Strategiczny wywiad konkurencyjny - szkolenie – EY Academy of Business

Strategiczny wywiad konkurencyjny – szkolenie

Competitive Intelligence – analiza konkurencyjności prowadząca do uzyskania przewagi na rynku.

Światowe standardy prowadzenia operacyjnego, taktycznego i strategicznego wywiadu konkurencyjnego.

Współczesny wywiad konkurencyjny przestał być już wywiadem tylko o konkurentach. To wywiad, który jest niezbędny dla działań przedsiębiorstwa na coraz bardziej wymagających rynkach. Sporadyczne badanie otoczenia biznesowego w dynamicznym świecie, w którym czas na reakcje to czasami tylko kilka dni, staje się standardem w wielu firmach.

W czasach funkcjonowania w równoległych rzeczywistościach – cyfrowej i fizycznej pozyskanie informacji już dawno przestało być wyzwaniem. Stało się nim nadawanie znaczenia pojedynczym elementom znajdującym się w „morzu” informacji oraz podejmowanie właściwych działań na podstawie wyciągniętych wniosków.

Owocami legalnie i etycznie przeprowadzonego wywiadu konkurencyjnego są rekomendacje dostarczane kierownictwu rekomendacje dotyczące strategicznych posunięć firmy w najbliższej przyszłości. To metodyczna ocena przyszłej sytuacji konkurencyjnej prowadzona w jednym zasadniczym celu – uzyskania przewagi konkurencyjnej bądź poprzez wyprzedzenie konkurentów bądź poprzez szybką reakcję na ich działania i usprawnienie własnych przedsięwzięć.

Wywiad konkurencyjny może być prowadzony doraźnie na potrzeby podejmowania decyzji strategicznych, tj. wprowadzenie nowego produktu, wejście na nowy rynek, przejęcie innej firmy. Może być też prowadzony w sposób systematyczny w celu identyfikacji szans rynkowych i ochrony przed zagrożeniami wynikającymi ze zmian w bliższym i dalszym otoczeniu konkurencyjnym.

Taktyki walki w globalizującym się świecie:

Wiodące firmy z wielu branż posiadają wewnętrzne komórki analizy konkurencyjności lub wyspecjalizowanych ekspertów (competitive intelligence) i wykorzystują ich działania nie tylko do identyfikowania szans i trendów rynkowych, ale również do ochrony przed zagrożeniami oraz zmianami, jakie mogą wystąpić na rynku.

Analiza konkurencyjności różni się zasadniczo od szpiegostwa przemysłowego tym, że analitycy konkurencyjności przestrzegają norm prawnych i etycznych. Specjaliści wywiadu konkurencyjnego ściśle współpracują z najwyższą kadrą zarządzającą, wspierając swoimi rekomendacjami procesy podejmowania decyzji na wszystkich poziomach: strategicznym, operacyjnym, taktycznym.

Eksperci wywiadu konkurencyjnego katalogują wiedzę zdobytą podczas badań i tworzą przyjazny dla osób w przedsiębiorstwie system umożliwiający powtórne wykorzystanie wiedzy. Tworzą również platformy wewnętrznej wymiany wiedzy pomiędzy pracownikami.

Najlepsi specjaliści wywiadu konkurencyjnego łączą umiejętności, tj. wykorzystanie odpowiednich źródeł informacji, szeroki warsztat analityczny, krytyczne myślenie i odwaga analityczna, komunikacja i obrona rekomendacji.

Podczas szkolenia dowiesz się, jak: identyfikować, zbierać, oceniać, analizować i dystrybuować informacje na temat produktów, usług, klientów, konkurentów i innych aspektów zewnętrznego otoczenia biznesowego firmy potrzebnych, by podejmować właściwe decyzje strategiczne, operacyjne, taktyczne.

Komu polecamy?

 • Pracownikom sektora MŚP chcącym zwiększyć konkurencyjność swoich firm na wymagających rynkach
 • Członkom zarządu nadzorującym działania z zakresu wywiadu konkurencyjnego
 • Menedżerom prowadzącym zespoły i programy wywiadu konkurencyjnego w firmach
 • Specjalistom odpowiadającym za konkretne działania z zakresu wywiadu konkurencyjnego
 • Pracownikom działów sprzedaży i rozwoju biznesu chcącym wykorzystać wywiad i analizę konkurencji do zwiększania sprzedaży
 • Pracownikom działów marketingu i public relations chcącym budować efektywne kampanie bazujące także na analizie konkurencji
 • Pracownikom działów strategii i analiz chcącym wzbogacić swój warsztat zawodowy o aspekty związane z analizą konkurencji
 • Małym i średnim przedsiębiorcom działającym na dynamicznych rynkach
 • Osobom stającym przed jednorazowym zadaniem przeprowadzenia analizy konkurencji
 • Osobom zainteresowanym wywiadem konkurencyjnym

Cele:

 • Przekazanie wiedzy o szerokim spektrum źródeł informacji oraz metod analitycznych stosowanych w wywiadzie konkurencyjnym zgodnie ze światowymi praktykami w tym zakresie
 • Rozwinięcie umiejętności samodzielnego prowadzenia projektów i działań z zakresu wywiadu konkurencyjnego
 • Rozwinięcie umiejętności krytycznej analizy informacji i wnioskowania na podstawie zebranego materiału
 • Przygotowanie do kompetentnego rozpoczęcia prac nad stworzeniem komórki wywiadu konkurencyjnego we własnej firmie

Korzyści:

 • Szkolenie kompleksowo ujmuje problematykę wywiadu konkurencyjnego
 • Po ukończeniu szkolenia uczestnicy są w stanie samodzielnie przeprowadzić swój własny projekt wywiadowczo-analityczny

Dzień 1

 • Istota współczesnego wywiadu konkurencyjnego
 • Korzyści z prowadzenia wywiadu konkurencyjnego
 • Modelowe I praktyczne ujęcie procesu analizy
 • Efektywne stosowanie cyklu wywiadowczego
 • Błędy i sposoby wystrzegania się ich
 • Najlepsze praktyki w wywiadzie biznesowym
 • Jawne źródła wywiadowcze wykorzystywane w wywiadzie konkurencyjnym
 • Sposoby wykorzystywania osobowych źródeł informacji
 • Wnioskowanie i komunikacja rekomendacji

Dzień 2

 • Siły napędowe konkurencji, główne strategie konkurowania, posunięcia strategiczne firm
 • Podstawowe metody analizy: PESTEL, 5 FORCES, profile konkurentów, SWOT, ocena wpływu trendów, kanwa strategii, mapa grup strategicznych
 • Zaawansowane metody analizy: metody scenariuszowe, system wczesnego ostrzegania, analiza wygrana/przegrana,
 • Budowa komórki wywiadu konkurencyjnego i zarządzanie nią
 • Budowa systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
 • Metodologia
 • Szkolenie jest intensywne, praktyczne i interaktywne – pracujemy na konkretnych przykładach i od samego początku angażujemy uczestników w proces szkoleniowy poprzez dyskusje i ćwiczenia.
 • Analizujemy prawdziwe problemy przedsiębiorstw w teraźniejszości
 • Networking pomiędzy uczestnikami dodatkowo wzmacnia proces uczenia się: na początku zajęć uczestnicy krótko przedstawiają się, a w trakcie szkolenia wymieniają się wiedzą pomiędzy sobą.
 • Trudne zagadnienia są wyjaśniane w przyjazny i zrozumiały dla wszystkich uczestników sposób

Marcin Gałczyński - niezależny doradca strategiczny, trener biznesu oraz wykładowca na warszawskich uczelniach, trener EY Academy of Business od 2019 roku. Specjalista w obszarze wejść na nowe rynki oraz analiz rynków rozwijających się.

Lektury dla kadry C-level – prezesów i liderów, którzy nie zatrzymują się w rozwoju

Narracja w przywództwie
Spotkanie autorskie z Markiem Kochanem

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu z Markiem Kochanem, autorem książki "Turban mistrza Mansura. Opowieści sufickie dla mówców i przywódców", które poświecimy kreacji narracji w biznesie.

10 przykazań dla zwycięzców
Spotkanie autorskie z Ewą Opolską

Weź udział w spotkaniu autorskim z Ewą Opolską, współautorką książki "Po co nam praca” i dowiedz się jak zbudować strategię, która pozwoli Ci odnieść sukces.

Menedżerskie rozmowy 1 na 1
Spotkanie autorskie z Tomaszem Bagińskim

Rozmowy 1 na 1 są kluczowym narzędziem w dyspozycji menedżera, które pozwalają mu lepiej zrozumieć i zmotywować swoich pracowników. Jak jednak poprawnie prowadzić rozmowy, na co uważać i jak przemienić górnolotne hasła w realne działania mające wpływ na funkcjonowanie zespołów? Nikt nie zna odpowiedzi na te pytania lepiej niż Tomasz Bagiński, przedsiębiorca, konsultant, trener EY Academy of Business i autor książki 1 na 1.

Rusza nowa seria podcastów "Leadership - wyzwania kadry C-level"

Ruszamy z nowym cyklem podcastów "Leadership - wyzwania kadry C-level" skupionym wokół wyzwań liderów i sposobów zarządzania kadrą menedżerską.

Strategiczny wywiad konkurencyjny - szkolenie

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Strategiczny wywiad konkurencyjny – szkolenie

Competitive Intelligence – analiza konkurencyjności prowadząca do uzyskania przewagi na rynku.

Światowe standardy prowadzenia operacyjnego, taktycznego i strategicznego wywiadu konkurencyjnego.

Współczesny wywiad konkurencyjny przestał być już wywiadem tylko o konkurentach. To wywiad, który jest niezbędny dla działań przedsiębiorstwa na coraz bardziej wymagających rynkach. Sporadyczne badanie otoczenia biznesowego w dynamicznym świecie, w którym czas na reakcje to czasami tylko kilka dni, staje się standardem w wielu firmach.

W czasach funkcjonowania w równoległych rzeczywistościach – cyfrowej i fizycznej pozyskanie informacji już dawno przestało być wyzwaniem. Stało się nim nadawanie znaczenia pojedynczym elementom znajdującym się w „morzu” informacji oraz podejmowanie właściwych działań na podstawie wyciągniętych wniosków.

Owocami legalnie i etycznie przeprowadzonego wywiadu konkurencyjnego są rekomendacje dostarczane kierownictwu rekomendacje dotyczące strategicznych posunięć firmy w najbliższej przyszłości. To metodyczna ocena przyszłej sytuacji konkurencyjnej prowadzona w jednym zasadniczym celu – uzyskania przewagi konkurencyjnej bądź poprzez wyprzedzenie konkurentów bądź poprzez szybką reakcję na ich działania i usprawnienie własnych przedsięwzięć.

Wywiad konkurencyjny może być prowadzony doraźnie na potrzeby podejmowania decyzji strategicznych, tj. wprowadzenie nowego produktu, wejście na nowy rynek, przejęcie innej firmy. Może być też prowadzony w sposób systematyczny w celu identyfikacji szans rynkowych i ochrony przed zagrożeniami wynikającymi ze zmian w bliższym i dalszym otoczeniu konkurencyjnym.

Taktyki walki w globalizującym się świecie:

Wiodące firmy z wielu branż posiadają wewnętrzne komórki analizy konkurencyjności lub wyspecjalizowanych ekspertów (competitive intelligence) i wykorzystują ich działania nie tylko do identyfikowania szans i trendów rynkowych, ale również do ochrony przed zagrożeniami oraz zmianami, jakie mogą wystąpić na rynku.

Analiza konkurencyjności różni się zasadniczo od szpiegostwa przemysłowego tym, że analitycy konkurencyjności przestrzegają norm prawnych i etycznych. Specjaliści wywiadu konkurencyjnego ściśle współpracują z najwyższą kadrą zarządzającą, wspierając swoimi rekomendacjami procesy podejmowania decyzji na wszystkich poziomach: strategicznym, operacyjnym, taktycznym.

Eksperci wywiadu konkurencyjnego katalogują wiedzę zdobytą podczas badań i tworzą przyjazny dla osób w przedsiębiorstwie system umożliwiający powtórne wykorzystanie wiedzy. Tworzą również platformy wewnętrznej wymiany wiedzy pomiędzy pracownikami.

Najlepsi specjaliści wywiadu konkurencyjnego łączą umiejętności, tj. wykorzystanie odpowiednich źródeł informacji, szeroki warsztat analityczny, krytyczne myślenie i odwaga analityczna, komunikacja i obrona rekomendacji.

Podczas szkolenia dowiesz się, jak: identyfikować, zbierać, oceniać, analizować i dystrybuować informacje na temat produktów, usług, klientów, konkurentów i innych aspektów zewnętrznego otoczenia biznesowego firmy potrzebnych, by podejmować właściwe decyzje strategiczne, operacyjne, taktyczne.

Dla kogo?

Komu polecamy?

 • Pracownikom sektora MŚP chcącym zwiększyć konkurencyjność swoich firm na wymagających rynkach
 • Członkom zarządu nadzorującym działania z zakresu wywiadu konkurencyjnego
 • Menedżerom prowadzącym zespoły i programy wywiadu konkurencyjnego w firmach
 • Specjalistom odpowiadającym za konkretne działania z zakresu wywiadu konkurencyjnego
 • Pracownikom działów sprzedaży i rozwoju biznesu chcącym wykorzystać wywiad i analizę konkurencji do zwiększania sprzedaży
 • Pracownikom działów marketingu i public relations chcącym budować efektywne kampanie bazujące także na analizie konkurencji
 • Pracownikom działów strategii i analiz chcącym wzbogacić swój warsztat zawodowy o aspekty związane z analizą konkurencji
 • Małym i średnim przedsiębiorcom działającym na dynamicznych rynkach
 • Osobom stającym przed jednorazowym zadaniem przeprowadzenia analizy konkurencji
 • Osobom zainteresowanym wywiadem konkurencyjnym
Cele i korzyści

Cele:

 • Przekazanie wiedzy o szerokim spektrum źródeł informacji oraz metod analitycznych stosowanych w wywiadzie konkurencyjnym zgodnie ze światowymi praktykami w tym zakresie
 • Rozwinięcie umiejętności samodzielnego prowadzenia projektów i działań z zakresu wywiadu konkurencyjnego
 • Rozwinięcie umiejętności krytycznej analizy informacji i wnioskowania na podstawie zebranego materiału
 • Przygotowanie do kompetentnego rozpoczęcia prac nad stworzeniem komórki wywiadu konkurencyjnego we własnej firmie

Korzyści:

 • Szkolenie kompleksowo ujmuje problematykę wywiadu konkurencyjnego
 • Po ukończeniu szkolenia uczestnicy są w stanie samodzielnie przeprowadzić swój własny projekt wywiadowczo-analityczny
Program

Dzień 1

 • Istota współczesnego wywiadu konkurencyjnego
 • Korzyści z prowadzenia wywiadu konkurencyjnego
 • Modelowe I praktyczne ujęcie procesu analizy
 • Efektywne stosowanie cyklu wywiadowczego
 • Błędy i sposoby wystrzegania się ich
 • Najlepsze praktyki w wywiadzie biznesowym
 • Jawne źródła wywiadowcze wykorzystywane w wywiadzie konkurencyjnym
 • Sposoby wykorzystywania osobowych źródeł informacji
 • Wnioskowanie i komunikacja rekomendacji

Dzień 2

 • Siły napędowe konkurencji, główne strategie konkurowania, posunięcia strategiczne firm
 • Podstawowe metody analizy: PESTEL, 5 FORCES, profile konkurentów, SWOT, ocena wpływu trendów, kanwa strategii, mapa grup strategicznych
 • Zaawansowane metody analizy: metody scenariuszowe, system wczesnego ostrzegania, analiza wygrana/przegrana,
 • Budowa komórki wywiadu konkurencyjnego i zarządzanie nią
 • Budowa systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
 • Metodologia
 • Szkolenie jest intensywne, praktyczne i interaktywne – pracujemy na konkretnych przykładach i od samego początku angażujemy uczestników w proces szkoleniowy poprzez dyskusje i ćwiczenia.
 • Analizujemy prawdziwe problemy przedsiębiorstw w teraźniejszości
 • Networking pomiędzy uczestnikami dodatkowo wzmacnia proces uczenia się: na początku zajęć uczestnicy krótko przedstawiają się, a w trakcie szkolenia wymieniają się wiedzą pomiędzy sobą.
 • Trudne zagadnienia są wyjaśniane w przyjazny i zrozumiały dla wszystkich uczestników sposób
Szczegóły programu modułowego

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Termin

Nowy termin zostanie podany wkrótce

Kontakt

Sonia Kaniewska

Koordynator kursu

 • +48 573 809 469
 • sonia.kaniewska@pl.ey.com