Zintegrowany Model Przywództwa – czyli jaki jest Twój styl przywództwa i jak skuteczny/a jesteś w tej roli – EY Academy of Business

Zintegrowany Model Przywództwa – czyli jaki jest Twój styl przywództwa i jak skuteczny/a jesteś w tej roli

Czy sposób, w jaki wykorzystujesz swoje przywództwo jest skuteczne? Czy preferowany przez Ciebie styl działania i zachowania, jaki prezentujesz w relacjach z podwładnymi, są dopasowane do warunków, w których działasz? Na te pytania uzyskasz odpowiedź dzięki testowi ILM72, który diagnozuje Zintegrowany Model Przywództwa.

Test ILM72 pomoże zdiagnozować Twój indywidualny styl przywództwa oraz umiejętności i zachowania najważniejsze z punktu widzenia wydajnego przywództwa. Ponieważ dobry przywódca to taki, który działa adekwatnie do uwarunkowań otoczenia – w tym właśnie kontekście przeanalizujemy Twoje wyniki.

Cel testu

Test ILM72 pomoże zdiagnozować Twój indywidualny, preferowany styl przywództwa, uwzględniając 6 wymiarów:

 • Zorientowany na Zadania – Zorientowany na ludzi,
 • Elastyczny – Zasadniczy,
 • Zdecentralizowany – Scentralizowany,
 • Zarządzający przez pochwały – Zarządzający przez wymagania,
 • Nastawiony na proces – Nastawiony na efekt,
 • Opierający się na zdobytej wiedzy – Opierający się na wrodzonych zasobach.

Korzyści

Dzięki testowi uzyskasz informacje o skuteczności Twojego stylu przywództwa w trzech obszarach:

 • koncentracja na osiągnięciu REZULTATÓW (determinacja do osiągania sukcesu),
 • koncentracja na poszczególnych PRACOWNIKACH (wzmacnianie potencjału, pewności oraz oddania poszczególnych osób),
 • koncentracja na PRACY ZESPOŁOWEJ (koncentracja na zagospodarowaniu potencjału zespołu jako całości).

Ponadto dowiesz się:

 • które czynniki są Twoją mocną stroną i na nich możesz szczególnie budować swoją efektywność w sytuacji, w której działasz jako przywódca,
 • które czynniki warto zmodyfikować tak, by Twoje przywództwo było lepiej dopasowane do warunków i skuteczne, a tym samym, w jakich obszarach warto poszukać wiedzy, narzędzi i technik, by się wzmocnić.

Test ILM72 wraz z informacją zwrotną wesprze Cię w kształtowaniu optymalnego i skutecznego przywództwa dzięki:

 • przeanalizowaniu, gdzie i w jaki sposób Twój styl przywódczy może być rozwijany w danej sytuacji,
 • zidentyfikowaniu kluczowych umiejętności i kompetencji efektywnego przywództwa,
 • wypracowaniu spersonalizowanych wskazówek i strategii rozwoju Twojego potencjału przywódczego.

ILM72 jest testem psychometrycznym. Oznacza to, że pomiar oraz jego wyniki są wystandaryzowane i zobiektywizowane.

 1. Masz pewność, że mierzy dokładnie i tylko to, co powinien mierzyć (w tym przypadku skuteczność przywództwa i profil zachowań przywódczych) – czyli ma potwierdzoną trafność.
 2. Twoje wyniki są wiarygodne i precyzyjnie odzwierciedlają to, jak myślisz i działasz (nie zależą od chwilowego nastroju czy innych warunków) – czyli ma potwierdzoną rzetelność.
 3. Twoje wyniki są umieszczone w szerszym kontekście i odniesione do rozkładu danej cechy (w tym przypadku odporności psychicznej) w populacji menedżerów. Dzięki temu otrzymujesz wynik zobiektywizowany w odniesieniu do osób podobnych Tobie (np. pod względem płci czy wieku). To oznacza, że test jest znormalizowany.
 4. Wyniki mają ujednolicony sposób interpretacji – czyli test jest wystandaryzowany.

Co zawiera pakiet?

 • Test stylu i skuteczności przywództwa ILM72 realizowany on-line.
 • Około 90-minutową sesję on-line, podczas której:
  • poznasz wymiary i czynniki, które wpływają na skuteczność przywództwa oraz wymiary, które opisują styl przywództwa;
  • szczegółowo omówimy Twoje wyniki, odnosząc się do kontekstu i uwarunkowań, w których działasz;
  • przeanalizujemy czynniki, które mogą pozytywnie i negatywnie wpływać na Twoją skuteczność w roli przywódcy oraz adekwatność stylu przewodzenia do uwarunkowań, w jakich działasz;
  • zdefiniujesz kluczowe dla Ciebie cele rozwojowe w zakresie stylu i skuteczności przywództwa.

Jak wygląda proces?

 1. Potwierdzasz, że chcesz zrealizować test stylu przywództwa ILM72.
 2. Otrzymujesz zaproszenie z linkiem do wykonania testu (zajmuje on około 10-15 minut).
 3. Umawiamy termin informacji zwrotnej on-line.
 4. Spotykasz się z naszym Konsultantem, by omówić swoje wyniki i wypracować cele rozwojowe.

Dodatkowo otrzymujesz 19-stronicowy raport, który zawiera:

 • Twoje wyniki w każdym z 6 kluczowych wymiarów definiujących Twój styl przywództwa,
 • Twoje wyniki w każdym z 3 czynników odpowiadających za wydajność Twojego przywództwa,
 • interpretację każdego uzyskanego wyniku,
 • sugestie rozwojowe dla każdego szczegółowego wymiaru stylu przywództwa.

Po wykonaniu testu i ustaleniu celów rozwojowych możesz chcieć skorzystać z indywidualnego wsparcia w realizacji celów, które sobie postawiłeś/aś. Skontaktuj się z nami, a polecimy Ci naszego Eksperta, który poprowadzi z Tobą sesje rozwojowe.

Sesja indywidualna zostanie poprowadzona przez certyfikującego trenera ILM72.

Lektury dla kadry C-level – prezesów i liderów, którzy nie zatrzymują się w rozwoju

Narracja w przywództwie
Spotkanie autorskie z Markiem Kochanem

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu z Markiem Kochanem, autorem książki "Turban mistrza Mansura. Opowieści sufickie dla mówców i przywódców", które poświecimy kreacji narracji w biznesie.

10 przykazań dla zwycięzców
Spotkanie autorskie z Ewą Opolską

Weź udział w spotkaniu autorskim z Ewą Opolską, współautorką książki "Po co nam praca” i dowiedz się jak zbudować strategię, która pozwoli Ci odnieść sukces.

Menedżerskie rozmowy 1 na 1
Spotkanie autorskie z Tomaszem Bagińskim

Rozmowy 1 na 1 są kluczowym narzędziem w dyspozycji menedżera, które pozwalają mu lepiej zrozumieć i zmotywować swoich pracowników. Jak jednak poprawnie prowadzić rozmowy, na co uważać i jak przemienić górnolotne hasła w realne działania mające wpływ na funkcjonowanie zespołów? Nikt nie zna odpowiedzi na te pytania lepiej niż Tomasz Bagiński, przedsiębiorca, konsultant, trener EY Academy of Business i autor książki 1 na 1.

Rusza nowa seria podcastów "Leadership - wyzwania kadry C-level"

Ruszamy z nowym cyklem podcastów "Leadership - wyzwania kadry C-level" skupionym wokół wyzwań liderów i sposobów zarządzania kadrą menedżerską.

Test wraz z sesją omawiającą wyniki

Cena

1280 zł netto ( 1574 zł brutto )

Test wraz z sesją omawiającą wyniki oraz sesją coachingową

Cena

2100 zł netto ( 2583 zł brutto )

Zintegrowany Model Przywództwa – czyli jaki jest Twój styl przywództwa i jak skuteczny/a jesteś w tej roli

Czy sposób, w jaki wykorzystujesz swoje przywództwo jest skuteczne? Czy preferowany przez Ciebie styl działania i zachowania, jaki prezentujesz w relacjach z podwładnymi, są dopasowane do warunków, w których działasz? Na te pytania uzyskasz odpowiedź dzięki testowi ILM72, który diagnozuje Zintegrowany Model Przywództwa.

Test ILM72 pomoże zdiagnozować Twój indywidualny styl przywództwa oraz umiejętności i zachowania najważniejsze z punktu widzenia wydajnego przywództwa. Ponieważ dobry przywódca to taki, który działa adekwatnie do uwarunkowań otoczenia – w tym właśnie kontekście przeanalizujemy Twoje wyniki.

Cele i korzyści

Cel testu

Test ILM72 pomoże zdiagnozować Twój indywidualny, preferowany styl przywództwa, uwzględniając 6 wymiarów:

 • Zorientowany na Zadania – Zorientowany na ludzi,
 • Elastyczny – Zasadniczy,
 • Zdecentralizowany – Scentralizowany,
 • Zarządzający przez pochwały – Zarządzający przez wymagania,
 • Nastawiony na proces – Nastawiony na efekt,
 • Opierający się na zdobytej wiedzy – Opierający się na wrodzonych zasobach.

Korzyści

Dzięki testowi uzyskasz informacje o skuteczności Twojego stylu przywództwa w trzech obszarach:

 • koncentracja na osiągnięciu REZULTATÓW (determinacja do osiągania sukcesu),
 • koncentracja na poszczególnych PRACOWNIKACH (wzmacnianie potencjału, pewności oraz oddania poszczególnych osób),
 • koncentracja na PRACY ZESPOŁOWEJ (koncentracja na zagospodarowaniu potencjału zespołu jako całości).

Ponadto dowiesz się:

 • które czynniki są Twoją mocną stroną i na nich możesz szczególnie budować swoją efektywność w sytuacji, w której działasz jako przywódca,
 • które czynniki warto zmodyfikować tak, by Twoje przywództwo było lepiej dopasowane do warunków i skuteczne, a tym samym, w jakich obszarach warto poszukać wiedzy, narzędzi i technik, by się wzmocnić.

Test ILM72 wraz z informacją zwrotną wesprze Cię w kształtowaniu optymalnego i skutecznego przywództwa dzięki:

 • przeanalizowaniu, gdzie i w jaki sposób Twój styl przywódczy może być rozwijany w danej sytuacji,
 • zidentyfikowaniu kluczowych umiejętności i kompetencji efektywnego przywództwa,
 • wypracowaniu spersonalizowanych wskazówek i strategii rozwoju Twojego potencjału przywódczego.
Co obejmuje test?

ILM72 jest testem psychometrycznym. Oznacza to, że pomiar oraz jego wyniki są wystandaryzowane i zobiektywizowane.

 1. Masz pewność, że mierzy dokładnie i tylko to, co powinien mierzyć (w tym przypadku skuteczność przywództwa i profil zachowań przywódczych) – czyli ma potwierdzoną trafność.
 2. Twoje wyniki są wiarygodne i precyzyjnie odzwierciedlają to, jak myślisz i działasz (nie zależą od chwilowego nastroju czy innych warunków) – czyli ma potwierdzoną rzetelność.
 3. Twoje wyniki są umieszczone w szerszym kontekście i odniesione do rozkładu danej cechy (w tym przypadku odporności psychicznej) w populacji menedżerów. Dzięki temu otrzymujesz wynik zobiektywizowany w odniesieniu do osób podobnych Tobie (np. pod względem płci czy wieku). To oznacza, że test jest znormalizowany.
 4. Wyniki mają ujednolicony sposób interpretacji – czyli test jest wystandaryzowany.

Co zawiera pakiet?

 • Test stylu i skuteczności przywództwa ILM72 realizowany on-line.
 • Około 90-minutową sesję on-line, podczas której:
  • poznasz wymiary i czynniki, które wpływają na skuteczność przywództwa oraz wymiary, które opisują styl przywództwa;
  • szczegółowo omówimy Twoje wyniki, odnosząc się do kontekstu i uwarunkowań, w których działasz;
  • przeanalizujemy czynniki, które mogą pozytywnie i negatywnie wpływać na Twoją skuteczność w roli przywódcy oraz adekwatność stylu przewodzenia do uwarunkowań, w jakich działasz;
  • zdefiniujesz kluczowe dla Ciebie cele rozwojowe w zakresie stylu i skuteczności przywództwa.

Jak wygląda proces?

 1. Potwierdzasz, że chcesz zrealizować test stylu przywództwa ILM72.
 2. Otrzymujesz zaproszenie z linkiem do wykonania testu (zajmuje on około 10-15 minut).
 3. Umawiamy termin informacji zwrotnej on-line.
 4. Spotykasz się z naszym Konsultantem, by omówić swoje wyniki i wypracować cele rozwojowe.

Dodatkowo otrzymujesz 19-stronicowy raport, który zawiera:

 • Twoje wyniki w każdym z 6 kluczowych wymiarów definiujących Twój styl przywództwa,
 • Twoje wyniki w każdym z 3 czynników odpowiadających za wydajność Twojego przywództwa,
 • interpretację każdego uzyskanego wyniku,
 • sugestie rozwojowe dla każdego szczegółowego wymiaru stylu przywództwa.

Po wykonaniu testu i ustaleniu celów rozwojowych możesz chcieć skorzystać z indywidualnego wsparcia w realizacji celów, które sobie postawiłeś/aś. Skontaktuj się z nami, a polecimy Ci naszego Eksperta, który poprowadzi z Tobą sesje rozwojowe.

Sesja indywidualna zostanie poprowadzona przez certyfikującego trenera ILM72.

Szczegóły programu modułowego

Cena

1280 zł netto ( 2583 zł brutto ) - test wraz z sesją omawiającą wyniki

2100 zł netto ( 2583 zł brutto ) - test wraz z sesją omawiającą wyniki oraz sesją coachingową

Kontakt

Sonia Kaniewska

Koordynator kursu

 • +48 573 809 469
 • sonia.kaniewska@pl.ey.com