zespołem produkcyjnym to podstawa funkcjonowania każdej nowoczesnej fabryki. W trakcie warsztatu, poza podstawowymi elementami związanymi z zarządzaniem, przekazanych będzie wiele innych kluczowych aspektów, takich jak zarządzanie czasem, komunikacja w zespole oraz coaching w procesach dla osiągania celów indywidualnych i zespołowych.

Warsztat dedykowany jest dla osób zarządzających obszarami produkcyjnymi oraz osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje/wiedzę w kierunku zarządzania obszarami operacyjnymi.

Cel szkolenia:

Celem warsztatu jest przekazanie kluczowych informacji dotyczących kompetencji związanych z zarządzaniem/przewodzeniem obszarom produkcyjnym/operacyjnym, rolą i odpowiedzialnością osób zarządzających oraz budowaniem kultury wspólnego biegu do osiągania celów jako zespół.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Zapoznanie się z rolą i zadaniami osoby odpowiedzialnej za zespół produkcyjny/operacyjny
 • Poznanie kluczowych aspektów zarządzania/przewodzenia zespołom w oparciu o 5M/QCDM
 • Umiejętność zarządzania czasem własnym i zespołu
 • Podniesienie jakości komunikacji w zespole
 • Poznanie sposobów motywowania zespołu
 • Zdobycie niezbędnej wiedzy i wsparcia narzędziowego do codziennej pracy z zespołem
 • Budowanie kompetencji zespołu poprzez codzienny coaching w procesach

Dzień 1:

Rola i zadania osoby odpowiedzialnej za zespół:

 • Ja jako przełożony – motywacja i kompetencje do zarządzania zespołem
 • Wymagane umiejętności i kompetencje do pracy z zespołem
 • Budowanie zespołu w oparciu o kompetencje i efektywność
 • Skuteczność operacyjna a efektywność procesowa – studium przypadków
 • Ćwiczenia

Bieg do celu w codziennej pracy – zespół i współpraca a wspólne cele:

 • Cele zespołu a cele przełożonego
 • Budowanie zespołu do osiągania wysokiej efektywności
 • Cele indywidualne pracowników – studium przypadków
 • Aktywacja – Działania – Konsekwencje – ćwiczenia
 • Uczę się – Wykonuję – Uczę inne osoby – studium przypadków i ćwiczenie

Dzień 2:

Autorytet przełożonego:

 • Typy przywództwa i gdzie jest organizacja
 • Przywództwo sytuacyjne w operacjach
 • Lider wspierający
 • Budowanie relacji przełożony – podwładny
 • Jak kolega staje się przełożonym – studium przypadku
 • Cechy lidera – ważne czy nie. Omówienie narzędzi oceniających cechy przełożonego

Komunikacja i odpowiedzialność jako kluczowe elementy:

 • Podział pracy w zespole
 • Spotkania otwierające i zamykające codzienną pracę
 • Codzienne spotkania z zespołem i czas dla zespołu – jak zarządzać swoją dostępnością dla zespołu i współpracowników
 • Zaangażowanie zespołu
 • Ocena współpracownika – jak to robić, aby motywować
 • Kontraktowanie i konfrontowanie zadań – trudne i łatwe rozmowy

Praktyczne narzędzia przełożonego:

 • Wskaźniki własne, zespołowe i indywidualne – jak wyznaczać i nadzorować
 • Idź i zobacz – coaching w procesie
 • Zasada 3Z – budowanie kompetencji własnych i zespołu
 • Zarządzanie konfliktem
 • Zaufanie i zasada wzajemności – wychodzenie ze strefy komfortu
 • Kluczowe narzędzia – matryce kompetencji/plany zastępstw/procedura eskalacji/audyty procesu
 • Cele krótko i długoterminowe – plan własny i każdej osoby w zespole
 • Umiejętność rozwiązywania problemów w procesach – najważniejsza kompetencja zespołu
 • Ćwiczenia

Jarosław Okoń - trener w EY Academy of Business od 2013 roku. Przez wiele lat pracował w firmach produkcyjnych na różnych stanowiskach w obszarze produkcji i działach wspomagających. Był także odpowiedzialny za restrukturyzację firm i projekty typu „green field”.

Zarządzanie zespołem produkcyjnym

Cena

1790 zł netto ( 2202 zł brutto )

Zarządzanie zespołem produkcyjnym

Efektywne zarządzanie zespołem produkcyjnym to podstawa funkcjonowania każdej nowoczesnej fabryki. W trakcie warsztatu, poza podstawowymi elementami związanymi z zarządzaniem, przekazanych będzie wiele innych kluczowych aspektów, takich jak zarządzanie czasem, komunikacja w zespole oraz coaching w procesach dla osiągania celów indywidualnych i zespołowych.

Dla kogo?

Warsztat dedykowany jest dla osób zarządzających obszarami produkcyjnymi oraz osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje/wiedzę w kierunku zarządzania obszarami operacyjnymi.

Cele i korzyści

Cel szkolenia:

Celem warsztatu jest przekazanie kluczowych informacji dotyczących kompetencji związanych z zarządzaniem/przewodzeniem obszarom produkcyjnym/operacyjnym, rolą i odpowiedzialnością osób zarządzających oraz budowaniem kultury wspólnego biegu do osiągania celów jako zespół.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Zapoznanie się z rolą i zadaniami osoby odpowiedzialnej za zespół produkcyjny/operacyjny
 • Poznanie kluczowych aspektów zarządzania/przewodzenia zespołom w oparciu o 5M/QCDM
 • Umiejętność zarządzania czasem własnym i zespołu
 • Podniesienie jakości komunikacji w zespole
 • Poznanie sposobów motywowania zespołu
 • Zdobycie niezbędnej wiedzy i wsparcia narzędziowego do codziennej pracy z zespołem
 • Budowanie kompetencji zespołu poprzez codzienny coaching w procesach
Program

Dzień 1:

Rola i zadania osoby odpowiedzialnej za zespół:

 • Ja jako przełożony – motywacja i kompetencje do zarządzania zespołem
 • Wymagane umiejętności i kompetencje do pracy z zespołem
 • Budowanie zespołu w oparciu o kompetencje i efektywność
 • Skuteczność operacyjna a efektywność procesowa – studium przypadków
 • Ćwiczenia

Bieg do celu w codziennej pracy – zespół i współpraca a wspólne cele:

 • Cele zespołu a cele przełożonego
 • Budowanie zespołu do osiągania wysokiej efektywności
 • Cele indywidualne pracowników – studium przypadków
 • Aktywacja – Działania – Konsekwencje – ćwiczenia
 • Uczę się – Wykonuję – Uczę inne osoby – studium przypadków i ćwiczenie

Dzień 2:

Autorytet przełożonego:

 • Typy przywództwa i gdzie jest organizacja
 • Przywództwo sytuacyjne w operacjach
 • Lider wspierający
 • Budowanie relacji przełożony – podwładny
 • Jak kolega staje się przełożonym – studium przypadku
 • Cechy lidera – ważne czy nie. Omówienie narzędzi oceniających cechy przełożonego

Komunikacja i odpowiedzialność jako kluczowe elementy:

 • Podział pracy w zespole
 • Spotkania otwierające i zamykające codzienną pracę
 • Codzienne spotkania z zespołem i czas dla zespołu – jak zarządzać swoją dostępnością dla zespołu i współpracowników
 • Zaangażowanie zespołu
 • Ocena współpracownika – jak to robić, aby motywować
 • Kontraktowanie i konfrontowanie zadań – trudne i łatwe rozmowy

Praktyczne narzędzia przełożonego:

 • Wskaźniki własne, zespołowe i indywidualne – jak wyznaczać i nadzorować
 • Idź i zobacz – coaching w procesie
 • Zasada 3Z – budowanie kompetencji własnych i zespołu
 • Zarządzanie konfliktem
 • Zaufanie i zasada wzajemności – wychodzenie ze strefy komfortu
 • Kluczowe narzędzia – matryce kompetencji/plany zastępstw/procedura eskalacji/audyty procesu
 • Cele krótko i długoterminowe – plan własny i każdej osoby w zespole
 • Umiejętność rozwiązywania problemów w procesach – najważniejsza kompetencja zespołu
 • Ćwiczenia

Cena

1790 zł netto ( 2202 zł brutto )

Lokalizacja

Warszawa

Termin

Nowy termin zostanie podany wkrótce

Kontakt

Karina Kumanikina

Koordynator kursu

 • +48 572 002 706
 • karina.kumanikina@pl.ey.com