Inteligencja emocjonalna – EY Academy of Business

Inteligencja emocjonalna

Udział w szkoleniu pomoże uczestnikom zwiększyć umiejętność zarządzania swoimi emocjami, a także pomoże im doskonalić swoje relacje z innymi.

Szkolenie dedykowane jest wszystkim, którzy chcą doskonalić swoje relacje z innymi i umieć zarządzać swoimi emocjami. To szkolenie polecamy również dla pracowników startupów.

Celem zajęć jest:

 • Doskonalenie inteligencji emocjonalnej w celu ułatwienia współpracy w różnych relacjach zawodowych.
 • Dostarczenie narzędzi identyfikacji emocji i radzenia sobie z nimi.
 • Budowanie kultury szacunku i zrozumienia w relacjach z ludźmi.

Korzyści dla uczestników:

 • Rozpoznanie przyczyn trudności we współpracy, wynikających z braku umiejętności zarządzania własnymi emocjami.
 • Poznanie technik rozpoznawania emocji i reagowania na nie w sposób obniżający napięcie w rozmowie.
 • Ćwiczenie zastosowania narzędzi zarządzania emocjami własnymi i partnerów w rozmowie.
 1. Co kształtuje nasze emocje?
 • Postrzeganie rzeczywistości a emocje.
 • Czy potrafisz rozpoznawać emocje swoje i innych?
 • Mój typ przeżywania emocji – autoanaliza.
 1. Inteligencja emocjonalna w miejscu pracy?
 • Co to jest inteligencja emocjonalna? Kilka słów o inteligencji emocjonalnej i społecznej.
 • Poznawcze, motywacyjne i behawioralne składowe inteligencji emocjonalnej w codziennej pracy.
 • Metody rozwijania inteligencji emocjonalnej w codziennych relacjach zawodowych.
 1. Inteligencja emocjonalna w rozwiązywaniu sytuacji trudnych
 • Życie w grupie – jakie to trudne! Sytuacja współzależności jako źródło trudności.
 • Przyczyny podejścia rywalizacyjnego oraz sposoby zapobiegania takiemu sposobowi działania. Co nas nakręca  i jak temu przeciwdziałać?
 • Zasady zarządzania emocjami w sytuacjach trudnych.
 • Praktyczne metody włączania myślenia i obniżania poziomu napięcia w rozmowach – ćwiczenia.

Ewa Opolska - przeprowadza firmy i ludzi przez zmiany, szkoląc i prowadząc projekty rozwojowe. Jest doświadczonym trenerem w obszarze szkoleń menedżerskich. Realizuje dłuższe cykle (akademie menedżerskie, programy talentowe), wspierające konkretne cele biznesowe.

Inteligencja emocjonalna

Udział w szkoleniu pomoże uczestnikom zwiększyć umiejętność zarządzania swoimi emocjami, a także pomoże im doskonalić swoje relacje z innymi.

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest wszystkim, którzy chcą doskonalić swoje relacje z innymi i umieć zarządzać swoimi emocjami. To szkolenie polecamy również dla pracowników startupów.

Cele i korzyści

Celem zajęć jest:

 • Doskonalenie inteligencji emocjonalnej w celu ułatwienia współpracy w różnych relacjach zawodowych.
 • Dostarczenie narzędzi identyfikacji emocji i radzenia sobie z nimi.
 • Budowanie kultury szacunku i zrozumienia w relacjach z ludźmi.

Korzyści dla uczestników:

 • Rozpoznanie przyczyn trudności we współpracy, wynikających z braku umiejętności zarządzania własnymi emocjami.
 • Poznanie technik rozpoznawania emocji i reagowania na nie w sposób obniżający napięcie w rozmowie.
 • Ćwiczenie zastosowania narzędzi zarządzania emocjami własnymi i partnerów w rozmowie.
Program
 1. Co kształtuje nasze emocje?
 • Postrzeganie rzeczywistości a emocje.
 • Czy potrafisz rozpoznawać emocje swoje i innych?
 • Mój typ przeżywania emocji – autoanaliza.
 1. Inteligencja emocjonalna w miejscu pracy?
 • Co to jest inteligencja emocjonalna? Kilka słów o inteligencji emocjonalnej i społecznej.
 • Poznawcze, motywacyjne i behawioralne składowe inteligencji emocjonalnej w codziennej pracy.
 • Metody rozwijania inteligencji emocjonalnej w codziennych relacjach zawodowych.
 1. Inteligencja emocjonalna w rozwiązywaniu sytuacji trudnych
 • Życie w grupie – jakie to trudne! Sytuacja współzależności jako źródło trudności.
 • Przyczyny podejścia rywalizacyjnego oraz sposoby zapobiegania takiemu sposobowi działania. Co nas nakręca  i jak temu przeciwdziałać?
 • Zasady zarządzania emocjami w sytuacjach trudnych.
 • Praktyczne metody włączania myślenia i obniżania poziomu napięcia w rozmowach – ćwiczenia.
Szczegóły programu modułowego

Cena

1750 zł netto

Lokalizacja

Online

Termin

20 października 2022

Kontakt

Sonia Kaniewska

Koordynator kursu

 • +48 573 809 469
 • Sonia.Bartnik@pl.ey.com