Academy of Business

CIA - szkolenia przygotowujące do egzaminów

Intensywne szkolenia CIA 1 i CIA 2 w nowej lokalizacji:
Wrocławska Akademia CIA w terminie 5-9 września 2016 r.

Nasze doświadczenia oraz informacje zwrotne od zdających egzaminy pokazują wyraźnie, że lepsze efekty przygotowania do egzaminów CIA przynosi nauka do pierwszych dwóch części razem. Sylabusy tych części są mocno powiązane, wiele tematów się powtarza. Przekłada się to później na lepszą zdawalność obu egzaminów

Dodatkowy atut to fakt, że szkolenia CIA 1 i CIA 2 w normalnym trybie kosztują razem 3940 zł, a Wrocławska Akademia tylko 3100 zł. Oszczędzasz 840 zł!


Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną, obiektywnie doradczą, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Pomaga on organizacji
w osiąganiu celów poprzez systematyczne i zdyscyplinowane podejście do oceny i  doskonalenia skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i governance.


Egzaminy CIA sprawdzają wiedzę kandydata oraz jego umiejętności w zakresie aktualnej praktyki audytu wewnętrznego. Osoba, która odbyła szkolenia CIA i posiada certyfikat CIA, niezależnie od dalszej kariery zawodowej, wykazuje się umiejętnościami efektywnego zarządzania ryzykiem oraz znajomością zasad działania systemu kontroli wewnętrznej.

Osoby, które mają za sobą szkolenia i zdany egzaminy CIA,  prezentują otoczeniu profesjonalizm oraz wysokie kwalifikacje. Dokładnie rozumieją zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz związane z nią ryzyko i system kontroli. Oferują swojej organizacji dodatkowe umiejętności zawodowe oraz pogłębioną znajomość działalności operacyjnej. Stanowią wartościową siłę fachową dla kierownictw
i zarządów organizacji, pomagają w osiąganiu celów i zamierzeń.

Informacje i opinie o kwalifikacjach CIA można znaleźć na stronach www.theiia.org (w języku angielskim) oraz www.iia.org.pl 
(w języku polskim).

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się na szkolenie

Masz pytania?

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji poproś o kontakt, a nasz konsultant oddzwoni do Ciebie w ciągu 24 godzin.

Skontaktuj się z nami