Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Executive Management   Pozytywna autoprezentacja, czyli jak się chwalić w sytuacjach zawodowych

Pozytywna autoprezentacja, czyli jak się chwalić w sytuacjach zawodowych

Termin: 26 października 2021 I Warszawa

Cena: 3250 zł netto

Pozytywna autoprezentacja to jedno z trzech szkoleń, które proponujemy w ramach budowania wartości firmy poprzez skuteczną komunikację.

Warsztaty prowadzone są przez wysokiej klasy eksperta w zakresie komunikacji publicznej i języka biznesu, językoznawcę.

Trening przygotowuje uczestników do budowania pozytywnego wizerunku samego siebie oraz firmy i jej produktów, w procesie komunikacji, za pomocą narzędzi retorycznych przy wykorzystaniu technik chwalenia się.Trening przygotowuje uczestników do budowania pozytywnego wizerunku samego siebie oraz firmy i jej produktów, w procesie komunikacji, za pomocą narzędzi retorycznych przy wykorzystaniu technik chwalenia się.

Chwalenie się w biznesie, to:

 • Podnoszenie sprawności komunikacyjnej w zakresie technik chwalenia się (przekazywania pozytywnego komunikatu), w sposób nienaruszający kulturowych tabu w tym zakresie.
 • Przygotowanie do „sprzedawania” pozytywnych komunikatów na temat firmy, produktów, technologii i jakości w sposób akceptowany, a nawet oczekiwany przez odbiorców.  
 • Wypracowanie wzorca zestawu pozytywnych komunikatów o firmie i jej produktach i umiejętność ich stosowania w codziennej komunikacji wewnątrz i na zewnątrz firmy.
 • Wykształcenie nawyku poszukiwania i „kolekcjonowania” przykładów wzmacniających pozytywny przekaz.
 • Przekazywanie pozytywnych komunikatów w komunikacji wewnętrznej, jako narzędzie budowania wizerunku lidera i lepszego zarządzania zespołem.
 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Cena
 • Kontakt

Szkolenie polecane jest członkom zarządów, menedżerowie prezentujący firmę na zewnątrz, podczas spotkań z klientami, wystąpień publicznych, kontaktów z mediami a także zajmujący się komunikacją wewnątrz firmy, kreujący wizerunek wewnętrzny. 

Cele szkolenia

 • Zwiększenie skuteczności w prezentowaniu potencjału, osiągnięć i sukcesów firmy, a także własnych.
 • Zwiększenie skuteczności w motywowaniu przez chwalenie.

Korzyści ze szkolenia

 • Rozwój umiejętności przekazywania pozytywnych komunikatów na temat firmy, produktów, technologii i jakości w sposób nienaruszający kulturowych tabu w tym zakresie, akceptowany, a nawet oczekiwany przez odbiorców.
 • Rozwój umiejętności i nawyków chwalenia innych, motywowania przez chwalenie 
 • Przekazywanie pozytywnych komunikatów w komunikacji wewnętrznej, jako narzędzie budowania wizerunku lidera i lepszego zarządzania zespołem.
 • Wzrost świadomości ograniczeń związanych z przekazywaniem pozytywnych informacji na temat siebie i firmy/instytucji, a także innych
 • Przełamanie ograniczeń w kontaktach międzykulturowych (zwłaszcza w zetknięciu z kulturą anglosaską), rozumienie kontekstu kultury polskiej dla przedstawicieli kultury anglosaskiej.
 • Nabycie umiejętności w zakresie pozytywnej autoprezentacji i w związku z tym – zwiększenie możliwości wpływu na własny wizerunek
 • Umiejętności zdobyte podczas szkolenia mogą być natychmiast wykorzystane w bieżącej praktyce zawodowej w odniesieniu do wszystkich typów wystąpień medialnych i publicznych.

Realizacja

Wszystkie ćwiczenia (wystąpienia) uczestników rejestrowane są przy pomocy kamery, a następnie odtwarzane na ekranie i analizowane przez prowadzących. Ćwiczenia nawiązują do sytuacji związanych z aktywnością zawodową uczestników. Rejestracja wystąpień uczestników pozwala na szybkie diagnozowanie elementów, które zakłócają komunikację i są niespójne z założonym celem perswazyjnym, oczekiwaniami odbiorców, lub wizerunkiem biznesowym.

Zakres szkolenia/program:

 • Trening przygotowuje uczestników do budowania pozytywnego wizerunku samego siebie oraz firmy i jej produktów, w procesie komunikacji, za pomocą narzędzi retorycznych przy wykorzystaniu technik chwalenia się, a także do motywowania przez chwalenie innych.

Zagadnienia:

 • Kulturowe ograniczenia w przekazywaniu pozytywnych informacji na temat siebie i firmy
 • Chwalenie się (pozytywna autoprezentacja) a relacje z odbiorcą
 • Kiedy wypada się chwalić
 • Jak się chwalić w sposób niezbyt dolegliwy dla odbiorcy
 • Wybrane techniki społeczne akceptowanego chwalenia z przykładami ich zastosowania
 • Dlaczego warto i należy przekazywać pozytywne informacje na swój temat
 • Zestaw pozytywnych komunikatów o firmie i jej produktach i umiejętność ich stosowania w codziennej komunikacji wewnątrz i na zewnątrz firmy.
 • Poszukiwanie i „kolekcjonowanie” przykładów wzmacniających pozytywny przekaz: danych, obrazów, opowieści.

Data i miejsce

 • Termin: 26 października 2021
 • Warszawa

Trener

Prof. Marek Kochan

Ekspert w dziedzinie mediów, komunikacji publicznej, perswazji, debat i kreowania wizerunku.

Absolwent dziennikarstwa i socjologii na Uniwersytecie Warszawskim a także scenariopisarstwa w Szkole Filmowej w Łodzi (PWSTTviF).  Jako stypendysta Rządu Republiki Włoskiej odbył staż badawczy na Uniwersytecie w Padwie. Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o polityce. Habilitował się w  dziedzinie języka biznesu, którym zajmuje się  naukowo i praktycznie. Profesor Uniwersytetu SWPS.

Od blisko trzydziestu lat zajmuje się  doradztwem oraz szkoleniami z zakresu komunikacji (w tym komunikacji kryzysowej), wystąpień publicznych, autoprezentacji i storytellingu dla kadry zarządzającej największych firm polskich i zagranicznych.

Od ponad 20 lat doradza w zakresie komunikacji firmom wchodzących na giełdę, pracował przy ponad 70 IPO.

Autor  kilkudziesięciu prac naukowych, m.in. książek „Slogany w reklamie i polityce”, „Pojedynek na słowa”, a także narracyjnego podręcznika retoryki pt. „Turban Mistrza Mansura, opowieści sufickie dla mówców i przywódców”. Redaktor tomu  „Sztuka debaty”.

Cena 3250,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Zuzanna Stępień | tel. +48 510 201 314 | Zuzanna.Stepien@pl.ey.com