Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Zarządzanie   Strategiczny wywiad konkurencyjny

Strategiczny wywiad konkurencyjny - szkolenie

Najbliższy termin: 18-19 listopada 2021 | Online live
Cena: 2100 zł netto

 • Competitive Intelligence – analiza konkurencyjności prowadząca do uzyskania przewagi na rynku
 • Światowe standardy prowadzenia operacyjnego, taktycznego i strategicznego wywiadu konkurencyjnego
Współczesny wywiad konkurencyjny przestał być już wywiadem tylko o konkurentach. To wywiad, który jest niezbędny dla działań przedsiębiorstwa na coraz bardziej wymagających rynkach. Sporadyczne badanie otoczenia biznesowego w dynamicznym świecie, w którym czas na reakcje to czasami tylko kilka dni staje się standardem w wielu firmach. W czasach funkcjonowania w równoległych rzeczywistościach – cyfrowej i fizycznej pozyskanie informacji już dawno przestało być wyzwaniem. Stało się nim nadawanie znaczenia pojedynczym elementom znajdującym się w „morzu” informacji oraz podejmowanie właściwych działań na podstawie wyciągniętych wniosków.
Owocami legalnie i etycznie przeprowadzonego wywiadu konkurencyjnego są rekomendacje dostarczane kierownictwu rekomendacje dotyczące strategicznych posunięć firmy w najbliższej przyszłości. To metodyczna ocena przyszłej sytuacji konkurencyjnej prowadzona w jednym zasadniczym celu – uzyskania przewagi konkurencyjnej bądź poprzez wyprzedzenie konkurentów bądź poprzez szybką reakcję na ich działania i usprawnienie własnych przedsięwzięć. Wywiad konkurencyjny może być prowadzony doraźnie na potrzeby podejmowania decyzji strategicznych, tj. wprowadzenie nowego produktu, wejście na nowy rynek, przejęcie innej firmy. Może być też prowadzony w sposób systematyczny w celu identyfikacji szans rynkowych i ochrony przed zagrożeniami wynikającymi ze zmian w bliższym i dalszym otoczeniu konkurencyjnym.
Taktyki walki w globalizującycm się świecie:

Wiodące firmy z wielu branż posiadają wewnętrzne komórki analizy konkurencyjności lub wyspecjalizowanych ekspertów (competitive intelligence) i wykorzystują ich działania nie tylko do identyfikowania szans i trendów rynkowych, ale również do ochrony przed zagrożeniami oraz zmianami, jakie mogą wystąpić na rynku
Analiza konkurencyjności różni się zasadniczo od szpiegostwa przemysłowego tym, że analitycy konkurencyjności przestrzegają norm prawnych i etycznych
Specjaliści wywiadu konkurencyjnego ściśle współpracują z najwyższą kadrą zarządzającą, wspierając swoimi rekomendacjami procesy podejmowania decyzji na wszystkich poziomach: strategicznym, operacyjnym, taktycznym
Eksperci wywiadu konkurencyjnego katalogują wiedzę zdobytą podczas badań i tworzą przyjazny dla osób w przedsiębiorstwie system umożliwiający powtórne wykorzystanie wiedzy. Tworzą również platformy wewnętrznej wymiany wiedzy pomiędzy pracownikami
Najlepsi specjaliści wywiadu konkurencyjnego łączą umiejętności, tj. wykorzystanie odpowiednich źródeł informacji, szeroki warsztat analityczny, krytyczne myślenie i odwaga analityczna, komunikacja i obrona rekomendacji.

Podczas szkolenia dowiesz się jak: identyfikować, zbierać, oceniać, analizować i dystrybuować informacje na temat produktów, usług, klientów, konkurentów i innych aspektów zewnętrznego otoczenia biznesowego firmy potrzebnych, by podejmować właściwe decyzje strategiczne, operacyjne, taktyczne.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Cena
 • Kontakt
 • Punkty edukacyjne

Komu polecamy?

 • Prezesom firm chcącym zwiększyć konkurencyjność swoich firm na wymagających rynkach
 • Członkom zarządu nadzorującym działania z zakresu wywiadu konkurencyjnego
 • Menedżerom prowadzącym zespoły i programy wywiadu konkurencyjnego w firmach
 • Specjalistom odpowiadającym za konkretne działania z zakresu wywiadu konkurencyjnego
 • Pracownikom działów sprzedaży i rozwoju biznesu chcącym wykorzystać wywiad i analizę konkurencji do zwiększania sprzedaży
 • Pracownikom działów marketingu i public relations chcącym budować efektywne kampanie bazujące także na analizie konkurencji
 • Pracownikom działów strategii i analiz chcącym wzbogacić swój warsztat zawodowy o aspekty związane z analizą konkurencji
 • Małym i średnim przedsiębiorcom działającym na dynamicznych rynkach
 • Osobom stającym przed jednorazowym zadaniem przeprowadzenia analizy konkurencji
 • Osobom zainteresowanym wywiadem konkurencyjnym

Cele:

 • Przekazanie wiedzy o szerokim spektrum źródeł informacji oraz metod analitycznych stosowanych w wywiadzie konkurencyjnym zgodnie ze światowymi praktykami w tym zakresie
 • Rozwinięcie umiejętności samodzielnego prowadzenia projektów i działań z zakresu wywiadu konkurencyjnego
 • Rozwinięcie umiejętności krytycznej analizy informacji i wnioskowania na podstawie zebranego materiału
 • Przygotowanie do kompetentnego rozpoczęcia prac nad stworzeniem komórki wywiadu konkurencyjnego we własnej firmie

Korzyści

 • Szkolenie kompleksowo ujmuje problematykę wywiadu konkurencyjnego
 • Po ukończeniu szkolenia uczestnicy są w stanie samodzielnie przeprowadzić swój własny projekt wywiadowczo-analityczny

Program

Dzień 1
 • Istota współczesnego wywiadu konkurencyjnego
 • Korzyści z prowadzenia wywiadu konkurencyjnego
 • Modelowe I praktyczne ujęcie procesu analizy
 • Efektywne stosowanie cyklu wywiadowczego
 • Błędy i sposoby wystrzegania się ich
 • Najlepsze praktyki w wywiadzie biznesowym
 • Jawne źródła wywiadowcze wykorzystywane w wywiadzie konkurencyjnym
 • Sposoby wykorzystywania osobowych źródeł informacji
 • Wnioskowanie i komunikacja rekomendacji
Dzień 2
 • Siły napędowe konkurencji, główne strategie konkurowania, posunięcia strategiczne firm
 • Podstawowe metody analizy: PESTEL, 5 FORCES, profile konkurentów, SWOT, ocena wpływu trendów, kanwa strategii, mapa grup strategicznych
 • Zaawansowane metody analizy: metody scenariuszowe, system wczesnego ostrzegania, analiza wygrana/przegrana,
 • Budowa komórki wywiadu konkurencyjnego i zarządzanie nią
 • Budowa systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
 • Metodologia
 • Szkolenie jest intensywne, praktyczne i interaktywne - pracujemy na konkretnych przykładach i od samego początku angażujemy uczestników w proces szkoleniowy poprzez dyskusje i ćwiczenia.
 • Analizujemy prawdziwe problemy przedsiębiorstw w teraźniejszości
 • Networking pomiędzy uczestnikami dodatkowo wzmacnia proces uczenia się: na początku zajęć uczestnicy krótko przedstawiają się, a w trakcie szkolenia wymieniają się wiedzą pomiędzy sobą.
 • Trudne zagadnienia są wyjaśniane w przyjazny i zrozumiały dla wszystkich uczestników sposób

Data i miejsce:

18-19 listopada 2021 | Online live

Szkolenie odbywa się w godzinach 9.00-16.00.

Trener

 • Szkolenie jest prowadzone przez wysoko wykwalifikowanego eksperta w tej dziedzinie, trenera z wieloletnim doświadczeniem praktycznym i trenerskim.
 • Specjalizuje się w strategii konkurowania firm, wywiadzie biznesowym, zarządzaniu wiedzą i komunikacji wyników. Pracował dla kadry zarządzającej największych polskich firm z różnych branż oraz był członkiem zespołów realizujących projekty wywiadowcze na całym świecie. Realizował także zlecenia dla jednostek administracji publicznej.
 • Realizuje projekty wywiadowcze dla kadry zarządzającej najwyższego szczebla. Szkoli, wykłada, występuje na konferencjach w Europie i Azji. Jego zaangażowanie jest bardzo wysoko oceniane przez uczestników

Cena 2100,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt:

Klaudia Pliszka | tel. +48 510 201 302 | klaudia.pliszka@pl.ey.com

Nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (PMI®, ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków. Udział w naszym szkoleniu przeliczany jest na wymagane punkty PDU, CPD, CPE, itp.